Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Vadybos referatai

Vadybos referatai (999 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Strateginis planavimas ir kūrimas

  Įvadas. Strateginis planavimas. Strateginio planavimo savybės. Strateginio planavimo žingsniai. Organizacijos vizija, misija, tikslai ir uždaviniai. Išvados.
  Vadyba, referatas(11 puslapių)
  2008-03-21
 • Strateginis planavimas ir strateginis valdymas

  Įvadas. Strateginis valdymas. Strateginio valdymo metodologija: nustatytinė ir plėtotinė. Strateginis planavimas. Strateginio planavimo reikšmė. Išorinės aplinkos įvertinimas. Vidinės aplinkos įvertinimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(18 puslapių)
  2008-02-16
 • Strateginis planavimas ir valdymas

  Įvadas. Organizacijos ir tikslų sąvokos. Strateginiai tikslai. Valdymas pagal tikslus. Išvados.
  Vadyba, referatas(9 puslapiai)
  2007-06-01
 • Strateginis planavimas viešajame administravime

  Įvadas. Strateginio planavimo samprata. Strateginio planavimo reikšmė. Strateginis planavimas viešajame administravime. Išorinės aplinkos įvertinimas. Vidinės aplinkos įvertinimas. Strateginis planavimas viešajame ir privačiajame sektoriuose. Išvados.
  Vadyba, referatas(21 puslapis)
  2007-11-29
 • Strateginis planavimas: galimybių ir grėsmių suformavimas

  Įžanga. Tikslas: Apžvelgti išorinės aplinkos poveikį organizacijos veiklai. Išorinės aplinkos sąvoka bei jos veiksniai. Padėties ir situacijos analizė. Išorinės aplinkos įvertinimas. Išorinės aplinkos charakteristikos. Galimybių ir grėsmių suformavimas. Grėsmių ir galimybių nustatymas. Organizacijos stiprybių ir silpnybių nustatymo būdai. Išvados.
  Vadyba, referatas(10 puslapių)
  2010-05-20
 • Strateginis vadovavimas: koncepcija

  Įvadas. Strategijų apibrėžimų lyginimas. Strateginis vadovavimas: veikiantis modelis. Du požiūriai į strategiją.
  Vadyba, referatas(5 puslapiai)
  2006-05-01
 • Strateginis valdymas (10)

  Įvadas. Strateginio valdymo mokslo raida. Strateginio valdymo mokslo priešistorė. Strateginio valdymo plėtros istorinės tendencijos iki XX amžiaus pradžios. XX amžiaus vidurys - XX amžiaus pabaiga. Aplinkos pokyčių įtaka strateginio valdymo plėtrai. Išvados.
  Vadyba, referatas(14 puslapių)
  2007-01-05
 • Strateginis valdymas (4)

  Įmonės strateginis valdymas. Strateginis planavimas. Makroaplinkos analizė. SWOT analizė.
  Vadyba, referatas(8 puslapiai)
  2006-01-29
 • Strateginis valdymas (7)

  Įvadas. Strateginio valdymo samprata. Strateginio valdymo metodologija. Aplinkos strateginė analizė. Konkurencinės padėties įvertinimas. Strateginio plano rengimas. Strategijos įgyvendinimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(23 puslapiai)
  2006-10-27
 • Strateginis valdymas: jo turinys ir principai

  Įvadas. Strateginis valdymas. Strateginis planavimas. Strategijos finansavimo šaltiniai. Rinka pagrįstos strateginių sprendimų alternatyvos. Rizikos įvertinimas. Strategijos įgyvendinimo programos.
  Vadyba, referatas(9 puslapiai)
  2007-09-23
 • Strateginis valdymas: tarptautinė draudimo grupė "ERGO"

  Įvadas. Darbo tikslas: atlikti tarptautinės ERGO grupės strateginį auditą, nustatyti, ar organizacijos strategija yra efektyvi ir pateikti specifines rekomendacijas kaip ją patobulinti. Apie įmonę. Įmonės misija, vizija, tikslai, strategija. Išorinės aplinkos analizė. Galimybės ir grėsmės. PEST analizė. Šakos konkurencingumo analizė. Išorinių veiksnių įvertinimo matricą. Vidinės aplinkos analizė.Finansinė analizė. Investicijų pelningumo rodikliai. Vidinių veiksnių įvertinimo matrica. SSGG analizė ir SPACE matrica. SSGG anlizė. SPACE matrica. Išvados ir pasiūlymai. Referatas ir PowerPoint pristatymas (26 skaidrės).
  Vadyba, referatas(19 puslapių)
  2010-06-01
 • Strateginis valdymas: UAB "Maxima LT"

  Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti strateginį Maxima LT, UAB įmonės marketingo planavimą, organizavimą ir kontrolę. Pagrindinės sąvokos ir terminai. Marketingo strategija. Marketingo reikšmė įmonės strateginiam planavimui. Strateginis marketingo planavimas. Taktinis marketingo planavimas. Marketingo planavimo organizavimas. Marketingo planavimo kontrolė ir efektyvumo įvertinimas. Strateginis įmonės UAB Maxima LT marketingo planavimas, organizavimas ir kontrolė. Įmonės UAB Maxima LT. Įmonės UAB Maxima LT sėkmės istorija. Įmonės misija ir vizija. Įmonės organizacinė valdymo struktūra, jos veikla bei funkcijos. Įmonės marketingo strategija. Organizacijos vidinės ir išorinės aplinkos analizė. Organizacijos vidinė aplinka. Organizacijos išorinė aplinka. Įmonės strateginis planavimas. Įmonės strateginis organizavimas. Įmonės perspektyvų analizė. Įmonės veiklos įvertinimas ir kontrolė. Išvados.
  Vadyba, referatas(25 puslapiai)
  2010-02-01
 • Streso valdymas. Stresas jūriniame darbe

  Įvadas. Streso samprata. Žodžio "stresas" samprata. Fiziniai ir psichiniai streso požymiai. Streso vystymosi teorijos ir modeliai. Darbo streso problemos aktualumas. Stresas darbe. Darbuotoju stresas pasauliniu mastų. Moksliniai pastebėjimai. Jūrinio darbo streso problema. Neigiamos darbo streso pasekmės. Ilgas streso poveikis. Streso sukeliamos ligos. Streso jūriniame darbe valdymo būdai. Streso problemos sprendimai asmeniniame lygyje. Streso problemos sprendimai vadovaujančių pareigūnų lygyje. Streso problemos sprendimai laivininkystės kompanijos lygyje. Kiti problemos sprendimo lygiai. Išvados.
  Vadyba, referatas(14 puslapių)
  2007-09-19
 • Struktūrinės valdymo schemos sudarymas: AB "Eurobankas"

  Įvadas. Tikslas: Išanalizavus svarbiausius klausimus apie valdymo struktūrų klasifikavimą ir sudarymą, sudaryti AB banko "Eurobankas" organizacinės valdymo struktūros schemą ir pateikti šios schemos charakteristiką. Organizavimas. Organizavimo samprata. Valdymo lygiai. Valdymo struktūra. Valdymo struktūros samprata. Valdymo struktūrų klasifikavimas. Valdymo struktūrų sudarymas. AB "Eurobankas" struktūrinė valdymo schema. AB "Eurobankas" struktūrinės valdymo schemos charakteristika.
  Vadyba, referatas(10 puslapių)
  2009-10-12
 • Studijų finansavimas Lietuvoje

  Įvadas. Darbo tikslas – išsiaiškinti studijų finansavimo Lietuvoje aspektus. Ligšiolinė studijų finansavimo būklė Lietuvoje. Studijų finansavimo tobulinimo būtinybė. Privataus ir valstybinio finansavimo ypatumai. Teisės aktai, reglamentuojantys naują studijų finansavimo tvarką. Naujas studijų finansavimo modelis 2009 metais. Išvados.
  Vadyba, referatas(14 puslapių)
  2010-06-09
 • Suinteresuotųjų teorija. Teorijos taikymas Lietuvoje

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti suinteresuotųjų (informacijos vartotojų) teoriją ir jos ryšį su finansinės atskaitomybės sudarymą reglamentuojančių VAS (verslo apskaitos standartų) nuostatomis. Įmonės prigimtinės idėjos. Suinteresuotųjų (informacijos vartotojų) teorijos esmė. Suinteresuotųjų teorijos principai bei pagrindiniai bruožai. Suinteresuotųjų grupių interesų poveikis finansinės atskaitomybės politikos sukūrimui. Suinteresuotųjų teorija, jos taikymas Lietuvoje bei ryšys su VAS nuostatomis. Išvados.
  Vadyba, referatas(22 puslapiai)
  2009-02-17
 • Susirinkimai ir pasitarimai

  Įvadas. Susirinkimų, pasitarimų rūšys, tikslai, organizavimas, darbotvarkė. Susirinkimų, pasitarimų rūšys. Susirinkimų tikslai. Susirinkimų organizavimas. Darbotvarkė. Susirinkimo metu. Sprendimų priėmimas. Pristatymas. Susirinkimo protokolavimas. Derybos. Bendravimo menas. Po susirinkimo. Išvados.
  Vadyba, referatas(10 puslapių)
  2007-02-09
 • Susirinkimai, pasitarimai organizacijoje

  Įvadas. Susirinkimai, pasitarimai organizacijoje: Samprata, rūšys, tikslai. Organizavimas. Darbotvarkė. Susirinkimų, pasitarimų našumo didinimas. Vadovo ir kolektyvo narių pareigos susirinkimų, pasitarimų metu. Vadovo įvaizdis, elgesio taisyklės. Išvados.
  Vadyba, referatas(9 puslapiai)
  2009-04-27
 • Susirinkimų ir konferencijų organizavimas

  Įžanga. Susirinkimas. Susirinkimo tikslas. Susirinkimo pirmininkas. Dienotvarkės sudarymas. Susirinkimo trukmė ir grupės dydis. Optimali patalpa ir sėdėjimo tvarka. Efektyvus vadovavimas susirinkimui. Ko reikia, kad gerai pasirodytumėte. Susirinkimų gyvybingumas. Konferencijos. Konferencijų rūšys. Probleminė konferencija. Tikslo konferencija. Informacinė konferencija. Motyvacinė konferencija. Mokymo konferencija. Pasiruošimas konferencijai. Tema ir darbotvarkė. Konferencijos vadovas. Konferencijos eiga. Vidinės nuostatos. Išorinė tvarka. Išvados.
  Vadyba, referatas(18 puslapių)
  2007-03-20
 • Susirinkimų organizavimas ir planavimas

  Įvadas. Susirinkimo samprata. Susirinkimo organizavimo komponentai. Susirinkimų rūšys. Susirinkimų tikslai ir funkcijos. Susirinkimo laikas ir darbotvarkė. Susirinkimo aplinka. Vadovavimas susirinkimui. Susirinkimo protokolavimas. Sėkmingas susirinkimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(13 puslapių)
  2010-04-20
Puslapyje rodyti po