Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Vadybos referatai

Vadybos referatai (999 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Verslo ir kultūros vadyba. Skirtumai ir panašumai

  Įvadas. Verslas. Verslo sistema ir jos aplinka. Verslo esmė ir vaidmuo. Verslo nauda. Verslas ir rizika. Verslo aplinka. Konkurencija. Verslo kūrimo formos. Individuali verslo įmonė. Akcinė bendrovė. Bendrovės steigimas. Nuo ko pradėti steigiant akcinę bendrovę. Svarbiausia akcinės bendrovės steigimo dalis. Kultūros vadyba. Kultūra, jos vadyba ir ypatumai. Bendrieji kultūros vadybos tikslai. Sąvoka "kultūra" ir "vadyba". Vadybininko uždaviniai. Kultūros vadybininko profesija ir atitinkamas žmogaus paveikslas. Savybės. Sugebėjimai. Muzikos verslo struktūros apžvalga. Objektas ir pagrindiniai terminai. Muzikos verslo struktūra. Pagrindiniai verslo ir kultūros vadybininkų etikos aspektai. Verslo etika. Kultūros vadybininko profesinė etika. Išvados.
  Vadyba, referatas(23 puslapiai)
  2005-12-18
 • Verslo įvadas (4)

  Įmonės veiklos organizavimo turinys. Pirkimas. Logistika. Pagrindinis įmonės procesas. Gamyba. Prekių realizacija (prekybos įmonėse). Valdymas. Gamybos veiksniai. Materialūs veiksniai. Veiklumas. Vadovas ir valdžia. Planavimas. Pasiruošimas planavimui. Struktūrų skirstymas. Tiesioginis ir netiesioginis pavaldumas. Linijiniai ir funkciniai padaliniai. Linijinio pavaldumo struktūros. Funkcinio pavaldumo struktūra. Skirstymas pagal darbo pobūdį. Skirstymas pagal veiklos sritis. Vertikalusis organizacijos skirstymas pagal funkcijas. Decentralizacija ir delegavimas. Koordinavimas. Aktyvinimas ir vykdymas. Darbo įvertinimo ir jo apmokėjimo sąlygos. Personalo parinkimas. Socialinis biudžetas. Grynoji motyvacija. Vadovavimo stilius. Konfliktų valdymas. Informacija ir komunikavimas. Pasitenkinimas darbu. Dalyvavimas valdyme. Saviraiškos galimybės. Kontrolė. Tikrinimai. Auditas. Auditorius. Darbas ir darbo režimas. Personalo parinkimas. Reikalavimai darbuotojui. Paros darbo ir poilsio režimas. Savaitės darbo ir poilsio režimas. Atostogų grafikas. Atlyginimo dydis. Darbo apmokėjimo formos ir sistemos. Laikinė darbo apmokėjimo forma. Vienetinė apmokėjimo forma. Darbo laiko sąnaudų skirstymas. Premijinės darbo apmokėjimo sistemos. Atskaitymai.
  Vadyba, referatas(19 puslapių)
  2006-05-11
 • Verslo kūrimas nesteigiant įmonės

  Įvadas. Verslo liudijimas. Pagal verslo liudijimą vykdomos veiklos apibūdinimas. Verslo liudijimų išdavimo ir pajamų mokesčio sumokėjimo tvarka. Kur įsigyti verslo liudijimą? Ar pagal verslo liudijimą vykdomoje gyventojo veikloje gali dalyvauti kiti fiziniai asmenys? Kokius dokumentus turi pateikti norintieji įsigyti verslo liudijimą? Per kiek laiko išduodamas verslo liudijimas? Kokiu galiojimo laikotarpių verslo liudijimai išduodami? Kokia tvarka pratęsiamas verslo liudijimo galiojimas ir išduodamas dublikatas? Kieno prašymu verslo liudijimas pratęsiamas, išduodamas dublikatas? Veiklos pagal verslo liudijimą apskaita. Pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalas. Žurnalo pajamų dalies pildymas. Žurnalo išlaidų dalies pildymas. Veikloje pagal verslo liudijimą naudojami dokumentai. Prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo dokumentai. Verslo liudijimą įsigijusio gyventojo teisės, pareigos ir atsakomybė. Kokias teises įgyja gyventojas įsigydamas verslo liudijimą? Kokia yra verslo liudijimą turinčio gyventojo atsakomybė už mokestinių prievolių vykdymo tvarkos pažeidimus? Išvados.
  Vadyba, referatas(14 puslapių)
  2009-02-13
 • Verslo kūrimas Vengrijoje ir Lietuvoje

  Verslo įmonės esmė ir jos ekonominiai tikslai. Lietuvos ir Vengrijos pristatymas bei verslo įmonių sudėtis bei struktūra. Lietuvos ir Vengrijos pristatymas. Įmonių sudėties ir struktūros apibūdinimas. Verslo steigimas Lietuvoje. Pagrindinės verslo organizavimo formos Lietuvoje. Individualios (personalinės) įmonės esmė, privalumai ir trūkumai. Ūkinių bendrijų rūšys ir jų apibūdinimas. Ūkinės bendrijos trūkumai ir pranašumai. AB ir UAB pagrindiniai požymiai. AB ir UAB pranašumai ir trūkumai. Akcinės bendrovės valdymas ir kapitalas Steigimo tvarka Lietuvoje. Individualios (personalinės) įmonės steigimo tvarka Lietuvoje. Ūkinių bendrijų steigimo ir veikimo Lietuvoje tvarka. AB ir UAB steigimo, reorganizavimo ir likvidavimo tvarka. Verslo steigimas Vengrijoje. Pagrindinės verslo organizavimo formos Vengrijoje. Ūkinė bendrija. Akcinė bendrovė. Kooperatyvas. Filialas. Įmonės steigimo tvarka Vengrijoje. Leidimas užsiimti verslu. Steigimo sutartis. Įmonės registracija. Verslo steigimo Lietuvoje ir Vengrijoje. skirtumai ir panašumai. Verslo organizavimo formos. Verslo steigimo tvarka. Išvados.
  Vadyba, referatas(12 puslapių)
  2005-10-18
 • Verslo kūrimo paskatos. Verslumas

  Verslo kūrimo paskatos. Verslumas. Verslumo samprata. Vidiniai veiksniai ir verslumas. Išorinių veiksnių įtaka verslumui. Verslumo tyrimas. Verslo aplinkos. Organizacijos vidaus aplinka. Išorinė verslo aplinka. Išvados.
  Vadyba, referatas(16 puslapių)
  2006-05-12
 • Verslo organizacijų aplinka ir jos įtaka

  Įvadas. Verslo organizacijų aplinkos įvairovė. Organizacijos vidaus aplinka. Organizacijos išorinė aplinka. Verslo organizacijų aplinkos įtaka organizacijos tikslams. Lentelės.
  Vadyba, referatas(9 puslapiai)
  2005-11-13
 • Verslo organizacijų aplinka ir jos įtaka organizacijos tikslams

  Įvadas. Verslo organizacijų aplinkos įvairovė. Organizacijos vidaus aplinka. Organizacijos išorinė aplinka. Verslo organizacijų aplinkos įtaka organizacijos tikslams.
  Vadyba, referatas(8 puslapiai)
  2006-11-15
 • Verslo organizacijų veiklos diversifikavimas

  Įvadas. Diversifikacijos suvokimo ir klasifikavimo ypatumai. Įmonės plėtra ir augimas. Įmonės plėtros supratimas. Įmonės augimo supratimas. Ryšys tarp įmonės plėtros ir augimo. Įmonės dydis ir jo matavimas. Įmonės augimo strategijos. Įmonės veiklos diversifikacijos planavimas. Įmonės veiklos diversifikacijos įtaka jos organizacinei valdymo struktūrai. Įmonės veiklos diversifikacijos plėtros galimybės ir perspektyvos Lietuvoje. Išvados.
  Vadyba, referatas(14 puslapių)
  2007-02-22
 • Verslo organizavimas (2)

  Akcinių bendrovių kūrimas. Steigimo etapai. Steigimo sutarties pasirašymas. Bendrovės įstatai. Įstatų registravimas Lietuvos respublikos įmonių rejestre. Vardo patentavimas. Akcijų platinimas.
  Vadyba, referatas(7 puslapiai)
  2006-01-18
 • Verslo organizavimas (6)

  Įvadas. Tikslas – išanalizuoti kokios pardavimo strategijos yra taikomos įmonėse. Pardavimo programos parengimas. Pardavimo strategijos pasirinkimas ir taikymas. Pardavimo strategijos pasirinkimas. Pardavimo strategijos taikymas. Paklausos formavimo strategija. Rinkos užvaldymo strategija. Rinkos racionalizavimo strategija. Prekių asortimento atnaujinimo strategija. Gamybos galimybių keitimo strategija. Rinkos dalies išsaugojimo strategija. Pardavimo ir tiekimo funkcijų integracijos strategija. Laukimo strategija. Prekių paskirstymas. Pardavimo organizavimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(20 puslapių)
  2009-11-24
 • Verslo orientavimas

  Verslo koncepcijos ir verslo orientacijos apibūdinimas. Gamybos koncepcija. Gamybos orientacija. Prekės orientacija. Pardavimo orientacija. Marketingo orientacija. Socialinio – etinio marketingo orientacija.
  Vadyba, referatas(9 puslapiai)
  2005-10-17
 • Verslo planas: augalų ir daržovių auginimas šiltnamiuose IĮ "Šernė"

  Įmonės. Kas yra įmonė. Įmonė. Fizinis asmuo. Įmonių rūšys. Įmonės apibrėžimas. Įmonių skirstymas. Individualioji įmonė (IĮ). Ūkinės bendrijos bruožai. Tikroji ūkinė bendrija (TŪB). Komanditinė ūkinė bendrija (KŪB). Juridinis asmuo. Akcinės bendrovės. Valstybinės įmonės. Žemės ūkio bendrovės. Kooperatinės bendrovės. Akcinių bendrovių klasifikacija. Akcijos. Jų rūšys. Akcinių bendrovių steigimas ir valdymas. Akcinės bendrovės steigėjai. Bendrovės įstatai. Bendrovės valdymo organai. Visuotinis susirinkimas. Stebėtojų taryba. Bendrovės valdyba. Bendrovės administracija. Revizorius. Bendrovės likvidavimo priežastys. Naudoti informacijos šaltiniai. Individualios įmonės "Šernė" verslo planas.
  Vadyba, referatas(21 puslapis)
  2006-02-28
 • Verslo planas: naminių gyvūnų viešbutis UAB "Vira"

  Reziume. Įmonės aprašymas. Bendra informacija. Žinios apie savininkus, pagrindinius akcininkus. Trumpa įmonės veiklos apžvalga. Teisiniai aspektai (licenzijos, patentai). Vietovė. Siūlomo projekto esmė. Verslo idėja. Ketinimų įgyvendinimo sąlygos. Projekto nauda. Paslaugos analizė. Paslaugos apibūdinimas. Kainos. Kaštų struktūra. Rinkos analizė. Įstatyminė aplinka. Valstybinis reguliavimas. Makroekonominė ir šakos aplinka. Rinkos analizė. Marketingo planas. Marketingo tikslai ir strategija. Rinkos dalyvių keliami reikalavimai. Paslaugos aprašymas. Kainodara. Marketingo veiklos kaštai. Reklaminės veiklos santrauka. Paklausos prognozė. Paslaugos teikimo planas. Vietovė. Patalpos. Įranga. Paslaugos teikimo proceso aprašymas. Atsargos ir sandėliai. Organizacinis planas ir personalas. Savininkai ir vadovai. Personalo funkcijos ir atsakomybė. Atlyginimai. Finansų planas. Rizikos analizė. SWOT analizė. Valdymo rizika. Išorinė rizika.
  Vadyba, referatas(21 puslapis)
  2010-02-04
 • Verslo planas: picerija UAB "BIGpizza"

  Bendri duomenys apie įmonę. Santrauka. Siūlomo projekto esmė. Įmonės charakteristika. Firmos vizija. Misija. Įmonės tikslai. Įmonės rūšis ir nuosavybės forma. Žinios apie pagrindinius steigėjus ir akcininkus. Trumpa įmonės veiklos apžvalga. Duomenys apie vietovę. Rinka. Bendra rinkos apžvalga ir tendencijos. Veiksniai, lemiantys gaminio (paslaugų) paklausą. Vartotojai. Konkurentai. Marketingo planas. Marketingo tikslai. Kainų politika ir kainos. Realizavimas. Reklama. Pardavimų apimties prognozė. Gamyba (paslaugos). Trumpas gamybinio proceso aprašymas. Transportas. Įrengimai. Medžiagos žaliavos ir jų tiekėjai. Valdymo personalas ir darbuotojai. Informacija apie vadovus. Darbuotojai. Organizacinė firmos struktūra. Rizikos įvertinimas . Rizika susijusi su išoriniais veiksnias. Firmos silpnosios vietos. Rizikos mažinimas. Finansinis planas. Finansavimo šaltiniai ir jų panaudojimas. Prognozuojamos pajamos. Labiausiai tikėtina verslo prognozė. Pelno (nuostolio) ataskaita. Balansų lentelė. Pelningumo rodikliai.
  Vadyba, referatas(37 puslapiai)
  2011-06-29
 • Verslo planavimas ir organizavimas

  Įvadas. Verslo plano rengimas. Verslo plano paskirtis. Verslo plano ypatumai. Verslo plano sudarymo tarpsniai. Verslo plano sandara. Įmonės rūšies pasirinkimo motyvai. Investicijų poreikio įvertinimas. Finansavimo šaltiniai. Įmonių steigimo organizavimas. Įmonės vardo registravimas Valstybiniame patentų biure. Įmonės registravimas savivaldybėje. Įmonės registravimas Valstybinėje mokesčių inspekcijoje. Įmonės registravimas Valstybinio socialinio draudimo skyriuje. Sąskaitos banke atidarymas. Įmonės likvidavimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(13 puslapių)
  2008-02-17
 • Verslo plėtra interneto pagalba

  Galimybės plėtojant verslą pasinaudojant internetu. Verslo modeliai. Bankų verslo plėtra interneto pagalba. Internetinės reklamos specifika. Elektroninės parduotuvės. GPRS. Problemos iškylančios plečiant verslą pasinaudojant internetu. 20 priežasčių, kodėl verta internetą naudoti verslui.
  Vadyba, referatas(10 puslapių)
  2006-01-13
 • Verslo pradžios vadovas (2)

  Jūs ir jūsų idėjos. Jūs. Jūsų idėjos. Kaip nustatyti kainą. Kainų ribos. Kainos nustatymas. Draudimas. Privalomas draudimas. Kitos draudimo rūšys. Draudimas jums ir jūsų šeimai. Pinigų verslui surinkimas. Pinigai. Skolintojai ir investuotojai. Mokesčiai. Kada turite mokėti pajamų mokesčius. Kaip apskaičiuoti pajamų mokesčius. Veiklos išlaidos. Dirbančiųjų savarankiškai nuostoliai. PVM (pridėtinės veiklos mokestis). Kaip veikia PVM sistema. Kas turi registruotis kaip PVM mokėtojai?
  Vadyba, referatas(30 puslapių)
  2008-05-25
 • Verslo projektų parengiamieji darbai

  Įvadas. Projekto inicijavimas. Preliminarus projekto tikslingumo nustatymas. Funkciniai rėmimo tyrimai. Techninis – ekonominis pagrindimas. Projektų sprendimų įvertinimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(15 puslapių)
  2008-01-02
 • Verslo projektų samprata, paskirtis, rūšis ir gyvavimo ciklai

  Įvadas. Verslo projekto ir jo valdymo samprata. Projektų savybės. Projektų valdymo procesai. Inicijavimo procesai. Planavimo procesai. Vykdomieji procesai. Kontrolės procesai. Projekto užbaigimas. Projektų klasifikavimas. Megaprojektai. Trumpalaikiai projektai. Multiprojektai. Modulinis projektas. Tarptautiniai projektai. Investicijų (verslo) projektas. Projektų gyvavimo ciklo fazės ir struktūra. Priešinvesticinė fazė. Investicinė (įgyvendinimo) fazė. Eksploatacinė fazė. Išvados. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Vadyba, referatas(19 puslapių)
  2008-01-02
 • Verslo ryšiai ir verslo ryšių strategija

  Įvadas. Lietuvos užsienio politikos įgyvendinimas. Šiandieninės Lietuvos ekonominiai ryšiai su kitomis valstybėmis. Verslo finansavimo galimybės. Išvados.
  Vadyba, referatas(10 puslapių)
  2007-01-26
Puslapyje rodyti po