Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Vadybos referatai

Vadybos referatai (999 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Vadybos funkcijos (4)

  Įvadas. Bendrosios valdymo funkcijos. Planavimas. Planavimo apibūdinimas. Planavimo svarba. Organizavimas. Organizavimo apibūdinimas. Organizavimo tikslai. Kontrolė. Kas yra kontrolė? Kontrolės aspektai. Vadovavimas. Naujos vadybos funkcijos. Bendros išvados. AB "Andova".
  Vadyba, referatas(12 puslapių)
  2006-10-11
 • Vadybos funkcijos (5)

  Įvadas. Vadybos funkcijų samprata. Prognozavimas. Planavimas. Organizavimas. Vadovavimas. Koordinavimas. Kontrolė.
  Vadyba, referatas(13 puslapių)
  2006-11-15
 • Vadybos funkcijos (6)

  Įvadas. Vadybos funkcijos. Pagrindinės vadybos funkcijos. Dažniausiai naudojamos vadybos funkcijos. Vadybos funkcijų apibūdinimas. Išvados. Mano pasirinktos įmonės "iScala" valdymo funkcijos.
  Vadyba, referatas(9 puslapiai)
  2006-11-15
 • Vadybos funkcijos (7)

  Įvadas. Valdymo procesas. Vadovų tipai. Organizacijos struktūra. Žinių vadyba. Išvados.
  Vadyba, referatas(7 puslapiai)
  2008-01-14
 • Vadybos funkcijos ir informacija

  Įvadas. Informacija. Vadybos funkcijos. Planavimas. Planavimo funkcija. Valdymo lygiai ir planų hierarchija. Strateginis planavimas. Organizavimas. Valdymo organizavimas. Vadovavimas. Valdymo subjektas ir objektas. Vadovavimo stiliai. Kontrolė. Informacija ir kontrolė. Išvados. Išnašos.
  Vadyba, referatas(18 puslapių)
  2008-04-01
 • Vadybos funkcijos ir jų klasifikavimas

  Įvadas. Bendrosios vadybos funkcijos. Planavimas. Sprendimų priėmimas. Strateginiai ir operatyviniai planai. Organizavimas. Organizacinė struktūra. Valdžia. Žmonių išteklių valdymas. Vadovavimas. Motyvacija. Lyderiavimas. Komandos ir darbas komandose. Kontrolė. Finansų kontrolė, biudžeto kontrolės sistema, auditas. Informacinės sistemos. Specifinės vadybos funkcijos. Išvados.
  Vadyba, referatas(25 puslapiai)
  2006-04-21
 • Vadybos funkcijos: planavimas, organizavimas, vadovavimas, kontrolė

  Įvadas. Planavimas. Planavimo apžvalga. Kuo strateginiai planai skiriasi nuo operatyviųjų planų? Strateginis planavimas. Strateginio planavimo evoliucija. Ilgalaikio planavimo problemos ir suvaržymai. Kodėl žlunga planai? Strategija kaip didysis planas. Strateginio valdymo atsiradimas. Marketingo planavimas. Marketingo planavimo reikšmė. Organizavimas. Organizavimo reikšmė. Keturios sudedamosios dalys. Diferencijavimas ir integravimas. Požiūriai į efektingo koordinavimo siekimą. Organizacinis projektavimas. Klasikinis požiūris. Užduoties – technologijos požiūris. Aplinkos požiūris. Organizacinių valdymo struktūrų tipai. Vadovavimas. Vadovavimo esmė ir požiūrio į vadovavimą įvairovė. Šiuolaikinė vadovavimo samprata. Nuo administravimo – lyderiavimo link. Darbuotojų skatinimas. Darbuotojų skatinimas ir jo vaidmuo vadyboje. Motyvacijos esmė ir jos atsiradimą lemiantys veiksniai. Darbo motyvacija. Motyvavimo metodų ir priemonių įvairovė. Darbo užmokesčio svarba motyvuojant darbuotojus. Konfliktai. Konfliktų esmė ir vaidmuo organizacijoje. Konflikto raida. Konfliktų vengimas ir valdymas. Pokyčių valdymas. Problemos sprendimo priėmimas. Kontrolė. Pagrindinių kontrolės rūšių atlikimo laikas. Kontrolės procesai. Efektyvios kontrolės bruožai. Kodėl reikalinga kontrolė? Informacinė kontrolė. Tradicinė biurokratinė ir decentralizuota kontrolė. Kontrolės proceso žingsniai. Finansų kontrolė.
  Vadyba, referatas(50 puslapių)
  2006-04-14
 • Vadybos funkcijos. Vadovavimas

  Vadybos apibrėžimas Vadybos funkcijos. Planavimas. Planavimo principai. Organizavimas. Organizacijos kultūra. Organizacijų struktūra. Vadovavimas. Vadovavimo teorijos. Motyvavimas. Kontrolė. Auditas. Visuotinės kokybės vadyba. Kolektyvas. Samprata. Veiklos sąlygos. Veiklos normatyvai. Veiklos savivalda organizacijoje. Bendrosios išvados.
  Vadyba, referatas(21 puslapis)
  2006-01-22
 • Vadybos funkcijų sistema

  Įvadas. Planavimas. Planavimo horizontai. Planų pavidalai. Organizavimas. Delegavimas. Organizacijos valdymas. Valdymo centralizacija ir decentralizacija. Vadovavimas ir motyvavimas. Valdžios formų klasifikacija. Motyvavimas. Kontrolė ir reguliavimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(13 puslapių)
  2006-09-18
 • Vadybos funkcijų sistema (2)

  Įvadas. Planavimas. Planavimo horizontai. Planų pavidalai. Organizavimas. Delegavimas. Organizacijos valdymas. Valdymo centralizacija ir decentralizacija. Vadovavimas ir motyvavimas. Valdžios formų klasifikacija. Motyvavimas. Kontrolė. Valdymo funkcijų klasifikavimas pagal autorius. Išvados.
  Vadyba, referatas(14 puslapių)
  2008-11-26
 • Vadybos mintis senuosiuose šaltiniuose

  Įvadas. Vadyba. Mozė Senajame Testamente. Mozės asmenybė. Mozės įstatymai. Sun Tzu. "Karo menas". Sun Tzu strategija versle. Senos tiesos – geros tiesos. Platonas. Platono "Valstybė". Išvados.
  Vadyba, referatas(23 puslapiai)
  2008-11-09
 • Vadybos mokyklos (2)

  Įvadas. Vadyba – kaip mokslas. Vadyba. Vadybos funkcijos. Vadyba kaip Valdymas + Motyvavimas. Vadybos rūšys. Vadybos mokyklų atsiradimo priežastys. Naujas vadovavimas, vaidmenys ir kompetencijos. Empirinė vadybos teorija (situacinis požiūris). Socialinė vadybos teorija (sisteminis požiūris). Procentinis požiūris. Šiuolaikinių valdymo teorijų atsiradimo prielaidos. Visuotinės kokybės vadyba. Vadovaujančios atsakomybės bendruomenės. Klasikinės ir žmogiškųjų santykių mokyklų pagrindinės teorijos. Vadovavimo stiliai pagal X ir Y teorijų nuostatos. Organizacijų ypatumai ir skirtumai. Išvados.
  Vadyba, referatas(14 puslapių)
  2009-05-18
 • Vadybos mokyklų teorijos ir raida

  Vadybos mokyklų atsiradimo priežastys. Pagrindinės vadybos mokyklos. Darbo mokslinio organizavimo mokykla. Žmogiškųjų santykių mokykla. Socialinių sistemų vadybos mokykla. Kiekybinių metodų mokykla. Empirinė vadybos mokykla. Išvados.
  Vadyba, referatas(12 puslapių)
  2005-10-19
 • Vadybos mokslo ištakos ir reikšmė

  Vadybos mokslo ištakos. Nacionalinių vadybos ypatumų esmė. Vadybos raida Lietuvoje. 1920 – 1940 metai. Sovietinis laikotarpis. 1990 – 1997 metai. Išvados.
  Vadyba, referatas(9 puslapiai)
  2005-05-30
 • Vadybos mokslo mokykla

  Vadybos mokslo mokykla. Sprendimų teorija. Matematinė teorija. Herbertas A. Saimonas. Norbertas Vineris. Vytautas Andrius Graičiūnas. Valdymo ryšių skaičiaus augimas didinant pavaldinių skaičių. Skaičiavimai vadyboje. Gamybinės veiklos analizė. Pelningumo koeficientas pagal bendrąjį pelną. Pelningumo koeficientas pagal grynąjį pelną. Veiklos (operacinių) sąnaudų analizė. Kontribucijos analizė. Operacinis svertas. Išteklių valdymas. Turto apyvartumas. Grynojo apyvartinio kapitalo dalis turte. Atsargų apyvartumas. Gautinų skolų apyvartumo rodiklis. Mokėtinų skolų apyvartumas. Darbo išteklių panaudojimo efektyvumo rodikliai. Pajamingumo analizė. Turto grąža. Turto, kapitalo, akcijos pajamingumas pagal bendrąjį pelną. Matematiniai metodai vadyboje.
  Vadyba, referatas(19 puslapių)
  2008-01-08
 • Vadybos mokslo pradininkas: Henry Laurence Gantt

  Įvadas. Henry Laurence Gantto biografija. Henry Laurence Gantto darbai. Gantto skatinimo sistema. Gantto grafikai. Gantto grafiko pavyzdys. Kritinio kelio metodas (Critical Path Method - CPM). Lotus 1-2-3. Išvados.
  Vadyba, referatas(12 puslapių)
  2010-11-29
 • Vadybos mokslo raida. Vadybos mokyklos

  Įvadas. Vadybos mokslo atsiradimas ir vystymasis istoriniu požiūriu. Vadybos rūšys. Vadybos mokslo raida. Vadybos vystymasis Lietuvoje. Vadybos raida nepriklausomoje Lietuvoje. V.A. Graičiūnas. Vadybos raida šiandieninėje Lietuvoje. Vadybos mokyklos. Klasikinės vadybos mokykla. Mokslinė vadybos mokykla. Administracinė (klasikinė) vadybos mokykla. Žmogiškųjų santykių mokykla. Perėjimas nuo žmonių santykių prie bihevioristinio (elgesio) mokslo požiūrio. Klasikinės ir žmogiškųjų santykių mokyklų skirtumas. Kiekybinių metodų mokykla. Visuotinės kokybės samprata. Darbuotojų vadybos samprata. Sisteminis požiūris. Atsitiktinumų požiūris. Dinamiškų santykių požiūris. Išvados.
  Vadyba, referatas(25 puslapiai)
  2006-04-03
 • Vadybos mokslo raidos etapai

  Įvadas. Ankstyvieji samprotavimai apie valdymą. Frederycho Teiloro vadybos filosofija. Emersono 12 našumo principų. Henrio Fajolio 14 valdymo principų. Žmogiškųjų santykių mokykla ("Hawthorne" efektas, A. Maslou poreikių pakopos). Vadybos mokslo matemizavimo mokykla. Sisteminė vadybos mokykla. "X" ir "Y" vadybos teorijų esmė. "Z" teorijos turinys.
  Vadyba, referatas(14 puslapių)
  2006-10-19
 • Vadybos niuansai Lietuvos kaimo turizmo versle

  Įvadas. Turizmo ir kaimo turizmo sampratų sąsaja. Turizmo samprata. Kaimo turizmo esmė ir jo vieta turizmo sampratoje. Vadybos niuansai kaimo turizmo versle. Vadybos samprata. Planavimas. Organizavimas. Vadovavimas. Kontrolė. Kokybės aktualumas kaimo turizmo verslo vadyboje. Kokybės vertinimo tyrimai kaimo turizmo vadyboje. Išvados.
  Vadyba, referatas(17 puslapių)
  2011-12-13
 • Vadybos pagrindai

  Pradiniai duomenys įmonės veiklos plano skaičiavimui. Įmonės pagrindiniai ekonominiai rodikliai. Įmonės veiklos planavimas. Produkcijos pardavimo planas. Produkcijos gamybos planas. Aprūpinimo pagrindinėmis medžiagomis planavimas. Pagrindinių medžiagų poreikio ir išlaidų planas. Pagrindinių medžiagų pirkimo planas. Energijos poreikio ir išlaidų planas. Šiluminės energijos poreikio ir išlaidų planavimas. Vandens poreikio ir išlaidų planavimas. Elektros energijos poreikio ir išlaidų planas. Personalo planas. Pagrindinių priemonių ir amortizacinių atskaitymų planas. Gamybos kaštų planas. Medžiagų ir prekių atsargų planas. Parduodamos produkcijos gamybos kaštų planas. Veiklos sąnaudų planas. Gaminių kainos apskaičiavimas. Įmonės pajamų ir pelno planas. Išvados.
  Vadyba, referatas(23 puslapiai)
  2006-05-18
Puslapyje rodyti po