Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Vadybos referatai

Vadybos referatai (999 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Viešojo administravimo organizacijų ypatybės, vidinė ir išorinė aplinka

  Įžanga. Viešojo administravimo organizacijos. Viešojo administravimo organizacijų ypatumai. Viešojo administravimo organizacijų kaip valdymo objektų ypatybės. Išorinė organizacijos aplinka. Organizacijos vidinė aplinka. SSGG analizė. Išvados.
  Vadyba, referatas(12 puslapių)
  2008-01-22
 • Viešojo administravimo teorijos. Studijų pradininkai

  Įvadas. Viešojo administravimo teorijos pradžia. Studijų pradininkai. Viešojo administravimo mokyklinis valdymas. Išvados.
  Vadyba, referatas(10 puslapių)
  2007-02-22
 • Viešojo administravimo teorijų raida

  Įvadas. Viešojo administravimo teorijos pradžia. Demokratijos plėtojimas. Verslininkiškas požiūris. Administravimo teorijos. Klasikinės valdymo teorijos. Administravimo teorijos. Techninės fiziologinės teorijos. Bihevioristinės teorijos. Kiekybines valdymo teorijos. Sisteminis požiūris. Naujasis viešasis administravimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(19 puslapių)
  2006-01-31
 • Viešojo administravimo teorijų raida (2)

  Įvadas. Ankstyvasis viešasis administravimas. F.W.Taylor ir M.Weber darbai bei įtaka viešajam administravimui. Tradicinis viešasis administravimas. Naujasis viešasis administravimas. Naujoji viešoji vadyba. Išvados.
  Vadyba, referatas(13 puslapių)
  2006-09-27
 • Viešojo administravimo vaidmuo politikos formavimo procese. Inkrementalistinis sprendimų priėmimo modelis

  Viešosios politikos ir viešojo administravimo samprata. Viešoji politika. Viešasis administravimas. Viešosios politikos ir viešojo administravimo sąveika. Politikos formavimo proceso etapai. Problemų apibrėžimas. Darbotvarkės sudarymas. Darbotvarkės kontrolės teorijos. Pliuralistinė samprata. Schattenschneiderio modelis. Cobbas ir Elderis: konflikto ekspansija. Problemų tipologijos. Wilsono tipologija: naudos ir kaštų kriterijus. Hogwoodas. Pliuralizmas, nesprendimų priėmimas ir trečiasis galios matmuo. Bachrachas ir Baratzas. Stevenas Lukesas. J. Gaventa. Sprendimų priėmimas. Lindblomas: Suskaidytas inkrementalizmas. Inkrementalizmo kritika: Droras ir Etzionis. Sprendimų įgyvendinimas ir įvertinimas. Biurokratinis politikos formavimas. Biurokratija ir spaudimo grupės. Išvados.
  Vadyba, referatas(32 puslapiai)
  2007-02-07
 • Viešojo ir privataus administravimo skirtumai

  Įvadas. Viešojo administravimo samprata. Viešasis administravimas ir privatus sektorius. Viešojo sektoriaus (VS) sąvokos. Viešasis administravimas ir visuomeninis sektorius. Viešoji administracija. Išvados.
  Vadyba, referatas(20 puslapių)
  2006-10-11
 • Viešojo ir privataus sektoriaus skirtumai

  Įvadas. Viešasis administravimas. Viešojo ir privataus sektoriaus skirtumai. Viešojo ir privataus sektoriaus sąvokų skirtumai. Darbo santykiai ir jų reguliavimas. Darbo užmokesčio skirtumai. Viešųjų ir privačių tarnybų vertinimas. Viešojo ir privataus sektorių efektyvumo skirtumas. Išvados.
  Vadyba, referatas(14 puslapių)
  2006-10-15
 • Viešojo ir privataus sektoriaus skirtumai (2)

  Įvadas. Viešasis administravimas. Viešojo ir privataus sektoriaus skirtumai. Viešojo ir privataus sektoriau skirtumai. Viešojo ir privataus sektoriaus sąvokų skirtumai. Darbo santykiai ir jų reguliavimas. Darbo užmokesčio skirtumai. Viešojo ir privataus sektorių efektyvumo skirtumas. Išvados.
  Vadyba, referatas(13 puslapių)
  2009-03-30
 • Viešojo valdymo (administravimo) samprata

  Įvadas. Viešojo valdymo (administravimo) bruožai. Valdžios organizavimas. Teisės aktų realizavimas ir jų vykdymo organizavimas. Pavaldžių subjektų koordinavimas. Valdymo įgyvendinimas. Viešojo valdymo (administravimo) institucijų sistema. Vyriausybė. Apskritys. Savivaldybės. Valstybės tarnyba. Išvados.
  Vadyba, referatas(11 puslapių)
  2006-04-05
 • Viešosios kalbos

  Įvadas. Viešosios kalbos. Jų parengimo bei sakymo būdai. Viešųjų kalbų rūšys. Informacinės kalbos. Apeliacinės kalbos. Emocinės kalbos. Viešųjų kalbų parengimo formos. Susirinkimai ir konferencijos. Susirinkimai. Konferencijos. Rašytinė komunikacija. Dalykinė korespondencija.
  Vadyba, referatas(14 puslapių)
  2006-05-27
 • Vietos valdžios institucijų vadybos strategija

  Įvadas. Strateginio valdymo esmė. Kuriant labiau tinkamą strateginio proceso vietiniame valdyme modelį. Strateginis procesas ir organizacijos forma. Strateginė vietinių tarybų kryptis. Strateginio proceso kilmė vietiniame valdyme – išskirtinės ir visaapimančios, suplanuotos ar spontaniškai iškylančios strategijos? Pagrindiniai strateginio proceso žingsniai ir veiklos rūšys. Išvados.
  Vadyba, referatas(16 puslapių)
  2008-06-17
 • Vykdomų sprendimų sistemos gerinimas, popierizmo valstybės tarnyboje mažinimas

  Įžanga. Vykdomų sprendimų sistemos gerinimas. Popierizmo valstybės tarnyboje mažinimas. Pagrindiniai veiksniai formuojantys "neefektyvios biurokratijos" įvaizdį, ir kuriuos reiktų panaikinti. M.Weber įžiūrimi biurokratijos pavojai. Išvada.
  Vadyba, referatas(4 puslapiai)
  2006-06-05
 • Viljamas Edvardas Demingas

  Įvadas. V.E. Demingo biografija. Vadovavimas pradedantiems vadovams pagal V.E. Demingą. Keturi pradedančiajam vadovui žinotini punktai. Keturiolika V.E.Demingo vadovavimo principų. Septynios mirtinos verslo ligos. Sėkmingo vadovavimo kliūtys. Išvados.
  Vadyba, referatas(24 puslapiai)
  2006-11-08
 • Vyriausybės veiklos įtaka verslo organizacijoms

  Įvadas. Lietuvos verslo darbdavių konfederacija. Parama pradedantiesiems verslininkams. Darbo biržos parama. Mokesčiai. Mokesčių, rinkliavų ir kitos lengvatos. Kontaktai, teisės aktai. Įstatymo Nr.IX-1142 pakeitimas. Paraiškos paramai gauti. Išvados.
  Vadyba, referatas(20 puslapių)
  2007-02-22
 • Viršutinės kelio konstrukcijos priežiūros vadyba ir kontrolė

  Įvadas. Paskirtis ir taikymo sritis. Pagrindiniai terminai ir apibrėžimai. Žinios apie procesą. Proceso kokybės politika. Kitų procedūrų vykdymas. Darbo planavimas. Kokybės planavimas ir valdymas. Kokybės užtikrinimas ir gerinimas. Proceso valdymas. I operograma. II operograma. Operogramų simboliai. Priedai.
  Vadyba, referatas(9 puslapiai)
  2006-03-15
 • Virtuali organizacija

  Įvadas. Darbo tikslas – atskleisti virtualios organizacijos esmę. Situacija, apibūdinanti virtualią organizaciją. Virtualios organizacijos bruožai. Virtualios organizacijos susikūrimo priežastys. Virtualių organizacijų tipai, principai. Problemų, galinčių iškilti virtualioje organizacijoje, analizė. Virtualių organizacijų teikiama nauda, perspektyvos. Išvados.
  Vadyba, referatas(15 puslapių)
  2009-03-26
 • Virtualios organizacijos

  Įvadas. Virtualios organizacijos kilmė ir apibrėžimas. Virtualios organizacijos požymiai. Virtualios organizacijos veiklos organizavimas. Virtualių organizacijų kūrimo principai. Virtualios organizacijos veikimo principai. Virtualios organizacijos bruožai. Virtualių organizacijų privalumai verslui ir visuomenei. Virtualių organizacijų apribojimai. Virtualių organizacijų tipai. Virtualios organizacijos teikiama nauda. Išvados.
  Vadyba, referatas(16 puslapių)
  2009-09-18
 • Visuotinės kokybės vadybos organizavimas įmonėje ir jos kaštai

  Įvadas. Kultūros sistema. Techninė sistema. Valdymo sistema. Nuolatiniam gerinimui reikia efektyvaus mechanizmo tobulinimo idėjoms apdoroti. Laiko normavimas. Pasitikėjimas. Baimė.
  Vadyba, referatas(10 puslapių)
  2006-06-29
 • Vytautas Andrius Graičiūnas

  Įžanga. Vytautas Andrius Graičiūnas. Darbai ir nuopelnai. Istorinės publikacijos. V. A. Graičiūnas ir valdymo apimtis. V. A. Graičiūno indėlis į vadybos teoriją. Vienintelė publikacija. Formulės ir ryšių tipų iliustracijos. Kodėl V. A. Graičiūno idėja buvo ir liks pripažinta. V. A. Graičiūno vadybos samprata.
  Vadyba, referatas(18 puslapių)
  2006-10-30
 • Vizijos reikšmė siekiant mokyklos kaitos, tobulinimo bei veiklos kokybės

  Įvadas. Vizijos vieta strateginiame planavime. Mokyklos vizijos apibūdinimas ir jos reikšmė mokyklos tobulinimui. Vizijos parengimas ir įgyvendinimas. Vadovo vaidmuo. Vizijos pavyzdžių analizė. Išvados. Pasiūlymai. Priedas (1).
  Vadyba, referatas(14 puslapių)
  2006-05-21
Puslapyje rodyti po