Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Vadybos namų darbai

Vadybos namų darbai (280 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Verslo finansai (5)

  Įvadas. Finansų analizės tyrimo objektas. Vertinimo tikslai ir uždaviniai. Vertinimo principai. Finansinės analizės rūšys. Horizontalioji analizė. Vertikalioji analizė (santykiniai rodikliai) ir jos interpretavimas. Santykinė analizė. Ekonominis įmonės finansinių rodiklių vertinimas. Įmonės pristatymas. Horizontalioji analizė. Vertikalioji analizė. Santykinė analizė. Išvados. Priedai (5 psl.).
  Vadyba, namų darbas(25 puslapiai)
  2010-04-26
 • Verslo idėja: arbatžolių rinkinys "Lieknutis"

  Įvadas. Įmonės charekteristika. Registravimo tvarka. Įmonės vardo registravimas. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Darbo pasidalijimas. Organizacinė aplinka. Vidinė aplinka. Išorinė aplinka. Organizacijos socialinė atsakomybė. Planavimas ir strateginis valdymas. Įmonės misija ir vizija. Organizavimas. Kontrolė. Vadovavimas. Organizacijos kultūra.
  Vadyba, namų darbas(17 puslapių)
  2010-01-14
 • Verslo idėjos gyvybingumo pagrindimas ir jos įgyvendinimo tvarka (4)

  Verslo idėjos aprašymas. Verslo idėjos gyvybingumo pagrindimas. Verslo būdo pasirinkimo tai idėjai įgyvendinti pagrindimas. Verslo įmonės formos, kurioje įgyvendinama idėja. Mokesčiai. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(10 puslapių)
  2008-01-29
 • Verslo išorinės aplinkos tiesioginio poveikio srities analizė: UAB "Philip Morris Lietuva"

  Vadybos savarankiškas darbas. Įvadas. Įmonės pristatymas. Tiesioginio poveikio analizė. Vartotojai. Tiekėjai ir ištekliai. Konkurentai. Įstatymai ir valstybinis reguliavimas. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(7 puslapiai)
  2011-04-13
 • Verslo lyderis

  Kas yra Verslo lyderis. Ko tikimasi iš vadovo? Dešimt Verslo įsakymų.
  Vadyba, namų darbas(4 puslapiai)
  2006-03-31
 • Verslo organizavimas: automobilių servisas

  Įmonės paslaugų metinės darbų apimties apskaičiavimas. Įmonės ilgalaikio turto vertės ir nusidėvėjimo apskaičiavimas. Personalo poreikio ir darbo išlaidų apskaičiavimas. Personalo poreikio apskaičiavimas. Darbo užmokesčio apskaičiavimas. Materialinių ir energetinių išteklių poreikio ir išlaidų nustatymas. Medžiagų (detalių) poreikio ir išlaidų apskaičiavimas. Energetinių išteklių poreikio ir išlaidų skaičiavimas. Šiluminės energijos apskaičiavimas. Šiluminė energija apšildymui. Vandens poreikio ir išlaidų apskaičiavimas. Elektros energijos poreikio ir išlaidų apskaičiavimas. Elektros energija varikliams (jėgai). Elektros energija apšvietimui. Paslaugos išlaidų apskaičiavimas. Išlaidų klasifikavimas. Pagalbinių medžiagų išlaidos įrenginių ir patalpų priežiūrai. Netiesioginių gamybos išlaidų apskaičiavimas. Paslaugų savikainos apskaičiavimas. Veiklos sąnaudų apskaičiavimas. Įmonės pajamų ir pelno apskaičiavimas. Paslaugos kainos apskaičiavimas. Pajamų ir pelno apskaičiavimas. Pinigų srautų nustatymas. Įmonės balansas. Įmonės veiklos rodiklių analizė. Paslaugos išlaidų struktūros analizė. Lūžio taško nustatymas.
  Vadyba, namų darbas(24 puslapiai)
  2009-04-10
 • Verslo pagrindai (3)

  Įžanga. Užduotis - susipažinti su verslo kūrimu. Išvados ir pasiūlymai. 2 užduotis: paaiškinti pasirinkto juridinio statuso teikiamus privalumus lyginant su kito juridinio statuso įmonėmis. Išvados ir pasiūlymai.
  Vadyba, namų darbas(19 puslapių)
  2005-11-29
 • Verslo planas: automobilių priežiūros paslaugos UAB "Lašas"

  UAB "Lašas" charakteristika. Verslo idėja ir tikslai. Verslo aplinka. Rinka ir rinkodara. Produkcija (paslauga). Valdymas ir darbuotojai. Rizika. Finansai.
  Vadyba, namų darbas(13 puslapių)
  2009-09-01
 • Verslo planas: kavinė IĮ "Dangus"

  Santrauka. Siūlomo projekto esmė. Verslo aprašymas. Tikslai ir uždaviniai. Produktas. Įmonės charakteristika. Teisinė – politinė aplinka. Ekonominė aplinka. Technologinė aplinka. ekologinė aplinka. Įmonės vieta. Rinka. Vartotojų analizė. Konkurentų analizė. Marketingo planas. Marketingo strategija. Prekės ir paslaugos. Kaina. pateikimas (paskirstymas). Reklama. Veiklos planas. Personalo parinkimas ir reikalavimai. Patalpos ir įrengimai. Rizika. Finansinis planas. Projekto finansavimo poreikis ir finansavimo šaltiniai. Kritinė rizika.
  Vadyba, namų darbas(13 puslapių)
  2007-10-22
 • Verslo strategija: langų gamyba "Langusta"

  Verslo strategija. Įmonės misija. Įmonės tikslai. Vidinė ir išorinė aplinkos analizė. Konkurentų analizė. Įmonės išorinių galimybių ir galimų grėsmių bei vidinių privalumų ir trūkumų įvertinimas. Įmonės veiklos strategija. Įmonės gamybinė apžvalga. Įmonės statusas, veiklos pobūdis, vystymasis. Asortimentas. Planuojamamas produktas, jo naujumas ir aktualumas. Planuojami gamybos technologiniai įrenginiai. Gamybinio pajėgumo skaičiavimas. Planuojamo produkto gamybos ekonominis pagrindimas. Išlaidos, reikalingų produkto gamybai, skaičiavimas. Išlaidų reikalingų gaminio gamybai skaičiavimas. Produkto savikainos skaičiavimas. Verslo rizikos įvertinimas.
  Vadyba, namų darbas(11 puslapių)
  2010-06-14
 • Verslo studijos

  Skirtas Vilniaus kolegijos neakivaizdininkams. Uždarosios akcinės bendrovės ypatumai bei būdingi bruožai. Įmonės turto apskaita. Ekonominė verslo aplinka šiandien Lietuvoje.
  Vadyba, namų darbas(10 puslapių)
  2005-05-22
 • Verslo vadyba (3)

  Kontrolinis klausimas. Europos Sąjungos ištakos ir tikslai. Kontrolinis klausimas Europos Sąjungos valstybė – Danija. Impresija "Aš – Lietuva – Europos Sąjunga".
  Vadyba, namų darbas(15 puslapių)
  2006-10-10
 • Verslumas (2)

  Verslas ir verslumas. Verslininkystės kliūtys, rizika ir problemos. Verslo sėkmės veiksniai. Iš ko galima uždirbti? Verslo mokesčiai.
  Vadyba, namų darbas(8 puslapiai)
  2008-01-01
 • VGTU SA studentų atstovavimas ir studentams aktualios informacijos teikimas

  Vadybos pagrindų disciplinos namų darbo užduotis. VGTU. Įvadas. Proceso dalyviai. Prezidentas. Prezidiumas. Parlamentas. Konferencija. Fakultetinės atstovybės. Atstovybės nariai. Informacinių projektų pirmakursiams planavimas. Skatinimas. Revizijos komisija. Išvados. Literatūra. Priedas: VGTU SA valdymo schema.
  Vadyba, namų darbas(7 puslapiai)
  2005-08-08
 • Vykdomos veiklos strategija:UAB "Skonis ir kvapas"

  Įvadas. darbo tikslas – išanalizuoti uždarosios akcinės bendrovės "Skonis ir kvapas" vykdomos veiklos strategiją ir ją palyginti su Verslo praktinio mokymo firmos "Miglė" veikla. Praktinio darbo kūrimosi istorija Lietuvoje ir pasaulyje. Verslo praktinio mokymo firma "Miglė". Personalo skyrius. Pirkimų skyrius. Pardavimų – rinkodaros skyrius. Įmonės finansai, finansų skyrius. UAB "Skonis ir kvapas". UAB "Skonis ir kvapas" personalo skyrius. UAB "Skonis ir kvapas" rinkodaros veikla. UAB "Skonis ir kvapas" finansų skyrius. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(23 puslapiai)
  2010-05-13
 • Vištienos dešrelių darymo valdymo praktika "Domantonių" paukštyne

  Teorinė dalis. Valdymo ciklas. Valdymo struktūros. UAB "Domantonių" paukštynas. Charakteristika. Darbuotojai. Gamybos ciklas. Valdymo struktūra. Proceso dalyviai. Planavimas. Skatinimas. Kontrolė. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(14 puslapių)
  2007-04-03
 • Žaliavų trūkumas įmonėje

  Situacijos įvardinimas. Problemos diagnozavimas. Priežastys ir pasekmės. Sprendimo paruošimas. Alternatyvų formulavimas. Apribojimų ir kriterijų formulavimas sprendimams priimti. Alternatyvų atrinkimas ir įvertinimas. Valdymo sprendimų įdiegimas. Alternatyvos įgyvendinimas. Kontrolė. Rezultato įvertinimas.
  Vadyba, namų darbas(7 puslapiai)
  2007-05-23
 • Žinių vadyba viešbutyje "Magnus"

  Žinių vadybos namų darbas. Įvadas. Darbo tikslas – atpažinti procesus, kurie susiję su žinių vadyba viešbutyje ir aprašyti tai besimokančios organizacijos kontekste. Organizacijos pristatymas žinių kontekste. Viešbučio struktūra. Viešbučio teikiamos paslaugos. Žinių vadyba viešbutyje. Žinios ir jų gaminimas. Darbuotojų sąveika ir susijusios grėsmės. Ateities produktai. Išvados. Priedai (2).
  Vadyba, namų darbas(16 puslapių)
  2011-03-16
 • Žinių vadybos sistemos su agento technologija pritaikymas sprendimų priėmimo palaikymui bendradarbiaujančio mokymosi aplinkoje

  Įvadas. Įžanga. Agentų technologija (angl. Agents technology). Agento technologijos funkcionalumas žinių vadyboje. Žinių vadybos sistemos architektūrinis modelis. Konkretaus atvejo analizė. Agentų apibūdinimo algoritmai. Proceso plėtojimo sistemos KM prototipas. KM darbo srautai su agento sistemos realizavimu. Rezultatai. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(14 puslapių)
  2007-10-10
 • Žmogiškųjų išteklių valdymo ypatumai: UAB "Merko statyba"

  Įvadas. Pirmoji namų darbo dalis. Žmogiškųjų išteklių kaip valdymo objekto ypatybės. Valdymo ciklo analizė. Planavimas. Organizavimas. Kontrolė. Žmogiškųjų išteklių valdymo ypatumai. Planavimas. Verbavimas. Atranka. Mokymas ir tobulinimas. Vertinimas. Motyvacija. Antroji namų darbo dalis. UAB "Merko statyba". Įmonės "Merko statyba" darbuotojai. Įmonėje "Merko statyba" naudojami gaviniai, darbo priemonės. Darbo pasidalijimas, darbo koordinavimas pasirinktoje įmonėje. Žmogiškųjų išteklių valdymo ypatumai "Merko statyba" įmonėje. Planavimas. Verbavimas. Atranka. Mokymas ir tobulinimas. Vertinimas. Motyvacija. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(13 puslapių)
  2012-03-29
Puslapyje rodyti po