Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Vadybos namų darbai

Vadybos namų darbai (280 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Geschichten als Frühwarnsystem Widersprüche zwischen Unternehmensdarstellung und Unternehmenswirklichkeit

  Įmonės kuriamas įvaizdis ir tikrovė. Darbas vokiečių kalba. Einleitung. Corporate Identity ist das Management von Identitätsprozessen einer Organisation. Interne Kommunikation. Anhand "Storytelling" sind die häufigsten Widersprüche zu erkennen und zu vermeiden. Widersprüche im Grad der Ziel Erreichung. Widersprüche zwischen Außen- und Innenbild. Widersprüche zwischen Leitbild und Wirklichkeit. Widersprüche zwischen Vorstellungen von Kooperation. Widersprüche zwischen Ereignis und Information. Fazit.
  Vadyba, namų darbas(11 puslapių)
  2006-11-10
 • Grupinė veikla, kaip efektyvių sprendimų prielaida

  Įvadas. Grupės ir grupinės veiklos sampratos kompleksiškumas. Grupės ir komandos sampratų erdvė. Grupinis darbas ir grupinė veikla. Grupės efektyvumas ir jį lemiantys veiksmai. Grupės tikslas. Grupės struktūra. Efektyvios grupės veiklos charakteristikos. Grupės vadovo rolė ir sprendimo priėmimo strategija. Sprendimų priėmimo, atliekant grupinę veiklą, ypatumai. Sprendimų priėmimo procesas. Efektyvūs sprendimai grupėje. Sprendimo priėmimo grupėje strategijos. Organizavimo ir planavimo reikšmė sprendimo priėmimo procese. Veiksniai, trukdantys grupėms priimti efektyvius sprendimus. Grupinės veiklos ypatumų organizacijoje tyrimas. Tyrimo metodika ir eiga. Tyrimo rezultatų analizė ir interpretacija. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(55 puslapiai)
  2006-11-09
 • Henry l. Gantt. Kalendorinis planavimas ir kiti darbai

  Trumpa H. L. Gantt‘o biografija. Henry Laurence Gantt‘o darbai. Kalendorinis planavimas ir Gantt‘o diagramos. Kas tai yra Gantt‘o diagrama arba kalendorinis planavimas? Praktinis pavyzdys. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(7 puslapiai)
  2008-09-23
 • How to start your own business

  Kursinis darbas apie verslo steigimą (anglų kalba). Introduction. Planning out the business structure. Ways to Get Money to Start the Business. Conclusion.
  Vadyba, namų darbas(5 puslapiai)
  2006-02-02
 • Įmonės analizė: langų, durų ir fasado elementų gamyba UAB "Langitas"

  Įvadas. Įmonės tikslų įgyvendinimo etapai. Įmonės aprašymas. Tikslų nustatymas. Problemos formulavimas. Sprendimo priėmimas. Sprendimo įgyvendinimas. Naujo darbuotojo priėmimas. Sprendimo įgyvendinimas. Konkuravimo strategijos sukūrimo etapai. Įmonės konkurencinis pranašumas. Konkurencinio pranašumo įgijimo galimybės. Rinkos patrauklumas. Įmonės galimybės įgyti pranašumą. Konkuravimo strategijos parengimas. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(11 puslapių)
  2009-12-28
 • Įmonės analizė: prekyba statybos medžiagomis ir žemės ūkio technika AB "Lytagra"

  Situacijos analizė. Bendra informacija apie įmonę. Tikslai. Strateginiai tikslai. AB "Lytagra" struktūriniai padaliniai. Išorinės aplinkos analizė. Demografinė - socialinė aplinka. Teisinė aplinka. Technologinė aplinka. Konkurencinė aplinka. Palyginamoji konkurencinių įmonių analizė. Įmonės personalo valdymo analizė. Personalo struktūra ir planavimas. Darbuotojų pasiekimų valdymas ir vertinimas. Darbuotojų ugdymas. Atlyginimo už darbą sistema. Personalo valdymo SWOT analizė.
  Vadyba, namų darbas(15 puslapių)
  2007-10-05
 • Įmonės atsargos ir sandėlių ūkis

  Įvadas. Medžiagų atsargos. Medžiagų atsargų paskirtis. Optimalaus atsargų dydžio nustatymas. Atsargų normų pavidalai. Materialinių išteklių atsargų normų rūšys. Transporto atsarga. Paruošiamoji atsarga. Einamoji atsarga. Draustinė atsarga. Optimalus užsakymo dydis. Medžiagų sandėliavimas.
  Vadyba, namų darbas(13 puslapių)
  2006-04-18
 • Įmonės bankroto procedūrinis modelis ir jo taikymo praktika konkrečioje įmonėje

  Įvadas. Teorinė dalis. Bankroto samprata. Bankroto sąvoka. Nemoki įmonė. Bankroto priežastys. Bankroto iškėlimo tvarka. Bankroto bylos nagrinėjimas teisme. Neteisminio bankroto iškėlimo tvarka. Bankrutavusios įmonės likvidavimas. Bankroto prognozavimas. Altmano modelis. Dambolena ir Shulmano patobulintas Z modelis. Fulmerio modelis. Springate modelis. Vertinimo regresijos modelis. Praktinė dalis. Bankroto įmonės Lietuvoje. Įmonės bankroto prognozavimas. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(16 puslapių)
  2010-10-05
 • Įmonės ekonominės veiklos atitikimo šiuolaikinei ekonomikos strategijai analizė

  Įvadas. Tikslas ir uždaviniai. Ekonominė įmonės X rodiklių analizė. Investicijų struktūra vienam sąlyginiam darbuotojui. Kapitalo ir darbo santykis. Darbo našumas. Įmonės X rodiklių palyginimas su kitomis įmonėmis. Išvados ir pasiūlymai.
  Vadyba, namų darbas(7 puslapiai)
  2006-10-10
 • Įmonės konkurencingumo didinimas

  Įvadas. Konkurencijos samprata. Konkurencijos įstatymas. Nesąžininga konkurencija. Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimas. Rinka. Marketingo strategija, planavimas, kontrolė. Darbuotojų kvalifikacija. Reklama. Profesionalių reklamų charakteristika. Firmos stilius. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(15 puslapių)
  2007-06-05
 • Įmonės planavimo darbai

  Įmonės veiklos kaštų, pajamų ir pelno planas. Produkcijos gamybos planas. Pagrindinių medžiagų poreikio ir išlaidų planas. Pagrindinių medžiagų pirkimo planas. Šiluminės energijos technologijai poreikio ir išlaidų planas. Darbuotojų skaičiaus ir darbo užmokesčio planas. Gamybinių pridėtinių išlaidų planas. Produkcijos gamybos kaštų planas. Medžiagų ir prekių atsargų periodo pabaigai planas. Realizuojamos produkcijos gamybos kaštų planas. Komercinių ir įmonės valdymo pridėtinių išlaidų planas. Įmonės pajamų ir valdymo planas. Įmonės pagrindiniai ekonominiai rodikliai.
  Vadyba, namų darbas(10 puslapių)
  2006-09-03
 • Įmonės plėtros strategijos vertinimas: A. Dambrausko pieno ūkis

  Įmonių plėtros strategijos vertinimas: kriterijai ir rodikliai. Įvadas. Alternatyva. Jų vertinimo kriterijai. Institucijos strateginių alternatyvų generavimo ir strateginių sprendimų priėmimo metodai. Alternatyvų pirminis atrinkimas. Loginis strategijos patvirtinimas. Empirinis strategijos parinkimas. Strategijos įgyvendinimo analizė. Rizikos įvertinimas. Praktinė dalis. Pieno ūkio strategijos planavimas: alternatyvų vertinimo kriterijai. Tyrimo tikslas – pateikti pieno ūkio veiklos strategijos alternatyvų vertinimo kriterijus ir rodiklius, atitinkančią ūkio verslo aplinkos sąlygas. Rezultatai. Išvada. Praktinės dalies išvada.
  Vadyba, namų darbas(23 puslapiai)
  2010-04-22
 • Įmonės probleminės situacijos įvertinimas: UAB "Seifuva"

  Įvadas. UAB "Seifuva" pristatymas. UAB "Seifuva" pagrindinė problema. Pagrindinės problemos priežastys. Problemos aktualumas. Problemos sprendimo būdas ir įvertinimas. Priedas (1).
  Vadyba, namų darbas(5 puslapiai)
  2006-10-31
 • Įmonės projektavimas: logistikos paslaugos

  Įvadas. Darbo tikslas ir uždaviniai. Darbo bazė ir pradiniai duomenys. Įmonės veiklos charakteristika. Ekonominė veiklos sritis. Įsteigimo tikslai ir veiklos uždaviniai. Teikiamos paslaugos. Įmonės organizacinės struktūros projektavimas. Vykdomos funkcijos. Atliekamas darbas ir reikalingas personalas. Vadybinės struktūros schema. Įmonės ūkio poreikio nustatymas. Patalpos. Baldai. Įranga. Įmonės ūkio eksploatavimo ir priežiūros sprendimai. Išvados ir pasiūlymai.
  Vadyba, namų darbas(13 puslapių)
  2008-09-16
 • Įmonės strategijos kūrimas (2)

  Sauliaus Vilkelio individuali įmonės strategijos kūrimas. Įmonės pristatymas. Įmonės pavadinimas ir rekvizitai. Įmonės veikla. Įmonės finansinės veiklos rodikliai. Įmonės turtas. Įmonės personalas. Reklaminis šūkis. Įmonės aplinkos strateginė analizė. Aplinkos dinaminė analizė. Pest analizė. Politinis teisinis aspektas. Ekonominis aspektas. Socialinis aspektas. Technologinis aspektas. Svarbiausi sėkmės veiksniai. Penkių jėgų modelis. Konkurencijos strateginė analizė. Klientų strateginė analizė. Išteklių strateginė analizė. Žmonių išteklių analizė. Finansinių išteklių analizė. Operacijų analizė. SSGG analizė. Firmos strategijos tikslinė orientacija. Įmonės misija. Įmonės tikslai. Strateginių sprendimų Alternatyvos, alternatyvų vertinimas ir strategijos įgyvendinimas. Priedai.
  Vadyba, namų darbas(22 puslapiai)
  2005-09-25
 • Įmonės vadybinės veiklos analizė: automobilių remonto paslaugos IĮ "Dilnija"

  Įvadas. IĮ "Dilnija" vadybinės veiklos analizė. IĮ "Dilnija" verslo aprašymas. Verslo srities aprašymas. Įmonės tikslai.. Prekės ar paslaugos aprašymas. IĮ "Dilnija" rinkodara. Rinkos apžvalga. Aprėpiamos rinkos dalies išskyrimas ir jos apibūdinimas. Konkurencijos analizė. Rinkodaros planas. IĮ "Dilnija" paslaugos. Trumpas gamybos ar paslaugos aprašymas. Vietos analizė. Patalpos. Įranga. Transportas. Žaliavos. Tiekėjai. Darbuotojai. Teisinė apsauga. IĮ "Dilnija" vadyba. Savininkai ir valdytojai. Organizacinė įmonės struktūra. IĮ "Dilnija" rizikos vertinimas. Galimi sunkumai ir kliūtys. Alternatyvi veikla. IĮ "Dilnija" kūrimo planas. Reikiamos lėšos. Lėšų panaudojimas. IĮ "Dilnija" kūrimo plano įvertinimas. IĮ "Dilnija" pardavimo prognozė. IĮ "Dilnija" prognozuojamo pelno ataskaita. IĮ "Dilnija" prognozuojamųjų pinigų srautų ataskaita. IĮ "Dilnija" investicijų atsipirkimo laikas. Išvados. Priedai (3).
  Vadyba, namų darbas(21 puslapis)
  2010-01-12
 • Įmonės veiklos analizė (3)

  Įvadas. Kursinio darbo užduotis: išanalizuoti pasirinktos įmonės, šiuo atveju įmonės, veiklą, kompleksiškai įvertinti veiklos rezultatus ir atskleisti jos ūkinę bei finansinę padėtį. Horizontalioji analizė. Horizontalioji balanso analizė. Horizontalioji pelno(nuostolio)analizė. Vertikalioji pelno (nuostolio) analizė. Vertikalioji analizė. Vertikalioji balanso analizė. Pelningumo analizė. Pardavimo,turto ir nuosavo kapitalo pelningumo analizė. Grynojo pardavimo pelningumo pokytį iš viso ir dėl atskirų veiksnių įtakos. Mokumo analizė. Trumpalaikio mokumo rodiklių analizė. Ilgalaikio mokumo rodiklių analizė. Įmonės veiklos efektyvumo analizė. Atsargų, debitorinio įsiskolinimo ir ilgalaikio turto apyvartumo rodiklių analizė. Ilgalaikio turto apyvartos pokytį iš viso ir dėl atskirų veiksnių įtakos. Išvados ir pasiūlymai.
  Vadyba, namų darbas(25 puslapiai)
  2009-06-09
 • Įmonės veiklos analizė: telekomunikacijos AB "Lietuvos Telekomas"

  Prekybos paslaugų įmonės tipas, teisinis statusas. Steigimo dokumentai. Veiklos pobūdis, istoriniai faktai. Verslo įmonės analizė (mažmeninė prekyba, didmeninė prekyba, paslaugos. Pagrindiniai analizuojami rodikliai. Pajamos. Sąnaudos. Grynasis pelnas. Investicijos. Balansas ir pinigų srautai. Valstybės valdoma kapitalo dalis. AB "Lietuvos telekomas" struktūra ir akcijų pasiskirstymas. AB "Lietuvos telekomas" įmonių grupės pelno (nuostolio) ataskaita (tūkst. litų). AB "Lietuvos telekomas" įmonių grupės balansas (tūkst. litų). AB "Lietuvos telekomas" įmonių grupės pinigų srautų ataskaita (tūkst. litų). Pagrindiniai finansiniai rodikliai (mln. Lt) iki 2004 m. Pagalbinė literatūra (5).
  Vadyba, namų darbas(18 puslapių)
  2006-06-20
 • Įmonės veiklos efektyvumas: UAB "Aluontinfra"

  UAB "Aluotinfra" charakteristika. Analitinių rodiklių skaičiavimas. Vidutinis lygis. Absoliutinis lygio padidėjimas/sumažėjimas. Vidutinis absoliutinis padidėjimas/sumažėjimas. Didėjimo tempas. Vidutinis didėjimo tempas. Padidėjimo tempas. Vidutinis padidėjimo/sumažėjimo tempas. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(8 puslapiai)
  2010-04-08
 • Įmonės veiklos organizavimas, teorinė ir praktinė lyginamoji analizė

  Užduotis: Individualus darbas, skaitant ir analizuojant literatūrą ir kitą informacinę medžiagą, taip pat įmonės suteiktą informaciją. Teorinės analizės dalyje namų darbo objektas yra ne mažiau kaip 5 laisvai pasirenkami vadybos literatūros šaltiniai, nagrinėjantys pasirinktą temą. Praktinės analizės dalyje namų darbo objektas - realiai vykdanti veiklą organizacija. Nėra jokių apribojimų organizacijos veiklos sričiai, dydžiui, tipui ar veiklos teritorijai. Įvadas. Teorinė dalis. Praktinė dalis. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(7 puslapiai)
  2007-04-26
Puslapyje rodyti po