Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba

Vadyba (2297 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Vadybos funkcijos. Planavimas

  PowerPoint pristatymas. Planavimas. Priežastys dėl kurių planuoti būtina. Planavimo etapai (žingsniai). Pasiruošimas planavimui susideda iš 4 žingsnių. Planavimo horizontai. Kas užsiima planavimu įmonėje? Planavimas organizacijoje. Organizacijos planai pagal periodiškumą. Pagal plano turinio pateikimo formą. Pagal savo pobūdį. Galimi šie įmonės planai.
  Vadyba, pristatymas(15 skaidrių)
  2007-07-05
 • Vadybos funkcijos. Vadovavimas

  Vadybos apibrėžimas Vadybos funkcijos. Planavimas. Planavimo principai. Organizavimas. Organizacijos kultūra. Organizacijų struktūra. Vadovavimas. Vadovavimo teorijos. Motyvavimas. Kontrolė. Auditas. Visuotinės kokybės vadyba. Kolektyvas. Samprata. Veiklos sąlygos. Veiklos normatyvai. Veiklos savivalda organizacijoje. Bendrosios išvados.
  Vadyba, referatas(21 puslapis)
  2006-01-22
 • Vadybos funkcijos. Vadovavimas (2)

  PowerPoint pristatymas. Vadybos funkcijos. Vadovavimas. Vadybos funkcijos. Vadovavimas (3). Motyvavimo esmė ir raida. Motyvavimo esmė ir raida (8). A. Maslowo teorija. A. Maslowo teorija (4). F. Herzbergo teorija. F. Herzbergo teorija (3). D. MakKlelando motyvavimo teorija. D. MakKlelando motyvavimo teorija (2). Procesinės motyvavimo teorijos. V. Vrumo vilčių teorija. V. Vrumo vilčių teorija (3). Teisingumo teorija. Teisingumo teorija (2). Porterio-Laulerio modelis. Porterio-Laulerio modelis (2). Motyvavimas ir kompensavimas.
  Vadyba, pristatymas(31 skaidrė)
  2011-03-07
 • Vadybos funkcijų sistema

  Įvadas. Planavimas. Planavimo horizontai. Planų pavidalai. Organizavimas. Delegavimas. Organizacijos valdymas. Valdymo centralizacija ir decentralizacija. Vadovavimas ir motyvavimas. Valdžios formų klasifikacija. Motyvavimas. Kontrolė ir reguliavimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(13 puslapių)
  2006-09-18
 • Vadybos funkcijų sistema (2)

  Įvadas. Planavimas. Planavimo horizontai. Planų pavidalai. Organizavimas. Delegavimas. Organizacijos valdymas. Valdymo centralizacija ir decentralizacija. Vadovavimas ir motyvavimas. Valdžios formų klasifikacija. Motyvavimas. Kontrolė. Valdymo funkcijų klasifikavimas pagal autorius. Išvados.
  Vadyba, referatas(14 puslapių)
  2008-11-26
 • Vadybos informacinės sistemos koncepcija

  Informacinės sistemos koncepcija (specifikavimas). Bendros nuostatos. Pagrindinė dalis. Informacinės sistemos paskirtis ir kūrimo tikslai. Informacinės sistemos paskirtis. Informacinės sistemos (IS) pagrindiniai tikslai. Kompiuterizuojamo objekto pageidaujama būsena. Kompiuterizuojamo objekto apibūdinimas. Informacinių sistemų (IS)informacijos srautai. Srautų grafinis vaizdavimas. Informacinėse sistemose (IS) laikoma informacija. Informacinių sistemų (IS) vartotojams teikiama informacija. Informacinės sistemos efektyvumas. Informacinės sistemos kūrimo sąnaudos. Informacinės sistemos aptarnavimo (einamosios) sąnaudos. Informacinės sistemos prognozuojama nauda. Informacinėms sistemoms (IS) keliami reikalavimai. Informacinių sistemų (IS) projekto valdymas.
  Vadyba, konspektas(26 puslapiai)
  2008-05-29
 • Vadybos informacinių sistemų apžvalga

  Įvadas. Informacijos poreikis. Vadybos informacinių sistemų klasifikacija. Žmogaus vaidmuo vadybos informacinėje sistemoje. Vadybos informacinės sistemos Lietuvoje. Išvados.
  Vadyba, analizė(10 puslapių)
  2007-05-16
 • Vadybos koncepcijos

  Mokslinio termino " verslo orientacijos" ("koncepcijos") samprata. Rinkodaros koncepcijos. Lietuvos ir užsienio įmonių orientacijos. Philip Kotler ir Vytauto Dikčiaus požiūris į marketingo koncepciją.
  Vadyba, namų darbas(8 puslapiai)
  2006-05-12
 • Vadybos medis - vadybos teorijų išraiška

  Vadybos medis. Medžio šaknys. Klasikinė vadybos mokykla. Žmogiškųjų santykių mokykla. Medžio kamienas. Medžio šakos. Personalo vadyba. Finansų valdymas. Konfliktų vadyba. Pokyčių (inovacijų) vadyba. Medžio lapai. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(14 puslapių)
  2006-02-28
 • Vadybos mintis senuosiuose šaltiniuose

  Įvadas. Vadyba. Mozė Senajame Testamente. Mozės asmenybė. Mozės įstatymai. Sun Tzu. "Karo menas". Sun Tzu strategija versle. Senos tiesos – geros tiesos. Platonas. Platono "Valstybė". Išvados.
  Vadyba, referatas(23 puslapiai)
  2008-11-09
 • Vadybos mokyklos

  Visuotinio dalyvavimo valdyme teorija. Profesionalaus menedžerizmo teorija. Sisteminis požiūris. Naujausios pastarųjų dešimtmečių teorijos. Sėkmingų organizacijų teorijos. Japonijos vadybos fenomenas. Vakarietiškoji vadyba. Vadybos raida Lietuvoje 1920–1940 m. Vadybos teorijų raida. Vadybos mokyklos. F.W. Taylor (1856-1915). Henry L. Ganttas (1861-1919). Frankas (1868-1924) ir Lilian (1878-1972). Gilbrethai. Klasikinės organizacijos teorijos mokykla. Henris fayolis (1841-1925). Maxas weberis (1864-1920). Mary Parket Follett (1868-1933). Garingtonas Emersonas (1853-1931). Demmingo 14 efektyvaus valdymo principų. Bihevioristinė mokykla. Veiklos ir elgsenos motyvavimo teorijos. McGregor teorija "X". McGregor teorija "Y"
  Vadyba, konspektas(8 puslapiai)
  2009-03-02
 • Vadybos mokyklos (2)

  Įvadas. Vadyba – kaip mokslas. Vadyba. Vadybos funkcijos. Vadyba kaip Valdymas + Motyvavimas. Vadybos rūšys. Vadybos mokyklų atsiradimo priežastys. Naujas vadovavimas, vaidmenys ir kompetencijos. Empirinė vadybos teorija (situacinis požiūris). Socialinė vadybos teorija (sisteminis požiūris). Procentinis požiūris. Šiuolaikinių valdymo teorijų atsiradimo prielaidos. Visuotinės kokybės vadyba. Vadovaujančios atsakomybės bendruomenės. Klasikinės ir žmogiškųjų santykių mokyklų pagrindinės teorijos. Vadovavimo stiliai pagal X ir Y teorijų nuostatos. Organizacijų ypatumai ir skirtumai. Išvados.
  Vadyba, referatas(14 puslapių)
  2009-05-18
 • Vadybos mokyklų teorijos ir raida

  Vadybos mokyklų atsiradimo priežastys. Pagrindinės vadybos mokyklos. Darbo mokslinio organizavimo mokykla. Žmogiškųjų santykių mokykla. Socialinių sistemų vadybos mokykla. Kiekybinių metodų mokykla. Empirinė vadybos mokykla. Išvados.
  Vadyba, referatas(12 puslapių)
  2005-10-19
 • Vadybos mokslas Lietuvoje

  PowerPoint pristatymas. Vadybos raida Lietuvoje 1918 – 1941 metais. Vadybos mokslo formavimosi etapas Lietuvoje.
  Vadyba, pristatymas(12 skaidrių)
  2007-10-22
 • Vadybos mokslas Lietuvoje: V. Graičiūno indėlis į klasikinės organizacijos teorijos raidą

  PowerPoint pristatymas. Paskaitos tikslai. Prielaidos. Klasikinės organizacijos (administravimo) teorijų plėtra iki 1935 metų. Vytautas Andrius Graičiūnas. V. Graičiūno profesinė veikla Lietuvoje. V. Graičiūno profesinė ir mokslinė veikla Europoje. Organizacijos vidiniai ryšiai. Valdomumo norma. "Organizacijos vidiniai ryšiai" reikšmė. V. Graičiūno mokslinė veikla Lietuvoje po 1935 metų. Mokslinės vadybos draugijos veikla. V. Graičiūno veikla Lietuvoje po 1940 metų. V. Graičiūno nuopelnai vadybos mokslui.
  Vadyba, pristatymas(15 skaidrių)
  2010-06-30
 • Vadybos mokslo atsiradimo prielaidos

  Įvadas. Vadyba. Valdymo samprata. Vadybos mokslo atsiradimo ištakos ir vystymasis. Vadybos mokslo atsiradimas. Vadybos mokslo ištakos ir vystymasis istoriniu požiūriu. Vadybos vystymosi istorinės tendencijos. Vadybos koncepcija . Pirmoji vadybos vystymosi stadija. Antroji vadybos vystymosi stadija. Trečioji vadybos vystymosi stadija. Vadybos mokslas Lietuvoje. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(16 puslapių)
  2007-01-18
 • Vadybos mokslo ištakos

  PowerPoint pristatymas. Pristatymo tikslai. Teorija. Ankstyvosios valdymo prielaidos. Istorinis pagrindas vadybos teorijoms. Sun Tzu. Karinės armijos valdymo principai. Makiavelis, 1531 metai. Industrinė revoliucija. Pirmieji industrinės eros vadybos teoretikai. Pirmųjų vadybos teorinių minčių ribotumai.
  Vadyba, pristatymas(12 skaidrių)
  2008-04-16
 • Vadybos mokslo ištakos ir reikšmė

  Vadybos mokslo ištakos. Nacionalinių vadybos ypatumų esmė. Vadybos raida Lietuvoje. 1920 – 1940 metai. Sovietinis laikotarpis. 1990 – 1997 metai. Išvados.
  Vadyba, referatas(9 puslapiai)
  2005-05-30
 • Vadybos mokslo mokykla

  Vadybos mokslo mokykla. Sprendimų teorija. Matematinė teorija. Herbertas A. Saimonas. Norbertas Vineris. Vytautas Andrius Graičiūnas. Valdymo ryšių skaičiaus augimas didinant pavaldinių skaičių. Skaičiavimai vadyboje. Gamybinės veiklos analizė. Pelningumo koeficientas pagal bendrąjį pelną. Pelningumo koeficientas pagal grynąjį pelną. Veiklos (operacinių) sąnaudų analizė. Kontribucijos analizė. Operacinis svertas. Išteklių valdymas. Turto apyvartumas. Grynojo apyvartinio kapitalo dalis turte. Atsargų apyvartumas. Gautinų skolų apyvartumo rodiklis. Mokėtinų skolų apyvartumas. Darbo išteklių panaudojimo efektyvumo rodikliai. Pajamingumo analizė. Turto grąža. Turto, kapitalo, akcijos pajamingumas pagal bendrąjį pelną. Matematiniai metodai vadyboje.
  Vadyba, referatas(19 puslapių)
  2008-01-08
 • Vadybos mokslo mokykla: kiekybinės valdymo teorijos

  PowerPoint pristatymas. Pristatymo tikslai. Prielaidos. Operacijų tyrimų komandos. Objektas – gamybos valdymas. Kiekybinės technikos. Tiesinis programavimas. Tiesinio programavimo efektyvinimas. Eilių modeliai. Išteklių modeliai (EOQ). Kritinio kelio metodas (CPM). PERT metodas. PERT tinklo kūrimo žingsniai. Lūžio taško metodas. Lūžio taško analizė. Lūžio taško metodas. Būsimoji vertė. Būsimosios vertės skaičiavimo pavyzdys. Gamybos ir žaliavų planavimo technikos. Nuopelnai vadybos mokslui.
  Vadyba, pristatymas(20 skaidrių)
  2008-04-29
Puslapyje rodyti po