Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Vadybos referatai

Vadybos referatai (999 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Projekto koncepcija ir valdymas

  Įvadas. Darbo tikslas: nustatyti projekto gyvavimo ciklą, jo fazes ir valdymo metodus. Projekto koncepcija. Projekto gyvavimo ciklas. Projekto gyvavimo ciklo fazės. Projektų valdymas. Projektų valdymo metodai. Išvados. Išnašos.
  Vadyba, referatas(11 puslapių)
  2008-05-09
 • Projektų planavimas

  Įvadas. Bendrieji projektų planavimo principai. Projekto planavimo seka. Planavimo kryptys. Projekto plano sudarymas. Projekto planavimo etapai panaudojant Microsoft Project. Pagrindinės pasitaikančios klaidos projektų planavime. Išvados.
  Vadyba, referatas(11 puslapių)
  2007-02-05
 • Projektų vadyba: struktūra, metodai, rizikos valdymas

  Įvadas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Projektas. Projekto rengimo eiga. Projekto ciklas. Projekto planavimas. Projektų valdymas. Projekto rizika ir jos valdymas. Rizikos nustatymas. Rizikos analizė. Rizikos veiksnių atsakomieji veiksmai. Išvados. Santrauka.
  Vadyba, referatas(12 puslapių)
  2008-04-21
 • Projektų valdymas ir matricinės struktūros

  Projektas. Tinklinio planavimo ir valdymo metodai. TVP atmainos. Projekto valdymo tarpusavio ryšiai. Matricinė komanda.
  Vadyba, referatas(7 puslapiai)
  2006-05-31
 • Projektų valdymas: Utenos kolegija

  Situacijos analizė. Projekto tikslo dekompozicija. Tikslų medis. Darbų medis. Pagrindinių darbų ir išteklių sąrašas. Projekto įgyvendinimo personalas. Darbų eiliškumas ir jų tarpusavio priklausomybė. Darbų grafikas. Gairių grafikas. Atsakomybės matrica. Projekto biudžetas. Rizikos analizė ir galimi atsakomieji veiksmai. Išvados ir rekomendacijos. Projekto tęstinumas ir perspektyvos.
  Vadyba, referatas(14 puslapių)
  2006-10-11
 • Projektų valdymo metodų praktinis taikymas, kuriant "Pagalbos centrą"

  Įvadas. Projekto aprašymas. Projekto tikslai ir uždaviniai. Projekto pagrindimas. Tikslinės grupės. Detalus projekto planas. Projekto rezultatai ir pasekmės. Projekto valdymo pajėgumai. Pareiškėjo žmogiškieji ištekliai. Duomenys apie partnerį. Projekto Valdymo grupės sudėtis. Pareiškėjo ir partnerio (-ių) vaidmuo ir atsakomybė projekto įgyvendinime. Pareiškėjo ir jo partnerių patirtis rengiant ankstesnius projektus. Ankstesnė patirtis dirbant su šio projekto tikslinėmis grupėmis. Patalpos ir įranga. Ataskaitų rengimas. Pareiškėjui garantuojamas ir teikiama de minimis pagalba per 3 metus (Lt). Numatomos išlaidos. Išvados.
  Vadyba, referatas(23 puslapiai)
  2006-09-26
 • Psichologinės kliūtys diegiant pokyčius ir jų sprendimo būdai

  Tikslai. Kodėl priešinamasi pokyčiams? Kaip kovoti su priešinimusi pokyčiams?
  Vadyba, referatas(5 puslapiai)
  2006-04-04
 • Psichologiniai vadovo veiksniai

  Vadybos specialistų kvalifikacinė charakteristika, darbo sritys ir rizika. Vadovų darbo stilius, reikalavimai vadovams. Kolektyvo socialinis – psichologinis klimatas. Psichologinio klimato veiksniai. Palankaus socialinio-psichologinio klimato sudarymas. Aukštojo mokslo sistema užsienio šalyse. Italija. Danija. Vokietija. Išvados. Grafikai ir lentelės.
  Vadyba, referatas(23 puslapiai)
  2005-11-24
 • Racionalaus sprendimo priėmimo modelis

  I dalis. Įvadas. Sprendimo parengimas. Sprendimo priėmimo požiūriai. Sprendimo priėmimo rūšys. Sprendimo priėmimo proceso subjektai. Sprendimų priėmimo būdai. Sprendimų priėmimo metodai. Racionalaus problemų sprendimo procesas. Išvados. II dalis. Situacijos analizė "Naujų produktų komanda".
  Vadyba, referatas(20 puslapių)
  2007-03-05
 • Regioninių parkų gamtinių išteklių valdymas ir jų realizavimas rekreaciniams tikslams

  Įžanga. Regioninio parko išsaugojimo tikslai. Žinybiniai tikslai. Išteklių išsaugojimo strategija. Gamtinių išteklių vadybos plano paruošimas. Papildomas vadovavimas. Išvada.
  Vadyba, referatas(10 puslapių)
  2010-01-06
 • Reinžiringas

  Įvadas. Reinžiringas, kas tai? Reinžiringas įmonėse. Reinžiringo prasminiai raktažodžiai. Su kuo negalima painioti reinžiringo. Reinžiringo kolektyvas. Kodėl reikalingas reorganizavimo lyderis. Kodėl lyderiui reikia išlavinti naują mąstymo būdą. Nesėkmingas reinžiringo pritaikymas. Jėgos, turinčios įtaką sprendimų priėmimui. Verslo procesų struktūra. Verslo procesų reinžinerija. Procesų reorganizavimas. Kodėl įmonėje reikalingas procesų reorganizavimas. Pagrindinių valdymo funkcijų modelis. Verslo procesų reorganizavimo žingsniai. Išvados.
  Vadyba, referatas(17 puslapių)
  2009-12-10
 • Reklamos vadybininko darbo turinys ir etiketas organizacijoje: UAB "Advista"

  Valdymo procesų sudedamųjų dalių tarpusavio ryšiai. Planavimo samprata ir žingsniai. Organizavimas. Organizacinis projektavimas ir jo samprata. Vadovavimas. Kontrolė. Organizacijos apibūdinimas. Kvalifikacijos aprašas. Darbo aprašymas. Profesiniai gebėjimai. Reklamos vadybininko darbo organizavimo turinys. Svarbiausi vadybininko organizavimo sugebėjimai darbe. Racionalus darbo laiko panaudojimas. Horizontalus ir vertikalus darbo pasidalijimas. Efektyvus bendravimas darbe su klientais. Derybų procesas. Reklamos vadybininko teisė ir atsakomybė darbo metu. Vadybininko teisė. Vadybininko atsakomybė. Marketingo vadybininkas. Marketingo elementai vadybininko veikloje. Rinkodaros vadybininkas. Organizacijos aplinka: išorinė ir vidinė aplinka. "Advista" organizacijos verslo aplinka. Etiketo sąvoka. Vadybininko etiketas. Vadybininko tinkamos aprangos svarba darbo metu.
  Vadyba, referatas(14 puslapių)
  2007-04-16
 • Reklamos vadybininko pareigybinės instrukcijos

  Įvadas. Komandos vadovas. Geras vadovas. Verslo ekonominiai principai. Pagrindinės verslininkystės kliūtys. Išvados.
  Vadyba, referatas(7 puslapiai)
  2006-10-16
 • Renginių organizavimo įstaigos Telšių mieste

  Renginių organizavimo įstaigų Telšių mieste apžvalga. Įvadas. Darbo tikslas: Apžvelgti ir išanalizuoti Telšių miesto renginių organizavimo įstaigas. Renginių skirstymas pagal kriterijus. Privačios įstaigos. Švietimo įstaigos. Kultūros įstaigos. Turizmo įstaigos. Kultūra. Biblioteka. Muziejus. Teatras. Apgyvendinimo paslauga. Savivaldybė. Išvados. Išnašos.
  Vadyba, referatas(13 puslapių)
  2008-06-06
 • Reorganizacija

  Įvadas. Reorganizacijos samprata. Norimų reorganizuoti procesų parinkimas. Pažeisti procesai. Svarbūs procesai. Įvykdomi procesai. Supratimo procesai Kas atlieka reorganizaciją įmonėje. Pergalvoti verslo procesai. Reorganizacijos nesėkmė. Išvados.
  Vadyba, referatas(15 puslapių)
  2007-10-05
 • Restoranų verslo organizavimas

  Viešojo maitinimo paslauga, restorano apibrėžimas. Klasifikacija: Viešojo maitinimo paslaugos apibūdinimas. Restorano ištakos, sąvoka ir apibrėžimas. Restoranų klasifikavimas. Restorano verslo organizavimo teoriniai aspektai: įmonės tikslai, filosofija ir politika. Įmonės strategija, planavimas ir restoranų gyvavimo ciklo ypatumai. Restorano vietos svarba. Dizaino įtaka restorano veiklai. Veiksniai, darantys įtakų lankytojams, pasirenkant restoraną. Restorano personalo vadyba. Restoranų marketingas. Išvados.
  Vadyba, referatas(25 puslapiai)
  2005-05-25
 • Risk, Classification and Risk Management

  Darbas anglų kalba. Verslo rizika. Rizika, klasifikacija ir rizikos valdymas. Business Risk. Risk. What is risk. Definitions of risk. Risk = Hazard x Exposure. A new definition of risk. General classification of risk. Specific types of risk. The types of risk your business faces. Other risks include. Strategic and compliance risks. Risk Management. What Is Risk Management. What are the steps in the risk management process. Establish the context. Potential risk treatments. What is the importance of Risk Management.
  Vadyba, referatas(23 puslapiai)
  2007-09-21
 • Rizika versle

  Įvadas. Tikslas: Įvertinti rizikos valdymą versle. Globalinė rizika. Visuotinė klimato rizika. Visuotinė ekologinė rizika. Visuotinė išteklių rizika. Visuotinė valiutinė rizika. Visuotinė integracija. Rizikos analizė ir valdymas. Rizikos analizė. Rizikos valdymas. Rizikos draudimas.
  Vadyba, referatas(10 puslapių)
  2008-06-04
 • Rizikos pasireiškimo atvejų įvertinimas planavimo proceso turiniui

  Įvadas. Rizikos samprata. Rizikos rūšys. Rizikos nustatymo sistema. Verslo rodiklių sistema. Verslo valdymo sprendimų turinys. Verslo rizikos įvertinimas. Rizikos mažinimo būdai. Išvados.
  Vadyba, referatas(16 puslapių)
  2005-06-02
 • Rizikos valdymas ir mažinimas projektuose

  Įvadas. Rizikos klasifikavimas. Rizikos valdymo procesas. Rizikos identifikavimas. Rizikos analizė. Atsakomųjų veiksmų parinkimas ir kontrolė. Rizikos mažinimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(13 puslapių)
  2007-10-15
Puslapyje rodyti po