Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Vadybos pristatymai

Vadybos pristatymai (207 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Organizacijų vystymas ir strateginis valdymas

  PowerPoint pristatymas. Organizacija. Vystymas. Strateginis valdymas. Yra 6 organizacijos vystymosi etapai. Strateginio valdymo uždaviniai. Strateginio valdymo bendrieji principai ir specifikacija priklauso nuo organizacijos. Skiriamos trys strateginio valdymo stadijos. Strateginio valdymo schema.
  Vadyba, pristatymas(9 skaidrės)
  2007-10-02
 • Organizacinė elgsena (8)

  PowerPoint pristatymas. Organizacijos elgsenos samprata. Disciplinos, kuriomis remiasi organizacijos elgsena (OE). Organizacinės elgsenos tyrimų tikslai. Pagrindiniai organizacijos elgsenos tyrimų elementai. Organizacinės elgsenos tikslai. Motyvacijos koncepcijų raida. Gero organizacijos klimato požymiai (1). Gero organizacijos klimato požymiai (2). Vadovas tiesiog privalo rodyti dėmesį darbuotojams bei ugdyti jų atsidavimą. Organizacijos elgsenos modeliai (1). Organizacijos elgsenos modeliai (2). Iššūkiai ir galimybės organizaciniam elgesiui.
  Vadyba, pristatymas(16 skaidrių)
  2008-10-24
 • Organizacinė kultūra teoriniu aspektu

  PowerPoint pristatymas. Darbo tikslai. Organizacijos ir organizacinė kultūra. Organizacinės kultūros apibrėžimai. E. Schein. R. Mathis, J. Jackson. G.Hofstede. P. Jucevičienė. Organizacinės kultūros atliekamos funkcijos pagal R. Harrison. Funkcijos pagal Parson Agil modelį. Pagal R. Harrison išskiriami organizacinės kultūros tipai. Įvairių autorių išskiriami organizacinės kultūros tipai. OK tipologija pagal Kim S. Cameron ir Robert E. Quinn. Išvados.
  Vadyba, pristatymas(10 skaidrių)
  2008-02-21
 • Organizaciniai administraciniai valdymo metodai

  PowerPoint pristatymas. Tikslas. Organizacinių administracinių valdymo metodų esmė. Organizaciniai administraciniai valdymo metodai apima. Išvados.
  Vadyba, pristatymas(6 skaidrės)
  2007-10-02
 • Organizacinis modeliavimas ir kontrolė

  PowerPoint pristatymas. Organizacinis modeliavimas. Organizacinio modeliavimo rūpesčiai. Organizacinės formos. Organizacinių formų pakeitimai. Dabartinės organizacinės kryptys. Kontrolė. Filialai, 100-inė nuosavybė. Bendros įmonės ir filialai su mažesne nei 100–ine nuosavybe. Išvados.
  Vadyba, pristatymas(12 skaidrių)
  2007-04-13
 • Organizacinių valdymo struktūrų tipai (2)

  PowerPoint pristatymas. Organizacinių valdymo struktūrų reikšmė. Organizacinė valdymo struktūra. Organizacinę valdymo struktūrą lemia. Pagrindinės organizacijos valdymo struktūros. Privalumai. Trūkumai. Linijinė valdymo struktūra. Privalumai. Funkcinė valdymo struktūra. Privalumai. Trūkumai. Štabinė valdymo struktūra. Privalumai. Trūkumai. Matricinės struktūros schema. Matricinės valdymo struktūros privalumai. Matricinės valdymo struktūros trūkumai. Taigi.
  Vadyba, pristatymas(25 skaidrės)
  2009-10-22
 • Organizavimas (4)

  PowerPoint pristatymas. Organizavimo samprata. Organizavimo pagrindas įmonėje. Organizacinė struktūra. OVS. Svarbiausi vidiniai OVS veiksniai. Horizontalūs darbo pasidalijimo būdai. Organizacinės valdymo struktūros. Pavyzdinė linijinė organizacinė valdymo struktūra. Pavyzdinė funkcinė organizacinė valdymo struktūra. Funkcinio tipo organizacinės struktūros turi eilę privalumų ir trūkumų. Linijiniai vadovai. Funkciniai vadovai. Trumpiau apibendrinti būtų galima tokiomis formuluotėmis. Produktinė (prekinė) organizacinė struktūra. Orientuota į vartotoją organizacinė struktūra. Projektinės ir matricinės valdymo struktūros. Centralizuotos ir decentralizuotos valdymo struktūros. Organizacinės struktūros su įvairiais centralizavimo laipsniais. Organizacinės struktūros su įvairiais decentralizavimo laipsniais.
  Vadyba, pristatymas(40 skaidrių)
  2007-09-03
 • Organizavimas (7)

  PowerPoint pristatymas. Įgaliojimai. Delegavimas. Atsakomybė. Organizavimas. Organizacijos struktūra. Ryšiai gali būti horizontalūs ir vertikalūs. Skiriami du įgaliojimų ir įpareigojimų tipai. Štabiniai įgaliojimai. 5 Willliam’o Newman’o vadovų nenoro deleguoti įgaliojimus priežastys. 6 pavaldinių nenoro gauti įgaliojimus ir jų proceso blokavimo priežastys pagal W. Newman’ą. Organizacinių struktūrų formavimo eiliškumas. Racionalios biurokratijos bruožai. Racionalios biurokratijos trūkumai. Organizacinių struktūrų tipai. Funkcijinės struktūros privalumai. Funkcijinės struktūros trūkumai. Organizacinė struktūra pagal gaminius. Orientuota į vartotojus struktūra. Skaidymas teritoriniu (geografiniu) principu. Centralizavimas ir decentralizavimas. Centralizavimo privalumai. Decentralizavimo privalumai.
  Vadyba, pristatymas(29 skaidrės)
  2011-01-14
 • Pagrindinės vadybos teorijos. Jų panašumai ir skirtumai

  PowerPoint pristatymas. Vadybos teorijos. Iki mokslinė vadybos mokykla. Klasikinė vadybos mokykla. Klasikinės vadybos mokyklos teorijos pagrindas yra. Klasikinę vadybos teoriją sudaro. Žmogiškųjų santykių mokykla. Vadovavimo stiliai pagal X ir Y teorijų nuostatas. Kiekybinių metodų mokykla. Šiuolaikinės vadybos mokykla. Klasikinės ir žmogiškųjų santykių teorijos mokyklų pagrindiniai skirtumai. Iki mokslinės ir šiuolaikinės vadybos skirtumai. Išvados.
  Vadyba, pristatymas(16 skaidrių)
  2010-10-06
 • Paramos paketas

  PowerPoint pristatymas. Kokybiško paketo sukūrimas. Tyrimo organizavimas. Paramos ir paramos paketo apibūdinimas. Sporto rinkodaros kompleksas. Sporto produktas ir sporto rinkos. Rėmimas. Kaina. Paramos paketo ruošimo aspektai. Idealaus paramos paketo algoritminė schema ir tyrimo rezultatai. Idealaus paramos paketo algoritminė schema ir tyrimo rezultatai. Išvados.
  Vadyba, pristatymas(21 skaidrė)
  2007-05-09
 • Pardavimų organizavimo ataskaita: UAB "EG kompiuteriai"

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Tyrimo objektas: UAB "EG kompiuteriai" veikla. Darbo tikslas: Įtvirtinti teorines žinias prekybos įmonės veikloje bei gebėti įvertinti pirkimo pardavimo procesus tenkinant klientų poreikius, priimti reikalingus sprendimus pirkimo pardavimo procese. UAB "EG kompiuteriai" marketingo padalinio darbas. UAB "EG kompiuteriai" pardavimo valdymo principai bei veiklą įtakojantys veiksniai. UAB "EG kompiuteriai" asortimentas. UAB "EG kompiuteriai" rėmimas. UAB "EG kompiuteriai" paskirstymo politika. Pirkėjų aptarnavimo kokybė, organizuojant prekių pirkimą, paskirstymą, pardavimą. Išvados ir pasiūlymai.
  Vadyba, pristatymas(8 skaidrės)
  2010-04-14
 • Parengtos strategijos sėkmingo realizavimo prielaidos

  PowerPoint pristatymas. Struktūros ir strategijos derinimas. Chandlerio tezė ir septynių "S" modelis. Strategijos įgyvendinimo programų tipai. Išteklių paskirstymas. Stebėsena ir kontrolė.
  Vadyba, pristatymas(14 skaidrių)
  2006-03-08
 • Pasaulinių operacijų ir tiekimo grandinės vadyba

  PowerPoint pristatymas. Tiekimo grandinės vadyba. Tiekimo grandinės vadyba Lietuvoje. Pasauliniai ištekliai. Pasaulinių išteklių tiekimo kainos sudėtis. Pasaulinių išteklių naudojimo priežastys. Gamybos sistemos. Kokybės gerinimas ir kainų mažinimas pažangiausiais gamybos būdais. Standartizavimo nauda. Tarptautinių operacijų standartizavimo / normavimo kliūtys. Vietinė gamybos sistema. Gamybinės sistemos operacijos.
  Vadyba, pristatymas(12 skaidrių)
  2007-04-13
 • Pasiruošimas susitikimui su darbdaviu

  PowerPoint pristatymas. Priėmimo į darbą pokalbis. Dokumentai. CV struktūra. Informacijos atranka ir pateikimas. Motyvacinis laiškas. Motyvacinio laiško planas ir turinys. Pasiruošimas susitikimui su darbdaviu. Dažniausiai darbdavių užduodami klausimai. Vadovaukitės 4x20 taisykle. Atsimink. Patarimai pokalbio metu. Pokalbio metu svarbu. Papildomi privalumai. Darbuotojų atranka ir samda. Vokietijos mokslininkai dirbantys vadybos srityje nustatė, kad... Labiausiai paplitę šie darbuotojų atrankos metodai. Darbuotojų atrankai naudojami testai. Atrankos pokalbių klasifikavimas pagal dalyvių skaičius. Atrankos pokalbių klasifikavimas pagal jų turinį. Baigiamasis žodis.
  Vadyba, pristatymas(30 skaidrių)
  2007-02-06
 • Personalo informavimas

  PowerPoint pristatymas. Pasikeitimas informacija. Klasikinis ir šiuolaikinis požiūriai į pasikeitimą informacija. Pasikeitimo informacija svarba. Pirmoji funkcija. Antroji funkcija. Komunikacijos proceso esmė. Komunikacija organizacijoje. Pasikeitimo informacija procese išskiriami 4 pagrindiniai elementai. Bendru atveju, pasikeitimas informacija susideda iš penkių etapų. Komunikacijos proceso modelis. Informacijos perdavimo kanalai. Formali komunikacija. Vertikali komunikacija. Neformali komunikacija. Komunikacijos proceso barjerai. Organizaciniai barjerai. Vertikalios "žemyn" komunikacijos trikdžiai. Komunikacijos "aukštyn" trikdžiai. Horizontalios komunikacijos trikdžiai. Asmeniniai komunikacijos barjerai. Pasikeitimo informacija efektyvumas. Komunikacijos procesas efektyvus, jeigu yra pasiekiami šie tikslai... Efektyvus informacijos siuntimas. Informacijos aiškumo didinimas. Pasitikėjimo palaikymas. Grįžtamojo ryšio palaikymas. Efektyvus informacijos priėmimas. Informacijos gavėjo naudojami 3 rūšių klausimai. Aktyvus klausymas. Emocijų apribojimas. Neverbalinės komunikacijos skaitymas. Organizacinės komunikacinių ryšių tobulinimo priemonės.
  Vadyba, pristatymas(53 skaidrės)
  2008-12-11
 • Planavimo sandara

  PowerPoint pristatymas. Tikslas: Išanalizuoti bei pateikti planavimo sampratą bei sandarą. Sprendimų priėmimas. Problemų nustatymas. Valdymo sprendimų priėmimo tipai. Racionalus sprendimų priėmimo modelis, jo alternatyvos. Planavimo samprata. Planavimo žingsniai. Tikslai svarbūs dėl kelių priežasčių. Planų hierarchija. Strateginiai planai nuo operatyvinių skiriasi 3 pagrindiniais aspektais. Gero plano bruožai. Strategijos įgyvendinimas. Septynių "S" modelis. Strategijos formavimas. 4 strategijos alternatyvos. Valdymo per tikslus strategija. Veiksmų planavimo etapas atliekamas per 6 stadijas. Strateginio plano įvertinimas. Sąveikos organizavimas ir įgaliojimai. Išvados.
  Vadyba, pristatymas(20 skaidrių)
  2008-11-17
 • Planų rūšys: ilgalaikiai, vidutinės trukmės, operatyviniai

  PowerPoint pristatymas. Tikslas: Išnagrinėti pagrindines planų rūšis. Uždaviniai. Planavimas. Planavimo tikslai ir uždaviniai. Planų rūšys. Ilgalaikiai planai. Strateginiai planai. Vidutinio ilgumo (taktiniai) planai. Operatyviniai planai. Operatyviniai planai skirstomi. Išvados.
  Vadyba, pristatymas(18 skaidrių)
  2008-11-17
 • Prekių ūkio vadybos praktika: autoservisas

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Individuali įmonė. Individualios įmonės pranašumai ir trūkumai. Įmonės veiklos aprašymas. Įmonės valdymo struktūra. Paslaugų marketingo tyrimai. Paslaugų marketingo tyrimai. Išvados.
  Vadyba, pristatymas(8 skaidrės)
  2007-01-22
 • Preparing your oral presentation

  PowerPoint pristatymas anglų kalba. Preparing your oral presentation. First of all, think. Organising the content. Introduction (may be written last). The Body. The Conclusion. Delivering your presentation. Watch your language! Use your voice to communicate clearly. Use your body to communicate, too! Interact with the audience. Using visual aids. Overheads. Be careful to. PowerPoint. Handouts. Using the whiteboard (or blackboard). Checking out the facilities. Dealing with nervousness.
  Vadyba, pristatymas(56 skaidrės)
  2005-12-20
 • Problemų sprendimas ir sprendimų priėmimas

  PowerPoint pristatymas. Problema. Sprendimas. Problemų nustatymas. Problemų ženklai. Kas turi priimti sprendimą? Kaip nuspręsti ar problemą perduoti į aukštesnį lygmenį? Valdymo sprendimų priėmimo tipai. Problemų tipai. Problemos, sprendimai, hierarchija. Sprendimų priėmimo sąlygos. Sprendimų priėmimo pagrindas.
  Vadyba, pristatymas(12 skaidrių)
  2006-05-20
Puslapyje rodyti po