Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Vadybos pristatymai

Vadybos pristatymai (207 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Komunikacija (9)

  PowerPoint pristatymas. I juosta: klausymas. II juosta: kalbėjimas. Komunikacija reikalauja abipusio nuoširdumo. Komunikacijos rūšys. Neformali komunikacija. Jos rūšys. Formali komunikacija. Požymiai. Aspektai. Principinė komunikavimo schema. Tikroji komunikavimo schema. Komunikavimo uždaviniai. Sisteminio pokalbio struktūra. Kontakto stadija. Informacijos rinkimo stadija. Argumentavimo stadija. Finalinė stadija. Komunikavimas. Aktyvus klausymasis. Gavėjo filtras. Siuntėjo filtras. Pasvarstymai susiję su vizitu. Pardavimų pokalbis. Pardavimų pokalbis (tęsinys - vykdymas). Derybų elementai. Komunikacijos mechanizmas. Tarnautojo vadovas. Skelbimų lenta. Patarimai, padaryti skelbimų lentą efektyvia. Konflikto sprendimo procesas.
  Vadyba, pristatymas(35 skaidrės)
  2007-09-21
 • Komunikacijos rūšys (elementai, etapai) ir reikšmė

  PowerPoint pristatymas. Komunikacija. Komunikacijos rūšys.Komunikacijos proceso elementai. Komunikacijos proceso modelis. Komunikacijos etapai. Informacijos rūšys. Vertikali komunikacija. Horizontali komunikacija. Formali komunikacija. Neformali komunikacija. Trys gandų grandinių tipai. Vadovams komunikacija yra svarbi dėl 3 priežasčių. Veiksminga komunikacija. Geros komunikacijos taisyklės.
  Vadyba, pristatymas(17 skaidrių)
  2009-10-22
 • Komunikacijos rūšys ir reikšmė

  PowerPoint pristatymas. Komunikacija. Komunikacijos procesas. Komunikacijos elementai. Komunikacijos proceso etapai. Komunikacijos proceso modelis. Komunikacijos rūšys. Formali komunikacija vyksta. Neformali komunikacija. Komunikacijos proceso barjerai. Vertikalios "iš viršaus į apačią" komunikacijos barjerai. Vertikalios "iš apačios į viršų" komunikacijos barjerai. Horizontalios komunikacijos barjerai. Asmeniniai komunikacijos barjerai. Komunikacijos tobulinimo būdai, kuriuos 1998m. išskyrė M. Ch. Meskon, M. Albert. F. Chedon.
  Vadyba, pristatymas(15 skaidrių)
  2008-04-16
 • Komunikavimo svarba organizacijoje: UAB "Vilpra" (2)

  PowerPoint pristatymas. Tikslas. Uždaviniai. Komunikavimas. Komunikavimo procesas. Efektyvaus pasikeitimo informacija reikšmė. Trys dažnai paplitę mažų grupių tinklai. Mažų grupių tinklai ir jų efektyvumo kriterijai. Komunikacijos organizacijoje rūšys. Organizacijos kaip atviros sistemos ryšiai su aplinka. Formalusis komunikavimas. Neformalus komunikavimas. Komunikavimo kryptys. Horizontaliosios komunikacijos privalumai. Komunikavimo organizacijoje tikslai. Komunikavimo funkcijos. Efektyvi komunikacija su darbuotojais. Bendravimo su darbuotojais būdai. Efektyvaus komunikavimo kliūtys. UAB "Vilpra". Komunikavimo svarba UAB "Vilpra". Išvados.
  Vadyba, pristatymas(25 skaidrės)
  2008-09-16
 • Konfliktų valdymas (11)

  PowerPoint pristatymas. Bendrieji konflikto studijų pagrindų kurso tikslai. Konfliktų abėcėlė. Visada yra dvi perspektyvos. Konfliktas. Žodis "konfliktas" gali nurodyti procesą. Žodis "konfliktas" gali nurodyti ir būseną. Konfliktui būtinos. Tyrimų kryptys. Tyrimų lygiai. Teigiamos konflikto funkcijos. Neigiamos konflikto funkcijos. Konfliktų tipai. Konfliktų klasifikacijos kriterijai. Konfliktų rūšys. Bendrieji konfliktų sprendimo pagrindai. XXI-ajame amžiuje vadybininkams svarbiausios keturios tarpusavyje priklausomos konflikto sritys. Konflikto dalyviai. Kiekvienas konfliktas turi psichologinį turinį. Tarpgrupinio konflikto priežastys. Konflikto dinamika. Konflikto fazių ir etapų santykis. Sąlygos, padedančios kilti konfliktams. Sąlygos, mažinančios konflikto tikimybę. Požymiai, rodantys, kad konfliktas plečiasi ir gilėja. Struktūriniai pakitimai. Konfliktų sprendimas ir konfliktų valdymas. Efektyvaus konfliktų valdymo tikslai. Konflikto valdymo eiga. Konflikto reguliavimo technologijos. Neįveikiamų konfliktų ypatybės. Požiūriai į neįveikiamus konfliktus. Veiksniai, turintys įtakos teigiamai konfliktų baigčiai . Trys esminės prielaidos. Būdai, kuriais interesų konfliktuose galima pasiekti integruojantį (pergalės-pergalės) susitarimą. Derybų strategijos. Aklaviečių įveikimo būdai. Tarpininkavimo etapai. Tarpininko elgesys. Alternatyvios nesutarimų sprendimo formos. Konfliktų valdymo strategijos. Galia grindžiamos strategijos. Galia grįstų procesų stiprybės ir silpnybės. Teisėmis grindžiamos strategijos. Teisėmis grįstų procesų stiprybės ir silpnybės. Interesais grindžiamos strategijos. Interesais grįstų procesų stiprybės ir silpnybės. Organizacinių konfliktų lygiai. Vidinio organizacijos konflikto dimensijos. Organizacijų raidos fazės (organizacijų skirstymas pagal konfliktų valdymą). Priežastys, kodėl organizacijose nenaudojamos alternatyvios nesutarimų sprendimo formos. Priežastys sisteminio požiūrio taikymui. Integruotų konfliktų valdymo sistemų pagrindiniai komponentai. Konfliktų valdymo kompetencijos elementai. Konfliktų kultūros modeliai.
  Vadyba, pristatymas(67 skaidrės)
  2009-03-28
 • Konkurencijos agresyvumo analizė

  PowerPoint pristatymas. Agresyvios strategijos. Konkurentų agresyvių strategijų analizės stadijos. Svarbiausios agresyvios atakos strategijos. Išvada.
  Vadyba, pristatymas(14 skaidrių)
  2006-12-30
 • Kontrolė (3)

  PowerPoint pristatymas. Kontrolė. Kontrolės tikslai. Kontrolės procesas organizacijoje. Standartas. Kokybės rodiklių sistema. Kontrolės procesas organizacijoje. Faktinė būklė lyginama su normomis. Kontrolės procesas organizacijoje. Reguliavimas. Kontrolė ir laiko perspektyva. Įėjimų (išteklių) kontrolė. Einamoji (lyginamoji) kontrolė. Grįžtamojo ryšio (baigiamoji) kontrolė. Tradiciškai suvokiama biurokratinė kontrolė. Efektyvios kontrolės prielaidos.
  Vadyba, pristatymas(20 skaidrių)
  2006-05-20
 • Kontrolė (6)

  PowerPoint pristatymas. Tikslas: Įgyti žinių ir įgūdžių reikalingų įgyvendinant 4-ją vadybos funkciją – kontrolę. Kontrolė. Kontrolės funkcijos. Universalūs kontrolės elementai. Kontrolės lygiai. Vidinė kontrolė. Vidinė kontrolė. Išorinė kontrolė. Kontrolės sritys organizacijose. Kiekybinių vertinimo rodiklių sistema. Finansų kontrolė. Kontrolės vykdymo laikas. Kontrolės organizavimo principai. Kontrolės trikdžiai. Kontrolės trikdžių šalinimas.
  Vadyba, pristatymas(19 skaidrių)
  2010-09-13
 • Kontrolė ir reguliavimas

  PowerPoint pristatymas. Kontrolė. Kontrolės savybės. Kontroliuojant laikomasi tam tikrų principų. Kontrolės procedūra susideda iš šių etapų. Kontrolės sistema įmonėje yra trijų rūšių. Parengiamoji kontrolė. Einamoji kontrolė. Baigiamoji kontrolė. Kontrolės sritys įmonėje. Yra nustatyta, kad dažniausiai kontrolei kenkia... Kontrolės trikdžių šalinimas.
  Vadyba, pristatymas(14 skaidrių)
  2008-01-22
 • Kontrolės apimtis ir organizacinių struktūrų tipai

  PowerPoint pristatymas. Kontrolės apimtis. Organizacinių struktūrų tipai. Linijinė valdymo struktūra. Funkcinė valdymo struktūra. Matricinė valdymo struktūra. Organizacijų schemos.
  Vadyba, pristatymas(15 skaidrių)
  2006-04-10
 • Korporacijos, kaip inovacinio organizacinio darinio, savybės

  PowerPoint pristatymas. Korporacijos strategija. Korporacijos strategijos. 5 strateginių sprendimų kriterijai. Portfelio metodas. "Žvaigždės" kategorijos verslo vienetas. "Grynų pinigų karvė". "Šuo". Pagal "eilės seka" BCG matricoje. Michaelio Porterio "penkių jėgų" veikiančių konkurenciją pramonėje modelis.
  Vadyba, pristatymas(9 skaidrės)
  2006-11-08
 • Kūrybiškumo reikšmė sprendimų priėmimo procese

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Kūrybiškumo įtaka sprendimo priėmimo procese. Platesnė alternatyvų bazė. Kūrybiškumas padeda atrasti sprendimus, kurie yra itin tikslingi, originalūs, toliaregiški, tad veda strateginio mąstymo link. Strateginio mąstymo elementai. Kūrybiškumas gali padėti priimti rizikingus, tačiau pelningus sprendimus. Kūrybiškumas padeda įmonei aplenkti įprastus rinkos evoliucijos procesus, galiausiai tapti lyderiais. Kūrybiškumas – esminis elementas priimant visus rinkodaros sprendimus, būtinas siekiant patenkinti vartotojų poreikius. Kūrybiškumo reikšmę iliustruojantys praktiniai pavyzdžiai. Kūrybiškumo svarbos kitimas priklausomai nuo sprendimo rūšies. Kūrybiškumui ugdyti ir skatinti tinkamos sąlygos, prielaidos. Kūrybinio mąstymo lavinimo metodai. Išvados.
  Vadyba, pristatymas(19 skaidrių)
  2009-03-30
 • Kursų ir mokymų organizavimas

  PowerPoint pristatymas. Kursai. Organizavimas. Kursų ir mokymų organizuojančios grupės posėdžiai. Vadovas. Paruošiama pranešimui būtina medžiaga. Kurso arba mokymo darbo laiko nustatymas. Kursų ir mokymų turinys. Dalyviai. Dalomoji medžiaga. Reikalinga įranga. Patalpos. Kviestiniai svečiai. Galimų nesklandumų numatymas. Kvietimai. Emocijos.
  Vadyba, pristatymas(16 skaidrių)
  2009-06-09
 • Lyderiavimo teorijos (2)

  PowerPoint pristatymas. Pristatymo tikslai. Prielaidos. Lyderių tipai. Lyderiavimą lemiantys veiksniai. Lyderiavimo teorijos. Savybių teorijos. Stiliaus teorijos. Autoritarinis – demokratinis valdymas. Atsitiktinumų teorijos. Funkcinis lyderiavimo modelis. Lyderiavimo teorijų nuopelnai.
  Vadyba, pristatymas(12 skaidrių)
  2008-04-17
 • Lyderio įtaka komandinio darbo efektyvumui

  PowerPoint pristatymas. Aktualumas. Problema. Darbo tikslai. Darbo uždaviniai. Naudoti literatūros šaltiniai. Teorijos apžvalga. Lyderiavimas. Komandos darbas. Lyderiavimo teorijos. Kariniai doktrininiai lyderiavimo modeliai. Išvados. Tyrimų metodika. Lyderio asmeninių bruožų analizė. Aukščiausiai įvertinti lyderio bruožai. Žemiausiai įvertinti lyderio bruožai. Asmenybės dimensijos. Išvados. Lyderiavimo stiliai. Darbo grupės branda. Išvados. Lyderiavimo tendencijos. Išvados. Efektyvaus lyderiavimo ir komandinio darbo modelis. Pasiūlymai.
  Vadyba, pristatymas(17 skaidrių)
  2008-03-06
 • Lietuvių nacionalinių bruožų įtaka verslui ir vadybai

  PowerPoint pristatymas. Uždaviniai. Zakarevičiaus išskirti lietuvių nacionaliniai bruožai, turintys įtakos vadybinei veiklai. Konservatyvumo reikšmė. Organizuojant valdymą, verslą. Išvada.
  Vadyba, pristatymas(12 skaidrių)
  2007-10-02
 • M. Weber idealaus biurokratinio valdymo teorija

  PowerPoint pristatymas. Paskaitos tikslai. Prielaidos. Biurokratijos esmė. Max Weber. Valdžia/Galia. Galios formos. Valdžios formos. Weber biurokratijos koncepcijos esmė. Biurokratijos struktūrinė charakteristika. Biurokratijos struktūrinė charakteristika. Biurokratijos struktūrinė charakteristika. Biurokratijos struktūrinė charakteristika. Ideali organizacija. Weber nuopelnai vadybai.
  Vadyba, pristatymas(14 skaidrių)
  2010-07-09
 • M. Wėberio indėlis į vadybą

  PowerPoint pristatymas. Idealaus biurokratinio valdymo teorija. Apibendrintai M.Vėberio idealaus biurokratinio valdymo teoriją galima išdėstyti taip. Išskaidant grupinę veiklą į atskiras veiklas (operacijas). Darbuotojų užimamos pareigos turi griežtai atitikti jų kvalifikacijai. Išvada.
  Vadyba, pristatymas(8 skaidrės)
  2007-06-05
 • Mobilus vertėjas (Interpreter-aid)

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Autodiagnostika. Verslo idėja. Naujadara. Mobilaus vertėjo funkcijos. Veikimo principas. Mobilaus vertėjo funkcijos. Mobilaus vertėjo funkcijos. Rinkos perspektyvumo įvertinimas. Tyrimas. Rinkos perspektyvumo įvertinimas. Tyrimas (8). Tikslinis segmentas. Prekės techninis organizacinis projektas. Prekės techninis organizacinis projektas (3). Kainodara. Kainodara (3). Produkto įgyvendinimo laikotarpio prognozė. Projekto įgyvendinimo programos.
  Vadyba, pristatymas(23 skaidrės)
  2009-03-16
 • Moksliniai valdymo pagrindai

  PowerPoint pristatymas. Pagrindinis mokslinio valdymo tikslas. Neproduktyvaus darbo išsprendimas. Išskiriamos 3 neproduktyvaus darbo priežastys. Didžiausia įstaigos gerovė.
  Vadyba, pristatymas(5 skaidrės)
  2006-12-04
Puslapyje rodyti po