Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Vadybos pristatymai

Vadybos pristatymai (207 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Mokslinio valdymo mokykla: F. Taylor vadybos principai

  PowerPoint pristatymas. Pristatymo tikslai. Mokslinio valdymo mokykla. Prielaidos. Frederic W. Taylor. Mokslinio valdymo principai. Funkcinio valdymo ištakos. Mokslinio valdymo mokyklos nuopelnai. Darbo užduočių suskaidymas į operacijas – linijos prielaida. Diferencinė darbo užmokesčio sistema. Ribotumai.
  Vadyba, pristatymas(14 skaidrių)
  2008-04-21
 • Mokslinio valdymo teorijos raida ir reikšmė

  PowerPoint pristatymas. Pristatymo tikslai. Mokslinio valdymo mokykla. Prielaidos. Mokslinio valdymo mokyklos atstovai. Frank ir Lillian Gilbreth. Judesių optimizavimas. Principas: one best way. Planavimas/Vykdymas. Matavimo technikos. Henry L. Gantt. Užduoties – premijos atlygio sistema. Veiklos optimizavimas, skatinant. Ganto diagrama. Henry Emerson. Dvylika našumo principų.Henry Ford. Automobilis visiems. Gamybos mechanizavimas. Modelis T. Masinės gamybos stebuklas. Mokslinio valdymo mokyklos nuopelnai. Mokslinio valdymo mokyklos trūkumai.
  Vadyba, pristatymas(30 skaidrių)
  2008-04-21
 • Nacionaliniai vadybos ypatumai

  PowerPoint pristatymas. Tikslai. Nacionaliniai vadybos ypatumai. Nacionaliniai bruožai. Nacionaliniai vadybos ypatumų bruožai Japonijoje. Nacionaliniai vadybos ypatumų bruožai Lietuvoje. Išvados.
  Vadyba, pristatymas(8 skaidrės)
  2007-10-03
 • Natūrinis (daiktinis) įmonės veiklos tyrimo aspektas

  PowerPoint pristatymas. Įmonės veiklos tyrimo aspektai. Aspektų (požiūrių) išskyrimas. Dvejopas darbo pobūdis. Konkretusis darbas. Abstraktusis darbas. Konkretus darbas ir natūriniai matavimo vienetai. Ištekliai. Natūriniais matavimo vienetais išreiškiami. Ištekliai išreiškiami. Nebaigti gaminiai. Veiklos rezultatas. Paslaugų sfera. Gamybos procesas. Produkcijos kokybės valdymas. Laisvo prekių judėjimo techniniai aspektai. Laisvo prekių judėjimo techniniai aspektai. Kas gali įvertinti atitiktį? Laisvo prekių judėjimo techniniai aspektai. Kuo gi prasmingas natūrinis įmonės veiklos tyrimo aspektas?
  Vadyba, pristatymas(20 skaidrių)
  2009-03-30
 • Naujausias prekybinis inventorius

  PowerPoint pristatymas. Prekybos inventorius. Reikalavimai prekybos inventoriui. Prekybos inventoriaus klasifikavimas. Stovai. Inventorius skirtas prekių paruošimui parduoti. Inventorius skirtas prekių pardavimui. Reklaminis inventorius. Inventorius tarai atidaryti. Atidarytuvai. Replės tarai atidaryti. Skaičiavimo inventorius. Pinigų detektoriai.
  Vadyba, pristatymas(12 skaidrių)
  2007-01-22
 • Naujoji viešoji vadyba (NVV) (7)

  PowerPoint pristatymas. Naujosios viešosios vadybos ištakos (3). Naujosios viešosios vadybos priežastys ir kilmės prielaidos (6). Naujosios viešosios vadybos samprata. Naujosios viešosios vadybos principai. Katalitinė valdžia: vairavimas, o ne irklavimas. Bendruomenės valdžia: įgaliojimas, o ne tarnavimas. Konkurencinė valdžia: sukuriamos konkurencinės paslaugų teikimo sąlygos. Valdžia, kuri vadovaujasi misija, o ne taisyklėmis. Valdžia, besiorientuojanti į rezultatus: siekiama finansuoti rezultatus, o ne sąnaudas. Valdžia, besiorientuojanti į klientus: siekiama tenkinti kliento, o ne biurokratijos poreikius. Valdžia, veikianti kaip įmonė: uždirbanti, o ne išleidžianti. Prevencinė valdžia: užuot taisius padėtį, siekiama užkirsti kelią problemoms atsirasti. Decentralizuota valdžia: pereinama nuo hierarchijos prie dalyvavimo ir komandinio darbo. Į rinką besiorientuojanti valdžia: kaita reguliuojama rinkos svertais. Naujosios viešosios vadybos įgyvendinimas Europos šalyse. Šioje prezentacijoje aptarsime. Priežastys lėmusios Naujosios viešosios vadybos (NVV) atsiradimą. Naujosios viešosios vadybos (NVV) įgyvendinimo būdai. Didžioji Britanija. Olandija. Tilburgo modelis. Miesto valdymas. Vokietija. Pagrindiniai Vokietijos NVV bruožai. Naujosios viešosios vadybos ženklai Lietuvoje ir plėtros perspektyvos. Naujosios viešosios vadybos ženklai Lietuvoje (7). Naujosios viešosios vadybos reformų Lietuvoje plėtros perspektyvos.
  Vadyba, pristatymas(48 skaidrės)
  2009-01-27
 • Negotiation

  PowerPoint pristatymas anglų kalba. The outline of my presentation. Preparing to Negotiate. Conducting the Negotiation. Do not Shoot Yourself in the Foot! If You Hit a Brick Wall, Do not Give Up! Interesting Statistics. Women Don't Like to Negotiate. Women Suffer When They Don't Negotiate.
  Vadyba, pristatymas(12 skaidrių)
  2006-03-17
 • Novatoriškos veiklos vystymosi tendencijų Europos Sąjungos (ES) ir Lietuvoje aspektai

  Pranešimo struktūra. Pranešimo tikslas. Novatoriško verslo samprata. Sąsaja tarp antreprenerio ir novatoriško verslo. Koks turi būti antrepreneris? Visuomenės požiūris į antreprenerystę. Antreprenerystės skatinimo būdai. Antreprenerystė Lietuvoje. Kokios pagrindinės priežastys stabdančios novatoriško verslo pradžią? Novatoriško verslo kūrimo skatinimo priemonių analizės rekomendacijos. Siekiant sukurti palankią aplinką Lietuvoje. Išlaidos moksliniams tyrimams ir technologijų plėtrai nuo bendro vidaus produkto (BVP). Inovacinių įmonių analizė. Novatoriško verslo situacija Europos Sąjungoje. Apibendrinimas.
  Vadyba, pristatymas(21 skaidrė)
  2006-11-27
 • Organizacijos anatomija

  PowerPoint pristatymas. Sudėtinio sprendimo procesas (įtakos lygmenys, įtakos darymo būdai). Planavimas ir peržiūra sudėtinių sprendimų priėmimo procese (planavimo procesas, peržiūros procesas). Peržiūros funkcijos. Centralizacija ir decentralizacija. Pamokos administravimo teorijai (racionalumo aprėptis, asmens ir grupinis racionalumas). Administratoriaus vaidmuo. Išvada.
  Vadyba, pristatymas(15 skaidrių)
  2008-01-09
 • Organizacijos aplinka (2)

  PowerPoint pristatymas. Aplinkos analizės tikslai. Organizacijų aplinkos . Makroaplinkos analizė (3). Verslo (šakos) aplinkos tiesioginio poveikio veiksniai . M. Porterio penkių jėgų modelis. SSGG (SWOT). SSGG (SWOT) analizė. Stiprybės. Silpnybės. Galimybės. Grėsmės. Vidinė aplinka. Organizacijos vidinės aplinkos kintamieji veiksniai. Uždaviniai skirstomi į tris kategorijas. Žmonės – organizacijos pagrindas . Tikslai. Kam reikalingi tikslai? Tikslo elementai. Reikalavimai tikslams. Tikslų sistemos formulavimas. Technologija. Organizacijos struktūrą lemiantys veiksniai. Struktūrų tipai. Linijinė struktūra. Funkcinė struktūra. Štabinė struktūra.
  Vadyba, pristatymas(29 skaidrės)
  2009-11-25
 • Organizacijos ir individualių darbuotojų tikslų derinimas

  PowerPoint pristatymas. Darbuotojų tikslai. Darbuotojų tikslai ir interesai. Organizacijos vadovo interesai. Organizacijos interesų aiškinimas pagal Mintzberg H. Darbuotojų ir organizacijos derinimo schema. Darbuotojų ir organizacijos interesų derinimo tyrimo modelis. Organizacijos ir darbuotojų interesų bendrumas. Interesų prigimtis.
  Vadyba, pristatymas(9 skaidrės)
  2011-10-05
 • Organizacijos įvaizdis (2)

  PowerPoint pristatymas. Kas yra įvaizdis. Organizacijos įvaizdžio kūrimo prielaidos. Organizacijos įvaizdžio kūrimo modeliai. S. Kennedy įvaizdžio kūrimo modelis. G. Dowlingo įvaizdžio kūrimo modelis. R. Abratto įvaizdžio kūrimo modelis. H. Stuart modelis. Įvaizdžio kūrimo modelių apibendrinimas. Išvados.
  Vadyba, pristatymas(8 skaidrės)
  2008-03-05
 • Organizacijos kultūra (14)

  PowerPoint pristatymas. Organizacijos kultūra. 7 savybės. Organizacijos kultūros lygiai. Paviršiniai bruožai. Istorija. Ceremonijos ir ritualai. Simboliai. Kalba. Nuostatos. Vertybės. Nebylūs įsitikinimai. Kaip kultūra prasideda. Organizacijos kultūros išsaugojimas. Darnus organizacijos kultūros vystymasis. Organizacijos kultūros vystymosi kaita. Kultūros keitimo procesas. Organizacijos kultūros funkcijos. Organizacijos kultūros stiprumas. Subkultūros ir kontrkultūros.
  Vadyba, pristatymas(18 skaidrių)
  2010-04-22
 • Organizacijos kultūros samprata ir svarba verslo organizacijose

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Organizacijos kultūros apibrėžimas. Organizacijos kultūros funkcijos. Kaip darbuotojai susipažįsta su organizacijos kultūra. Organizacijos kultūra turi būti etiška! Kad verslo organizacijos kultūra būtų etiška reikia. Organizacijos kultūra, palyginti su nacionaline kultūra. Verslo etiketas: vizitinė kortelė. Bendri patarimai. Išvados.
  Vadyba, pristatymas(11 skaidrių)
  2010-10-12
 • Organizacijos paskirtis ir strategija

  PowerPoint pristatymas. Referato tikslai. Organizacijos sąvoka. Misijos sąvoka. Organizacijos paskirtis. Organizacijos strategijos sąvoka. Keturių etapų strateginis valdymas. Strateginio valdymo procesas. Trijų etapų strateginis valdymas. Dviejų etapų strateginis valdymas.
  Vadyba, pristatymas(14 skaidrių)
  2007-05-30
 • Organizacijos sėkmės komponentai

  PowerPoint pristatymas. Organizacija. Organizacijos tikslas. Organizacijai būtini elementai. Organizacijos išskirtiniai bruožai. Organizacijos sėkmės komponentai. Efektyvumas. Vadovas. Komanda. Aplinka. Vadovo žinios. Nuolatinis stebėjimas. Organizacijos reakcija į pokyčius. Kompetentingi darbuotojai. Efektingumas. Ekonomiškumas. Veiksmingumas per rezultatus ir išeigas. Našumas. Išvados.
  Vadyba, pristatymas(31 skaidrė)
  2009-02-26
 • Organizacijos tikslų visuma (2)

  PowerPoint pristatymas. Organizacijos tikslai. Organizacijos tikslai svarbūs dėl šių priežasčių. Tikslai turi atitikti reikalavimus. Organizacijos tikslų klasifikacija. Tikslų klasifikavimo kriterijai. Organizacijos tikslai. Organizacijos tikslų visuma pagal reikalingas žinias. Tikslų klasifikavimas pagal nustatymo laikotarpį. Apibendrinimas. Išvados.
  Vadyba, pristatymas(12 skaidrių)
  2008-03-03
 • Organizacijos veiklos procesų transformavimas

  Organizacijoje vykstančių procesų esmė. Generaliniai tikslai. Organizacijos veiklos funkcijos. Funkcijų realizavimas. Procesų pertvarkymo algoritmai.
  Vadyba, pristatymas(14 skaidrių)
  2005-12-09
 • Organizacijų misijos ir vizijos

  PowerPoint pristatymas. Pelno siekiančios organizacijos (1). Pelno siekiančios organizacijos (3). Ne pelno siekiančios organizacijos (1). Ne pelno siekiančios organizacijos (3). Pelno ir nepelno siekiančių organizacijų misijų ir vizijų palyginimas. Vietinės organizacijos (1). Vietinės organizacijos (3). Tarptautinės organizacijos (1). Tarptautinės organizacijos (3). Organizacijos, kuriomis naudojamės (1). Organizacijos, kuriomis naudojamės (2). Blogiausia misija. Blogiausia vizija.
  Vadyba, pristatymas(18 skaidrių)
  2009-06-26
 • Organizacijų valdymo struktūrų raida

  PowerPoint pristatymas. Organizacinė valdymo struktūra (OVS). Linijinė valdymo struktūra. Funkcinė valdymo struktūra. Programinis tikslinis valdymas ir matricinė struktūra. Patriarchalinė valdymo struktūra. Štabinė valdymo struktūra.
  Vadyba, pristatymas(10 skaidrių)
  2007-10-01
Puslapyje rodyti po