Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Vadybos namų darbai

Vadybos namų darbai (280 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Stipriųjų alkoholinių gėrimų gamybos verslo organizavimo proceso projektavimas

  Kuriamo verslo aprašymas. Pasirinkto verslo pagrindimas ir jo charakteristika. Verslo misija, vizija, tikslai ir uždaviniai. Apribojimai verslo kūrimui. Finansiniai resursai. Darbuotojai. Patalpų įrengimas. Kuriamos įmonės steigimas. Reikalaujamo įmonės juridinio statuso palyginimas su statuso antipodu. Įmonės veiklos charakteristika. Gaminių nomenklatūra. Reikalingos žaliavos, medžiagos, prekės ir numatomi tiekėjai. Gaminių pirkėjai. Pagrindiniai, pagalbiniai ir aptarnavimo procesai. Vadybinė įmonės struktūra. Verslo organizavimo modeliavimas. Organizavimo tikslai ir uždaviniai. Organizavimo proceso darbai. Organizacinio proceso tinklinio modelio konstravimas. Organizavimo proceso modelio darbų laiko ir finansinių resursų parametrų nustatymas. Organizavimo proceso tinklinio modelio parametrų skaičiavimas sektorių metodu. Finansinių resursų reikalavimo kalendorinio grafiko konstravimas ir jo optimizavimas. Išvados ir pasiūlymai.
  Vadyba, namų darbas(23 puslapiai)
  2007-01-31
 • Straipsnio analizė: "Pradėjęs kaip samdinys, verslininkas jau planuoja investicijas"

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti straipsnyje surasta motyvacijos problemą. Motyvavimo problemos analizė. 2005 metų lapkričio 3 dienos "Verslo žinių" (Nr. 212) straipsnis "Pradėjęs kaip samdinys, verslininkas jau planuoja investicijas". Išvados.
  Vadyba, namų darbas(4 puslapiai)
  2009-01-07
 • Strategic planning and its influences: low-cost airlines

  Darbas anglų kalba. Strateginis planavimas ir jo įtaka: pigių skrydžių kompanijos. Introduction. Strategic management process. Southwest Airlines versus Ryanair. Competitive environment. Corporate level strategy. Strategy implementation. Conclusions.
  Vadyba, namų darbas(10 puslapių)
  2009-08-18
 • Strategijos parengimas: automobilių remontas UAB "Narvija"

  Įvadas. Įmonės apibūdinimas. Veiklos sritis. Istorija. Įmonės išorės aplinka. Bendroji aplinka. Specifinė aplinka. Pirkėjai. Konkurencija. Tiekėjai. SSGG analizė. Vizija. Misija. Strateginiai tikslai. Tikslų realizavimo strateginės priemonės. Strateginių priemonių įgyvendinimo sąvadas. Strategijos monitoringo indikatorių sąrašas
  Vadyba, namų darbas(10 puslapių)
  2008-02-14
 • Strateginio sprendimo priėmimas ir emocinis intelektualumas korporacijoje

  Įvadas. Organizacijos vystymasis. Emocinio intelektualumo apibūdinimas. Emocinis intelektualumas versle. Emocinis intelektualumas korporacijoje ir konkurencinio pranašumo išlaikymas. Strateginių sprendimų priėmimas. Sprendimų priėmimas ir rizika. Emocinio intelektualumo svarba darant strateginius sprendimus. Sprendimų priėmimas grupėse. Emocinio intelektualumo vystymasis korporacijoje. Valdininkai, kurie "turi širdis". Išvados.
  Vadyba, namų darbas(12 puslapių)
  2006-04-05
 • Strateginio valdymo esmė ir raida

  Įvadas. Strateginio valdymo raida. Biudžeto sudarymas ir kontrolė. Ilgalaikis planavimas. Strateginis planavimas . Strateginis valdymas. Chandler (1962). Harvardo universiteto mokslininkai. Strateginio valdymo esmė. Strateginio valdymo rezultatas. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-04-22
 • Strateginio valdymo samprata ir pagrindinės sąvokos

  Įvadas. Darbo tikslas – pateikti strateginio valdymo sampratos teoriją ir parašyti pagrindines sąvokas. Strateginio valdymo samprata. Pagrindinės strateginio valdymo sąvokos. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(9 puslapiai)
  2008-01-11
 • Strateginis organizacijų valdymas

  Strategija. Strateginis valdymas. Strateginis planavimas. Strateginio planavimo sistema. Strateginė analizė. Strateginiai sprendimai. Strateginių sprendimų turinys. Strateginių sprendimų procesas. Strateginių sprendimų kontekstas. Valdymas per tikslus. Strateginių sprendimų alternatyvos. Strategijos alternatyvų vertinimo kriterijai. Organizacijos vizija. Organizacijos misija. Organizacijos tikslai. Makroaplinka. Šakinė aplinka. Aplinkos strateginė analizė. Konkurentų profiliavimas. SSGG analizė. Žmogiškųjų išteklių auditas. Strategijos įgyvendinimo programa. Strateginė kontrolė. Strateginė dermė. Strateginiai pokyčiai.
  Vadyba, namų darbas(18 puslapių)
  2008-02-04
 • Strateginis planavimas (12)

  Įžanga. Strateginis planavimas. Strateginio planavimo esmė. Kokie pagrindiniai strateginio plano etapai? Parašyti trumpalaikius tikslus pagrindinei užduočiai: Įsisavinti studijuojamą dalyką. Paaiškinti kontrolės esmę. Kuo skiriasi strateginė kontrolė nuo operatyvinės?
  Vadyba, namų darbas(7 puslapiai)
  2007-01-23
 • Strateginis valdymas ir prognozavimas. Išorės analizė kompanijos: "Communicate"

  "Communicate" vizitinė kortelė. "Communicate" išorės aplinkos analizė. Porterio 5 jėgų rinkos struktūros analizė. Pestel makroekonominės aplinkos analizė "Communicate" vidaus analizė. Stipriosios ir silpnosios organizacijos pusės. Swot analizė. BCB matrica. 7-s mckinsey analizė. "Communicate" vizija, misija ir tikslai "Communicate" misija. "Communicate" vizija. "Communicate" tikslai. "Communicate" strateginės alternatyvos ir pasirinkta strategija. Strategijų rengimo būdai. Strateginės "Communicate" alternatyvos. "Communicate" biznio strategija 2009–2012 metais. "Communicate" strategijos realizavimas. "Communicate" strategijos realizavimo valdymas ir strategijos įvertinimas. Strategijos realizavimo valdymas. Strategijos realizavimo valdymas per kontrolę ir vertinimas. Kompanijos "Communicate" valdymo realizavimas per kontrolę, jos vertinimas. Apibendrinimas.
  Vadyba, namų darbas(33 puslapiai)
  2010-12-02
 • Strateginis valdymas: kavos, šokolado, prieskonių, kūdikių maisto ir kitų produktų gamintoja "Nestle"

  Įvadas. Tikslas: atlikti kompanijos "Nestle" strateginį auditą, nustatyti, ar organizacijos strategija yra efektyvi ir pateikti specifines rekomendacijas kaip ją patobulinti. Trumpas įmonės pristatymas. Kompanijos raidos istorija. Kompanija "Nestle" šiandien. Įmonės misija, vizija, tikslai, strategija. Vizija. Misija. Tikslai. Strategija. Išorinės aplinkos analizė. Galimybės ir grėsmės. PEST analizė. Konkurencingumo analizė. Išorinių veiksnių įvertinimo matrica. Vidinės aplinkos analizė. Santykinių rodiklių analizė. Likvidumo rodikliai. Bendrasis likvidumo koeficientas. Skubaus likvidumo (padengimo) rodiklis. Grynojo apyvartinio kapitalo rodiklis. Finansų struktūros rodikliai. Vidinių veiksnių matrica. SSGG analizė. Alternatyvios strategijos. Space matrica. Išvados ir rekomendacijos.
  Vadyba, namų darbas(24 puslapiai)
  2010-10-05
 • Strateginis valdymas: komercinis bankas AB "Citadele"

  Įvadas. Apie AB "Citadele". Strategijos pokyčių priežastis. 2009 metai – permainų metai. Naujas logotipas. Naujas pavadinimas. Strategijos pokyčių įtaka bendrovės finansiniams rodikliams. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(5 puslapiai)
  2011-08-23
 • Strateginis valdymas: Organizacijos misija

  Užduotis: Organizacijos misija. Naudodamiesi internetu, kitais šaltiniais, raskite ir pacituokite 10 organizacijų misijų ir vizijų formuluočių. Geriausia, jei rasite tos pačios organizacijos viziją ir misiją, tačiau į lentelę gali būti įtraukta tam tikros organizacijos vien misija arba vizija. Lentelė: misijos formuluotė, organizacijos pavadinimas, šaltinis. Užduotis: Naudodamiesi internetu, kitais šaltiniais, raskite ir pacituokite 10 organizacijų misijų ir vizijų formuluočių. Geriausia, jei rasite tos pačios organizacijos viziją ir misiją, tačiau į lentelę gali būti įtraukta tam tikros organizacijos vien misija arba vizija. 1.Išrinkite, kuri iš rastų vizijų ir misijų jums atrodo geriausia, kuri blogiausia, kodėl? 2. Ko trūksta ir kaip galėtų būti patobulintos "blogosios" vizijos/misijos? 3. Kurių iš organizacijų paslaugų/produktų vartotojais (klientais) esate? Kaip manote, ar organizacija tikrai įgyvendina (ar bent stengiasi įgyvendinti) savo misiją? Kokie jūsų patyrimai rodo, jog taip yra arba taip nėra. 4. Ar ir kuo skiriasi Lietuvoje veikiančių organizacijų ir ne tik Lietuvoje veikiančių organizacijų misijų formuluotės? Ar yra skirtumų tarp didelių ir mažų organizacijų misijų formuluočių?
  Vadyba, namų darbas(5 puslapiai)
  2009-04-10
 • Supersistemos ir procesai jose

  Įvadas. Supersistemų (labai sudėtingų sistemų) samprata. Supersistemų tipai. Supersistemų elementų ypatybės. Supersistemų ir aplinkos santykių ypatybės . Supersistemų valdymo tikslai. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(8 puslapiai)
  2010-11-29
 • Šlaitinių stogų dengimo verslo organizavimo proceso projektavimas

  Įvadas. Kuriamo verslo aprašymas. Kuriamo verslo samprata. Verslo idėja ir verslo esmė. Verslo misija. Verslo tikslai ir uždaviniai. Verslo vizija. Įmonės veiklos charakteristika. Teikiamų paslaugų nomenklatūra. Reikalingos medžiagos ir numatomi tiekėjai. Klientai. Pagrindiniai, pagalbiniai ir aptarnavimo procesai. Vadybinė įmonės struktūra. Apribojimai verslo kūrimui. Finansiniai resursai. Darbuotojai. Patalpų įrengimas. Įmonės juridinio statuso palyginimas su antipodu. Kuriamos įmonės steigimas. Verslo organizavimo modeliavimas. Organizavimo proceso darbai ir jų tarpusavio priklausomybė. Organizavimo proceso tinklinio modelio konstravimas. Verslo organizavimo proceso tinklinis modelis. Organizavimo proceso modelio darbų laiko ir finansinių resursų parametrų nustatymas. Organizavimo proceso tinklinio modelio parametrų skaičiavimas sektorių metodu. Organizavimo proceso vykdymo grafiko konstravimas ir braižymas laiko masteliu. Finansinių resursų reikalavimo kalendorinio grafiko konstravimas ir jo optimizavimas. Išvados ir pasiūlymai.
  Vadyba, namų darbas(20 puslapių)
  2007-01-31
 • Terms of payment

  Darbas anglų kalba. Apmokėjimo būdai tarptautiniame versle. Exchange (drafts) and Promissory Notes. There are various types of bills of exchange.
  Vadyba, namų darbas(5 puslapiai)
  2007-12-08
 • The record deal

  Darbas apie įrašo sandėrį (anglų kalba). Making a quality recording. The development deal. Finding a producer. Finding a studio and personnel. Securing a recording contract. What does the record company wants? How should the company be approached? Contract.
  Vadyba, namų darbas(2 puslapiai)
  2006-06-27
 • Tikslinė rinka ir segmentacijos strategija: treniruokliai "SportTech"

  Įvadas. Produktas. Rinkos segmentavimas ir tikslinė rinka. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(4 puslapiai)
  2006-11-22
 • Tikslinio valdymo teorija

  Įvadas. Darbo tikslas - išanalizuoti tikslinio valdymo efektyvumą įmonėje. Tikslinis valdymas (MBO). Tikslinio valdymo ir tikslų iškėlimo teorijos ryšys. Tikslinis valdymas praktikoje. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(4 puslapiai)
  2009-10-15
 • Tvarkaraštis ir jo sekimas

  Kodėl tiek daug projektų vėluoja. Ką daryti, kai užsakovas nustato nerealius terminus. Kodėl vėluoja projektai, turintys realų terminą. Pasiruošimas projekto planavimui. Kam skirti daugiau dėmesio: biudžetui ar planui. Ar verta ruošti tvarkaraščius 2-3 mėnesių projektams. Kokia yra priklausomybė tarp žmonių skaičiaus ir jų atliekamo darbo. Kaip empiriškai susieti žmonių darbą (human effort) ir kalendorinį laiką. Kaip paskirstyti darbą. Kaip organizuoti lygiagrečius darbus. Kokie metodai naudojami sudarant tvarkaraštį. Ar sudarius tvarkaraštį projekto planavimas baigiasi. Kaip dokumentuoti įvertinimus, rizikos faktorius ir tvarkaraštį.
  Vadyba, namų darbas(9 puslapiai)
  2007-07-31
Puslapyje rodyti po