Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Vadybos konspektai

Vadybos konspektai (224 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Vadyba (43)

  Vadovavimo esmė. Vadovavimas. Bruožų teorija. Šeši bruožai, skiriantys lyderius nuo nelyderių. Elgsenos teorija. Charizmatinis vadovavimas. Komunikavimo kliūtys. Filtravimas. Selektyvus suvokimas. Informacijos perteklius. Lyčių stiliai. Emocijos. Kalba. Bendravimo tobulinimas. Socialinė atsakomybė, kultūra, vertybės. Paaukštinimas, pažeminimas pareigose, atleidimas iš darbo. Bendravimo problemos.
  Vadyba, konspektas(12 puslapių)
  2006-06-07
 • Vadyba (46)

  Sisteminis požiūris. Organizacija. Organizacija kaip socialinė ekonominė sistema. Grupės ir jų vaidmuo organizacijoje. Organizacijos valdymas. Informacija ir valdymas. Valdymo metodai. Strateginio valdymo modelis. Personalas ir valdymas. Vadovas ir jo funkcija. Konfliktai organizacijoje ir jų valdymas. Organizacijos raida.
  Vadyba, konspektas(31 puslapis)
  2006-09-08
 • Vadyba (49)

  Įvadas. Samprata. Vadybos kryptys. Vadyba – menas ar mokslas? Menedžmento evoliucija. Atsakomybė ir etika. Aplinka ir valdymo sistema. Organizacinė kultūra. Organizacijos valdymo filosofija. Valdymo procesas. Funkcijos (čia turėtų būti keturios dalys). Planavimas (I funkcija). Sprendimai valdymo sistemoje. Sprendimų logika, procesas. Klasifikavimas. Organizavimas (II funkcija). Organizacijos. Organizacijų modeliai. Elgsenos modelis. Organinis modelis. Organizacinio ūkio modelis. Organizacijos projektavimas. Įgaliojimų delegavimas. Pasiskirstymo formos. Funkcinis pasiskirstymas. Pasiskirstymas pagal produktą. Geografinis pasiskirstymas (pagal rizikas). Tinklinis pasiskirstymas (struktūra). Matricinė struktūra. Organizacinių struktūrų aspektai. Valdymo organizacinė struktūros aukštis. Centralizavimo decentralizavimo problema. Projektavimas. Modeliai akcinių bendrovių valdyme. Geležinis oligarchijos dėsnis. Akcinių bendrovių valdymo modeliai. Stebėtojų taryba. Direktorių valdyba. Administracija. Valdžia ir galia valdymo sistemoje. Valdžia grindžiami principai. Valdžios formos. Prievarta. Apdovanojimas. Pavyzdžio valdžia. Eksperto valdžia. Tradicijų valdžia. Motyvavimas (III funkcija). Maslow. D.Mclelland. Frederikas Herzbergas. Lūkesčių modelis (profesinės doktrinos). Vadovavimo stiliai (lyderiavimo stiliai). Mc Gregor. R. Likert. Lake & Mauton (Molton). Vadovavimo ciklo teorija (Hersey & Blancard). Šiuolaikiniai požiūriai į vadovavimą. Lyderiavimas. Kontrolė (IV funkcija). Kontrolės procesas. Kūrybiškumas valdymo sistemoje. Komunikacijos valdymo sistemoje. Konfliktų valdymas. Konfliktų tipai/priežastys. Pagrindiniai konflikto valdymo metodai. Konflikto sprendimo žingsniai. Valdymo kultūros. Kultūrų geografija. Trys pagrindiniai valdymo kultūros arealai. Lietuviškojo menedžmento vieta.
  Vadyba, konspektas(28 puslapiai)
  2006-10-04
 • Vadyba (5)

  Įvadas. Vadybos mokslo raida. Įmonė kaip socialinė- ekonominė. Socialinė atsakomybė. Įmonės (organizacijos aplinka). Netiesioginio poveikio aplinka. Tiesioginio poveikio aplinka. Pagrindinės vadybos funkcijos. Planavimas. Organizavimas. Vadovavimas. Motyvavimas. Kontrolė. Kokybės laidavimo sistema. Komunikacija ( bendravimas). Komunikacijos esmė ir rūšys. Komunikacijos procesas. Efektyvaus bendravimo kliūtys. Bendravimo tobulinimo būdai. Informacinė valdymo sistema. Pasitarimų ir susirinkimų organizavimas. Derybos: jų organizavimas ir vedimas. Sprendimų priėmimas. Sprendimų esmė ir rūšys. Sprendimo priėmimo procesas. Konfliktai ir jų valdymas. Konfliktų esmė ir įtaka organizacijai. Konfliktų rūšys. Konfliktų priežastys. Konfliktų valdymas. Stresų valdymas. Pokyčių ir inovacijų valdymas. Pokyčių esmė. Pokyčio procesas. Planuoto pokyčio tipai. Organizacinis vystymas.
  Vadyba, konspektas(95 puslapiai)
  2005-05-19
 • Vadyba (50)

  Organizacijos ir jos aplinkos kaip sistemos sudarymas. Organizacijos veiklos supratimas. Vadovas ir jo veikla. Vadyba ir jos sėkmė. Vadybos teorijos ir jų raida. Biurokratijos koncepcijos esmė. Vadybos plėtotė Lietuvoje. Vadybiniai požiūriai. Organizacijos vidaus aplinkos kintamieji elementai. Uždaviniai. Išorinės aplinkos veiksniai ir jų įtaka organizacijos veiklai. Etikos ir socialinės atsakomybės supratimas. Veiklos etikos principai ir normos. Bendravimas ir jo aspektai. Vadovas ir jo ryšiai su pavaldiniais. Grupės psichologinis komfortas ir diskomfortas. Strategijos esmė. Strategijos parengimo procesas. Strategijos formavimas ir jos įgyvendinimas. Veiklos organizavimas ir jo principai. Įgaliojimų delegavimas ir atsakomybė. Individuali darbo vieta. Prielaidos organizacinei struktūrai kurti. Struktūra, jos sudėtiniai elementai ir ryšiai. Centralizacijos ir decentralizacijos supratimas. Pagrindinės motyvacijos sąvokos. Motyvavimo teorijos. Kontrolės sistema. Audito supratimas. Kontrolės procesas. Kontrolė kokybės vadyboje. Inspektavimo supratimas. Valdžia ir jos šaltiniai. Vadovavimo teorijos. Vadovavimo stilius ir jo tipai. Problemos ir jų analizė. Problemų sprendimo metodai. Vadovas ir sprendimo priėmimo metodai. Sprendimų mokslinių metodų supratimas. Konfliktai, jų priežastys ir raida. Konfliktų sprendimo būdai. Konfliktų pasekmės. Personalo vadyba ir jos ugdymo sistema. Personalo poreikiai ir jų padengimo šaltiniai. Personalo parinkimas. Karjera ir jos planavimas. Kokybės supratimas ir jos vadyba. Visuotinės kokybės vadybos koncepcija. Tarptautiniai kokybės sistemos standartai. Kokybės sistemos kūrimas.
  Vadyba, konspektas(22 puslapiai)
  2006-10-09
 • Vadyba (51)

  Vadyba kaip veiklos filosofija - šiuolaikinės vadybos pėdsakais. Vadybos raida integracijos ir globalizacijos laikotarpiu. Organizacija – kas tai? Organizacijų valdymas (vadyba) - kam to reikia? Kodėl reikia studijuoti organizacijas ir valdymą? Vadovo pasaulis 20-ojo amžiaus pabaigoje ir dabar. Vadybos teorijos ir praktikos raida. Vadybos globalizacija ir konkurencingumas. Vadybos mokslas pagrindinį dėmesį skiria vadovui. Lietuvos dabarties aktualijos. Valdymo procesas įmonės strateginio vystymo aspektu. Valdymo funkcijų realizavimas organizacijos veikloje. Valdymo procesas. Valdymo funkcijos. Valdymo proceso realijos. Organizacijos vidinė ir išorinė aplinkos, jų poveikis valdymui. Organizacijos strateginio vystymo poreikis. Organizacijos strateginio vystymo plano struktūros matmenys.
  Vadyba, konspektas(15 puslapių)
  2006-10-12
 • Vadyba (53)

  Darbuotojų motyvacija. Motyvacijos esmė. Motyvacijos proceso raida. Pasitenkinimas darbu. Darbo įvertinimo ir atlyginimo poveikis. Organizacijų elgesio modifikacijos modelis. Vadovavimas ir organizaciniai pasikeitimai. Vadovavimo prigimtis, modelis, stilius. Darbuotojų dalyvavimas grupinės veiklos situacijose. Grupės narių narystės ir tarpusavio priklausomybės supratimas. Organizacijos vystymas siekiant planuojamų pasikeitimų. Vidinė organizacijos aplinka. Pagrindinės organizacijos dalys ir jų ryšiai. Komunikacijos procesų valdymas. Privatumo teisių bei drausmės problemos organizacijoje. Neformalios organizacijos.
  Vadyba, konspektas(15 puslapių)
  2006-11-08
 • Vadyba (55)

  Valdymo prigimtis. Sisteminis valdymo požiūris. Valdymo užduoties prigimtis. Vadybos samprata. Vadybos teorijų raida. Vadybos mokyklos. Valdymo elementai. Organizacijos, jų darbo technologijos. Šiuolaikinės vadybos kryptys. Vadovo vaidmuo. Verslas ir išorinė aplinka. Verslas ir ekonominė struktūra. Ekonominių sistemų tipai. Šalies ūkio struktūra, pramonės išsidėstymas. Vertybinių popierių birža, akcinis kapitalas. Finansavimo šaltiniai, verslo finansavimo institucijos. Tarptautinis valdymas, multinacionalinės korporacijos. Socialinė valdymo atsakomybė. Bendroji Europos rinka, eksportas. Smulkaus verslo valdymas. Planavimas. Planavimas. Prognozavimas. Prognozavimo metodai. Padėties ir situacijos analizė. Uždaviniai jų prigimtis. Bendrieji ir konkretūs uždaviniai. Organizacijos veiklos politika. Politikos formavimas. Planavimo principai ir praktika. Planų hierarchija. Strateginis planavimas. Valdymas pagal uždavinius. Sprendimų rūšys, sprendimų priėmimo procesas. Duomenų rinkimas. Informacijos analizė diagramos ir grafikai.. Valdymo informacinės sistemos. Organizavimas. Organizavimas. Organizavimo struktūra. Formalios ir neformalios organizacijos. Organizavimo lygiai ir principai. Kontrolės apimtis. Organizacinių valdymo struktūrų tipai organizacijų schemos. Valdžios delegavimas ir decentralizavimas. Organizaciniai pokyčiai. Pokyčių valdymas. Organizacinis vystymas. Organizacija kaip sistema. Vadovavimas. Šiuolaikinė valdymo samprata. Visuotinės kokybės vadybos teorija. Vadovavimo prigimtis. Lyderiavimas. Lyderiavimo teorijos. Vadovo darbo stiliai. Bihevioristinės lyderiavimo teorijos. Motyvacija. Motyvacijos teorijos. Komunikaciniai procesai ir jų įtaka valdymo efektyvumui. Koordinavimas. Kontrolė. Kontrolės principai. Kontrolės rūšys. Požiūris į apskaitą. Apskaita.
  Vadyba, konspektas(42 puslapiai)
  2006-11-15
 • Vadyba (56)

  Vadybos mokslo raida Lietuvoje. A.Graičiūnas, P. Lesauskis ir kt. Organizavimo esmė ir žingsniai. A. Maslow poreikių teorija ir jos taikymas motyvacijai. Kokybės laidavimo sistema. Darbo vietų aprašymas ir idealaus darbuotojo modelis.
  Vadyba, konspektas(6 puslapiai)
  2006-11-22
 • Vadyba (61)

  Valdymo sistemų struktūrų tipai: linijinė, funkcinė, linijinė funkcinė, jų privalumai ir trūkumai, taikymo ypatumai. Darbo našumas ir priemonės jam užtikrinti (F. Teiloras ir H. Emersonas). Idealios organizacijos charakteristikos. Koordinavimas, vadovavimas ir motyvavimas, jų tarpusavio ryšis. Poveikio būdai: organizacinis, administracinis, ekonominis, sociopsichologinis. Pagrindiniai tobulos šiuolaikinės organizacijos bruožai (T.Pitersas, R. Vuotemanas). Antrepreneriškumas ir jo įtaka šiuolaikinei organizacijai. Bendrosios sistemų teorijos idėjos (L.Bertalanfi). Kibernetikos mokslo vieta bendrojoje sistemų teorijoje (V. Vineris). Bendroji sistemų klasifikacija (K. Boldingas). Sisteminė analizė ir jos esmė. Sistema ir elementas, sistemas sudarančių elementų rūšys. Sistemų klasės pagal jas sudarančių elementų bei jų ryšių turinį, pagal bendrąsias sistemų savybes. Organizacija kaip sistema. Sistemų struktūrų tipai: hierarchinė, daugiaryšė ir mišri, jų ypatybės. Pagrindinės sistemų charakteristikos – funkcinė, morfologinė, procesualinė, jų esmė. Valdymas kaip sistemos funkcionavimo proceso dalis. Valdymo būdai proceso organizavimo požiūriu: programinis, adaptyvinis, mišrus, jų privalumai ir trūkumai. Sėkmingo valdymo sąlygos. Organizacija kaip socialinė ekonominė sistema. Organizacija ir jos egzistavimo sąlygos. Bendrieji organizacijų bruožai. Bendroji organizacijų struktūra. Organizacijos ir valdymas. Valdymo metodai. Strateginis valdymas. Vadovas ir jo funkcijos.
  Vadyba, konspektas(31 puslapis)
  2007-01-11
 • Vadyba (68)

  Pagrindinės vadybos kategorijos. Valdymo samprata. Socialinė organizacija kaip valdymo objektas. Socialinės organizacijos aplinka. Socialinė atsakomybė ir etika. Socialinė atsakomybė. Etika. Etikos priemonės. Informacinis valdymo proceso aspektas. Organizacinė valdymo struktūra kaip valdymo veiklos realizavimo forma. OVS samprata ir pagrindiniai elementai. OVS tipai. Valdymo sprendimų priėmimas. Sprendimai ir jų vieta valdymo procese. Valdymo sprendimų klasifikavimas. Sprendimų priėmimo procesas. Valdymo sprendimų priėmimo metodai. Planavimo pagrindai. Planavimo esmė ir tikslai. Organizacijos tikslų svarba. Organizacijos planų hierarchija. Planavimo proceso turinys. Planų sistema. Strateginio valdymo procesas. Strategijos lygiai. Korporacijos portfelio koncepcija. Organizavimo pagrindai. Visa apimantis organizavimo funkcijos pobūdis. OVS formavimo turinys. OVS valdymo tipai. Vadovavimo pagrindai. Kontrolės funkcija. Kontrolės esmė ir principai. Kontrolės formos ir sistemos.
  Vadyba, konspektas(33 puslapiai)
  2007-03-02
 • Vadyba (7)

  Vadybos mokslo raida. Vadybos vystymosi tendencijos Amerikoje ir Europoje XX amžiaus pradžioje. Vadybos ištakos senojoje Lietuvoje. Vadybos raida Lietuvoje 1918 - 1940 m. Vadybos vystymasis Lietuvoje tautinio atgimimo laikotarpiu. Nuo "menedžmento" iki vadybos. Vadybos mokyklų raida. Klasikinė vadybos mokykla. Administracinė valdymo teorija. Žmogiškųjų santykių mokykla. Klasikinės ir žmogiškųjų santykių mokyklų pagrindinės koncepcijos. Kiekybinių metodų mokykla. Naujos vadybos teorijos (vadybos požiūriai). Empirinė vadybos teorija (situacinis požiūris). Socialinių sistemų vadybos teorija (sisteminis požiūris), sistemų klasifikavimas. Procesinis požiūris. Šiuolaikinės valdymo teorijos – harmoningo žmogaus koncepcija. Visuotinės kokybės vadyba. Vadybos funkcijos. Valdymo funkcijos. Planavimas. Planavimo žingsniai. Planavimo veiklos apimtis. Strateginis planavimas. Organizavimas. Organizacijos struktūros samprata ir valdymo lygiai. Valdymo lygiai ir jiems priklausančių darbuotojų kompetencija. Organizavimo tikslai ir objektas. Delegavimas. Valdymo organizavimas. Linijinė valdymo struktūrinė schema. Funkcinė valdymo struktūra. Funkcinės struktūros privalumai ir trūkumai. Štabinė struktūra. Matricinė struktūra. Matricinės struktūros privalumai ir trūkumai. Valdymo centralizacija ir decentralizacija. "Aukštos ir žemos" struktūros. Motyvacija. Motyvacijos reikšmė ir pritaikymas. Vadovavimas. Vadovo vaidmenų suskirstymas pagal H. Mintzberg. Valdymo subjektas ir objektas. Vadovavimo stiliaus ir valdymo metodų samprata. Kontrolė. Informacija vadyboje. Informacijai keliami reikalavimai. Komunikacijos proceso esmė. Informacijos perdavimo kanalai. Sprendimų priėmimo proceso turinys. Individualus ir grupinis sprendimų priėmimas. Sprendimų priėmimo būdai. Mažumos sprendimas. Ekspertinis sprendimo priėmimas. Grupės narių nuomonių vidurkio sprendimas. Autoritarinis sprendimas be grupės diskusijos. Autoritarinis sprendimas po grupės diskusijos. Konsensuso metodas. Sprendimų priėmimo ir įgyvendinimo etapai.
  Vadyba, konspektas(66 puslapiai)
  2005-09-11
 • Vadyba (8)

  Organizacija, vadovas ir sėkmingas valdymas. Valdymo ir vadovų darbo apibūdinimas - pagrindinių koncepcijų samprata. Organizacija, jų tipai ir bruožai. Darbo pasidalijimo būdai. Vadovų tipai ir kategorijos. Organizacijos sėkmės komponentai ir priklausomybė nuo aplinkos. Valdymo koncepcijų raida. Vadybos praktikos ir mokslo evoliucija. Organizacijos ir jų valdymas senovėje. Valdymo teorijų ir koncepcijų raida. Vadybos raida Lietuvoje. Klasikinės vadybos mokyklos. Šiuolaikinės vadybos mokyklos. Organizacijos aplinka. Organizacijos vidinę aplinką formuojantys veiksniai. Žmogus – pagrindinis organizacijos vidinės aplinkos elementas. Išorinės aplinkos veiksniai. Tiesioginė ir netiesioginė aplinka. Tarptautinė aplinka. Atsakomybė vadyboje, valdymo etika, kultūra ir multikultūra. Juridinė ir socialinė atsakomybė. Vadovo vertybių ir socialinės atsakomybės tarpusavio ryšys. Tarptautinio verslo atsakomybė ir etika. Etika ir šiuolaikinis valdymas. Organizacijos kultūra ir pagrindiniai jos elementai. Multikultūra. Bendravimas, ryšiai ir sprendimų priėmimas. Bendravimo svarba, procesas ir priemonės. Bendravimo menas ir technologijos. Valdymo sprendimų priėmimo tvarka. Racionalus problemų sprendimas. Operacijų tyrimas ir modeliavimas. Metodai sprendimams priimti. Veiksniai, darantys įtaką valdymo sprendimams priimti. Valdymo sprendimų priėmimo negatyvūs reiškiniai. Planavimas. Planavimo rūšys ir jų apibūdinimas. Strateginio planavimo esmė. Strateginio planavimo procesas ir funkcijos. Strategijos plano įgyvendinimas. Planavimo ir kontrolės tarpusavio ryšys. Biudžetas, jo sudarymo etapai ir rodikliai. Tikslinis valdymas. Strateginio plano ir strategijos įvertinimas. Vyksmo organizavimas Organizavimo funkcijos pobūdis. Įgaliojimų delegavimas. Efektyvus įgaliojimų paskirstymo organizavimas. Linijiniai įgaliojimai, komandų grandinė ir administracijos aparato tipai. Aparatiniai arba štabų įgaliojimai. Linijinės vadovybės ir štabų aparato tarpusavio santykiai. Organizacijų kūrimas. Organizacinių valdymo struktūrų kūrimo teoriniai pagrindai. Biurokratinė organizacijos struktūra. Organizacinės struktūros priklausomybė nuo aplinkos pokyčių tempo. Centralizuotos ir decentralizuotos organizacijos. Linijinė, funkcinė, mišri (štabinė) ir matricinė organizacijos struktūros bei jų orientacijos. Struktūros orientavimasis į atskirą gaminį, pirkėją ir pan. Adaptyvinės struktūros. Motyvavimas. Motyvavimo samprata, evoliucija ir pradinės koncepcijos. Šiuolaikinės motyvavimo teorijos. Procesinės motyvavimo teorijos. Motyvavimas ir kompensavimas. Vadovavimas. Valdžia, asmeninė įtaka ir lyderis - organizacijos vadovas. Valdžios būtinybė ir balansas vadyboje Valdžios ir asmeninės įtakos formos. Organizacijos vadovo valdžia formaliuose ir neformaliuose tarpusavio santykiuose. Įtikinimo metodas vadyboje. Lyderiškumo (pirmavimo) samprata. Autokratinės ir demokratinės vadovybės. Vadovavimo stiliai. Konfliktų, pokyčių ir stresų valdymas. Kontrolės esmė ir prasmė. Kontrolės rūšys ir procesas. Vadybos metodai ir jų taikymas. Tradiciniai valdymo metodai. Grupės ir jų reikšmė organizacijoje. Formalios ir neformalios grupės. Neformalių organizacijų valdymo principai. Vadybos metodų šeimos. Žmogiškųjų išteklių valdymas. Žmogiškųjų išteklių formavimas ir vystymas. Vadovų rengimas. Darbo kokybės gerinimas. Gamybos valdymas. Gamybos (paslaugų) valdymo sisteminis pobūdis. Operacijų sistemos. Gamybos strategija ir firmos. konkurentiškumas. Produktų ir procesų projektavimas gamybos sferoje. Paslaugų valdymo ypatumai. Gamybiniai pajėgumai, gamybos programa ir projektiniai sprendimai. Gamybos operatyvinis valdymas. Atsargų valdymas. Gamybos paruošimo operatyvinis valdymas ir projektų vadybos būdai. Kokybės valdymas. Kompleksinis našumo pobūdis. Našumas ir kokybė. Našumas ir kokybės kontrolė. Našumas ir organizacijos aplinka.
  Vadyba, konspektas(63 puslapiai)
  2005-10-07
 • Vadyba (89)

  Įvadas. Vadyba, jos ištakos. Vadybos raidos etapai. Vadyba senovėje. 1900 metų mokslinio valdymo mokykla. 1920 metų klasikinė (administracinė) vadybos mokykla. 1940 metų bihevioristinė (žmogiškųjų santykių) mokykla. 1950 metų naujoji vadybos mokykla. 1970 metų empirinė valdymo mokykla. 1990 metų situatyvinio ir inovacinio požiūrio mokykla. Senovės valstybių organizavimas. Vadybos raida Lietuvoje. Sovietinis laikotarpis. Šio laikotarpio pagrindinės tyrinėjimų kryptys. Sisteminis požiūris ir organizacija. Bendrosios sistemų teorijos idėjos (L. Bertalanfi). Kibernetikos mokslo vieta bendrojoje sistemų teorijoje (V. Vineris). Sistemų teorijos ir kibernetikos ryšys. Bendroji sistemų klasifikacija (K. Boldingas). Sisteminė analizė ir jos esmė. Sistema ir elementas, sistemas sudarančių elementų rūšys. Sistemų klasės pagal jas sudarančių elementų bei jų ryšių turinį, pagal bendrąsias sistemų savybes. Sistemų struktūrų tipai: hierarchinė, daugiaryšė ir mišri, jų ypatybės. Pagrindinės sistemų charakteristikos – funkcinė, morfologinė, procesualinė, jų esmė. Valdymo būdai proceso organizavimo požiūriu: programinis, adaptyvinis, mišrus, jų privalumai ir trūkumai. Sėkmingo valdymo sąlygos. Valdymo sistemų struktūrų tipai: linijinė, funkcinė, linijinė funkcinė, jų privalumai ir trūkumai, taikymo ypatumai. Organizacija kaip socialinė ekonominė sistema. Organizacija ir jos egzistavimo sąlygos. Bendrieji organizacijų bruožai. Darbo pasidalijimas organizacijoje. Vertikalusis ir horizontalusis darbo pasidalijimas. Pagrindinės technologijos, naudojamos organizacijoje, jų esmė. Bendroji organizacijų struktūra. Vertybės ir jų rūšys. Vertybių rūšys. Nuostatos ir jų formavimas(-is). Socialinis suvokimas. Socialinio suvokimo klaidos, jų priežastys bei būdai joms taisyti. Socialinio suvokimo ypatybės. Organizacijos gyvavimo ciklas ir etapai, jų turinys. Socialinė organizacijos sandara. Grupės ir jų vaidmuo organizacijoje. Pirminės ir antrinės grupės. Grupių organizacijoje sąvoka. Grupių organizacijoje sąvoka. Formalių ir neformalių grupių funkcijos. Formalios grupės organizacijoje. Neformalios grupės organizacijoje. Grupių formavimo priežastys. Grupių formavimosi priežastys. Grupinio elgesio ypatybės organizacijoje. Socialinis palengvinimas. Socialinis apsunkinimas. Sinergijos efektas. Ringelmano efektas arba socialinis dykinėjimas. Psichofiziologinis grupės efektas. Švytuoklės efektas. Darbingumo bangavimas arba pulso efektas. Efektas "mes ir jie". Mėgdžiojimas. Favoritizmas. Grupinis egoizmas. Aureolės efektas. Sniego gniūžtės efektas. Bumerango efektas. Konformizmas. Grupės efektų rinkiniai. Grupės atmosfera. Grupių dinamika (grupių gyvavimo ciklas). Komandos samprata. Grupės ir komandos sąvokų skirtumai. Komandų rūšys. Darbo našumas ir priemonės jam užtikrinti (F. Teiloras ir H. Emersonas). Streso samprata. Stresų organizacijoje šaltiniai. Streso psichofiziologija. Darbuotojų elgsena streso atveju. Streso šaltiniai. Streso pasekmės. Darbo efektyvumo ir streso koreliacija. Organizacijos programos darbuotojų stresams valdyti. Konsultavimas. Idealios organizacijos charakteristikos. Laikerto idealios organizacijos charakteristikos. Organizacija ir aplinka. Aplinkos aspektai: bendroji ir specifinė aplinka, jų įtaka organizacijai. Vidaus ir išorės aplinka. Organizacijos elgsena aplinkoje. Organizacijos elgsena kitų organizacijų atžvilgiu, elgsenos ypatybės viešajame ir privačiame sektoriuose. Organizacijos valdymas. Organizacija kaip tikslinga sistema. Organizacijos tikslai, tikslų analizės aspektai, "tikslų medis". Administracinės veiklos elementai ir principai (H. Fajolis). Valdymo ciklas kaip sprendimų priėmimo ir įgyvendinimo veiksmų seka. Bendrosios valdymo funkcijos. Sprendimo parengimas ir priėmimas. Efektyvaus sprendimo kriterijai. Sprendimo priėmimo etapai. Sprendimo parengimo svarba. Klasikiniai sprendimo parengimo metodai. Šiuolaikiniai grupiniai sprendimo parengimo metodai. Sprendimo priėmimo būdai – vienasmenis, kolegialus, visuotinis, jų esmė, privalumai ir trūkumai. Planavimas kaip sprendimo įgyvendinimo eigos numatymas. Planų skirstymas įvairiais požiūriais: įgyvendinimo laikotarpio, turinio, tikslų bei apimties požiūriu. Planavimas kaip sprendimo įgyvendinimo eigos numatymas. Planų skirstymas įvairiais požiūriais: įgyvendinimo laikotarpio, turinio, tikslų bei apimties požiūriu. Organizavimas ir pagrindinės priemonės, užtikrinančios konkretaus plano įgyvendinimą. Kontrolė, jos reikšmė organizacijos valdyme. Kontrolės formos ir būdai. Koordinavimas, vadovavimas ir motyvavimas, jų tarpusavio ryšis. Motyvavimo metodai. Darbuotojų motyvavimo metodai. Motyvavimo programos organizacijoje. Poveikio būdai: organizacinis administracinis, ekonominis, sociopsichologinis. Dviejų veiksnių grupių (motyvai ir higieniniai veiksniai) teorija. Valdymo metodai. Valdymo metodų esmė. Poreikių hierarchija (A. Maslou). Valdymo metodų grupės. Ekonominiai metodai, užtikrinantys darbuotojo fiziologinių poreikių realizavimą. Organizacijos galimybės ekonominiams metodams įgyvendinti. Psichologiniai metodai (E. Meijo), užtikrinantys pagarbos ir saviraiškos poreikių realizavimą. Filosofiniai metodai, užtikrinantys darbuotojo gyvenimo prasmės poreikių realizavimą. Teisiniai metodai, užtikrinantys darbuotojo saugumo poreikių realizavimą. Administraciniai organizaciniai metodai. Valdymo metodų privalumai ir trūkumai. Organizacijos raida. Organizacinis organizacijos vystymasis (V. Frenčas, N. Margulis, P. Drakeris). Lyginamoji analizė ir analogų taikymas valdyme. Sąlygos, užtikrinančios organizacinį organizacijos vystymasį. Organizacijos projektavimas ir jo sudėtinės dalys. Žmogiškasis veiksnys ir jo įtaka organizacijos raidai. J. Hakmano tezės– darbo derinimas prie darbuotojo – esmė. Darbuotojų elgsena ir jos modifikavimas. B. Skinerio operacijų A-B-C (praeitis – elgsena – pasekmė) modelis. Organizacijos valdymo tobulinimas. Teorija 3-R. Integralinė organizacijos veiklos priklausomybė nuo daugelio vadybos elementų (teorija 7-S). Pagrindiniai tobulos šiuolaikinės organizacijos bruožai (T. Pitersas, R. Vuotermanas). Strateginis valdymas (A. Čandleris, V. Benis). Strateginis planavimas kaip strateginio valdymo pagrindas. Strategijos numatymo, sudarymo metodologijos. Aštuonių žingsnių strateginio planavimo modelis. Vadybos vystymosi tendencijos. Valdymo organizavimo mobilumas. Modulinės organizacijos modelis.
  Vadyba, konspektas(59 puslapiai)
  2008-01-10
 • Vadyba (9)

  Vadybos funkcijos, jų trumpa charakteristika. Planavimas. Organizavimas. Kontrolė. Vadovavimas. Motyvavimas. Lyderiavimas. Strateginio planavimo proceso etapai. Kontrolės esmė, kontrolės reikšmė, kontrolės rūšys. Bendravimo tobulinimo būdai: informacijos siuntimo gerinimas. Vertikali komunikacija. Horizontali komunikacija.
  Vadyba, konspektas(8 puslapiai)
  2005-11-18
 • Vadyba (90)

  Įvadas. Vadybos pokyčių varomosios jėgos. Socioekonominių veiksnių įtaka vadybai. Veiksniai sąlygojantys vadybos pokyčius. Europietiškas vadybos modelis. Eurovadybos formavimosi priežastys. Išskirtiniai Eurovadybos bruožai. Eurovadybos adaptacija Lietuvoje. Organizacijos ir natūrali aplinka. Išoriniai organizacijos elementai. Vidiniai organizacijos elementai. Netiesioginio poveikio aplinka. Mokslinio valdymo mokykla. Klasikinės organizacijos mokykla. Bihevioristinė mokykla. Vadybos mokslo mokykla. Naujausios vadybos teorijos. Sprendimų priėmimas. Problemos ir galimybės sprendimo priėmimo procese. Planavimas kaip vadybos funkcija. Organizacinis struktūrų projektavimas. Organizacinio projektavimo požiūriai. Valdymo proceso esmė. Pagrindinės vadybos funkcijos. Valdymo procesas. Vadovavimo kaip vadybos funkcijos pasireiškimas įmonėje. Vadovų valdymo stiliai. Vadovavimas: valdžios formos. Darbo motyvacija vadybos procese. Motyvacijos proceso esmė. Motyvacijos ir motyvo samprata. Motyvavimo uždaviniai ir būdai. Šiuolaikinių motyvavimo priemonių taikymas. Kontrolė kaip vadybos funkcija.
  Vadyba, konspektas(63 puslapiai)
  2008-01-13
 • Vadyba (91)

  Organizacijų įkūrimo esmė ir principai. Organizacijos forma ir natūralioji aplinka. Įmonės veiklos planavimas. Verslo plano paskirtis, sudarymo metodika. Verslo plano sudėtinės dalys. Įmonės veiklos organizavimas. Darbo užmokesčio formos, atlyginimas už darbą. Sprendimų priėmimo svarba, paieškos būdai. Sprendimo būdo pasirinkimas, įgyvendinimas. Derybų vedimo tvarka. Įmonės veiklos motyvacija. Informacinė valdymo sistema. Valdymo sprendimų priėmimas. Įmonės veiklos kokybės nustatymas. Verslo kontrolė. Kokybės vadyba. Komunikacija įmonėje. Valdymas ir vadovavimas įmonėje. Vadovo darbo stilius. Komandų formavimas ir darbas komandose. Lyderiavimas kolektyve. Pasitarimų ir susirinkimų organizavimas. Konfliktai organizacijose ir jų valdymo pagrindai. Organizacijų pokyčių ir inovacijų valdymas.
  Vadyba, konspektas(62 puslapiai)
  2008-02-18
 • Vadyba (92)

  Vadybos mokyklų ir valdymo teorijų raida. Vadybos prielaidos. Valdymo teorijos ir vadybos mokyklų raida. Vadovavimo stiliai pagal X ir Y teorijų nuostatas. Organizacijų ypatumai ir skirtumai. Klasikinės ir žmogiškųjų santykių mokyklų pagrindinės nuostatos. Vadybos mokyklų ir valdymo teorijų raida. Naujausios ir šiuolaikinės valdymo teorijos. Vadybos funkcinė struktūra ir apibrėžtys. Valdymo metodų klasifikavimas. Vadybos dėsnių ir principų priklausomybė. Planavimas, jo esmė ir principai, planavimo žingsniai bei planavimo valdymas. Planų pavidalai, tipai ir hierarchija. Strategija, strateginis valdymas ir strateginis planavimas. Strategijų tipai ir hierarchija. Korporacinės strategijos kompetencijos. Biznio strategijos ribos. Biznio strategija, kaip galimybių ir firmos grėsmių sugebėjimų panaudojimas. Vertės – kaštų grandinė. Žmogiškųjų išteklių vadybos tikslų ir uždavinių sistema. Marketingo strategiją lemiantys veiksniai. Organizavimo samprata ir tikslas bei organizaciniai valdymo lygiai. Valdymo lygiai. Valdymo organizavimas. Darbuotojų ir organizacijos interesų bendrinimas. Organizacijų valdymo struktūrų schemos. Linijinė organizacijos valdymo struktūra. Linijinės struktūros privalumai ir trūkumai. Funkcinė organizacijos valdymo struktūra. Štabinė valdymo struktūra. Valdymo centralizacija ir decentralizacija. Įgaliojimų organizavimas ir delegavimas. Centralizuota valdymo struktūra. Decentralizuota valdymo struktūra. Organizacinės struktūros koncepcija (H. Mintzbergas). H. Mintzbergo organizacinė struktūra. Vadovavimas. Galia ir valdžios paskirstymas. Vadovavimo stiliai. Motyvavimas. Vadovavimo elgesio skalė. Poreikių hierarchija. Kontrolė, jos tipai ir kontrolės proceso eiga. Pagrindiniai kontrolės proceso žingsniai. Visuotinė kokybės vadyba. E. Demingo tobulinimo ciklas. Informacijos esmė ir informacijos klasifikavimas. Informacijos vertė ir išlaidos. Informacijos pasiūlos ir paklausos santykis. Komunikacijos proceso modelis. Prognozavimas, prognozavimo priemonės ir metodai. Valdymo apskaita ir jos funkcijos. Valdymo apskaitos ir išlaidų apskaitos priklausomybė. Finansų ir valdymo apskaitos skirtumai. Valdymo apskaitos sritys. Finansinės, išlaidų ir valdymo apskaitos ryšys. Vidinių ir išorinių valdymo situacijų palyginimas. Signalinių rodiklių pavyzdžiai. Valdymo apskaitos funkcijos organizacijos veikloje. Žmoniškieji ištekliai ir personalo valdymas. Žmonių išteklių valdymo teritorijos žemėlapis. Konfliktai, konfliktų tipai ir valdymas. Derybos. Konflikto modelis. Sprendimų priėmimas ir sprendimų priėmimo metodai. Valdymo sprendimų vieta valdymo veikloje. Sprendimų priėmimo žingsniai.
  Vadyba, konspektas(41 puslapis)
  2008-10-14
 • Vadyba (94)

  Vadybos mokslo raida. Vadybos mokslo raidos etapai. Machiavelli ir Sun Tzu: ankstyvieji strategai. Praktinė krikščionių bažnyčios organizavimo nauda. Mokslinio valdymo mokykla. Frederickas W. Tayloras. Henris L. Gantas (Henry L. Gantt). Gilbrethai. H. Emersonas. H. Fordas. Klasikinės organizacijos teorijos mokykla. Henris Fayolis. Maksas Vėberis (Max Weber). Mary Parker Follett. Chesteris I. Barnardas. Bihevioristinė mokykla: organizacija yra žmonės. Vadybos mokslo mokykla. Vadybos ištakos senovės Lietuvoje. Vadybos raida Lietuvoje 1918-1940 metais. Vadybos vystymasis Lietuvoje tautinio atgimimo laikotarpiu.
  Vadyba, konspektas(14 puslapių)
  2008-11-07
 • Vadyba (95)

  Valdymo samprata. Valdymas. Vadyba. Organizacija. Organizacijos tikslų kompleksas sistema. Valdymo objektas. Valdančioji dalis. Vadybos raida. Vadybos mokyklos. Organizacijų įvairovė. Vadybinio darbo ypatumai tam tikrose ūkio srityse. Valdymo sprendimai. Sprendimų parengimas ir priėmimas. Vadybos sprendimo priėmimo procesas. Sprendimo modeliai ir jų tipai. Matematinis modeliavimas. Administraciniai valdymo metodai. Valdymo struktūros. Pirmasis vadovo darbas. Valdymo struktūrų projektavimas ir aktualizavimas. Organizacinės valdymo struktūros. Pavedimai ir jų kontrolė: Darbo pasidalijimas ir koordinavimas organizacijose reglamentavimas. Teisinio vadybos reguliavimo būtinumas. Valdymo funkcijos ir uždaviniai. Organizacijos vizijos ir misijos svarba. Organizacijos vizija. Organizacijos tikslai, jų klasifikacija. Klasifikacijos kriterijai. Valdymo funkcijų samprata, klasifikacija, ryšys tarp jų. Įmonės strateginis valdymas. Strateginis planavimas ir valdymas. Strategijos planavimas. Strategijos realizavimo planavimas organizavimas. Darbo pasidalijimas ir koordinavimas organizacijose. Darbų pasidalijimas ir koordinavimas organizacijose. Delegavimo, atsakomybės ir įgaliojimų esmė. Organizavimas. delegavimas. Atsakomybė. Įgaliojimas. Linijiniai ir aparato (štabo) įgaliojimai. Įgaliojimų paskirstymo organizavimas. Organizacinės valdymo struktūros samprata ir pagrindiniai elementai. Planavimas. Planavimas — vadybos ciklo pradžia. Operatyvusis planavimas sprendimo priėmimo. procesas. Sprendimo priėmimo etapai. Kiekybiniai sprendimo priėmimo metodai. Sprendimų priėmimo kokybiniai metodai. Vieno veikėjo modelis. Organizacijos modelis. prognozavimas. Prognozavimo esmė. Prognozavimo metodai. Prognozavimo priemonės ir metodai. Statistinio prognozavimo esmė. Ekspertinio prognozavimo esmė. Kokybiniai prognozavimo metodai. Vadovų komisijos nuomonių tyrimas. Tyrimas ekspertinio vertinimo pagrindu. Grupinės ekspertizės metodai:Prekybos darbuotojų nuomonė. Vartotojų ketinimų tyrimas . Kiekybiniai prognozavimo metodai. Reguliavimas. Kiekybės vertinimui sukurta 11 rodiklių sistema. Psichologiniai valdymo metodai. Bendravimas ir ryšiai. motyvavimas. Vadybos metodų trūkumai ir privalumai. Darbo skatinimo būdai. Leidimas darbuotojams dalyvauti. Darbo skatinimas pinigais. Yra 2 darbo užmokesčio sistemos. Vienetinė darbo užmokesčio sistema. Laikinė darbo užmokesčio forma. Valstybės valdymas. Įmonių (organizacijų) steigimas. Įmonės steigimas, reorganizavimas, likvidavimas. Įmonių (organizacijų) valdymas. Valdymo metodai ir grupių dinamika. Savininkų vaidmuo valdyme. Įmonių valdymo ypatybės. Valdymo ypatybes taip pat nulemia pasirinktas vadovavimo stilius. gamybos organizavimas. Gamybos procesu rūšys. Gamybos proceso organizavimo principai. Gamybos tipai ir jų charakteristika. Vienetinės gamybos įmonėje. Serijines gamybos įmonėje. Įmonės gamybos struktūra. Gamybos struktūrą sudaro. Cechas. Pagrindiniai cechai. Įmonės gamybos struktūros tipai. Darbo užmokesčio tvarkymas. Darbo įvertinimas. Du sąlygojantys veiksniai. Kokybės valdymas. Kokybė. kokybės standartai. Kokybės kontrolė. Kokybės valdymo sistemos ir jų įgyvendinimas įmonės materialinis aprūpinimas. Materialių išteklių poreikio nustatymas. Aprūpinimo ištekliais organizavimas. Išteklių atsargų valdymas. Sandėlių ūkis.
  Vadyba, konspektas(35 puslapiai)
  2008-11-25
Puslapyje rodyti po