Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Vadybos referatai

Vadybos referatai (999 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Svečių aptarnavimo ypatumai

  Įvadas. Viešojo maitinimo įmonių veiklos organizavimo pagrindai. Patiekalų patiekimo metodai. Individualus aptarnavimas. Aptarnauja vienas padavėjas. Aptarnavimas dviese. Grandininis aptarnavimas. Svetingumo industrija. Restoranai, jų klasifikavimas ir ypatumai, tenkinant svečių poreikius. Prekybos patalpos. Išvados.
  Vadyba, referatas(13 puslapių)
  2008-12-12
 • Sveikos gyvensenos skatinimas Lietuvoje

  Įvadas. Priemonės tikslas ir uždaviniai. Priemonės pagrindimas. Priemonės turinys. Remiamos veiklos sritys. Galutiniai naudos gavėjai. Galutiniai paramos gavėjai. Institucijos, atsakingos už priemonės įgyvendinimą. Remiama teritorija. Rodikliai. Pasiekimo rodikliai. Rezultatų rodikliai. Poveikio rodikliai. Finansavimo planas. Paraiškų tvarkymas. Priemonės sąsaja su kitomis priemonėmis. Specifiniai projektų atrankos kriterijai. Horizontaliosios sritys. Išvados.
  Vadyba, referatas(12 puslapių)
  2007-01-17
 • Šiuolaikinės vadybos bruožai

  Įvadas. Šiuolaikinių valdymo teorijų atsiradimo prielaidos. Šiuolaikinės vadybos koncepcijos. Empirinė vadybos teorija (situacinis požiūris). Empirinė valdymo koncepcija. Socialinių sistemų vadybos teorija (sisteminis požiūris), sistemų klasifikavimas. Sisteminis požiūris. Sisteminis mąstymas. Žengiant į dinamiškų santykių erą. Organizacijos ir natūrali aplinka. Socialinė atsakomybė ir etika. Globalizacija ir valdymas. Organizacijų įkūrimas ir kūrimas iš naujo. Kultūros ir multikultūra. Kokybė. Ateities vadyba. Išvados.
  Vadyba, referatas(18 puslapių)
  2007-11-29
 • Šiuolaikinės valdymo teorijos ir jų įtaka valdymui

  F. W. Taylor valdymo pagrindai. 14 Fayolio valdymo principų. Šiuolaikinės idealios organizacijos bruožai. Laiko valdymas. Tobulas valdymas. Ateities valdymas. Išvados.
  Vadyba, referatas(6 puslapiai)
  2006-02-23
 • Šlifavimo medžiagų apdorojimo technologinio proceso įdiegimas

  Projektas. Problema. Tikslas: įdiegti ir realizuoti naujus technologinius procesus gamyboje; padidinti produkcijos kiekį ir konkurencingumą Lietuvoje; teikti konsultavimo ir šlifavimo medžiagų remonto paslaugas; sukurti papildomas darbo vietas. Projekto pagrindimas. Uždaviniai. Santrauka. Šlifavimo medžiagų apdorojimo technologinio proceso įdiegimas. UAB "Edelsa" Grafo rodyklės. Išteklių ir vertės planavimas. Darbo jėgos poreikio paskirstymas. Tvarkaraštis. UAB "Edelsa" prognozuojamas balansas. UAB "Edelsa" 2006 metų pardavimo prognozė. UAB "Edelsa" 2006 metų pelno ataskaita. UAB "Edesla" pinigų srautų ataskaita. Detalus projekto biudžetas.
  Vadyba, referatas(21 puslapis)
  2007-10-22
 • Štabinės ir matricinės valdymo struktūros

  Įvadas. Vadybos esmė. Struktūrinė vadybos traktuotė. Organizacijų struktūros. Struktūrinė vadybos traktuotė. Organizacijų struktūros. Valdymo struktūrų organizavimo principai. Technologinio tikslingumo principas. Centralizavimo ir decentralizavimo principas. Delegavimo, kompetencijos paskirstymo principas. Standartizavimo principas. Darbo pasidalijimo principas. Pagrindinių valdymo taisyklių nustatymo principas. Naujos valdymo organizacinės struktūros. Klasikinės valdymo struktūros. Vadovų ir štabų įgaliojimai. Išvados. Priedas (1).
  Vadyba, referatas(15 puslapių)
  2007-03-21
 • Šventės organizavimas: Kalėdų šventė

  Įvadas. Kalėdų šventės papročiai. Kalėdų šventės pasiruošiamieji darbai. Kalėdų šventės valgiaraštis. Kalėdų stalo serviruotė schematiškai. Išvados.
  Vadyba, referatas(7 puslapiai)
  2008-04-17
 • Švietimo organizacijų kultūra, jos raidos problemiškumas

  Istorija. Švietimo vadybos apibrėžimas. Švietimo vadybos funkcijos. Vadybos ryšys su giminingomis sąvokomis. Švietimo vadybos santykis su bendrąja vadyba. Švietimo vadybos vieta edukologijos mokslų sistemoje. Švietimo organizacijos kultūros samprata. Švietimo organizacijos sistemos ryšiai. Švietimo organizacijų sistemos elgsena. Darbas iliustruotas paveikslėliais (5).
  Vadyba, referatas(11 puslapių)
  2008-01-09
 • Švietimo vadybos skirtumai nuo klasikinės vadybos

  Įvadas. Valdymo funkcijos. Planavimas. Organizacijos vizija. Organizacijos misija. Organizacijos filosofija ir kultūra. Situacijos analizė. Tikslai. Plėtros planavimas. Laiko planavimas. Sprendimų priėmimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(13 puslapių)
  2007-01-03
 • Tara ir krovinių markiravimas

  Įvadas. Krovinių tara ir įpakavimas. Krovinių tara. Krovinių įpakavimas. Krovinių markiravimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(8 puslapiai)
  2006-12-27
 • Tarnautojų darbo kultūra įmonėse

  Įvadas. Įmonės kultūra ir jos įvertinimas. Įmonės kultūros pažinimas ir jo principai. Įmonės kultūros formavimo komponentės. Įmonės kultūros topologija. Įmonės kultūros įvertinimas. Kultūra ir oficialus bendradarbiavimas. Pasirengimas renginiams ir bendravimui. Įmonės kultūros keitimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(18 puslapių)
  2007-10-09
 • Tarpkultūrinė komunikacija

  Įvadas. Tarpkultūrinės komunikacijos samprata. Italija. Pagrindinės kultūros kryptys. Verslo kultūra. Švedija. Švedų kalba. Rengimosi maniera. Verslininkai. Šveicarija. Kultūra. Kalba. Apranga. Verslo kultūra. Prancūzija. Bendravimas. Drabužiai ir išvaizda. Rusijos federacinė respublika. Pagrindinės kultūros kryptys. Bendravimas. Kalba ir pagrindiniai posakiai. Išvados.
  Vadyba, referatas(19 puslapių)
  2007-05-04
 • Tarpkultūrinė komunikacija Anglijoje

  Įvadas. Komunikacija. Tarpkultūrinės komunikacijos srities raida. Kultūros svarba analizuojant tarpkultūrinę komunikaciją. Anglijos istorija. Anglijos kultūra, religija, tradicijos. Derybų su anglais ypatumai, stilius. Verslo kalba. Kontakto užmezgimas. Saikingai orientuoti į sandorį. Požiūris į laiką. Formalumas, hierarchijos ir statuso skirtumai. Anglų bendravimo stilius. Verbalinė, paraverbalinė, neverbalinė komunikacija. Verslo protokolas. Socialinis etiketas. Išvados.
  Vadyba, referatas(11 puslapių)
  2006-03-27
 • Tarptautinė prekyba Lietuvoje

  Įvadas. Užsienio prekybos apimtis ir užsienio prekybos statistikoje neapskaitomos prekės. Užsienio prekybos politika. Lietuvos tarptautinės prekybos būklė ir plėtros strategija. Lietuva – Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) narė. Išvados.
  Vadyba, referatas(13 puslapių)
  2005-09-07
 • Tarptautinė vadyba

  Įvadas į tarptautinę vadybą. Tarptautinės vadybos apibūdinimas. Įvadas į tarptautinę vadybą. Kampanija eina į tarptautinę rinką. Licencijos sutartis. Frančizės sutartis. Frančizės sutarties turinys. Frančizės sutarties nutraukimas. Kas tai yra tarptautinis biznis? Tarptautinės vadybos aplinka. Skirtingi tarptautinio biznio tipai. Tiesioginis importas ir eksportas. Kontrprekyba. Grynieji mainai. Susitarimo būdas. Prekybos įjungimas. Kontrpirkimas. Perpardavinėjimas. Kodėl tarptautinės organizacijos įsitraukia į užsienio produkciją? Išvados.
  Vadyba, referatas(12 puslapių)
  2006-12-11
 • Tarptautinės organizacijos (3)

  Įvadas. Tarptautinių organizacijų vaidmuo šiuolaikiniame pasaulyje. Organizaciniai elementai ir valdymo procesas. Bendra organizacijų charakteristika. Bendra tarptautinės organizacijos požymių charakteristika. Tarptautinių organizacijų kūrimasis. Pirmųjų tarptautinių organizacijų sukūrimo istorija. Organizacijų valdymo struktūros pasirinkimas. Pagrindinės tarptautinės ekonominės - verslo organizacijos. ICC – Tarptautinė, pasaulinė verslo organizacija. Tarptautinis valiutos fondas. Pasaulio prekybos organizacija (PPO). Išvados.
  Vadyba, referatas(15 puslapių)
  2006-02-28
 • Tarptautinės prekybos valdymas: UAB "Ramaudra"

  Įvadas. Darbo tikslas: Išanalizuoti tarptautinės prekybos valdymą UAB "Ramaudra". UAB "Ramaudra" veiklos apžvalga. UAB "Ramaudra" tarptautinių pardavimų valdymo patirtis. UAB "Ramaudra" tarptautinę prekybą reglamentuojantys teisės aktai. UAB "Ramaudra" tarptautinės prekybos informacijos valdymas. Eksporto planavimas. Krovinių gabenimas jūrų transportu. Eksporto muitai. Personalo formavimas. UAB "Ramaudra" tarptautinio gabenimo dokumentų analizė. UAB "Ramaudra" tarptautinio marketingo komplekso strategijos. Išvados ir pasiūlymai.
  Vadyba, referatas(17 puslapių)
  2009-05-26
 • Tarptautiniai ryšiai nuo imperijų iki šiandieninių globalių susivienijimų

  Įžanga. Tarptautinių organizacijų priešistorė. Pirmųjų tarptautinių organizacijų susikūrimas. Tarptautinių organizacijų teorija. Tarptautinių organizacijų klasifikacija. Tarptautinės organizacijos. Jungtinių tautų organizacija (JTO). Pasaulio bankas. Tarptautinis valstybių fondas (IMF). Kiti tarptautiniai bankai. Pasaulio prekybos organizacija (PPO). Europos Sąjunga (ES). OECD ir EFTA. Kitos Europoje veikiančios tarptautinės organizacijos. NATO.
  Vadyba, referatas(35 puslapiai)
  2006-02-14
 • Tarptautiniai vizitai ir priėmimai

  Įvadas. Vizitai ir jų rūšys. Oficialus vizitas. Darbo vizitas. Neoficialusis vizitas. Vizitas tranzitu. Mandagumo vizitas. Priėmimai. Priėmimų rūšys. Taurė šampano. Pusryčiai. Arbata. Žurfiksas. Furšetas. Kokteilis. Iškilmingieji pietūs. Vakarienė. Kiti priėmimai. Tarptautinių vizitų ir priėmimų ypatumai. Bendroji programa ir scenarijus. Kalbų parinkimas. Susodinimas į automobilius. Priėmimo rūšies pasirinkimas. Kviečiamų svečių sąrašo sudarymas. Ką apsirengti? Svečių susodinimo už stalo plano sudarymas. Meniu sudarymas. Stalo papuošimas ir serviravimas. Tostai ir kalbos. Vizitinės kortelės. Išvados. PowerPoint pristatymas (29 skaidrės).
  Vadyba, referatas(13 puslapių)
  2010-04-11
 • Tarptautinio verslo kultūrinės aplinkos analizė

  Įvadas. Verslo etika ir kultūra. Kultūros svarba. Verslo etikos normos. Kultūros analizė. Kultūros prigimtis. Kalba. Religija. Socialinės vertybės ir požiūris. Papročiai ir elgsena. Materialinė kultūra. Estetika. Švietimas. Kultūrinių skirtumų įvertinimas. Stereotipiškumas. Multinacionalinės kompanijos. Išvados.
  Vadyba, referatas(12 puslapių)
  2005-12-18
Puslapyje rodyti po