Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Vadybos pristatymai

Vadybos pristatymai (207 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Įmonių socialinė atsakomybė ir jos ugdymo modeliai

  PowerPoint pristatymas. Pristatymo tikslai. Įmonių socialinės atsakomybės (ĮSA) samprata. Pagrindiniai ĮSA principai. ĮSA ugdymo modeliai. Argumentai "už" ĮSA. Argumentai "prieš" ĮSA. Išvados.
  Vadyba, pristatymas(8 skaidrės)
  2008-02-10
 • Įmonių tipai ir rūšys

  PowerPoint pristatymas. Verslas.Įmonė. Įmonės skirstomos. Įmonės pagal LR įstatymus skirstomos pagal dydį. Bendrovė. Akcinė bendrovė ir uždaroji akcinė bendrovė. Valstybės įmonė. Žemės ūkio bendrovė. Kooperatinė bendrovė. Individuali (personalinė) įmonė. Tikroji Ūkinė bendrija ir Komanditinė Ūkinė bendrija. Investicinė bendrovė. Ofšorinės įmonės. Viešoji įstaiga. Europos ekonomių interesų grupė. Europos bendrovė (Societas Europaea, SE). Įmonių susijungimo formos. Tipizavimo požymių sistema. Išvados.
  Vadyba, pristatymas(27 skaidrės)
  2009-03-30
 • Individualios darbo vietos organizavimas, valdymo norma

  PowerPoint pristatymas. Organizacija. IDV. Valdymo norma. Ryšiai pagal V. A. Graičiūną.
  Vadyba, pristatymas(7 skaidrės)
  2006-05-26
 • Informacija vadyboje (3)

  PowerPoint pristatymas. Istorija trumpai. valdymo informacija. Informacinės sistemos. Informacijos apibrėžimas. Vadybos informacinė sistema. VIS tikslų nustatymas. Sistemos apribojimų nustatymas. Informacijos reikšmių apibrėžimas. Konfidenciali informacija. Įsipareigojimai.
  Vadyba, pristatymas(25 skaidrės)
  2006-03-30
 • Informacijos ir komunikacijos valdymas

  PowerPoint pristatymas. Informacijos samprata ir reikšmė organizacijų vadyboje. Informacija. Informacijos vertė. Efektyvus pasikeitimas informacija organizacijoje. Informacijos srautų valdymas. Konfidencialios informacijos apsauga organizacijoje. Konfidencialumo sutarties turinys. Komunikacijos valdymas. Komunikacijos samprata. Komunikacijos proceso modelis. Komunikacijos proceso trikdžiai ir jų šalinimas. Komunikacijos trikdžių šalinimas. Komunikavimo tipai. Komunikacijos sritys. Komunikavimo lygiai. Komunikacija darbo grupėse. Grupės narių vaidmenys komunikacijos metu. Dalykinio pokalbio organizavimas. Dalykinio pranešimo taisyklės.
  Vadyba, pristatymas(32 skaidrės)
  2008-12-24
 • Informacinių technologijų (informacinių sistemų) poveikis organizacijos vidinei veiklai (2)

  PowerPoint pristatymas. Temos aktualumas. Darbo objektas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Metodai. Informacinės sistemos sudarymas. Informacinių sistemų ir informacinių technologijų poveikis organizacijoms. Informacinių technologijų (informacinių sistemų) poveikis UAB "Opulens" vidinei veiklai tyrimas. Respondentų amžius. Respondentų išsilavinimas. Naudojamos naujausios informacinės technologijos. Informacinių technologijų poveikis. Informacinių technologijų nauda. Pasipriešinimas informacinėms technologijoms. Išvados.
  Vadyba, pristatymas(18 skaidrių)
  2007-10-12
 • Inovacija įmonėje ir jos apsauga

  PowerPoint pristatymas. Inovacija. Inovacinė įmonė ir veikla. Įmonių inovacinės veiklos partneriai. Inovacinės veiklos valdymas Vakarų šalyse ir Lietuvoje. Inovacinės veiklos politika Lietuvoje. Produkto inovacija. Technologinio proceso inovacija. Organizacinė ir rinkodaros inovacijos. Darbuotojai, dalyvaujantys inovacinėje veikloje. Inovacijų apsauga.
  Vadyba, pristatymas(10 skaidrių)
  2007-12-14
 • Inovacijos: samprata ir stereotipai

  PowerPoint pristatymas. Inovacijos ? (5). Inovacijos - Konkurencingumas. Inovacijų klasifikacija. Inovacijų klasifikacija – pagal turinį. Inovacijų klasifikacija – pagal įgyvendinimo lygį. Inovacijų klasifikacija – pagal įgyvendinimo mastą. Inovacijų klasifikacija – pagal naujumo lygį. Inovacijų klasifikacija – pagal organizacines ypatybes. Inovacijų klasifikacija – pagal pobūdį. Inovacijų klasifikacija – pagal poveikį.
  Vadyba, pristatymas(14 skaidrių)
  2009-12-21
 • Įstaigos valdymas ir struktūra

  PowerPoint pristatymas. Įstaigos valdymo struktūra. Linijinė valdymo struktūra. Privalumai. Trūkumai. Funkcinė valdymo struktūra. Privalumai. Trūkumai. Linijinė-funkcinė valdymo struktūra. Privalumai. Trūkumai.
  Vadyba, pristatymas(12 skaidrių)
  2006-11-24
 • Išorinės aplinkos analizė

  PowerPoint analizė. Išorinės aplinkos analizė. Prognozavimas. Aplinka: Pagrindiniai komponentai. Aplinkos poveikis įvairioms verslo sritims. M.Porter penkių konkurencinių jėgų modelis. Konkurencija tarp esamų firmų: Įtaka. Konkurencija tarp esamų firmų: Rezultatai. Naujų konkurentų pavojus: Įėjimo barjerai. Derybinė tiekėjų ir pirkėjų galia: Įtaka Derybinė tiekėjų ir pirkėjų galia: Rezultatai. Produktų pakaitalų pavojus. Pramonės šakos analizės rezultatai. Konkurentų analizė.
  Vadyba, pristatymas(13 skaidrių)
  2006-01-16
 • Įvaizdžio kūrimas

  PowerPoint pristatymas. Tikslas: Supažindinti su įvaizdžio kūrimo metodika. Uždaviniai. Įvaizdžio pozicionavimas. Charakteristikos. Įvaizdžio teritorija. Renkantis įvaizdžio teritoriją reikia atsakyti į šiuos klausimus. Komunikacijos linijos. Komunikacijos linijų tipai. Apibendrinimas.
  Vadyba, pristatymas(7 skaidrės)
  2008-01-18
 • Japoniškoji vadyba

  PowerPoint pristatymas. Japonų kultūra. Anksčiau japonų naciją įkūnijo menininkas. Vėliau - fantastiškas kareivis. Dabar – verslininkas. Japonų visuomenė. Hierarchija. Japonų kultūra. Tikiu, kad darbuotojai pasiruošę sunkiai dirbti savo darbe, kadangi. Apie savo kompaniją aš galvoju kaip apie. Jei darbininkas pasirodo nėra kvalifikuotas savo darbe, valdyba turėtų jausti atsakomybę. Jei mano tiesioginis viršininkas įliptų į perpildytą autobusą, kuriame aš važiuoju, aš turėčiau. Japonų kultūra. Japoniškoji pramonė ir vadyba. Esminiai Japonijos pramonės organizacijų bruožai. Penki pagrindiniai vadovavimo principai. Samda "iki gyvos galvos". Hierarchijos esmė. Japoniškoji vadyba. Japoniškosios vadybos kritika. Japoniškasis vadybos modelis trumpai. William G. Ouchi ir Z teorija. Teorija Z. X, Y IR Z teorijų palyginimas. Motyvacija. Vadovavimas. Valdžia. Konfliktai. Darbo įvertinimas. Japoniškosios ir amerikietiškosios vadybų palyginimai. Planavimas. Organizavimas. Personalas. Vadovavimas. Kontrolė.
  Vadyba, pristatymas(43 skaidrės)
  2007-10-29
 • Jaunimo integracijos į rinką problemos ir sprendimo būdai

  PowerPoint pristatymas. Tikslas. Pagrindinės jaunimo nedarbo problemos. Jaunimo nedarbo lygis Lietuvoje (LT) ir Europos Sąjungoje (ES). Kliūtys, jaunimo teigimu, trukdančios susirasti darbą (%). Įmanomi įsidarbinimo būdai (jaunimo teigimu). Sistema užimti jaunimą. Bendrojo lavinimo tobulinimas. Profesinio informavimo, orientavimo ir konsultavimo tobulinimas. Pirminio ir tęstinio profesinio mokymo tobulinimas. Jaunimo verslumo plėtra. Aktyvių darbo rinkos politikos priemonių tobulinimas. Kompleksinis jaunimo įdarbinimo tobulinimas. Išvados.
  Vadyba, pristatymas(13 skaidrių)
  2010-09-13
 • K. Markso indėlis į organizacijų teorijas

  PowerPoint pristatymas. Karl Heinrich Marx. K. Markso filosofinės idėjos. Kapitalas. Socializmas. Industrinė organizacija ir individo raida. Susvetimėjimo didėjimas. Socialinė teorija kaip akstinas veikti. Išvada.
  Vadyba, pristatymas(14 skaidrių)
  2006-11-20
 • Kandidato pasiruošimas pokalbiui dėl darbo

  PowerPoint pristatymas. Atrankos interviu. Pasiruošimo interviu etapai. Informacijos susirinkimas apie įmonę ir atrankos vietą. Klausimų darbdaviui paruošimas. Apranga (moterims). Apranga (vyrams). Savalaikis atvykimas į interviu. Verbalinė kalba. Klaidos.
  Vadyba, pristatymas(10 skaidrių)
  2011-02-21
 • Karjeros vystymo aplinkos/organizacijos pasirinkimas

  PowerPoint pristatymas. Įėjimas į organizaciją. Asmens ir organizacijos atitikimas karjeros vystymo procese. Organizacijų pasirinkimo modeliai. Darbuotojų lūkesčiai ir realybė su kuria susiduriama organizacijoje. Individo veiklos karjeros vystymo aplinkos/organizacijos pasirinkime. Savimonės vystymas. Ateities darbdavių nustatymas. Karjeros vystymo aplinkos įvertinimas. Karjeros vystymo aplinkos/organizacijos pasirinkimas.
  Vadyba, pristatymas(20 skaidrių)
  2010-02-23
 • Keturių C modelis. Inovacijų samprata

  PowerPoint pristatymas. Darbo tikslas. Keturių C modelis rodo žmonių išteklių valdymo rezultatus. Klausimų, susijusių su keturiais C, pavyzdžiai. Inovacijų samprata. Inovacijas galima nagrinėti kaip procesą ir kaip rezultatą. Inovacijų klasifikavimas. Pagal inovacijų naujumą. Pagal inovacijų įgyvendinimo mastą. Išvados.
  Vadyba, pristatymas(22 skaidrės)
  2009-03-30
 • Klasikinės organizacijos teorijos mokykla: H. Fayol vadybos principai

  PowerPoint pristatymas. Pristatymo tikslai. Prielaidos. Klasikinės organizacijos (administravimo) teorijų mokykla. Klasikinės organizacijos (administravimo) teorija. Valdymo principai. Fayol nuopelnai. Įmonės valdymo sritys. Valdymas – bendrųjų valdymo funkcijų ciklas. Fayol principų vertinimas. Chester Bernard. Abejingumo zona. L. Gulick. Lyndall F. Urwick. E.F.L. Brech. L. Gulick, L.F. Urwick, E.F.L. Brech nuopelnai.
  Vadyba, pristatymas(16 skaidrių)
  2008-04-21
 • Klasikinės organizacijų valdymo teorijos

  PowerPoint pristatymas. Pristatymo tikslai. Prielaidos. Valdymo metodų poreikis. Klasikinių vadybos teorijų vystymo kryptys. Mokslinio valdymo mokykla. Mokslinio valdymo mokyklos atstovai. Klasikinės organizacijos (administravimo) teorijos. Klasikinės organizacijos (administravimo) teorijos. Klasikinių vadybos teorijų trūkumai. Klasikinių vadybos teorijų trūkumai. Objektyvi klasikinių vadybos teorijų kūrimo aplinka. Klasikinių vadybos teorijų privalumai.
  Vadyba, pristatymas(12 skaidrių)
  2008-04-16
 • Klientų strateginė analizė

  PowerPoint pristatymas. Klientų sudėties nustatymas. Rinkos segmentacija. Pagrindiniai tipiniai rinkos, kaip žmonių ir šeimų visumos, segmentacijos požymiai. Pagrindiniai tipiniai segmentacijos požymiai. Klientų profiliavimas. Galimos trys strateginės alternatyvos. Nediferencijuota rinka. Diferencijuota rinka. Koncentruota rinka. Bendravimo su klientais analizė. Reklama. Propoganda. Prekybos agentai. Klientų stimuliavimas. Kainodaros analizė. Kainodaros strateginiuose sprendimuose balansuojami du pagrindiniai veiksniai. Išlaidomis pagrįstos strategijos. Planinė kainodara.
  Vadyba, pristatymas(56 skaidrės)
  2009-09-15
Puslapyje rodyti po