Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Vadybos konspektai

Vadybos konspektai (224 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Valdymo procesas. Vadybos teorijos

  Valdymo procesas. Planavimas. Organizavimas. Vadovavimas. Kontrolė. Vadybos teorijos raidos etapai. Mokslinio valdymo mokykla. Klasikinės organizacijos teorijos mokykla. Bihevioristinė mokykla. Vadybos mokslo mokykla. Organizacijos aplinkos. Tiesioginio poveikio aplinkos elementai. Netiesioginio poveikio aplinkos elementai. Organizacijų natūralios aplinkos valdymai. Socialinė atsakomybė ir etika. Kintanti socialinės atsakomybės koncepcija. Etikos priemonės. Sprendimų priėmimas. Valdymo sprendimo priėmimo procesas. Individualūs ir grupiniai valdymo sprendimai. Planavimas ir strateginis valdymas. Planavimo svarba. Planavimo procesas. Strategijos lygiai. Strategijos įgyvendinimas. Organizavimas. Organizacinių valdymo struktūrų tipai, įgyvendinimas. Galia ir valdžios paskirstymas. Galios šaltiniai. Valdžios šaltiniai. Delegavimas. Decentralizavimas ir centralizavimas. Motyvacijos teorijos. Ankstyvieji motyvacijos požiūriai. Šiuolaikiniai motyvacijos požiūriai. Lyderiavimas, vadovavimo stiliai. Valdymo tinklelis. Situacinis modelis. Fiedlerio modelis. Komunikacija. Komunikacijos procesas. Komunikacijos procesų gerinimas. Kontrolės samprata. Kontrolės procesas. Kontrolės metodai.
  Vadyba, konspektas(27 puslapiai)
  2006-04-26
 • Valdžia (2)

  Valdžia, įtaka, lyderystė. Vadovavimas, paremtas lyderyste. Vadovavimo "tikslai-keliais" modelis. Vadovavimo stiliaus modeliai. Rūpinimasis rezultatais.
  Vadyba, konspektas(7 puslapiai)
  2006-04-05
 • Vartotojo elgsena (2)

  Vartotojo elgesys. Vartotojo veiksmai. Tarpasmeniniai faktoriai. Asmeniniai faktoriai. Suvokimas ir patyrimas formuoja vartotojo nuomonę. Vartotojų nuomonių tyrimas.
  Vadyba, konspektas(4 puslapiai)
  2005-11-23
 • Verslas (10)

  Ekonomikos esmė. Rinka ir jos reguliavimo mechanizmas. Ekonomikos esmė. Infliacija ir nedarbas. Nacionalinis produktas. Rinka ir jos reguliavimo mechanizmas. Verslo kūrimas. Verslo kūrimo formos. Verslo aplinka. Strateginis planavimas ir valdymas. Valdymo funkcijos. Personalo vadyba. Darbo apmokėjimo sistemos ir formos. Rinkodara. Rinkodaros tyrimai. Verslo apskaita. Finansinė atskaitomybė. Kreditas ir pinigų cirkuliacija. Bankai ir jų funkcijos. Mokesčiai. Verslo planas ir jo struktūra. Specialiųjų terminų žodynas.
  Vadyba, konspektas(81 puslapis)
  2007-10-09
 • Verslas ir išorinė aplinka

  Verslas ir ekonominė struktūra. Ekonominių sistemų tipai. Šalies ūkio struktūra, pramonės išsidėstymas. Vertybinių popierių birža, akcinis kapitalas. Finansavimo šaltiniai, verslo finansavimo institucijos. Tarptautinis valdymas, multinacionalinės korporacijos. Tarptautinis valdymas. Tarptautinė konkurencija vadybiniu požiūriu. Socialinė valdymo atsakomybė. Bendroji Europos rinka, eksportas. Smulkaus verslo valdymas.
  Vadyba, konspektas(7 puslapiai)
  2006-12-21
 • Verslo administravimas

  Verslo esmė. Verslo sąvoka ir esmė. Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) samprata. Verslininkystė – ekonominio vystymosi strateginis veiksnys. Verslininkystės egzistavimo sąlygos. Verslo įmonių formos. Fizinių asmenų vykdoma individuali veikla. Neribotos civilinės atsakomybės įmonės. Ribotos turtinės atsakomybės įmonės. Akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės. Valstybės ir savivaldybės įmonės. Kooperatinės bendrovės. Nepelno organizacijos. Institucijos, registruojančios įmones. Įvairių formų įmonių veikla Lietuvoje. Darbo santykiai ir apmokėjimas verslo įmonėse. Darbo rinkos elementai. Darbo sutartis. Darbo sutarčių klasifikavimas. Pagrindiniai darbų saugos reikalavimai. Verslo įmonių bankrotas. Bankrotų priežastys. Įmonių sanavimas ir restruktūrizavimas.
  Vadyba, konspektas(35 puslapiai)
  2006-05-13
 • Verslo įvadas

  Įmonės valdymas. Lietuvos ūkio apžvalga. Įmonė. Įmonės veiklos tikslai ir rodikliai. Valdymo esmė ir jo ciklas. Planavimas. Organizavimas. Aktyvinimas. Kontrolė. Darbas ir darbo režimas. Darbo apmokėjimas. Komercinė įmonės veikla. Komercinės veiklos samprata. Rinkodaros tikslai ir tyrimai. Produkto politika. Kainų politika. Paskirstymo politika. Rėmimo politika. Gamybinė įmonės veikla. Gamybos proceso samprata. Gamybos ciklas ir operacijų derinimas. Atsargos ir sandėlių ūkis. Kokybės kontrolė. Finansinė įmonės veikla. Lėšos ir jų panaudojimas. Įdėjimų (investicijų) pasirinkimas. Lėšų poreikis įdėjimams (investicijoms). Finansų šaltiniai. Sąnaudų apskaita įmonėje. Bendroji apskaita. Sąnaudų skirstymo būdai. Įmonės steigimas. Ūkinių organizacijų formos. Individualiosios įmonės steigimas. Uždarosios akcinės bendrovės steigimas. Smulkus ir vidutinis verslas Lietuvoje. Verslo planas. Verslo plano paskirtis. Verslo plano struktūra. Anotacija. Įmonės veiklos analizė ir verslo sumanymas. Rinkodaros skyrius. Gamybinis skyrius. Organizacinis skyrius. Finansinis skyrius.
  Vadyba, konspektas(125 puslapiai)
  2005-09-25
 • Verslo įvadas (5)

  Įmonė. Įmonės veiklos tikslai ir rodikliai. Valdymo esmė ir jo ciklas. Planavimas. Organizavimas. Aktyvinimas. Kontrolė. Darbas ir darbo režimas. Darbo apmokėjimas. Komercinė įmonės veikla. Komercinės veiklos samprata. Rinkodaros tikslai ir tyrimai. Produkto politika. Kainų politika. Paskirstymo politika. Rėmimo politika.
  Vadyba, konspektas(18 puslapių)
  2006-10-24
 • Verslo kūrimas

  Įvadas. Verslo kūrėjui rūpimi klausimai. Franšizė. Koncesija. Individualios verslo įmonės steigimo Lietuvoje tvarka. Verslo plano paskirtis. Išvados.
  Vadyba, konspektas(9 puslapiai)
  2008-10-01
 • Verslo organizacinės formos

  Verslo organizavimas ir jos galimos formos. Verslo liudijimai juos reglamentuojantys įstatymai ir nutarimai. Individualios įmonės ir juos reglamentuojantys įstatymai ir nutarimai. Ūkinės bendrijos. Tikrosios ūkinės bendrijos. Komanditinės ūkinės bendrijos. Ūkinių bendrijų steigimas ir šių įmonių ypatumai. Akcinė bendrovė (AB). Uždarosios akcinės bendrovės (UAB). Bendrovių valdymas. Bendrovių valdyba. Revizorius, auditorius. Bendrovės administracija. Visuotinis akcininkų susirinkimas (VAS). Vertybiniai popieriai (VP). Akcininkai. Akcijos nominali vertė (ANV). Akcijos rinkos kaina. Vertybinių popierių viešoji apyvarta. Ne pelno organizacijos. Viešosios įstaigos. Verslo inkubatoriai. Moksliniai – technologiniai parkai. Mokslo tiriamieji parkai. Ofšorinės kompanijos. Koncernai ir korporacijos. Holdingo kompanijos. Valdymas koncerne. Frančižė. Koncesija. Europos bendrovės (SE).
  Vadyba, konspektas(22 puslapiai)
  2008-05-19
 • Verslo organizavimas

  Verslo samprata, sąlygos ir ekonominiai principai. Verslo rūšys. Lietuvos Respublikos (LR) įmonių teisinės formos. Verslo įmonių steigimas. Įmonės organizacinės valdymo struktūros. Išorinė aplinka. Pavaldumas (hierarchija ir subordinacija) ir padalinių darbuotojų padėtis vadovo atžvilgiu. Organizacijos projektavimo elementai - įgaliojimų delegavimas. Gamybos ir darbo organizavimas. Darbo procesų valdymas įmonėje. Gamyba. Verslo įmonių bankrotas.
  Vadyba, konspektas(6 puslapiai)
  2005-10-14
 • Verslo organizavimas (3)

  Verslas. Pagrindiniai verslo bruožai. Verslininkas. Verslininko sąvoka. Verslumo samprata. Sąlygos. Ekonominiai principai. Verslo idėjų šaltiniai. Verslo aplinka. Rūšys. Įmonės išorinė aplinka. Tolimosios išorinės aplinkos veiksniai. Artimosios išorines aplinkos veiksniai. Vartotojai. Vidinės aplinkos veiksniai. Veiksniai. Trūkumai. Privalumai. Investavimas. Finansinis investavimas. Verslo situacija Lietuvoje. Konkurencines situacijos rinkoje. Konkurencija. Konkurencijos ypatumai. Gamybos ekonomija. Šalies rinka. Patekimo į rinką kliūtys. Įmonės konkurencingumas. Įmonės konkurencingumo veiksniai. Pagrindinės jėgos, nulemiančios konkurencingumą rinkoje. Įmonės konkurencingumo vertinimas. Rentabilumo rodikliai. Konkurencinės strategijos. Diferenciacija. Fokusavimas. Konkurencijos reguliavimas Lietuvoje. Draudžiami veiksmai. Konkurencijos tarnyba. Verslo rizikos pagrindai. Ūkinės rizikos valdymas. Rizikos veiksniai. Rizikos rūšys ir kvalifikacija. Rizika pagal atsiradimo šaltinį. Rizika pagal atsiradimo priežastį. Rizika pagal pasireiškimo sritį. Nuostolių rūšys. Gamybinio verslo nuostolių veiksniai. Komercinio verslo nuostolių veiksniai. Rinkos analizė ir vertinimas. Rizikos sritys. Rinkos valdymas. Su verslo rizika susiję sprendimai. Rizikos mažinimo būdai. Rizikos koeficientas. Rodikliai. Ekonominiai veiksniai. Kintamos išlaidos. Pastovios išlaidos.
  Vadyba, konspektas(8 puslapiai)
  2006-02-02
 • Verslo organizavimas (7)

  Apibrėžkite verslo ir verslininko sampratas, verslo organizavimo pagrindinius aspektus (nubraižyti ir paaiškinti schemą). Kuo verslininkas naudingas visuomenei ir kokios sąlygos būtinos verslininkystei plėtoti? Ar tos sąlygos yra Lietuvoje? Pateikti pavyzdžių. Kokias žinote verslininkus vienijančias organizacijas Lietuvoje? Apibūdinkite plačiau pasirinktinai vieną iš jų. Kokia yra smulkaus ir vidutinio verslo subjektų klasifikacija? Kodėl pasaulyje smulkaus ir vidutinio verslo įmones remia valstybė? Kokias politines priemones priėmė Europos komisija verslumo skatinimui? Apibūdinkite plačiau pasirinktinai vieną iš jų. Apibūdinkite pagrindines įmonės sėkmingos veiklos prielaidas. Kokios verslininko asmeninės savybės sąlygoja sėkmę? Kaip turi dirbti verslininkas, kad sudarytų prielaidas sėkmingai įmonės veiklai? Kokią reikšmę verslo įmonės sėkmei turi veiklos strategija ir planavimas? Kas tai yra konkurencija, konkurencinis pranašumas ir kokias žinote konkurencinio pranašumo siekimo strategijas? Apibūdinkite jas. Kokius veiksmus, galinčius pakenkti kito ūkio subjekto galimybėms konkuruoti, draudžiama atlikti įmonei? Koks LR įstatymas reglamentuoja šiuos veiksmus? Kokias žinote verslininkystės rūšis? Apibūdinkite jas, pateikdami po 2 konkrečius pavyzdžius (tikslūs įmonių pavadinimai). Kokiais būdais Lietuvoje, remiantis galiojančiais teisės aktais, galima organizuoti verslą? Kokių teisinių formų įmones galima steigti Lietuvoje? Apibūdinkite pagrindinių verslo organizavimo formų privalumus ir trūkumus. Koks reikalingas minimalus įstatinis kapitalas, steigiant UAB, AB? Kokie apribojimai akcininkų skaičiui ir akcijų apyvartai? Apibūdinkite Europos bendrovės sampratą ir ypatumus. Kaip apskaičiuojamas rizikos laukiamas rezultatas? Paaiškinkite matematinės formulės prasmę. Apibūdinkite verslo rizikos mažinimo būdus. Pateikite pavyzdžių. Kokius žinote verslo finansavimo šaltinius? Plačiau apibūdinkite pasirinktinai vieną iš jų. Kokias valstybės pagalbos smulkaus ir vidutinio verslo subjektams formas apibrėžia LR Smulkaus ir vidutinio verslo įstatymas? Apibūdinkite INVEGOS funkcijas. Apibūdinkite INVEGOS teikiamų garantijų ypatumus. Kam reikalingi verslo informacijos centrai ir kokias funkcijas jie atlieka? Plačiau apibūdinkite regiono, kuriame pastoviai gyvenate, verslo centrą. Koks pagrindinis verslo inkubatorių tikslas ir kokią veiklą jie vykdo? Kokia pagalba teikiama inkubuojamoms įmonėms ir kokie pagrindiniai kriterijai, lemiantys įmonės priėmimą į inkubatorių? Plačiau apibūdinkite regiono, kuriame pastoviai gyvenate, verslo inkubatorių.
  Vadyba, konspektas(11 puslapių)
  2010-03-22
 • Verslo organizavimo pagrindai

  Verslo samprata. Verslo raida. Verslo funkcijos ir verslininkystė. Pagrindinės verslo organizavimo ir nuosavybės formos. Pagrindinės verslo organizavimo formos. Individualios (personalinės) įmonės. Ūkinės bendrijos. Akcinės bendrovės. Verslo kūrimas nesteigiant įmonės. Nauji verslo organizavimo būdai. Licencinio verslo įmonės (franšizės). Koncesinės įmonės. Saviskolos bendrijos (kredito unijos). Verslo organizavimo formų pliusai ir minusai. Pagrindinių įvairių tipų įmonių bruožai.
  Vadyba, konspektas(15 puslapių)
  2007-05-02
 • Verslo pagrindai

  Ekonominiai verslo principai. Individualių įmonių kūrimas. Akcininkų teisės ir pareigos. Smulkaus ir vidutinio verslo įstatymas.
  Vadyba, konspektas(4 puslapiai)
  2005-08-17
 • Verslo pagrindai (2)

  Pagrindinės verslo organizavimo formos. Smulkaus ir vidutinio verslo aplinka. Reikalavimai įmonės kūrėjams. Verslo sėkmės faktoriai. Verslo rizikos esmė, veiksniai, formos ir metodai. Įmonės teisinės formos parinkimas. Verslo sumanymas - svarbiausia. Kokia jūsų verslo prasmė? Verslo plano struktūra. Produkcijos gamybos kaštų skaičiavimas. Verslo inkubatoriai. Išteklių naudojimo svarbiausi elementai ir jų valdymas. Veikla. Finansų sritis. Firmos išteklių valdymo procesas. Smulkių ir vidutinių įmonių valdymas. Verslo įmonės finansinės veiklos vertinimas. Naujos verslo įmonės finansavimo tikslai ir instrumentai. Alternatyvios įmonės veiklos finansavimo rūšys: lizingas, faktoringas, forfeitingas. Verslo mokesčiai.
  Vadyba, konspektas(22 puslapiai)
  2005-10-06
 • Verslo pagrindai (4)

  Verslininkystės sąvoka. Verslo funkcijos ir verslininkystė. Išorinės verslo funkcijos. Vidinės verslo funkcijos. Verslo veiksniai. Ekonominiai verslo principai. Verslo aplinka ir konkurencinis įmonės pranašumas. Vertybiniai popieriai. Akcijos.
  Vadyba, konspektas(10 puslapių)
  2006-04-25
 • Verslo planavimas ir organizavimas (2)

  Verslo organizacijos vizija, misija, filosofija ir kultūra. Organizacijos tikslai. Organizacijos vizija. Organizacijos misija. Misijos apibrėžimas turėtų. Formuluojant misiją, reikia atsižvelgti į tokius aspektus. Organizacijos filosofija.Filosofijos formavimas. Organizacijos kultūra. Organizacijos tikslai. Tolimosios (makro) aplinkos įvertinimas. Pagrindiniai išorinės organizacijos aplinkos analizės ypatumai. Šakos perspektyvas ir jos patrauklumą apsprendžia. Pagrindiniai artimosios organizacijos aplinkos analizės ypatumai. Artimosios (mikro) aplinkos įvertinimas. Pirkėjų derėjimosi galios įvertinimas. Potencialių (būsimųjų) konkurentų įvertinimas. Tiesioginių (esamų) konkurentų įvertinimas. Konkurentų ir konkurencinės aplinkos analizė. Įmonės vidinės aplinkos analizė. Įmonės vidinės aplinkos analizė. Strateginių alternatyvų analizė. Strategijų formavimas. Strateginių alternatyvų analizė. Strategijų hierarchija. Korporacinė strategija. Konkurencinio pranašumo įgijimo strategijos.
  Vadyba, konspektas(23 puslapiai)
  2011-06-29
 • Verslo projektai. Projekto rengimas

  Verslo projektai. Projekto samprata ir tipai. Projekto ciklas. Projektų valdymo samprata. Projekto problemų nustatymas. Projekto planavimas. Loginė projekto sandara. Projekto biudžeto sudarymas. Projekto finansavimo paieškos strategija. Socialinių projektų ypatumai. Partnerystės sąvokos apibrėžimas, pagrindiniai bruožai, privalumai ir trūkumai. Partnerystės tarp viešojo ir privataus sektorių atsiradimo priežastys ir raida. Partnerystė kaip alternatyva viešiesiems pirkimams. PPP (Public-Private-Partnership) projektų praktika. Projektų finansavimo ir įgyvendinimo būdai. PPP projektų tipai. Konsesija. PPP projektai Lietuvos praktikoje. Europos Sąjungos (ES) parama ir PPP projektai Lietuvoje. Projekto vertinimo ypatumai. Projektų paraiškų parengimo tvarka.
  Vadyba, konspektas(58 puslapiai)
  2008-12-02
 • Verslo projektų valdymas

  Projekto sąvoka ir savybės. Projekto gyvavimo ciklas. Projektų valdymo samprata. Projektų valdymo turinys. Projektų valdymo funkcijos. Projekto valdymo procesų sistema. Projekto pabaiga ir uždarymas. Projektų kokybės valdymo principai. Suinteresuotų šalių valdymas. Projekto vadovas ir jam keliami reikalavimai. Europos Sąjungos (ES) struktūriniai fondai ir jų administravimas.
  Vadyba, konspektas(12 puslapių)
  2008-12-22
Puslapyje rodyti po