Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba

Vadyba (2297 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Vadyba (15)

  Įvadas. Organizacijos, vadovai ir sėkmingas valdymas. Vadybos teorijos raida 5 testai. Organizacijos vidinė ir išorinė aplinka. Sprendimų priėmimas. Testai. Bendravimo procesai. Strateginis planavimas. Organizavimas ir organizacinių struktūrų projektavimas. Darbuotojų motyvavimas. Vadovavimas ir lyderiavimas. Testai. Kontrolė. Darbo išteklių valdymas. Socialinė atsakomybė ir etika. Gamybos valdymas.
  Vadyba, konspektas(57 puslapiai)
  2005-12-17
 • Vadyba (16)

  Rinkodara (marketingas). Marketingo uždaviniai ir tipai. Rinka ir rinkos tyrimai. Rinkos klasifikavimas. Rinkų segmentavimas. rinkų tipai. Kaina ir kainodara. Turto nusidėvėjimas. Amortizacija. Nusidėvėjimo skaičiavimo metodai. Personalo vadyba. Darbo organizavimo esmė. Darbo vietų organizavimas. Darbo normos ir jų funkcijos. Darbo užmokesčio formos ir atmainos. Kokybė ir jos parametrai. Kokybės valdymas. Verslo planų sudarymas.
  Vadyba, špera(8 puslapiai)
  2005-12-18
 • Vadyba (17)

  Netiesioginio poveikio išorės aplinka. Galia ir valdžios pasiskirstymas. D. McClelland poreikių teorija ir jos taikymas motyvacijai. Bendravimo tobulinimo būdai: informacijos priėmimo gerinimas, komunikacijos ryšių tobulinimas. Derybų esmė, pasirengimas deryboms.
  Vadyba, namų darbas(10 puslapių)
  2005-12-18
 • Vadyba (18)

  Valdymas. Vadyba. Sistema. Organizacija. Organizacijos tikslų kompleksas. Organizacijos aplinka. Valdymo objektas ir valdymo subjektas. Vadybos mokyklos. Organizacijų įvairovė. Vadybinio darbo ypatumai tam tikrose ūkio srityse. Sprendimų parengimas ir priėmimas. Sprendimo modeliai ir jų tipai. Matematinis modeliavimas. Valdymo informacinės technologijos. Valdymo struktūros. Valdymo struktūrų projektavimas ir aktualizavimas. Pavedimai ir jų kontrolė: Darbo pasidalijimas ir koordinavimas organizacijose. Organizacinės valdymo struktūros. Teisinio vadybos reguliavimo būtinumas. Norminių aktų hierarchija; įstatymai; įstatai; nuostatai; instrukcijos; normos. Kolektyvinė darbo sutartis. Svarbiausi nuolat veikiantieji vadybos dokumentai. Misija ir vizija. Tikslai, jų hierarchija. Aplinka. Valdymo funkcijų klasifikacija. Strateginis planavimas ir valdymas. Strategijos parengimas. Strategijos įgyvendinimas. Darbo pasidalijimas ir koordinavimas. Gamybos organizavimas. Įgaliojimų paskirstymas. Planinių sprendimų parengimas. Tinklinis planavimas. Operatyvusis planavimas. Sprendimo priėmimo procesas. Optimalių sprendimų suradimo metodai. Prognozavimo esmė. Prognozavimo metodai. Reguliavimo, kaip valdymo funkcijos samprata. Kontrolė. Apskaita. Analizė. Valdžia ir asmeninė įtaka. Vadovavimo stiliai. Skatinimas. Valstybės valdymas. Įmonės kūrimo technologija. Steigėjai. Steigimo dokumentai. Įmonių registravimas. Savininkų vaidmuo valdyme. Renkami valdymo organai. Skiriami valdymo organai. Įvairių rūšių įmonių valdymo ypatybės. Gamybos tipai. Įmonės gamybos struktūra. Gamybos procesas. Gamybinės struktūros. Darbo užmokesčio reglamentavimas. Darbo užmokesčio formos. Darbo įvertinimas. Darbo užmokestį sąlygojantys veiksniai. Kokybė. Kokybės standartai. Kokybės kontrolė. Kokybės valdymo sistemos ir jų įgyvendinimas. Aprūpinimo ištekliais organizavimas. Išteklių atsargų valdymas. Sandėlių ūkis.
  Vadyba, špera(20 puslapių)
  2005-12-20
 • Vadyba (19)

  Kas yra marketingas, marketingo koncepcijos, marketingo tipai, 4p (pi) pagrindiniai marketingo komplekso elementai, aplinkos komponentai, rinka, reali rinka, potenciali rinka, rinkos segmentas, tarpasmeniniai faktoriai, asmeniniai faktoriai, prekė, gyvavimo ciklas , prekių klasifikavimas, prekių linija, asortimentas, kanibalizacija, asortimento tobulinimo kryptys, naujų prekių kūrimo etapai, prekinis ženklas, prekinis simbolis, įpakavimo funkcijos,
  Vadyba, špera(7 puslapiai)
  2005-12-20
 • Vadyba (2)

  Vadybos ir menedžmento supratimas, Vadybos proceso turinys ir lygiai, Organizacijos grupavimas, Vadybai būdingi bruožai, Vadybos funkcijos, Vadovų lygiai, Organizacijos sėkmės elementai, Organizacinės sistemos vertinimo kriterijai, Svarbiausia – žmonių asmeninės savybės, Žmonių elgesys grupėje, Lyderystė arba vadovų tipai, Tiesioginio ir netiesioginio poveikio rezultatai, Planavimas, Rinka, Organizacijos stipriųjų ir silpnųjų pusių vertinimas, Alternatyvų pasirinkimas, Galimybių prekių požiūriu matrica, Strategijos realizavimas, Sprendimų priėmimas, Tipiniai sprendimai vadybos funkcijose, Sprendimų priėmimo proceso elementai, eiliškumas, Stilių priklausomybė nuo vadovo mažesnio ar didesnio dėmesio pavaldiniams, pačiai gamybai, Vadybos valdymo tinklelis, Vadybos skyrių išskyrimas situaciniu požiūriu, F.Fiedler.
  Vadyba, konspektas(30 puslapių)
  2004-11-13
 • Vadyba (20)

  Pagrindiniai ekonominiai rodikliai. Pradiniai duomenys. Resursų sunaudojimo normos ir kainos. Planuojama produkcijos realizavimo apimtis ir prekių atsargos sandėlyje. Įmonės plano skaičiavimas. Produkcijos realizavimo planas. Produkcijos gamybos planas. Pagrindinių medžiagų poreikio ir išlaidų planas. Pagrindinių medžiagų pirkimo planas. Šiluminės energijos technologijai poreikio ir išlaidų planas. Gamybinių darbininkų skaičiaus ir darbo užmokesčio planas. Gamybinių pridėtinių išlaidų planas. Produkcijos gamybos kaštų planas. Medžiagų ir prekių atsargų periodo pabaigai planas. Realizuojamos produkcijos kaštų planas. Komercinių ir įmonės valdymo pridėtinių išlaidų planas. Įmonės pajamų ir pelno planas.
  Vadyba, namų darbas(12 puslapių)
  2005-12-28
 • Vadyba (21)

  Vadyba. Vadyba senojoje Lietuvoje. Tautinio atgimimo laikotarpiu vadyba Lietuvoje. Klasikinės vadybos mokykla. Žmogiškųjų santykių mokykla. Kiekybinių metodų mokykla. Socialinių sistemų vadybos teorija (sisteminis požiūris). Procesinis požiūris. Visuotinė kokybės vadyba. Valdymo funkcijos. Planavimas. Organizavimas. Valdymo struktūrų tipai. Optimali organizacinė struktūra. Vadovavimas. Kontrolė. Informacija. Prognozavimas. Prognozavimo priemonės ir metodai. Ekstrapoliacija. Sprendimų priėmimo metodai.
  Vadyba, špera(11 puslapių)
  2006-01-18
 • Vadyba (22)

  Naujoji valdymo mokykla. Paaiškinkit terminus. Vizija. Misijos sukūrimas. Valdymas. Vadyba. Motyvacija. Koordinavimas. Motyvavimo esmė. Kokybės vadybos sąvoka.
  Vadyba, namų darbas(4 puslapiai)
  2006-01-27
 • Vadyba (23)

  Įvadas. Vadyba, jos ištakos. Vadybos raidos etapai. Mokslinė vadybos mokykla. Klasikinė vadybos mokykla. Žmogiškųjų santykių teorija. Naujoji valdymo mokykla. Senovės valstybių organizavimas. Vadybos raida Lietuvoje. 1920 – 1940 metai. Sovietinis laikotarpis. 1990 – 1997 metai. Sisteminis požiūris ir organizacija. Organizacija kaip socialinė ekonominė sistema. Organizacijos valdymas. Informacija ir valdymas. Valdymo metodai. Personalas ir valdymas. Vadovas ir jo funkcijos. Konfliktai organizacijoje ir jų valdymas. Organizacijos raida.
  Vadyba, konspektas(57 puslapiai)
  2006-01-27
 • Vadyba (24)

  Vadyba. Technologinis darbo pasidalijimas. Delegavimas ir kontrolė. Motyvacijos teorijų apžvalga. A. Maslou poreikių hierarchijos teorija. K. Alderferio modifikuota poreikių hierarchijos teorija. D. Maklelando poreikių teorija. F. Herzbergo dviejų veiksnių teorija. Lūkesčių teorija. Teisingumo teorija. Žmonių veiklos motyvavimas pinigais. Pasikalbėjimas, darbo vertinimas, motyvavimas pačiu darbu. Statybos proceso dalyvių pareigos, teisės, atsakomybė. Pirmosios pagalbos priemonės.
  Vadyba, konspektas(15 puslapių)
  2006-02-02
 • Vadyba (25)

  Valdymas ir vadyba. Valdymo ypatybės versle. Organizacijų valdymo struktūros. Vadybos funkcijos. Planavimas. Psichologiniai valdymo pagrindai. Darbo skatinimas. Darbo vertinimas ir skatinimas pinigais. Kontrolė ir reguliavimas. Teisiniai valdymo pagrindai. Organizacijos valdymo struktūros projektavimas. Vadybos sprendimai ir jų formavimo metodai. Vadovo komunikacijos. Skatinimas darbo turiniu, ilgalaikiais tikslais ir korporacine kultūra. Pokyčių valdymas. Konfliktų valdymas. Vadovo darbo ypatybės.
  Vadyba, špera(19 puslapių)
  2006-02-08
 • Vadyba (26)

  Vadybos samprata. Vadybos mokslo raida. Sisteminis požiūris į vadybą. Valdymo sistema. Pagrindiniai organizacijų tipai ir charakteristikos. Organizacijų vidinė ir išorinė aplinka. Prognozavimo samprata. Prognozavimo metodai. Planavimo samprata. Planavimo procedūros. Strateginis planavimas. Planavimo procesai. Projektinės veiklos ciklas. Organizavimo samprata. Organizacinės struktūros. Kontrolės samprata. Kontrolės dydžiai ir ryšys. Kontrolės procesas. Motyvavimo samprata. Motyvavimo metodai. Turinės (poreikių) motyvavimo teorija. Komunikavimo samprata, procesas. Komunikacijos rūsys. Organizacijos informacinė sistema. Konfliktų sprendimas. Vadovavimas. Vadovo darbo organizavimas. Komandinis darbas. Sprendimų priėmimas. Valdymo skirtumai gamybos ir paslaugų sferos organizacijose.
  Vadyba, špera(8 puslapiai)
  2006-02-20
 • Vadyba (27)

  Vadybos egzamino klausimai: sisteminė vadybos mokykla; antreprenerystė; vadybos objektas; sisteminis požiūris į vadybą; Merfio dėsniai; vadybos dėsnių esmė; valdymo tikslas; pagrindiniai x, y ir z vadybos teorijų teiginiai; Aleksandro Maslovo poreikių piramidė; moterų diskriminacija šiuolaikinės vadybos kontekste; stochastiniai A. Markovo procesai; socialinė partnerystė; operatyvaus planavimo taisyklės; korporacijos lygio strategija; Matricinė valdymo sistema; kontrolės rūšys; kokybiniai prognozavimo metodai.
  Vadyba, testas(6 puslapiai)
  2006-03-03
 • Vadyba (28)

  Strategijos įgyvendinimas: strateginių pokyčių valdymas. Darbuotojų atranka ir motyvavimas. Atlyginimo už darbą organizavimas įmonėje. Apsirūpinimas darbo ištekliais statybose. Strateginių pokyčių valdymas. Strateginių pokyčių valdymo modeliai ir teorijos. Strateginių pokyčių valdymo programa. Darbuotojų atranka ir motyvavimas. Personalo atranka. Personalo motyvavimas. Darbo užmokestis kaip motyvavimo priemonė. Socialiniai motyvai. Atlyginimo už darbą organizavimas įmonėje. Darbo užmokesčio dydį lemiantys veiksniai. Išoriniai veiksniai. Vidiniai veiksniai. Darbo užmokesčio formos. Laikinė darbo užmokesčio forma ir jos atmainos. Šiuolaikiniai atlyginimo už darbą organizavimo ypatumai. Apsirūpinimas darbo ištekliais statybose. Statybos įmonės darbo išteklių sistema. Apsirūpinimas darbo ištekliais. Strategijos įgyvendinimas: valdžios ir autoriteto sąveika. Valdymo stiliaus formavimas ir valdymo kontrolė. Darbo normavimas ir vertinimas įmonėje. Valdžios ir autoriteto sąveika. "Didžiojo žmogaus" teorijos požiūris į vadovavimą. Vadovo autoritetas. Valdymo stiliaus formavimas ir kontrolė. Valdymo stilių klasifikavimas. Vadovo asmeninio stiliaus formavimas. Kontrolė. Tikrinimai. Auditas. Auditorius. Darbo normavimas ir vertinimas įmonėje. Darbo įvertinimas. Darbo įvertinimo metodų klasifikacija. Darbų palyginimo metodas. Darbų klasifikavimo metodas. Įvertinimo balais metodas. Darbo veiksnų palyginimo metodas. Darbo normavimas. Darbo normos ir jų funkcijos. Darbo normavimo metodai. Darbo normatyvai. Organizacijos esmė, organizacijų tipai. Organizacijos vizija, misija ir tikslai. Valdymas per tikslus teorijos raida. Organizacijos esmė, organizacijų tipai. Įmonės sąvoka. Įmonių tipai ir rūšys. Organizacijos vizija, misija ir tikslai. Tikslinis valdymas.
  Vadyba, konspektas(19 puslapių)
  2006-03-07
 • Vadyba (29)

  Kaina. Prekių asortimentas. Marketingo nagrinėjami gyvavimo ciklai. Prekės identifikavimas. Kainodara. Produkto derinimo strategija. Kainos nustatymo etapai. Komunikacinis procesas. Marketingo valdymas. Mažmeninė prekyba. Prekių judėjimą lemiantys veiksniai.
  Vadyba, špera(5 puslapiai)
  2006-03-08
 • Vadyba (3)

  Vadybos mokslo objektas. Vadybos proceso turinys ir lygiai. Vadovo ir vadovavimo proceso apibūdinimas. Valdymo lygiai. Vadyba ir organizacijos aplinka. Vidinė organizacijos aplinka. Išorinė organizacijos aplinka. Planavimas. Strateginio planavimo procesas. Sprendimų priėmimas. Organizavimas. Personalo vadyba. Kontrolė. Vadovavimas, lyderystė ir valdymo stiliai. Motyvacija. Komunikacijos procesas. Konfliktai ir jų valdymas. Svarbiausi vadybos mokslo etapai.
  Vadyba, konspektas(46 puslapiai)
  2005-01-30
 • Vadyba (30)

  Užduotis: Pateikti 2 autorių nuomonę apie mažesnės įmonės rūšis: aptarti jų esmę, privalumus ir trūkumus. Pasirinkite 3 rūšis pateikite joms palyginamųjų pavyzdžių iš Lietuvos ir pasirinktinai vienos užsienio šalies verslo. Palyginimui naudokite faktus, statistinius duomenis ir prognozes.
  Vadyba, namų darbas(8 puslapiai)
  2006-03-22
 • Vadyba (31)

  Sisteminis požiūris. Organizacija. Organizacija kaip socialinė ekonominė sistema. Organizacijos valdymas. Informacija ir valdymas. Valdymo metodai. Personalas ir valdymas. Vadovas ir jo funkcija. Konfliktai organizacijoje ir jų valdymas. Organizacijos raida.
  Vadyba, konspektas(30 puslapių)
  2006-03-24
 • Vadyba (32)

  Boldingas. Bendroji sistemų klasifikacija. T. Parson: Sisteminės organizacijos bruožai. Sistemų skirstymas pagal elementų ir jų tarpusavio ryšių turinį bei savybes. Organizacija kaip sistema. Socialinės sistemos idėja. M.Blau ir V.Skotas, organizacijų, kaip socialinių sistemų klasifikacija. Sistemų struktūrų tipai. Pagrindinės sistemų charakteristikos. Valdymas kaip sistemos funkcionavimo proceso dalis. Valdymo būdai proceso organizavimo požiūriu. Sėkmingo valdymo sąlygos. Valdymo sistemų struktūrų tipai. Organizacija ir jos egzistavimo sąlygos. Bendrieji organizacijų bruožai. Vertikalusis ir horizontalusis darbo pasidalijimas. Bendroji organizacijų struktūra. Organizacijos viešajame ir privačiuose sektoriuose. Organizacijų klasifikacija, jas įvertinant bent penkiais aspektais. Organizacijos dydžių charakteristikai nustatyti yra du kriterijai. Organizacijos gyvavimo ciklas ir etapai, jų turinys. Darbo našumas ir priemonės jam užtikrinti. Emersono principai. Idealios organizacijos charakteristikos: M.Vėberio koncepcijos esmė. Organizacija ir aplinka. Bendroji ir specifinė, jų įtaka organizacijai. Veiklą įtakoja šios aplinkos savybės. Aplinka. Vidaus ir išorės aplinka. Organizacijos elgsena aplinkoje. Organizacijos elgsena kitų organizacijų atžvilgiu. Organizacijos tikslai, tikslų analizės aspektai, "tikslų medis". Administracinė veikla kaip svarbiausia priemonė tikslams. Fajolis:Administracinės veiklos elementai ir principai. Organizacijos valdymas, jo esmė. Valdymo ciklas kaip sprendimų priėmimo ir įgyvendinimo veiksmų seka. Sprendimo parengimo būdai. Sprendimo priėmimo būdai. Planų skirstymas įvairiais požiūriais. Organizavimas ir pagrindinės priemonės, užtikrinančios konkretaus plano įgyvendinimą. Kontrolė, jos reikšmė organizacijos valdyme. Koordinavimas, vadovavimas ir motyvavimas, jų tarpusavio ryšis. Koordinavimas. Motyvavimas. Poveikio būdai. Dviejų veiksnių grupių (motyvai ir higieniniai veiksniai) teorija. Higieniniai veiksniai. Valdžios formos. Vadovų profesionalų veiklos organizavimo principai. Vadovavimo stiliaus turinys ir reikšmė. 3 vadovavimo stiliai. Laikerto vadovavimo stiliaus sistemos. Vadovavimo stiliaus rūšys pagal Vrumą. 2 vadovo veiklos sferos – perspektyvinė ir operatyvinė veikla. Organizacinis organizacijos vystymasis (Frenčas, Margulis, Drakeris). Lyginamoji analizė ir analogų taikymas valdyme. Sąlygos, užtikrinančios organizacinį organizacijos vystymąsi. Organizacijos projektavimas ir jo sudėtinės dalys. Kompleksinį valdymo sistemos organizacinį projektą sudaro šie skyriai. Pitersas, Vuotermanas Tobulos šiuolaikinės organizacijos bruožai. Antrepreneriškumas ir jo įtaka šiuolaikinei organizacijai. Ateities organizacijos vizija. Modulinės organizacijos modelis.
  Vadyba, špera(7 puslapiai)
  2006-03-29
Puslapyje rodyti po