Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba

Vadyba (2297 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Vadybos sąvokos. Valdymo funkcijos ir metodai

  Įvadas. Darbo tikslas: Išanalizuoti vadybos sąvokas ir valdymo funkcijas ir metodus. Vadybos sąvoka. Organizaciniai elementai ir valdymo procesas. Bendra organizacijų charakteristika. Valdymo lygiai. Valdymo funkcijos. Valdymo metodai. Tyrimo rezultatų analizė. Išvados.
  Vadyba, referatas(28 puslapiai)
  2009-03-25
 • Vadybos sprendimai ir jų formavimo metodai

  Įvadas. Vadybos sprendimų tipai. Sprendimų priėmimo procesai. Loginiai ir euristiniai sprendimų priėmimo būdai. Grupinis protinis darbas sprendžiant. Grupinio darbo organizavimo formos. Išvados.
  Vadyba, referatas(11 puslapių)
  2006-03-31
 • Vadybos sprendimo priėmimo etapai

  Įvadas. Apibrėžimai. Referato tikslai. Racionalaus sprendimo priėmimo modelis. C. Lanferio sprendimo schema . Struktūruotas Herberto A. Simono sprendimų priėmimo modelis. Siūlomas sprendimų priėmimo modelis. Išvados.
  Vadyba, referatas(5 puslapiai)
  2005-08-08
 • Vadybos strategija

  Valdymo funkcijos. Strateginis planavimas. Tikslai. Strateginės alternatyvos. Strateginio plano įgyvendinimas. Kaip taisyklės ir procedūros padeda siekti tikslų. Strateginio plano įgyvendinimo valdymas ir kontrolė. Išvados. Darbo organizavimas. Tikslai. Rekomendaciniai įgaliojimai. Funkciniai įgaliojimai. Išvados. Klausimai temai pakartoti. Klausimai diskusijoms.
  Vadyba, konspektas(14 puslapių)
  2006-04-07
 • Vadybos studijų programų uždaviniai europinių standartų kontekste

  Įvadas. Istoriniai vadybos mokslo šaltiniai. Vadybos mokslo teoriniai aspektai. Vadybos samprata. Vadybos mokslo ir studijų sistema bei jos elementai. Vadybos principai. Vadybos funkcijos. Vadybos metodai. Vadybos mokslo veiklos sektoriai. Vadybos mokslo aplinkos tendencijos europinių standartų (ES) kontekste. Išvados.
  Vadyba, referatas(13 puslapių)
  2006-05-10
 • Vadybos teoretikai

  Įvadas. Niccolo Machiavelli. Saint-Simonas. Nuostabusis Adamo Smitho pasaulis. Robert Owen. Ekonominis mokslas. Vadybos minties vystymasis Lietuvoje. Išvados.
  Vadyba, referatas(21 puslapis)
  2005-12-18
 • Vadybos teoretikai ir jų indėlis vadybos moksle

  Įvadas. Vadybos teorijos ištakos. Robertas Ouenas. Čarlis Bebaidžas. Henris R. Tounas. Vadybos teorijos pradininkai. Frederikas U. Teiloras. Luis D. Brendžis. Henris L. Gantas. Lilija Džilbret ir Frankas Džilbretas. Česteris Bernardas. Maksas Veberis. Anri Fajolis. Duglas Makgregoras. Hugo Munstenbergas. Meri P. Follett. Garingtonas Emersonas. Haris A. Čopfas. Vadybos teorijos pradininkai Lietuvoje. Pranas Lesauskis. Jonas Šimkus. Pranas Viktoras Raulinaitis. Vytautas Andrius Graičiūnas. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2007-12-03
 • Vadybos teorija

  Išorinių jėgų poveikis vadybai. Vadybos pokyčių varomosios jėgos: chaoso teorija, darbo jėgos įvairovė, globalizacija. Chaoso teorija. Darbo jėgos įvairovė. Globalizacija. Besimokanti organizacija: vizija ir kultūra, atvira vadyba, naujos karjeros galimybės, valdžios suteikimas, naujos struktūros. Besimokanti organizacija. Vizija ir kultūra. Valdžios suteikimas. Naujos struktūros. Atvira vadyba. Naujos karjeros galimybės. Organizacijos aplinka: tiesioginio ir netiesioginio poveikio elementai. Išoriniai organizacijos elementai. Vidiniai organizacijos elementai. Socialiniai kintamieji. Vadybos teorijos raida. Mokslinio valdymo mokykla. Mokslinio valdymo mokykla. F. Teiloras savo filosofiją grindžia tokiais pagrindiniais principais. Pagrindiniai L. Ir F. Gilbretų teiginiai. Mokslinio valdymo teorijos privalumai. Mokslinio valdymo teorijos trūkumai. Klasikinės organizacijos teorijos mokykla. A. Fajolis. Klasikinės organizacijos teorijos mokyklos privalumai. Trūkumai. Bihevioristinės mokyklos pagrindiniai teiginiai. Hotorno eksperimentas. Hotorno eksperimentas leido suformuluoti išvadą, kad neformalios darbo grupės – socialinė darbuotojų aplinka – teigiamai veikia darbo našumą. Hotorno tyrimo išvados. Vadybos mokslo mokyklos indėlis. Nauji vadybos teorijos pasiekimai: sisteminis požiūris, atsitiktinumų požiūris, dinamiški santykiai. Vadybos mokslo mokykla. Vadybos mokslo mokyklos privalumai ir trūkumai. Nauji vadybos teorijos pasiekimai. Sisteminis požiūris. Situacinis (atsitiktinumų) požiūris. Dinamiškų santykių požiūris. Valdymo proceso esmė. Pagrindinės vadybos funkcijos. Valdymo proceso modelis. Sprendimų priėmimas kaip problemų ir galimybių identifikavimas. Sprendimų tipai: programuojami ir neprogramuojami sprendimai. Spendimo priėmimo metodai.
  Vadyba, špera(10 puslapių)
  2008-11-18
 • Vadybos teorija (2)

  Planavimo kaip vadybos funkcijos esmė. Tikslų vaidmuo organizacijoje ir planavimo žingsniai. Planų hierarchija: misija, strateginiai planai, operatyviniai planai. Strateginiai planai. Operatyviniai planai. Organizacinių struktūrų projektavimo tikslas, struktūra: darbo pasidalijimas, struktūrinių grandžių formavimas, hierarchija, koordinavimas. Klasikinis, užduoties–technologijos ir aplinkos požiūriai į organizacinį projektavimą. Užduoties-technologijos požiūris. Aplinkos požiūris. Linijinė valdymo struktūra, linijinė-štabinė struktūra, funkcinė valdymo struktūra. Šiuolaikinės organizacijos valdymo struktūros: projektinė, matricinė, prekinė, segmentinė ir geografinė valdymo struktūros. Valdymo metodo sąvokos esmė. Ekonominiai valdymo metodai. Administraciniai(teisiniai) valdymo metodai. Socialiniai ir psichologiniai valdymo metodai. Administraciniai valdymo metodai. Valdymo stilių įvairovė. Vadovavimas ir valdžios formos: prievarta. paremta valdžia, atlyginimu paremta valdžia. Eksperto valdžia. Pavyzdžio etaloninė valdžia. Teisinė valdžia. Kontrolės organizavimo procesas. Efektyvios kontrolės bruožai.
  Vadyba, špera(8 puslapiai)
  2008-12-30
 • Vadybos teorijos

  Organizacija. Darbo mokslinio organizavimo teorija. Darbo našumo principai. Idealaus biurokratinio valdymo teorija. M.Vėberio koncepcijos esmė. Administracinės veiklos organizavimo teorija. Žmogiškųjų santykių teorija. Darbuotojų dalyvavimas valdyme. Veiklos ir elgsenos motyvavimo teorija. Pagrindinės sociopsichologinių teorijų išvados. Integratyvaus mokslo teorija. Klasikinė sisteminė teorija. Organizacijų klasifikacija. Sistemų teorijos metmenys. Sistema. Pagrindinės visų sistemų savybės. Organizacija-socialinė ekonominė sistema. Sisteminis organizacijos valdymas. Situatyvinė teorija. Organizacinio vystymo ir strateginio valdymo teorijos. Motyvavimo ir vadovavimo teorijos. Sėkmingų organizacijų teorijos.
  Vadyba, špera(6 puslapiai)
  2005-08-16
 • Vadybos teorijos (2)

  Įvadas. Pirmosios vadybos teorijos. Mokslinės vadybos teorija. Klasikinė vadybos teorija. Žmogiškųjų santykių teorija. Naujoji vadybos mokslo mokykla. Empirinė valdymo koncepcija. Naujausios valdymo teorijos. Vadybos mokslas Lietuvoje. Išvados.
  Vadyba, referatas(12 puslapių)
  2006-05-17
 • Vadybos teorijos (3)

  Vadybos mokslo atsiradimas ir vystymasis istoriniu požiūriu. Vadybos mokslo vystymasis Lietuvoje. Klasikinė vadybos mokykla. Mokslinio valdymo teorija. F. Teiloro darbo organizavimo principai. M. Vėberio nuostatos. H.Fordo organizavimo sistema. L. ir F. Gilbrethų tyrinėjimai. H. L. Gantto skatinimo sistema. H.Emersono metodikos. H. Fayolio moksliniai metodai. Amerikiečių ir japonų vadybos mokyklų palyginimas. Vadybos teorijos pritaikymas šiandieninėje praktikoje. Išvados.
  Vadyba, referatas(9 puslapiai)
  2007-04-05
 • Vadybos teorijos (4)

  Įžanga. Vadybos tendencijos. Sisteminis požiūris. Situacinis požiūris. Dinamiški santykiai. Globalizacija ir valdymas. Išvados.
  Vadyba, referatas(24 puslapiai)
  2010-03-14
 • Vadybos teorijos evoliucija

  Istorinis valdymo kontekstas. Valdymo teorijos pirmtakai. Klasikinio valdymo perspektyva. Frederikas W. Teiloras, Haringtonas Emersonas kt, Klasikinė organizacijos teorija: Fajolis, Žmogiškųjų santykių mokykla: Folet, E. Meijo, Č. Bernardas (Ch. Bernard), Maslow, kt, Sociopsichologinės teorijos: Makgregoras. Sociokultūrinės srovės ir valdymo istorija: pradžioje, naujieji amžiai, klestėjimo amžius, dabartis. Užduotys.
  Vadyba, referatas(22 puslapiai)
  2006-01-19
 • Vadybos teorijos objektas

  Vadybos teorijos objektas. Jo sandara. Vadybos teorijos atsiradimas, raida ir reikšmė pasauliui bei Lietuvai. Valdymo teorijos mokyklos. Valdymo principai. Pagrindiniai vadybos teorijos atstovai ir jų mintys. Vadybos raida Lietuvoje.
  Vadyba, konspektas(4 puslapiai)
  2005-10-07
 • Vadybos teorijos raida

  Vadybos teorija- kas tai? Ankstyvoji vadyba. Vadybos teorijos raida. Mokslinio valdymo mokykla. Klasikinės organizacijos mokykla. Bihevioristinė mokykla. Žmonių santykių judėjimas. Perėjimas nuo žmonių santykių prie bihevioristinio mokslo požiūrio. Vadybos mokslo mokykla. Sisteminis požiūris. Pagrindinės sąvokos.
  Vadyba, referatas(19 puslapių)
  2006-05-13
 • Vadybos teorijos raida (2)

  PowerPoint pristatymas. Mokslinio valdymo mokykla. Pagrindinės išvados. H.L. Gantto idėjos. Pagrindinis H. Fordo gamybos. H. Emersonas (Emerson, 1853-1931). Klasikinės organizacijos teorijos mokykla. Administracinės veiklos organizavimo teorija Henris Fayolis (pranc. 1841 – 1925). Žmogiškųjų santykių teorija Mary Parker Follett. Bihevioristinė (elgesio) mokykla. F. Herzberg 1949 – 1953 metai. D. McGregor.
  Vadyba, pristatymas(16 skaidrių)
  2008-12-19
 • Vadybos teorijos svarba

  Įvadas. Vadybos istorija, esmė ir sąvokos. Vadyba senovėje. Vadybos mokslo raida. N. Makiavelio suformuluoti principai organizacijų valdymui. Bažnyčios, valstybės, armijos reikšmė vadybos formavimuisi. Vadybos teorijos ir praktikos raida XX amžiuje. Mokslinė vadybos mokykla. Klasikinė vadybos mokykla. Žmoniškųjų santykių teorija. Naujoji valdymo mokykla. Empirinė valdymo mokykla. Vadybos ištakos senojoje Lietuvoje. Vadybos raida 1918-1940 metais. Kodėl reikia studijuoti vadybos teoriją? Išvados.
  Vadyba, referatas(11 puslapių)
  2006-12-15
 • Vadybos teorijų evoliucinė prigimtis

  Įvadas. Vadybos teorijų vystymosi aplinka ir prielaidos. Vadybos mokyklų raida. Klasikinė vadybos mokykla. Mokslinio valdymo teorija. Klasikinė vadybos mokykla. Administracinė valdymo teorija. Žmogiškųjų santykių mokykla. Kiekybinių metodų mokykla. Naujos vadybos teorijos. Empirinė vadybos teorija. Socialinių sistemų vadybos teorija. Šiuolaikinių vadybos teorijų atsiradimo prielaidos. Išvados.
  Vadyba, referatas(13 puslapių)
  2007-05-11
 • Vadybos teorijų raida

  Vadybos mokslo ištakos, klasikinės orgvadybinės teorijos, klasikinės sociopsichologinės teorijos, ankstyvosios empirinės teorijos, naujausios pastarųjų dešimtmečių teorijos, trumpa vadybos raidos Lietuvoje apžvalga. Išvados.
  Vadyba, referatas(14 puslapių)
  2005-07-17
Puslapyje rodyti po