Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Vadybos namų darbai

Vadybos namų darbai (280 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Unifikuotoji atlyginimo už darbą sistema

  Įvadas. Tikslas – išanalizuoti vieną iš galimų unifikuotosios atlyginimo už darbą sistemos variantų. Unifikuotasis fizinių ir protinių darbų vertinimas. Unifikuotoji atlyginimo už darbą sistema. Premijos – vienkartiniai atlyginimai. Moralinis atlyginimas. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(8 puslapiai)
  2010-11-16
 • Vadyba (13)

  Užduotys: Sudarykite detalių, transportinių partijų judėjimo grafikus nuosekliajam, lygiagrečiajam ir mišriajam operacijų derinimo būdui; Analitiniu būdu apskaičiuokite detalės apdirbimo trukmę skirtingiems operacijų būdams; Kintamoje srovinėje linijoje apdirbamos 5 detalės (A, B, C, D ir E). Pagal pateiktus duomenis apskaičiuokite (sudarykite)linijos darbo laiko trukmę apdirbant "i" gaminį; dalinius (darbinius) srovinės linijos taktus; darbo linijos planą-grafiką; darbo vietų skaičių ir jų apkrovimo koeficientą atskirose operacijose toms detalėms, kurių darbo imlumas imamas iš 1 uždavinio (pažymėtoms X). Sudaryti įmonės veiklos metinį planą, apskaičiuojant tokias plano dalis: Produkcijos planavimo planas; Produkcijos gamybos planas; Aprūpinimo pagrindinėmis medžiagomis planavimas; Energijos poreikio ir išlaidų planas; Personalo planas; Pagrindinių priemonių ir amortizacinių atskaitymų planas; Gamybos kaštų planas; Medžiagų ir prekių atsargų planas; Parduodamos produkcijos gamybos kaštų planas; Veiklos sąnaudų planas; Gaminių kainos apskaičiavimas; Įmonės pajamų ir pelno planas; Apyvartinių lėšų poreikio planavimas; Įmonės pagrindiniai ekonominiai rodikliai ir išvados. Pateikiami skaičiavimai, reikalingi grafikai ir lentelės.
  Vadyba, namų darbas(24 puslapiai)
  2005-12-03
 • Vadyba (17)

  Netiesioginio poveikio išorės aplinka. Galia ir valdžios pasiskirstymas. D. McClelland poreikių teorija ir jos taikymas motyvacijai. Bendravimo tobulinimo būdai: informacijos priėmimo gerinimas, komunikacijos ryšių tobulinimas. Derybų esmė, pasirengimas deryboms.
  Vadyba, namų darbas(10 puslapių)
  2005-12-18
 • Vadyba (20)

  Pagrindiniai ekonominiai rodikliai. Pradiniai duomenys. Resursų sunaudojimo normos ir kainos. Planuojama produkcijos realizavimo apimtis ir prekių atsargos sandėlyje. Įmonės plano skaičiavimas. Produkcijos realizavimo planas. Produkcijos gamybos planas. Pagrindinių medžiagų poreikio ir išlaidų planas. Pagrindinių medžiagų pirkimo planas. Šiluminės energijos technologijai poreikio ir išlaidų planas. Gamybinių darbininkų skaičiaus ir darbo užmokesčio planas. Gamybinių pridėtinių išlaidų planas. Produkcijos gamybos kaštų planas. Medžiagų ir prekių atsargų periodo pabaigai planas. Realizuojamos produkcijos kaštų planas. Komercinių ir įmonės valdymo pridėtinių išlaidų planas. Įmonės pajamų ir pelno planas.
  Vadyba, namų darbas(12 puslapių)
  2005-12-28
 • Vadyba (22)

  Naujoji valdymo mokykla. Paaiškinkit terminus. Vizija. Misijos sukūrimas. Valdymas. Vadyba. Motyvacija. Koordinavimas. Motyvavimo esmė. Kokybės vadybos sąvoka.
  Vadyba, namų darbas(4 puslapiai)
  2006-01-27
 • Vadyba (30)

  Užduotis: Pateikti 2 autorių nuomonę apie mažesnės įmonės rūšis: aptarti jų esmę, privalumus ir trūkumus. Pasirinkite 3 rūšis pateikite joms palyginamųjų pavyzdžių iš Lietuvos ir pasirinktinai vienos užsienio šalies verslo. Palyginimui naudokite faktus, statistinius duomenis ir prognozes.
  Vadyba, namų darbas(8 puslapiai)
  2006-03-22
 • Vadyba (34)

  Realios ar fantazinės įmonės vizijos, misijos ir kokybės politikos formulavimas: UAB "Fazė". Užpildykite žemiau pateiktas lenteles. Realios ar fantazinės įmonės produktą charakterizuojančių kokybės rodiklių sąrašas ir pačią įmonę charakterizuojančių kokybės rodiklių sąrašas. Kokybės funkcijos išskleidimo metodo pritaikymas. Jūsų pasirinktam produktui (pavaizduoti schematiškai). Drožtuko kūrimo pavyzdys. Parengti inžinieriaus pareiginius nuostatus.
  Vadyba, namų darbas(5 puslapiai)
  2006-04-04
 • Vadyba (48)

  Vadybos teorijos raida. Organizacinė kultūra. Motyvacija. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(14 puslapių)
  2006-09-29
 • Vadyba (58)

  Įmonės vizija, filosofija, kultūra, misija. Motyvacijos esmė, svarbiausios motyvacijos teorijos: Maslow, Mcleland, Vroom, Adams. Konfliktų, pokyčių ir stresų valdymas. Neformalios grupės, jų susidarymo priežastys, neformalių grupių valdymas. Neformalių organizacijų raida ir jų bruožai.
  Vadyba, namų darbas(10 puslapių)
  2006-12-04
 • Vadyba (59)

  Kaip istorijos raidoje keitėsi vadybos mokyklos. Vadybos mokyklų kaita. Šeši žingsniai sprendžiant konfliktą, kai naudojamas metodas "Laimėti – laimėti". Personalo vertinimas. Kvalifikacijos ir kompetencijos sąvokos.
  Vadyba, namų darbas(6 puslapiai)
  2006-12-04
 • Vadyba (60)

  Įvadas. Vadovavimo sąvoka. Vadovavimo priemonės. Bendradarbių motyvavimas. Darbo užmokestis. Socialiniai motyvatoriai. Informatyvumo didinimas. Delegavimas ir kontrolė. Darbų ir vadovavimo delegavimas. Kontrolė ir jos principai. Kontrolės rūšys. Pasitarimai ir pokalbiai. Bendradarbių pasitarimai ir pokalbiai. Tarnybiniai pasitarimai ir pokalbiai. Pripažinimas ir kritika. Pripažinimas ir gyrimas. Kritika ir peikimas. Nurodymai. Grupinio darbo organizavimas. Grupinio darbo organizacinės formos. Grupinio darbo efektyvumas. Grupinio darbo trūkumai. Valdymo sprendimai. Valdymo sprendimai ir jų efektyvumo užtikrinimas. Valdymo sprendimų turinys. Sprendimo priėmimo grupėje valdymas. Konfliktai ir jų valdymas. Konfliktų esmė, tipai ir priežastys. Konfliktų valdymas. Kauno kolegijos valdymo organizacinė struktūra. Darbo skelbimas. Išvados. Anotacija.
  Vadyba, namų darbas(21 puslapis)
  2006-12-26
 • Vadyba (63)

  Argumentavimas kalbant. Kaip kalbėti derybų metu? Išvados.
  Vadyba, namų darbas(6 puslapiai)
  2007-01-17
 • Vadyba (69)

  Įmonė kaip socialinė-ekonominė sistema, jos elementai ir jų tarpusavio sąveika. Galia ir valdžios pasiskirstymas, prioritetai, įgaliojimų delegavimas. Kokybės laidavimo sistema. Pasirengimas deryboms organizaciniu požiūriu, derybų vedimas, derybų proceso analizė.
  Vadyba, namų darbas(5 puslapiai)
  2007-03-14
 • Vadyba (70)

  Įvadas. Įmonės ekonominiai ir socialiniai tikslai. Vadovavimo stiliai. Autokratinis. Demokratinis. Liberalusis. Orientuotas į darbą. Orientuotas į žmogų. Sprendimų priėmimo procesas. Karjera ir jos valdymas, skyrimo į aukštesnes pareigas būdai. Vadybos situacija: automobilių vairuotojai.
  Vadyba, namų darbas(14 puslapių)
  2007-03-14
 • Vadyba (71)

  Produkcijos pardavimo planas. Produkcijos gamybos planas. Aprūpinimo pagrindinėmis medžiagomis planavimas. Pagrindinių medžiagų poreikio ir išlaidų planas. Pagrindinių medžiagų pirkimo planas. Energijos poreikio ir išlaidų planas. Šiluminės energijos poreikio ir išlaidų planavimas. Vandens poreikio ir išlaidų planavimas. Elektros energijos poreikio ir išlaidų planas. Personalo planas. Pagrindinių priemonių ir amortizacinių atskaitymų planas. Gamybos kaštų planas. Medžiagų ir prekių atsargų planas. Parduodamos produkcijos gamybos kaštų planavimas. Veiklos sąnaudų planas. Gaminių kainos apskaičiavimas. Įmonės pajamų ir pelno planas. Apyvartinių lėšų poreikio planavimas. Įmonės pagrindiniai ekonominiai rodikliai.
  Vadyba, namų darbas(21 puslapis)
  2007-03-19
 • Vadyba (77)

  Paslaugų įmonės bendra apžvalga: UAB "Tavo pastogė". Proceso dalyviai. Paslaugų klasifikavimas. Planavimas. Skatinimas. Kontrolė. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(6 puslapiai)
  2007-04-18
 • Vadyba (81)

  Įmonės netiesioginio ir tiesioginio poveikio aplinka. Politinė aplinka. Teisinė aplinka. Ekonominė aplinka. Socialinė aplinka. Technologinė aplinka. Ekologinė aplinka. Išoriniai įtaką darantys asmenys. Kontrolės esmė, rūšys, prekių ir paslaugų kokybės samprata. Išankstinė kontrolė. Einamoji kontrolė. Baigiamoji kontrolė. Kontrolės procesas. Standartas yra taisyklių rinkinys ar darbų atlikimo lygis, kurio reikalauja vadovas. Derybos : pasirengimas ir vedimas. Derybų vedimas. Grupių darbo efektyvumas, grupinio darbo organizavimas. Prekių ir paslaugų kokybė. Grupės sudėtis. Grupės elgesio normos. Susitelkimas. Konfliktiškumas.
  Vadyba, namų darbas(16 puslapių)
  2007-05-08
 • Vadyba (82)

  Įmonės netiesioginio ir tiesioginio poveikio aplinka. Įmonės (organizacijos) aplinka. Organizacijos tiesioginio ir netiesioginio poveikio aplinka. Netiesioginio poveikio aplinka. Tiesioginio poveikio aplinka (suinteresuotieji asmenys). Išoriniai įtaką darantys asmenys. Tiesioginio poveikio aplinka (suinteresuotieji asmenys). Išoriniai įtaką darantys asmenys. Grįžtamasis ryšys. Motyvacijos esmė. A. Maslow poreikių hierarchijos teorija. Poreikių pakopos. A. Maslow poreikių hierarchijos pritaikymas organizacijoje. A. Maslow poreikių hierarchija. D.C. McClelland poreikių teorija. Motyvacinių modelių psichologinis pagrindas. Procesinės motyvacijos teorijos. Lūkesčių teorija. Motyvaciją lemiantys veiksniai. J. S. Adams teisingumo teorija. Indėliai ir atlygis. Pokyčių ir inovacijų valdymas. Inovacijos. Inovacijų pasipriešinimo joms valdymas. Personalo vadybos esmė ir reikšmė, personalo tarnybos, apskaita. Personalo tarnybos. Personalo tarnybos organizavimas. Personalo apskaita. Pardavėjų nepasitenkinimas.
  Vadyba, namų darbas(29 puslapiai)
  2007-05-10
 • Vadyba (83)

  Mokslinio valdymo mokykla, klasikinė valdymo teorija. Įmonės stipriųjų ir silpnųjų pusių vertinimas pagal SWOT metodiką. Derybos: pasirengimas ir vedimas. Personalo darbo vertinimas, vertinimo procedūros. Vadybos situacija "Pardavėjų nepasitenkinimas".
  Vadyba, namų darbas(9 puslapiai)
  2007-05-11
 • Vadyba (85)

  Įvadas. Vadybos mokslo istorija. Mokslinio valdymo mokykla. Klasikinės organizacijos teorijos mokykla. Organizacijos socialinė atsakomybė ir etika. Organizacijos SWOT (SSGG) analizė. Kontrolės procesas organizacijoje. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(17 puslapių)
  2007-05-17
Puslapyje rodyti po