Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Vadybos referatai

Vadybos referatai (999 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Organizacijos kultūra (3)

  Įvadas. Organizacijos kultūros samprata. Organizacijos kultūros aspektai. Organizacijos kultūros pokyčiai. Stipri ir silpna kultūra. Faktoriai, lemiantys sėkmingą organizacijos kultūros funkcionavimą. Pagrindinės organizacijos kultūros sudedamosios dalys. Organizacijos klimatas, jo santykis su organizacijos kultūra. Organizacijos kultūros ir personalo politikos sąveika. Išvados.
  Vadyba, referatas(27 puslapiai)
  2006-04-12
 • Organizacijos kultūra (4)

  Įvadas. Organizacijos struktūra ir jos įtaka organizacijai. Pasitikėjimo kūrimas organizacijos viduje. Pasitikėjimo formavimas. Kas padeda ir kas trukdo organizacijoje keistis žiniomis. Kaip vadovui kurti ir išlaikyti pasitikėjimą. Pagrindiniai etapai, kuriant pasitikėjimą organizacijoje. Darbuotojų motyvavimas. Motyvacijos svarba organizacijoje. Veiksniai, lemiantys darbuotojų motyvaciją žinių vadyboje. Pagrindinės priežastys ir būdai žinių dalijimuisi. Bendrumo jausmo ir komandų kūrimas. Žinių vadybos technologijos.
  Vadyba, referatas(17 puslapių)
  2006-04-24
 • Organizacijos kultūra (5)

  Įvadas. Organizacija. Organizacijos kultūra. Dėstymas. Įtaka organizacijos kultūrai. Organizacijos kultūros modeliai. Valdžios arba galios kultūra. Vaidmens kultūra. Užduočių kultūra. Asmens kultūra. Išvados.
  Vadyba, referatas(6 puslapiai)
  2006-05-02
 • Organizacijos kultūra (6)

  Bendravimo svarba. Darbdavių bendravimas su darbuotojais. Darbuotojų bendravimas. Bendraukime!
  Vadyba, referatas(5 puslapiai)
  2006-05-10
 • Organizacijos kultūra (7)

  Įvadas. Organizacijos kultūros apibrėžimas. Organizacijos kultūros formavimas. Kaip kultūrą išlaikyti gyvybingą? Kaip sukurti etišką organizacijos kultūrą? Veiksniai lemiantys savaiminį kultūros formavimąsi. Kultūros funkcijos. Stipri ir silpna organizacijos kultūros. Kultūros sudėtis. Pagrindiniai organizacijos kultūros tipai. Personalo tarpusavio kriterijai. Pagal veiklos organizavimo ir vadovavimo kriterijus. Pagal psichologinio mikroklimato kriterijus. Pagal galimybių darbuotojams pasireikšti kriterijus. Trys pagrindiniai kultūros elementai. Nuo kultūros prie multikultūros. Multikultūros samprata. Lyties klausimai ir multikultūra. Seksualinis priekabiavimas. Stereotipų taikymas. Rasinės bei etinių mažumų problemos multikultūros sąlygomis. Išvados.
  Vadyba, referatas(16 puslapių)
  2006-11-15
 • Organizacijos kultūra (8)

  Įvadas. Organizacijos kultūra. Apibrėžimas. Organizacijos kultūrą formuojantys elementai. Aplinka. Vertybės, idėjos, įsitikinimai, nuostatos. Vadovai, bendradarbiai (žmonės darbo aplinkoje). Ritualai, papročiai, simboliai. Kultūrinis tinklas. Organizacijos kultūros formavimas. Kaip kultūrą išlaikyti gyvybingą? Kaip sukurti etišką organizacijos kultūrą? Veiksniai lemiantys savaiminį kultūros formavimąsi. Kultūros funkcijos. Stipri organizacijos kultūra. Pagrindiniai organizacijos kultūros tipai. Personalo tarpusavio kriterijai. Pagal veiklos organizavimo ir vadovavimo kriterijus. Pagal psichologinio mikroklimato kriterijus. Pagal galimybių darbuotojams pasireikšti kriterijus. Išvados.
  Vadyba, referatas(13 puslapių)
  2007-03-13
 • Organizacijos kultūra ir jos reikšmė organizacijai

  Įvadas. Bendrosios ypatybės, apibūdinančios organizacijos kultūrą. Organizacijos kultūrų tipai. Organizacijos kultūra ir strategija. Kultūros sukūrimas ir išsaugojimas. Kaip darbuotojai susipažįsta su organizacijos kultūra. Kultūrinių pokyčių valdymas. Organizacijos kultūra, palyginti su nacionaline kultūra. Organizacijos kultūra ir įvairovės paradoksas. Išvados.
  Vadyba, referatas(13 puslapių)
  2008-03-25
 • Organizacijos kultūros tipai ir modeliai

  Įvadas. Kultūros prasmė. Organizacijos kultūra. Organizacinė kultūra. Organizacijos kultūros vystymo modelis. Organizacijos kultūros tipai ir charakteristikos. Voratinklio tipo. Tvirtovės tipo. Tinklo tipo. "Žvaigždžių" tipo. Organizacijos kultūros funkcijos. Organizacijos kultūros modeliai. Peters ir Waterman tobulos firmos bruožai. Išvados.
  Vadyba, referatas(11 puslapių)
  2009-04-27
 • Organizacijos kultūros tobulinimas įmonėse

  Organizacijos sandara. Organizacijos kultūros samprata. Organizacinės kultūros teorijos. Organizacinis klimatas. Organizacijos klimato dimensijos. Organizacijos elgsena. Įvairios kultūros priesaikos. Organizacijos kultūra. Organizacijos kultūros funkcijos. Organizacijos kultūros požymiai. Organizacijos kultūros nauda. Organizacijos kultūros tipai. Organizacijos kultūros lygiai. Individo bruožai. Elgsena. Vertybės. Organizacinės kultūros kūrimas. Organizacinės kultūros keitimo metodai. 5 žingsniai vystant organizacijos kultūrą. Organizacinės kultūros vystymo modelis. Organizacinės kultūros įvertinimo pjūviai. Kritiškas mechanizmas valdant ir keičiant organizacinę kultūrą. HR vadovo vaidmuo. Lyderystė, efektyvumas ir vadovavimas. Bendra kokybės vadyba. Organizacinės kultūros analizė. Išvados.
  Vadyba, referatas(27 puslapiai)
  2007-01-03
 • Organizacijos paskirties (misijos) formulavimas

  Įžanga. Organizacijos misija. Misijos formuluotė. Svarbiausi misijos formuluotės elementai. Misijos formuluotės rengimo etapai. Misijos formuluotės efektyvumo bendrieji kriterijai. Organizacijos misijos svarba strateginiam jos vystymui. Misija, kaip visos veiklos loginis pagrindas. Misijos formulavimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(9 puslapiai)
  2007-02-05
 • Organizacijos paskirtis ir strategija (2)

  Įvadas. Darbo tikslas: išnagrinėti organizacijos paskirtį ir strategiją. Organizacija. Organizavimo esmė. Organizacijos paskirtis. Strategija. Strategijos esmė. Organizacijos strategija. Strateginis planavimas. Strategijos formavimo metodai. Strateginių sprendimų priėmimas. Strateginis įgyvendinimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(20 puslapių)
  2010-10-28
 • Organizacijos paslaugų tiekimo proceso valdymo praktika: turizmo tinklas "BTI West Express"

  Įvadas. Proceso dalyviai. Planavimas. Skatinimas. Kontrolė. Išvados.
  Vadyba, referatas(9 puslapiai)
  2006-10-18
 • Organizacijos plėtra: vertinimo aspektai

  Įvadas. Naujų rinkų paieškos koncepcija. Naujų veiklos sričių identifikavimas. Naujų rinkų įvertinimas. Įėjimo į naujas rinkas strategijos planavimas. Įėjimo į naujas rinkas strategijos pasirinkimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(14 puslapių)
  2005-03-09
 • Organizacijos plėtra: vertinimo aspektai (2)

  Įvadas. Organizacijos esmė. Organizacijos plėtros esmė. Organizacijos plėtra. Organizacijos augimas. Ryšys tarp organizacijos plėtros ir augimo. Organizacijos plėtros ir augimo vertinimo aspektai. Organizacijos dydis. Organizacijos (įmonės) augimo strategijos. Organizacijos plėtros stadijos. Išvados.
  Vadyba, referatas(15 puslapių)
  2005-03-09
 • Organizacijos pokyčių ir inovacijų valdymas

  Įvadas. Organizaciniai pokyčiai ir pakeitimai. Inovacijos. Inovacijų ir pasipriešinimo joms valdymas. Apibendrinimai ir išvados.
  Vadyba, referatas(8 puslapiai)
  2005-07-26
 • Organizacijos pokyčių ir inovacijų valdymas (2)

  Įvadas. Inovacijos ir inovacinė veikla. Inovacinės veiklos valdymo problemos Lietuvoje. Inovacinės veiklos valdymo problemų sprendimo prioritetai. Inovacinės veiklos valdymo modeliai. Inovacinis valdymas. Išvados.
  Vadyba, referatas(13 puslapių)
  2005-10-16
 • Organizacijos pokyčių ir inovacijų valdymas (3)

  Įvadas. Inovacijos samprata. Organizacijos inovacijų valdymas. Pokyčių samprata. Organizacijos pokyčių valdymas. Išvados.
  Vadyba, referatas(11 puslapių)
  2006-12-19
 • Organizacijos pokyčių valdymas

  Įvadas. Darbo tikslas: Išsiaiškinti organizacijos aplinkos pokyčius jų kliūtis ir priežastis. Pokyčiai organizacijose. Pokyčių realizavimo kliūtys ir jų priežastys. Išvados.
  Vadyba, referatas(8 puslapiai)
  2010-04-09
 • Organizacijos prisitaikymas prie aplinkos pokyčių

  Įvadas. Organizacijos poveikis aplinkai. Pokyčius skatinančios jėgos. Organizacijos aplinka. Planingų pokyčių valdymas. Išvados.
  Vadyba, referatas(7 puslapiai)
  2008-05-21
 • Organizacijos samprata ir klasifikavimas

  Įvadas. Organizacijos samprata. Organizacijų klasifikavimas. Europos bendrijos standartinis verslo klasifikavimas. Nevyriausybinės ne pelno organizacijos. Fondai. Viešoji įstaiga. Asociacija. Visuomeninė organizacija. Specifinės ne pelno organizacijų rūšys. Ne pelno organizacijų reikšmė ir funkcijos. Ateities organizacijos. Ateities organizacijos pagrindinės savybės. Tinklinės organizacijos. Virtualios organizacijos. Sferinė modulinė organizacija. Caritas – humanitarinės pagalbos organizacija. Išvados. Priedai (4).
  Vadyba, referatas(26 puslapiai)
  2007-04-23
Puslapyje rodyti po