Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Vadybos konspektai

Vadybos konspektai (224 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Informacinių sistemų planavimas, kūrimo strategija ir metodologija

  Sistemų išvystymo metodologija, jos komponentai. Informacinių sistemų (IS) kūrimo etapai (sistemos gyvavimo ciklas). Informacinių sistemų (IS) kūrimo eiga.
  Vadyba, konspektas(9 puslapiai)
  2005-06-10
 • Innovation management

  Inovacijų valdymo konspektas anglų kalba. 1. Schumpeter is considered as one of the pioneers who recognized the importance of innovation for understanding the dynamics of wealth creation. Can you briefly describe some of his main ideas? Do you consider them still relevant today? Argue why (not) and/or to what extent. 2. Briefly explain what is understood by the notion of "innovation system". What does it add to our understanding of innovation dynamics? 3. Briefly explain what is understood by the notion of "innovation system". What could be the role of universities or research institutes within such a system? 4. What is the difference between "market pull" and "technology push"? Does this distinction hold any relevance for a firm''s innovation strategy? Argue why (not)? 5. What objectives should be addressed by the innovation strategy (of a firm)? What are, according to you, the main challenges for firms (on the level of innovation strategy)? Can you point out some relevant approaches (tools, instruments, organizing principles,…) to address the challenges outlined (if any)? 6. What does the innovation strategy of a firm entails? Do you see a relationship with the overall corporate/competitive strategy of a firm or are both independent? If both are interrelated, please explain briefly why and how. Are there other contingencies to take into account when defining an appropriate innovation strategy on the level of the firm? If yes, briefly explain why. 7. Why can it be beneficial for firms to cooperate with other organizations within the framework of R&D/innovation? Discuss the major (managerial) points of attention in this respect. 8. What is meant by ‘ambidextrous’ organizational forms? What are its core characteristics? Why would one adopt such an organizational form? To what extent does this approach differ from the ideas and solutions advanced by Bower & Christensen? If you would be CEO of a Fortune 500 company – within an industry in which innovation is important in order to stay competitive – which organizational form would you adopt? Why? 9. What are the major options when designing the organizational structure in which R&D activities are embedded? Which option seems most effective? Why/Under which conditions?10. Why should one choose for a matrix structure when organizing R&D projects? What are crucial points of attention when opting for such a matrix approach? 11. What roles are needed in order for innovation (new product development) processes to be effective? Which functions are critical? Do these functions coincide with what is needed to be effective in terms of corporate venturing? If not, briefly discuss major differences. 12. Over the last decades, communication and communication patterns have been a central focus of research within the field of technology and innovation management. Why this focus on communication? What are – according to you – some of the major points of attention? (limit your answer to three). Argue briefly why. 13. In terms of organizing R&D activities of R&D project teams effectively, what are crucial relationships to be aware of (as manager)? Limit your answer to three; briefly discuss what the relationships entail; why they are important; and how one can address them.
  Vadyba, konspektas(18 puslapių)
  2007-06-11
 • Inovacijų vadyba

  Inovacijų vadybos samprata. Inovacijų ir inovacinės veiklos samprata. Inovacijos ir inovacinės veiklos sąvokos. Inovacinė veikla bendrovėje veiklų klasifikacijoje. Inovacijų įvairovė ir jų klasifikavimas. Mokslo ir verslo sąveika inovacinėje veikloje. Inovacinės veiklos valdymo problematika. Inovacijų sistema. Inovacinės veiklos kompleksiškumas. Inovacinės veiklos dalyviai. Inovacijų strategijos. Inovacinės veiklos aktyvinimo kryptys – Europos Sąjungos (ES) aspektas. Inovacinės veiklos plėtojimo aktualijos Lietuvoje. Inovacinės veiklos valdymo problemos ir aktualijos Lietuvoje. Inovacinės veiklos aktyvinimo prioritetai. Inovacinės veiklos valdymo problemų sprendimo prioritetai. Klasikiniai inovacijų valdymo modeliai. Klasikiniai inovacijų vadybos modeliai. Rizikingas verslas ("Venture bussines"). Mokslinės-tiriamosios asociacijos. Tarptautinė tarpfirminė kooperacija. Perspektyvūs inovacijų valdymo modeliai. Perspektyvūs inovacijų vadybos modeliai. Inovacinės veiklos planavimo procesas. Inovacijų planavimo procesai. Inovacinės veiklos organizavimas. Kontrolė - rūšys, procesas, principai. Inovacinės veiklos kontrolė.
  Vadyba, konspektas(26 puslapiai)
  2007-04-14
 • International management

  Konspektas anglų kalba. Tarptautinė vadyba. How attractive is the business/market environment in which the company has chosen to operate. Marketing mix. Porters 5 forces. The new entrants. A threat of substitutes depends on. The substitutes. A threat of substitutes depends on. The suppliers. The power of the suppliers depends on. The buyers. The price sensibility depends on. The rivalry in the market. Life cycle. How well is the company doing. Key metrics. More Details. P/E considerations. 7S. Generic Strategy (Porters Generic Competitive positioning strategy). Core competes. What directions of development is the company currently pursuing. Ansoff Matrix. Future strategies. Scale ability. Repeatable Adjacencies.
  Vadyba, konspektas(12 puslapių)
  2007-09-19
 • Kaip elgtis su sunkiais žmonėmis

  R. Cava knygos santrauka. Įvadas. Pagrindiniai bendravimo įgūdžiai. Kaip suprasti nežodinius ženklus. Manipuliatoriai ir jų tipai. Manipuliatoriai, kurie priešinasi pasyviai. Netiesiogiai agresyvūs manipuliatoriai. Agresyvūs manipuliatoriai. Pasyviai agresyvūs manipuliatoriai. Kiti manipuliatoriai. Sunkūs klientai ir kaip su jais elgtis. Kitokie nesklandumai. Išvados.
  Vadyba, konspektas(33 puslapiai)
  2010-01-07
 • Klasikinės orgvadybinės teorijos

  Darbo mokslinio organizavimo teorija. Idealaus biurokratinio valdymo teorija. Administracinės veiklos organizavimo teorija.
  Vadyba, konspektas(12 puslapių)
  2008-03-14
 • Kokybės valdymas (4)

  Visuotinės kokybės vadyba. Harmoningos plėtros koncepcija. Visuotinės kokybės vadybos koncepcija. Kokybės kaštai. Kokybės kaštų klasifikacija. Vartotojų patenkinimas. Nuolatinis tobulinimas. Visuotinis dalyvavimas. Kokybės sistemų, atitinkančių LST EN ISO 9000 serijos standartų reikalavimus, kūrimas ir įgyvendinimas. LST EN ISO 9000 standartų serija. Koks yra kokybės vadybos sistemų, sukurtų pagal LST EN ISO 9000 serijos standartus, ryšys su visuotinės kokybės vadyba? Kokybės sistemų kūrimo ir įgyvendinimo nuoseklumas. Visuotinės kokybės vadybos įgyvendinimo organizavimas. Įgyvendinimo principai ir funkcijos. Visuotinės kokybės vadybos įgyvendinimo parengiamieji darbai.
  Vadyba, konspektas(13 puslapių)
  2008-09-05
 • Komercijos vadyba

  Komercijos samprata. Komercijos vadyba. Skirtingi prekybinių ir gamybinių įmonių veiklos ypatumai. Prekybos įmonių veikla. Komercinės - prekybinės veiklos analizės uždaviniai. Vaidmuo ekonomikoje. Vaidmuo paskirstyme ir realizavime. Didmeninės ir mažmeninės prekybos ypatumai. Prekybininkai – didmenininkai. Dalinio aptarnavimo prekybininkai – didmenininkai. Agentai ir brokeriai. Gamintojų pardavimų filialai ir biurai. Mažmeninė prekyba. Prekybos įmonių tipai.
  Vadyba, konspektas(8 puslapiai)
  2005-10-29
 • Komunikacija kaip vadybos priemonė. Organizacijos kultūros ir multikultūros vieta dabarties organizacijos veikloje

  Komunikacija - kaip vadybos priemonė. Formalus ir neformalus bendravimas. Vidinė komunikacija. Išorinė komunikacija. Derybos, kaip komunikacijos priemonė vadyboje. Organizacijos kultūros ir multikultūros vieta dabarties organizacijos veikloje. Aplinkos veiksniai, įtakojantys organizacijos kultūrą. Socialinė atsakomybė ir etika. Vertybės. Organizacijos elgesio modeliai. Organizacijos multikultūra.
  Vadyba, konspektas(4 puslapiai)
  2005-10-18
 • Komunikacijos įgūdžiai (2)

  Bendravimo tipai ir poreikiai. Sėkmingas bendravimas. Suvokimo samprata ir suvokimo proceso struktūra. Autokoncepcijos formavimas ir funkcijos. Autokoncepcijos struktūra (Johari langas). Socialinis asmenybės pažinimas (aureolės efektas, stereotipinis vertinimas). Informacijos interpretavimo priežastys. Aktyvus ir pasyvus, reflektyvus ir nereflektyvus klausymasis. Vidinės ir išorinės neklausymo priežastys, klausymosi trukdžiai. Aktyvaus klausymo įgūdžių tobulinimas. Verbalinės komunikacijos samprata. Kalbos, kaip verbalinės komunikacijos, savybės. Neverbalinės komunikacijos bruožai. Kalbos ženklų denotacija ir konotacija. Kalbos ženklų kategorijos: ikona, indeksas, simbolis. Pozityvus ir negatyvus neverbalinis elgesys. Svarbiausi viešo pasisakymo (prezentacijos) veiksniai. Kūno kalbos signalai: emblemos, iliustracijos, emocijų išraiška, reguliatoriai, adaptoriai. Viešo pasisakymo (prezentacijos) eiga. Pranešimo parengimo metodika. Pagalbinės viešos kalbos parengimo priemonės. Konflikto samprata ir priežastys. Konfliktų ypatybės, rūšys. Konflikto sprendimo būdai. Derybos kaip problemos sprendimo būdas. Derybų tikslai, procesas ir rezultatas. Derybų efektyvumo veiksniai ir jų barjerai. Įtikinimo strategija.
  Vadyba, konspektas(10 puslapių)
  2008-01-19
 • Komunikacijos procesai įmonėje

  Komunikacija. Horizontalioji komunikacija. Vertikalioji komunikacija.
  Vadyba, konspektas(5 puslapiai)
  2007-02-12
 • Konsultavimo metodologija

  Verslinė kūryba ir konsultavimas. Reikalavimai konsultantui. Reikalavimai ūkininkui. Įvairūs metodai. Minčių lietus. Proto šturmas / idėjų generavimas. Problemos struktūrizavimas. Alternatyvų paieška ir sprendimų suradimas. Alternatyvų įvertinimas. Priežastis ir pasekmė. Pareto balsavimas. Scenarijų metodas. Atvejo analizės modelis. Gebėjimų formavimo metodai.
  Vadyba, konspektas(27 puslapiai)
  2006-02-01
 • Konsultavimo teorija

  Konsultavimo samprata. Konsultavimas padeda klientams. Tam, kad veiklą būtų galima įvardinti konsultavimu, būtina, kad. Konsultavimas. Du požiūriai į konsultavimą. Konsultacijų kryptys. Konsultavimo procesas. Konsultavimo proceso stadijos. Universalus penkių stadijų konsultavimo proceso modelis. Konsultavimo proceso modelių rūšys. Konsultavimo proceso modeliai skirstomi į. Ekspertinis konsultavimo proceso modelis. Procesinis konsultavimo proceso modelis. Procesinio konsultavimo darbo metodai. Mokomasis konsultavimo proceso modelis. Konsultavimo metodų samprata. Konsultavimo metodo samprata. Konsultavimo metodų funkcijos. Konsultantas, perduodamas sukauptas žinias bei patirtį, turi. Reikalavimai konsultantams (pagal L.M.Brammer). Konsultantui reikalingos savybės (F.Parson). Konsultavimo metodų klasifikacija. Konsultavimo metodų klasifikacija. Konsultavimo metodai parenkami atsižvelgiant į. Konsultavimo metodai pagal jų poveikį klientui. Konsultavimo metodai. Konsultavimo metodų klasifikacija. Individualūs konsultavimo metodai. Abipusė diskusija (dialogas). Abipusės diskusijos privalumai. Abipusės diskusijos trūkumai. Diskusijos modelis. Pasitarimo modelis (K. Rogers). Diagnozės ir recepto modelis. Dalyvavimo modelis. Diskusijų modelio etapai. Laiškai. Bendravimo raštu privalumai. Bendravimo raštu trūkumai. Laiškų grupavimas pagal verslo korespondencijos temas. Geras laiškas yra toks, kuris. Būtina atkreipti dėmesį į šiuos patarimus. Verslo planai. Pagrindinės verslo plano sudėtinės dalys. Užduočių demonstravimo priemonės. Užduočių demonstravime svarbu. Vaizdinių priemonių naudojimo privalumai. Grupiniai konsultavimo metodai. Grupinio konsultavimo metodų privalumai. Paskaitos privalumai. Paskaitos trūkumai. Būtina atkreipti dėmesį į šias paskaitos detales. Seminarai. Parodomieji bandymai. Parodomųjų bandymų metodikų skyriai. Grupinės diskusijos. Grupinės diskusijos privalumai ir trūkumai lyginant su paskaita. Masiniai konsultavimo metodai. Naujienų biuleteniai (informaciniai lapeliai). Knygos. Straipsniai spaudoje, laidos televizijoje ir radijuje. Atrankiniai procesai. Masinių konsultavimo metodų funkcijos. Reikalavimai tekstams. Elektroninės duomenų bazės. Konsultantų atranka, ugdymas ir kvalifikacijos tobulinimas. Konsultantų atrankos etapai. Darbuotojų paieška. Darbuotojų paieškos būdai. Personalo adaptavimas. Adaptacijos formos. Konsultanto asmeninės savybės (M. Kubr). Konsultanto asmeninės savybės (A. Schwass). Reikalavimai konsultantams Lietuvoje. Konsultantas privalo. Konsultantų darbo sėkmė priklauso nuo. Reikalingiausi konsultantų įgūdžiai. Kvalifikacijos tobulinimas. Kvalifikacijos tobulinimo etapai. Kvalifikacijos tobulinimo poreikio analizė. Kvalifikacijos tobulinimo strategijos (J. Bengston). Kvalifikacijos tobulinimo metodai. Kokybės būreliai. Mokymo būdai. Konsultavimo kultūra. Konsultavimo kultūrą formuojančios problemos. Organizacijos kultūros bruožai. Kultūros nauda organizacijos vadovams. Kultūros nauda organizacijos darbuotojams. Organizacijos kultūros funkcijos. Organizacijos kultūra. Kultūra apibūdinama šiais aspektais. Konsultavimo organizacijų kultūros elementai. Organizacijos kultūros rūšys. Konsultavimo organizacijų vertybių rūšys. Konsultavimo organizacijų valdymo kultūros principai. Konsultanto darbo kultūros reikalavimai. Konsultantų ir klientų ryšių aspektai. Informacinių poreikių identifikavimas. Informacijos klasifikacija. Informacijos sklaidos priemonių klasifikacija. Informacija telefonu. Informaciniai biuleteniai. Elektroninis paštas. Knygų leidyba. Moksliniai tyrimai. Informacijos klasifikacija. Informacijos gavimo būdai. Informacijos pirkimas. Informacijos rinkimas. Informacinio apsirūpinimo proceso struktūra. Informacijos duomenų grupės. Pagrindinės organizacinės komunikacijos funkcijos. Prieš nustatant informacijos poreikį, būtina suvokti. Metodai informacijos poreikiui išsiaiškinti. Konsultantų darbo organizavimas. Organizavimo samprata. Veiklos efektyvumas didinamas parenkant. Organizavimo tikslas. Organizavimas apibūdinamas šiais aspektais. Delegavimas. Atsakomybė. Organizacinis projektavimas. Veiklos organizavimo žingsniai. Konsultacinės paslaugos. Profesionalių paslaugų charakteristikos. Konsultanto kompetencijos sferos. Konsultavimo kompetencija. Valdymo metodų pažinimas. Specializacija. Bendrasis verslo aplinkos klausimų supratimas. Bendrieji asmeniniai įgūdžiai. Konsultavimo grupinis darbo organizavimas. Požiūriai į organizaciją. Konsultavimo grupinio darbo organizavimo privalumai. Konsultavimo grupinio darbo organizavimo formos. Padalinių veiklos tobulinimo grupės. Kokybės rateliai. Kokybės ratelių privalumai. Procesų tobulinimo grupės. Procesų tobulinimo grupės privalumai. Konsultavimo darbo grupių klasifikacija. Problemų sprendimo grupės. Specialios grupės. Savivaldos grupės. Auditorijos išdėstymas. Teatro principas. Atviras keturkampis (puslankis). Aplink stalą. Konsultavimo grupinio darbo organizavimo principai. Grupinio darbo C5 modelio lygiai. Konsultantų grupinio darbo struktūros sudėtinės dalys. Pirmoji stadija – formavimasis. Antroji stadija – diferenciacija. Trečioji stadija – integracija. Ketvirtoji stadija – branda. Grupės vaidmenys. Išteklių tyrinėtojas. Koordinatorius. Formuotojas. Vertintojas. Komandos veikėjas. Įgyvendintojas. Užbaigėjas. Specialistas. Konsultavimo organizacijos. Konsultavimo tarnybų aplinkos pokyčiai. Skirtingos konsultavimo organizacijų nuostatos. Žinių ir informacijos šaltiniai. Konsultavimo paslaugų grupės. Konsultavimo tarnybų tipai. Projektuojant konsultavimo tarnybos struktūrą reikia žinoti. Konsultavimo organizacijų struktūros tipai. Žemės ūkio konsultavimo funkcijos. Žemės ūkio konsultavimo tarnybų veiklos tipai. Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba. LŽŪKT įdarbinimo procedūra apima. LŽŪKT veiklos prioritetai. Konsultavimo paslaugų vartotojų interesams atstovauja. Nacionalinė priežiūros taryba. Rajono biuro priežiūros taryba. Smulkaus ir vidutinio verslo konsultavimas. Požiūriai į smulkų ir vidutinį verslą (SVV). Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) kūrimo priežastys. Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) įmonių privalumai. Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) trūkumai. Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) įmonės. Smulkus ir vidutinis verslas (SVV) užsienyje. Europos Sąjungos (ES) parama smulkiam ir vidutiniam verslui (SVV). Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) rėmimas nevyksta efektyviai, nes. SVV subjektų klasifikavimas. Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) įmonių klasifikacija pagal turimas reputacijas. Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) įmonių reputacija. Rekomendacijos pardavimą skatinančioms priemonėms. Įmonės įvaizdis. Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) įmonių įvaizdžio formavimas. Reklama. Reklamos kūrimo reikalavimai. Įmonės stiliaus rekvizitai. Įmonės stiliaus rekvizitai. Klientų psichologiniai tipai. Verslo konsultavimas. Verslo konsultavimo paslaugos.
  Vadyba, konspektas(31 puslapis)
  2006-12-04
 • Korporacijos valdymas

  Korporacijos valdymas: valdymo institucijų vaidmuo, kreditorių teisės, ryšiai su vartotojais, nuosavybės formos. Įtakos grupių lūkesčiai: įtakos grupių žemėlapis; galios identifikavimas. Verslo etika ir socialinė atsakomybė: etikos pozicija, korporacijos socialinė atsakomybė, individų ir vadovų vaidmuo. Kultūra: nacionalinė ir regioninė kultūra, organizacinė kultūra. Organizaciniai tikslai: korporacijos vertybės, misijos formulavimas, finansiniai ir nefinansiniai tikslai.
  Vadyba, konspektas(6 puslapiai)
  2008-10-17
 • Kultūros vadybos samprata ir specifika

  Kultūros vadybos sąvokos atsiradimas. Kultūros, kaip veiklos, pagrindiniai tikslai. Kultūros vadybininko pagrindinės savybės. Reikiamos kultūros vadybininko žinios. Kultūros vadybos technikos ir valdymo stiliai. Vadovavimo elementų struktūra. Motyvacija. Reikalavimai projekto vadovo gebėjimams. Intuicijos vieta vadyboje.
  Vadyba, konspektas(11 puslapių)
  2008-10-22
 • Multikultūrinė komunikacija ir vadyba

  Komunikacijos samprata. Stereotipai. Kultūrinis šokas. Kultūrinio šoko stadijos. Vertybės supratimas. Vertybės savybės. Vertybės gyvavimo ciklas. Vertybės regimos raiškos elementai. Vienaplanė kultūra. Daugiaplanė kultūra. Santūri kultūra. Vienplanis laikas. Daugiaplanis laikas. Ciklinis laikas.
  Vadyba, konspektas(5 puslapiai)
  2006-01-16
 • Našumo didinimas

  Našumo didinimas naujais bendro darbo sprendimais. Ką manote apie investicijų atsipirkimą. Informacijos perkrova - pavojus informacijos amžiaus darbo aplinkai. Galimybė pasiekti informaciją iš toli. Elektroninis paštas. Į ką reiktų atsižvelgti keičiant seną elektroninio pašto sistemą. Grupinio darbo priemonės. Į ką reiktų atsižvelgti, pasirenkant grupinio darbo priemones. Dokumentų valdymas. Į ką reiktų atsižvelgti, pasirenkant dokumentų valdymo priemones. Darbo srautų ir procesų automatizavimas. Darbo srauto apibrėžimas. Tendencijos darbo srautų srityje. Į ką reiktų atsižvelgti, pasirenkant darbo srautų sprendimą. Produkcijos apžvalga. IBM pranešimų perdavimo strategija apima šešis pagrindinius tikslus. Bendro darbo pagerinimas. Galingos architektūros darbo grupių priemonė. Įmonės dokumentų valdymo paketas. Lotus Notes ir Internetas. Mobilus naudojimasis kompiuteriais. Visi keliai veda prie Lotus Notes. Lotus Notes. Techninė apžvalga. Lotus Notes sukurta dokumentams. Replikavimas. Saugumas. Pranešimų perdavimas. Katalogo paslaugos. Taikomųjų programų kūrimo aplinka. Taikomųjų programų kūrimo priemonės. DBVS integravimas.
  Vadyba, konspektas(24 puslapiai)
  2008-02-25
 • Ofšorinis verslas (4)

  Ofšorinis verslas. Ofšorinio verslo esmė. Kas naudoja ofšorą? Ofšorinio verslo privalumai. Ofšorinio verslo trukūmai. Ofšorinio verslo biuras. Nominalūs savininkai ir direktoriai. Įmonės biuras ir sekretorius. Ofšorinės įmonės adresas. Nerezidentiškumas. Kapitalas. Ofšorinio verslo teisėtumas. Ofšorinis verslas ir Lietuvos įstatymai. Ofšorinės įmonės kūrimo procedūra. Priedai. Lietuvos vidiniai teisės aktai, reguliuojantys ofšorinį verslą. Lietuvos Respublikos pasirašytos tarptautinės sutartys, reguliuojančios ofšorinį verslą.
  Vadyba, konspektas(6 puslapiai)
  2010-04-14
 • Operatyvusis planavimas

  Tikslas įsigilinti į operatyvinio planavimo esmę, funkcijas, išanalizuoti linijinio planavimo metodus, įvertinti tinklinio planavimo ir valdymo metodų etapus: operacijų trukmė, kritinis kelias, darbų kontrolė. Operatyvusis planavimas. Operatyviojo valdymo esmė. Operatyviojo valdymo principai. Operatyviojo valdymo sistema verslo įmonėje. Paslaugų valdymas.
  Vadyba, konspektas(13 puslapių)
  2008-05-22
 • Organizacijos elgsenos modelių dinamika

  Organizacijos elgsenos modeliai ir jų dinamika. Organizacijos klimatas. Organizacijos klimato matavimas. Organizacijos elgsena sistemos aspektu. Organizacijos elgsenos modeliai. Organizacijos elgsenos modelių ypatumai. Autokratinis organizacijos elgsenos modelis. Globos organizacijos elgsenos modelis. Skatinimo organizacijos elgsenos modelis. Kolegialus organizacijos elgsenos modelis. Išvados.
  Vadyba, konspektas(8 puslapiai)
  2008-11-21
Puslapyje rodyti po