Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Vadybos pristatymai

Vadybos pristatymai (207 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Valdymo analizė: UAB "Švyturys-Utenos alus"

  PowerPoint pristatymas. Darbo tikslas — išanalizuoti UAB "Švyturys-Utenos alus". Vadyba. UAB "Švyturys-Utenos alus" charakteristika. UAB "Švyturys-Utenos alus" pagrindiniai apdovanojimai. UAB "Švyturys-Utenos alus" — stipriausia Lietuvos įmonė. Konkurencija. Šakos, kurioje įmonė veikia, apibūdinimas. UAB "Švyturys-Utenos alus" apyvarta 2003-siais viršijo 300 mln.lt. Apyvartą augino sidras ir vanduo. Įmonės darbuotojai ir padaliniai. Paskutinis UAB "Švyturys-Utenos alus" sukurtas produktas. SSGG analizė. Įmonės vizija. Išvados.
  Vadyba, pristatymas(15 skaidrių)
  2009-02-24
 • Valdymo funkcijos (5)

  PowerPoint pristatymas. Tikslas: išanalizuoti valdymo procesą. Uždaviniai. Valdymas tai. Pagrindinės valdymo funkcijos. Planavimas padeda. Organizavimas. Gerinant darbo organizavimą įmonėse, rekomenduojama. Motyvacija tai. Motyvavimo teorijos. Svarbiausios kontrolės savybės. Kontrolės procedūros etapai. Išvados.
  Vadyba, pristatymas(11 skaidrių)
  2010-03-23
 • Valdymo funkcijos organizavimas

  PowerPoint pristatymas. Valdymo funkcijos organizavimas. Apibrėžtys. Organizavimo tikslas. Organizavimo tikslas ir objektas. Organizavimo principai (2). Organizavimo turinys. Organizacinė valdymo struktūra. Darbo pasiskirstymas. Vadybinio darbo organizavimas. Valdymo lygiai ir jiems priklausančių darbuotojų kompetencija. Vadovų klasifikacija. Teisių ir pareigų delegavimas. Delegavimas. Teisių ir pareigų delegavimas. Delegavimas svarbus motyvacijos svertas. Klasikinė įgaliojimų delegavimo schema. Č.Barnardo įgaliojimo priėmimo koncepcija. Teisių ir pareigų delegavimas. D. Eizenhauerio metodas. Negalima deleguoti. Vadovo nenoras deleguoti teises ir pareigas. Pavaldinių nenoras priimti deleguojamas teises ir pareigas. Efektyvaus delegavimo principai. Dažniausios delegavimo klaidos. Valdymo organizavimas. Biurokratinė organizacija (2). Funkcinės – linijinės valdymo struktūros schema. Linijinė - štabinė valdymo struktūrinė schema. Linijinės - štabinės valdymo struktūros (2). Projektinės valdymo struktūros schema . Tikslinė valdymo struktūra . Matricinės valdymo struktūros schema. Organizacijos struktūrą reikia keisti. Valdymo centralizacija ir decentralizacija. Valdymo centralizacija. Valdymo decentralizacija: privalumai. Valdymo decentralizacija: trūkumai. Kaip nustatyti organizacijos centralizavimo lygį. Valdymo centralizacija ir decentralizacija. Valdymo rūšys. "Aukšta" valdymo struktūrinė schema. "Žema" valdymo struktūros schema. Valdymo struktūrų parinkimas. Valdymo struktūros. Organizacijų pavidalai. Organizacijų plėtotės tendencijos. Organizacijų plėtotės tendencijos.
  Vadyba, pristatymas(52 skaidrės)
  2009-10-07
 • Valdymo metodai (2)

  PowerPoint pristatymas. Valdymo metodai. Autokratinis valdymo metodas. Globos metodas. Skatinimo metodas. Kolegialus metodas. Valdymo metodų ypatumai ir kriterijai. Metodų dinamika. Valdymo metodų tyrimo instrumentarijaus sudarymas.
  Vadyba, pristatymas(10 skaidrių)
  2006-03-23
 • Valdymo metodų samprata, poveikis ir derinimas

  PowerPoint pristatymas. Uždaviniai. Valdymo metodai. Ekonominiai valdymo metodai. Organizaciniai administraciniai valdymo metodai. Organizaciniai administraciniai valdymo metodai pasiekia tikslą. Socialiniai psichologiniai valdymo metodai. Valdymo metodų privalumai ir trūkumai. Išvados.
  Vadyba, pristatymas(10 skaidrių)
  2007-10-03
 • Valdymo sistema

  PowerPoint pristatymas. Atviros sistemos. Sistemos entropija. Atviros sistemos virtimas uždara. Organizacija - atvira sistema. Tradicinės ir šiuolaikinės organizacijų skirtumai. Vadybos samprata. Organizacijų tipai.
  Vadyba, pristatymas(7 skaidrės)
  2006-12-21
 • Valdžia ir autoritetas: pagrindiniai jų sąvokos bruožai

  PowerPoint pristatymas. Vadovo autoritetas. Vadovo ir lyderio skirtumai. Skiriami tokie autoritetai. Fiedlerio modelis. V. Vroom. Lyderio-dalyvio modelis. Naujas V. Vroomo modelis. Ar vyrai ir moterys vadovauja skirtingai? Praktinė dalis.
  Vadyba, pristatymas(22 skaidrės)
  2009-05-12
 • Vartotojų analizė: nekilnojamo turto agentūra "Čarlis"

  PowerPoint pristatymas. Problema. Darbo tikslas. Uždaviniai. Tyrimo objektas. Metodų naudojimas. Teorinė dalis. Nekilnojama turto agentūra "Čarlis". Teorinė dalis. Tyrimo eiga. Paklausos matavimo būdai. Rinkos samprata. Paklausos analizė. Vartotojų sudėties nustatymas. Rinkos segmentacija. Anketos išvados. Vartotojų profiliavimas. Ryšių su vartotojais analizė. Vartotojų motyvavimas. Kainodaros analizė. Siūlymai. Išvados.
  Vadyba, pristatymas(35 skaidrės)
  2008-11-26
 • Verslo aplinka ir jos įtaka įmonės vadybai

  PowerPoint pristatymas. Verslo įmonės aplinkos įvairovė. Organizacijos vidaus aplinka. Organizacijos vidinės aplinkos kintamieji. Organizacijos išorinė aplinka. Išorinę organizacijos aplinką galime suskirstyti į tokius elementus. Išvados.
  Vadyba, pristatymas(13 skaidrių)
  2007-10-02
 • Verslo įmonės kūrimas

  PowerPoint pristatymas. Įmonių teisinės formos. Individuali įmonė. Ūkinė bendrija. Ūkinės bendrijos teisinės formos (rūšys). Akcinė bendrovė (AB). Uždaroji akcinė bendrovė (UAB). Kooperatinė bendrovė. KB turi teisę. Ne pelno organizacijos. Europos ekonominių interesų grupė. Europos ekonominių interesų grupei neleidžiama. Verslo liudijimai suteikia teisę. Individuali veikla. Įmonės įregistravimas. Pasirengimas įmonės įregistravimui.
  Vadyba, pristatymas(15 skaidrių)
  2007-06-16
 • Verslo įmonės samprata. Įmonių klasifikavimas

  PowerPoint pristatymas. Tikslas. Uždaviniai. Mažųjų ir vidutinių įmonių grupės. Svarbiausi įmonės veiklos efektyvumo rodikliai. Įmonės. Individualiosios (personalinės) įmonės. Tikrosios ūkinės bendrijos. 3)Komanditinės ūkinės bendrijos. Akcinės bendrovės. Įmonės rūšies pasirinkimą lemiantys veiksniai. Išvados.
  Vadyba, pristatymas(13 skaidrių)
  2007-10-03
 • Verslo įmonių steigimo sąlygos Lietuvoje

  PowerPoint pristatymas. Įmonių rūšys pagal nuosavybės formą . Įmonių juridiniai tipai. Individuali įmonės. Privalumai. Trūkumas. Akcinė bendrovė ir uždaroji akcinė bendrovė. Ūkinės bendrijos. Tikroji ūkinė bendrija. Komanditinė (pasitikėjimo) ūkinė bendrija. Ūkinės bendrijos privalumai ir trūkumai. Žemės ūkio bendrovė. Kooperatinė bendrovė. Europos bendrovė.
  Vadyba, pristatymas(21 skaidrė)
  2011-11-11
 • Verslo ištekliai ir strateginis pajėgumas

  PowerPoint pristatymas. Tradicinis požiūris. Strateginis požiūris. Strateginės analizės pagrindinės kryptys. Strateginio pajėgumo (ar galimybių) analizė savyje talpina. Atsakytini klausimai, analizuojant įmonės išteklius ir aiškinantis jos esminius sugebėjimus (kompetenciją). Vertės grandinės analizė savyje talpina. Vertės grandinė. Vertės grandinės sistema talpina savyje. Vertės grandinės sistema.
  Vadyba, pristatymas(12 skaidrių)
  2006-04-18
 • Verslo kūrimas ir parinkimas

  PowerPoint pristatymas. Verslo samprata. Verslo tikslai. Socialiniai verslo tikslai. Ekonominiai verslo tikslai. Verslo kūrimas vietos parinkimas. Verslo kūrimo paskatos. Lentelė: verslo kūrėjai; verslo kūrimo paskatos. Verslo valdymas. Valdymo tikslai. Smulkių ir vidutinių verslų valdymas.
  Vadyba, pristatymas(12 skaidrių)
  2009-12-15
 • Verslo modelių žvalgyba

  PowerPoint pristatymas. Konkurencingumas ir jo apibūdinimas. Konkurentų buvimo problemos ir nauda. Konkurentų poveikio mažinimo būdai. Modelių žvalgybos svarba. Verslo modelių žvalgyba gali padėti. Organizacijos užsidariusios savyje pasmerktos žlugimui. Organizacijos užsidariusios savyje pasmerktos žlugimui. Informacija apie organizacijas gaunama VMŽ pagrindu. Norint gauti reikiamą informaciją ir ją tinkamai išnaudoti, reikia. VMŽ turi būti vykdoma visuose organizacijos veiklos etapuose. VMŽ vykdymo etapai. Pramoninis špionažas. Verslo modelių žvalgybos pravedimo sunkumai ir problemos. Verslo modelių žvalgybos ir kontržvalgybos patarimai. Informacija ir jos konfidencialumas. Komercinė paslaptis. Informacijos šaltiniai.
  Vadyba, pristatymas(26 skaidrės)
  2006-12-18
 • Verslo pradžios vadovas

  PowerPoint pristatymas. Jūs ir jūsų idėjos. Jūs. Kas jūs esate? Jūsų verslą lemiantys veiksniai. Tikėtina, kad verslas pasiseks, jei atitiks šiuos tris kriterijus. Idėjų atrankai tinka du būdai. Kaip nustatyti kainą. Analizuokite savo produkto vietą tarp kitų ir atkreipkite dėmesį į šiuos dalykus. Kainos nustatymo rekomendacijos. Keletas patarimų kaip tapti rinkos lyderiu. Trys pagrindinės priežastys, kodėl jūsų kainodara galėtų būti artima žemutinei ribai. Rinkos dalis. Šiai strategijai būdingi pavojai. Draudimas. Verslui svarbios yra šios draudimo rūšys. Privalomojo draudimo rūšys. Neprivalomojo draudimo rūšys. Draudimas jums ir jūsų šeimai. Pinigų verslui surinkimas. Kiek pinigų? Pradedant veiklą jums prireiks pinigų. Pinigai: kokios rūšies jūs norite? Skolintojai ir investuotojai. Patarimai, kaip pristatyti savo planą. Mokesčiai. Apskaičiuojant įmonės apmokestinamąjį pelną, iš pajamų. Ribojamų dydžių leidžiamų atskaitymų, nustatytų Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatyme, pavyzdžiai. Veiklos išlaidos. Išlaidų, kurios gali būti priskirtos veiklai, sąrašas. Kiti mokesčiai, kuriuos turite sumokėti. PVM (pridėtinės vertės mokestis). Kaip veikia PVM sistema. Kas turi registruotis kaip PVM mokėtojai? Koks PVM dydis? Kaip apskaičiuojamas PVM?
  Vadyba, pristatymas(43 skaidrės)
  2008-05-25
 • Verslo strateginis valdymas

  PowerPoint pristatymas. Makroaplinka. Vidinė situacija. Pagrindiniai makroaplinkos veiksniai. Politiniai veiksniai. Ekonominiai veiksniai. Socialiniai veiksniai. Technologiniai veiksniai. Aplinkos dinamiškumas. Aplinkos analizės žingsniai. Konkurenciją šakoje varančiosios jėgos pagal M. Poterį. Tiekėjai. Galimų konkurentų veiksmų analizė. Kaip įvertinti artimiausius konkurentus? Strateginių grupių matrica. Įmonės išėjimo iš rinkos barjerai. Įmonės įėjimo į rinką barjerai. Žinių apie konkurentus sistemos funkcijos. Firmų strategija, struktūra ir konkurencija. Apsirūpinimo gamybos veiksniais sąlygos. Tobulos konkurencijos rinkai būdingos sąlygos. Tobulos konkurencijos rinkos ypatybė.
  Vadyba, pristatymas(35 skaidrės)
  2006-04-14
 • Vidinė ir išorinė valdymo sistemos aplinka

  PowerPoint pristatymas. Organizacija. Vidinė organizacijos aplinka. Tikslai. Uždaviniai. Technologija. Veiksnio poveikis valdymui. Standartizacija. Konvejerinės surinkimo linijos. Specializacijos, mechanizacijos ir konvejeriai turėjo įtakos. Struktūra. Išorės aplinka. Vidinės organizacijos aplinkos analizavimo reikšmė. Išorės aplinka. Organizacijos išorės aplinkos rūšys aplinkos rūšys. Organizacijos išorės aplinkos pagrindinės charakteristikos. Organizacijos užduotys atsižvelgiant į išorės aplinką. Išorės tiesioginio poveikio aplinka. Išorės aplinka. Socialinė aplinka|: demografija. Kultūrinė aplinka. Socialinė-kultūrinė aplinka. Politinė ir teisinė aplinka. Politikos ir teisės įtaka organizacijai. Politikos ir teisės įtaka. Pagrindiniai apribojimai. Išorės aplinka. Mokslinė ir technologinė aplinka. Mokslinė ir technologinė aplinka. Išorės aplinka. Mokslinė ir technologinė aplinka. Informacinės technologijos. Gamtinė aplinka.
  Vadyba, pristatymas(36 skaidrės)
  2008-04-11
 • Vidinės aplinkos įvertinimas

  Vidinės aplinkos įvertinimas. Firmos ir Resursai. Vertės-kaštų grandinė. Resursų ir gebėjimų išlaikymas. Konkurencinio pranašumo ir strateginio reikšmingumo kriterijai. Materialūs resursai. Nematerialūs resursai. Organizaciniai gebėjimai. Organizacinių gebėjimų pavyzdžiai.
  Vadyba, pristatymas(16 skaidrių)
  2006-01-16
 • Viešasis administravimas: pokyčiai organizacijoje ir strateginis valdymas

  PowerPoint pristatymas. Kaita. Verslo vadyboje neįmanoma be kaitos. Šiuolaikinis konfliktas viešajame sektoriuje. NVA (naujasis viešasis administravimas) ir jo uždaviniai. Pokyčių tipai. Pasipriešinimo pokyčiams rūšys. Pasipriešinimo pokyčiams ženklai. Pokyčių proceso žingsniai. Struktūros ir procesų keitimas. Organizacijos vystymo tikslas.
  Vadyba, pristatymas(34 skaidrės)
  2006-01-17
Puslapyje rodyti po