Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba

Vadyba (2297 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Vadybos teorijų raida (2)

  Vadybos teorijų raida. Vadybos mokyklos. teorija. Teorijų svarba. Valdymo teorijų nauda. Valdymo mokyklos (teorijos). Veiksnių apibūdinimai. Vadybos raidos eros. Klasikinė vadybos mokykla. Klasikinė vadybos mokykla. Teorijos pagrindas. F. Taylor. F.Tayloro filosofijos principai. F. Taylor nuopelnai. M.Vėberio koncepcijos esmė. L. Gilberth ir F. Gilberth. Fordizmas. H.L. Gantt. G.Emersonas. G. Emerson "Dvylika našumo principų". Mokslinio valdymo teorijos ribotumas. Administracinė valdymo teorija. Administravimo principai. "Bendrasis ir pramonės valdymas". Klasikinės mokyklos trūkumai. Valdymo teorijos. Žmogiškųjų santykių mokykla. Žmogiškųjų santykių mokykla. Nauji būdai darbo našumui didinti. Autoriai. Žmogiškųjų santykių mokykla. E.Mayo "Žmonėms patinka jausti savo reikšmę". Č. Bernardas "Pareigūno funkcijos". D. McGregor 1960 metų "Įmonės žmogiškoji pusė". Vadovavimo stiliai pagal X ir Y teorijų nuostatas. Organizacijų ypatumai ir skirtumai. Žmogiškųjų santykių teorijos probleminės sritys. Valdymo teorijos. Kiekybinių metodų mokykla. Pradininkai. Kiekybinių metodų mokykla. Matematinės vadybos privalumai. Trūkumai. Naujos vadybos teorijos. Empirinė vadybos teorija (situacinis požiūris). Situacinis požiūris. Sistemų klasifikacija. Organizacijos apibrėžimas sisteminiu požiūriu. Valdymas sisteminiu požiūriu. Procesinis požiūris. Vadybos ciklas procesiniu požiūriu. Šiuolaikinės valdymo teorijos – harmoningo žmogaus koncepcija. Partisipatyvinė teorija (K. Keras, V. Gelermanas). Sėkmingų organizacijų teorijos (T. Pitersas ir R. Votermanas). Visuotinės kokybės vadyba. Sudedamieji kokybės elementai. Trys esminės nuostatos. Penki principai. Dešimt vadybos priemonių. Klausimai.
  Vadyba, konspektas(10 puslapių)
  2006-04-05
 • Vadybos teorijų raida (3)

  Įvadas. Žmogiškųjų santykių mokykla (humanistinė). Kiekybinių metodų mokykla. Empirinė vadybos teorija (situacinis požiūris). Socialinių sistemų vadybos teorija (sisteminis požiūris, sistemų klasifikavimas. Klasikinė vadybos mokykla. Mokslinio valdymo teorija. Visuotinė kokybės teorija. Išvados.
  Vadyba, referatas(15 puslapių)
  2007-01-23
 • Vadybos teorijų raida (4)

  Įvadas. Klasikinė vadybos mokykla. Mokslinio valdymo teorija. Administracinės veiklos organizavimo teorija. Žmogiškųjų santykių teorija. Veiklos ir elgsenos motyvavimo teorija. Visuotinė kokybės teorija. Išvados.
  Vadyba, referatas(14 puslapių)
  2007-09-30
 • Vadybos teorijų raida (5)

  Įvadas. Vadybos mokslo ištakos. Vadybos teorija — kas tai? Ankstyvoji vadyba. Vadybos teorijos raida. Mokslinio valdymo mokykla. Frederickas W. Tayloras (1856-1915). Henry L. Ganttas (1861-1919). Gilbrethai. Klasikinės organizacijos teorijos mokykla. Henris Fayolis (1841-1925). 14 valdymo principų. Maxas Weberis (1864-1920). Mary Parker Follett (1868-1933). Chesteris Barnardas (1886-1961). Bihevioristinė mokykla. Sisteminis požiūris. Vadybos mokslo matematizmo mokykla. Naujos vadybos teorijos. Vadybos raida Lietuvoje. V.A. Graičiūnas (1898-1952). Administracinės vadybos teorija. Kiekybinių metodų mokykla. Empirinė vadybos teorija. Procesinis požiūris. Profesionalioji vadyba. Pagrindinės sąvokos. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(31 puslapis)
  2008-04-01
 • Vadybos teorijų raida (6)

  Įvadas. Klasikinė vadybos mokykla (teorija). Žmogiškųjų santykių mokykla. Kiekybinių metodų teorija. Empirinė vadybos teorija. Procesinis požiūris. Profesionalioji vadyba. Visuominės kokybės vadyba. Išvados.
  Vadyba, referatas(8 puslapiai)
  2012-02-09
 • Vadybos tyrimo proceso organizavimas

  Tyrimo tikslas ir uždaviniai. Tyrimo proceso organizavimas. Empirinių duomenų rinkimas. Tyrimo duomenų patikimumas ir objektyvumas. Tyrimo duomenų apdorojimas. Bendrieji tyrimo programos (planavimo) reikalavimai.
  Vadyba, referatas(16 puslapių)
  2005-11-27
 • Vadybos turinys. Vadybos funkcijos

  Vadybos turinys. Reikšmė ir raida. Valdymo koncepcijų raida. Vadybos mokslas Lietuvoje. Vadybos funkcijos. Planavimas. Organizavimas, jo esmė. Vadovavimas. Motyvavimo esmė ir raida. Kontrolė. Išvados.
  Vadyba, referatas(19 puslapių)
  2006-01-16
 • VadyInformacija, prognozavimas, sprendimų priėmimas

  Užduoties apie avariją dykumoje sprendimas. Atvejis: Avarija dykumoje. Užduotis: Surinkti reikiamą informaciją, prognozuoti galimus padarinius. Sudaryti gelbėjimosi planą ir pavaizduoti jį Ganto kalendorinių grafikų principu. Bendrąsias gelbėjimosi plano mintis išdėstyti raštu. Reitinguoti šiuos 12 daiktų eilės tvarka pagal reikalingumą žmonėms, kurie siekia išgelbėti savo gyvybę. Papildoma informacija, rasta Internete. Gelbėjimosi plano mintys. Ganto grafikas.
  Vadyba, namų darbas(4 puslapiai)
  2006-01-27
 • Vadovas

  Įvadas. Vadovavimas, vadovo darbo funkcijos. Henri Fayolio funkcinis modelis. Vadovų darbo stiliai. Vadovų ir štabų įgaliojimai. Vadovo komunikacijos. Reikalavimai vadovui. Išvados.
  Vadyba, referatas(13 puslapių)
  2006-02-27
 • Vadovas — bendravimo plėtotės organizatorius

  Įvadas. Komunikacijos proceso svarba organizacijoje. Organizacijos vadovo funkcijos bendravimo procese. Vadovo funkcijos. Vadovas – bendravimo plėtotės organizatorius.
  Vadyba, referatas(8 puslapiai)
  2008-10-14
 • Vadovas (3)

  Įvadas. Vadovo samprata. Organizacijos darbuotojų tipai. Vadovo savybės. Vadovavimo stiliai ir valdžios formos. Vadovavimo stiliai, jų reikšmė bei įtaka vadovo darbui. Vadovo valdžios formos. Efektyvaus vadovo darbo principai. Vadovo darbo ypatumai. Silpno ir stipraus vadovo bruožai. Išvados. Priedai (1).
  Vadyba, referatas(24 puslapiai)
  2010-03-20
 • Vadovas ir jo funkcijos

  Vadovas ir jo funkcijos. Valdžia ir autoritetas (M. Folet). Valdžios formos. Prievarta pagrįsta valdžia. Atlygiu pagrįsta valdžia. Teisės valdžia. Ekspertinė valdžia. Pavyzdžio valdžia. Valdžia ir atsakomybė. Vadybinis darbas kaip profesija. "Mokslinis valdymas" ir "vadybos mokslas". Vadovų profesionalų veiklos organizavimo principai (Folkas, Njumenas). Njumeno suformuluoti principai. Vadovavimo stiliaus turinys ir reikšmė. Vadovavimo stiliai. Autoritarinis (autokratinis) vadovavimo stilius. Demokratinis vadovavimo stilius. Liberalus vadovavimo stilius. Keturios Laikerto vadovavimo stiliaus sistemos. Vadovavimo stiliaus rūšys pagal Vrumą. Vadovo veiklos sąsaja su jo asmeninėmis ir dalykinėmis savybėmis. Vadovo bruožai (silpno ir stipraus). Vadovo kvalifikacija. Vadovo mąstymo tipas. Vadovo rengimo planavimas.
  Vadyba, konspektas(5 puslapiai)
  2006-01-16
 • Vadovas ir lyderiavimas

  Vadovas ir jo lyderiavimas. Populiarūs vadovų tipai. Reikalavimai vadovui. Vadovavimo stiliai. Autokratinis valdymo stilius. Demokratinis valdymo stilius. Liberalinis vadovavimo stilius. K. Levino vadovavimo stiliai. Stilių suderinamumas. Valdymo lygiai. Individualus valdymo stilius. Įvairūs vadovavimo stiliai. F. Friedlerio pasiūlyti vadovavimo stiliai. Vadovavimas tušinuku. Vadovavimo stiliaus parinkimas. Įvertinant vadovo asmenybę. Įvertinant darbuotojų charakteristikas.
  Vadyba, konspektas(16 puslapių)
  2007-02-22
 • Vadovavimas (11)

  Įvadas. Vadovo savybės. Vadovui keliami reikalavimai. Vadovo autoritetas. Vadovų charakterių bruožai. Vadovo uždaviniai. Testas. Išvados.
  Vadyba, referatas(12 puslapių)
  2007-02-15
 • Vadovavimas (12)

  PowerPoint pristatymas. Vadovavimo esmė. Vadovo sugebėjimai. Valdžios formos. Vadovavimo stiliaus ir valdymo metodų samprata. Valdymo stilių klasifikacija. Valdymo stiliai. Valdymo metodai.
  Vadyba, pristatymas(14 skaidrių)
  2007-04-04
 • Vadovavimas (14)

  Įvadas. Valdymo kadrų darbo laiko tyrimo metodai. Anketinė ir žodinė apklausa. Darbo laiko autofotografija. Tiesioginė autofotografija. Darbo laiko fotografavimas ir chronometravimas 10 Momentinių stebėjimų metodas. Valdymo kadrų darbo laiko struktūra. Valdymo kadrų darbo laiko panaudojimo tobulinimas. Pasenę stereotipai kasdieniniame vadovo darbe. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(20 puslapių)
  2007-10-16
 • Vadovavimas (16)

  Įvadas. Referato tikslas - išanalizuoti remiantis moksline literatūra vadovavimą. Todėl norint pasiekti referato tikslą yra formuluojami šie uždaviniai: Vadovas. Vadovo samprata. Pagrindiniai vadovo elgesio stiliaus elementai. Vadovo etika. Žmogaus elgesio bruožai. Vadovai vyrai ir moterys. Vadovavimas. Veiklos motyvavimas (vadovavimas). Vadovavimo stiliai. Vadovavimo būdai. Vadovavimas konfliktams. Žmonių elgesio modifikavimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(10 puslapių)
  2009-11-26
 • Vadovavimas (17)

  Įvadas. Darbo tikslas: išsiaiškinti vadovo lyderystės stiliaus poveikius darbuotojų pasitenkinimui darbu. Vadovavimas. Vadovas ir lyderis. Vadovavimo samprata. Lyderiavimo samprata. Valdymo situacijos tvirtumas. Komandos valdymas. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(9 puslapiai)
  2010-01-05
 • Vadovavimas (5)

  Įvadas. Vadovavimo esmė. Vadovų tipai. Vadovo funkcijos. Vadovavimo stilius ir valdymo metodų samprata. Reikalavimai vadovui.
  Vadyba, referatas(12 puslapių)
  2006-10-30
 • Vadovavimas (6)

  PowerPoint pristatymas. Vadovavimas. Valdžios formų klasifikacija. Vadovų tipai. Vadovo funkcijos. Vadovavimo stilius ir valdymo metodų samprata. Reikalavimai vadovui. Išvados.
  Vadyba, pristatymas(8 skaidrės)
  2006-10-30
Puslapyje rodyti po