Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba

Vadyba (2297 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Technologijos įrenginio remonto organizavimas

  Įmonių padalinių organizavimas. Praktinis darbas Nr.3. Užduotis atliekama parengus dalykų "Mašinų gamybos technologija" kursinį projektą ir "Įmonių padalinių organizavimas" praktinius darbus Nr.1-2. Įrašyti duomenis iš praktinio darbo Nr.1. Įrašyti duomenis iš praktinio darbo Nr. 2. Išanalizuoti ir aprašyti planinio profilaktinio remonto (PPR) sistemą. PPR sistemos esmė. Tarpremontinis aptarnavimas. Remonto operacijos. Išvados.
  Vadyba, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2011-02-17
 • Technologinės praktikos ataskaita: palydovinės televizijos teikimas UAB "Transcom Worldwide Vilnius"

  Įvadas. Trumpa įmonės charakteristika. Siūlomos paslaugos. Transcom vertybės. Organizacijos komunikacijos auditas. Organizacijos socialinė atsakomybė. Išorinė komunikacija. Transcom klientai Lietuvoje. Vidinė komunikacija. Organizacijos komunikacijos grįžtamasis ryšis Vidinės komunikacijos tyrimas. Kompanijos struktūra. Plėtra. Mano pasiekimai. Išvados ir patarimai.
  Vadyba, praktikos ataskaita(18 puslapių)
  2010-09-20
 • Teisiniai įmonių tipai Lietuvoje ir jų palyginimas

  Įvadas. Įmonių sampratos aiškinimas. Verslo organizavimo formų pliusai ir minusai. Išvados.
  Vadyba, referatas(17 puslapių)
  2007-03-16
 • Teisiniai vadybos aspektai

  Bendrasis administracinis procesas. Valstybiniam valdymui būdingi specialūs požymiai. Valstybė. Teisėkūra, teisės įgyvendinimas ir teisinė apsauga. Valstybinės valdžios mechanizmas. Pirminiai ir išvestiniai valdymo sprendimai. Teisės aktai. Konstitucija. Įstatymai. Teisės akto rengimo stadijos. Teisės akto rengimas.
  Vadyba, konspektas(6 puslapiai)
  2005-10-11
 • Television advertisement and types of TV commercials

  Introduction. TV commercials around the world. Popularity. Types of TV commercials. Political campaign. Campaign elements. Money. Infomercial. Product placement. Forms of product placement.
  Vadyba, referatas(7 puslapiai)
  2006-11-21
 • Teorinis ir praktinis valdymo modelis: vidaus apdailos darbai UAB "Jarista"

  Įvadas. Valdymo modelis. Linijinės struktūros privalumai ir trūkumai. Planavimas. Verslo įmonių planų rengimas. Organizavimas. Skatinimas. Kontrolė-reguliavimas. Praktinis valdymo modelis. Planavimas. Organizavimas. Darbuotojų motyvacija. UAB, "Jarista" vizija, misija, tikslai ir uždaviniai. Apskaitos politika. Nematerialaus turto apskaita. Ilgalaikio materialaus turto apskaita. Finansinis turtas. Atsargų apskaita. Išankstiniai apmokėjimai. Gautinų sumų apskaita. Kitas trumpalaikis turtas. Piniginio turto apskaita. Nuosavo kapitalo apskaita. Įsipareigojimų apskaita. Pajamų pripažinimas. Pelno mokesčio apskaita. Pajamos. Apskaitos organizavimas įmonėje. Ilgalaikis materialusis turtas. Kokybės kontroles būdai. Išvados.
  Vadyba, referatas(24 puslapiai)
  2008-02-04
 • Terms of payment

  Darbas anglų kalba. Apmokėjimo būdai tarptautiniame versle. Exchange (drafts) and Promissory Notes. There are various types of bills of exchange.
  Vadyba, namų darbas(5 puslapiai)
  2007-12-08
 • The farmer as manager

  Darbas anglų kalba. Fermos kaip nuosavos kompanijos išlaikymas. Introduction. What is management? Planning description. Control. The importance of control. The essence of control. The farmer’s dilemma. Capital and farming. A way of looking at financial management. Some important omissions. Managing the manager merits and demerits. The importance of priorities. Conclusion.
  Vadyba, analizė(10 puslapių)
  2007-02-26
 • The global drink: Coca-Cola

  PowerPoint pristatymas (anglų kalba). Why do people drink Coke? Coca-Cola Statistics. Advertising. Charitable Giving. The Other Side of Coke. Marketing Worldwide. Coca-Cola Recognition. International Coca-Cola. In the Olden Days. Funky facts. Coke in Space. Did You Know?
  Vadyba, pristatymas(12 skaidrių)
  2006-11-20
 • The global environment

  Darbas anglų kalba. Globali aplinka. Globalių įmonių strateginė orientacija. Globali pramonė, rinkos reikalavimai ir produkto charakteristika. Licenzijavimas, frančizė, subsidijavimas. Introduction. Why firms globalize. Exhibit 1 reasons for going global. Strategic orientations of global firms. Exhibit 2 strategic orientations of global firms. Complexity of the global environment. Control problems of the global. Global strategic planning. Multidomestic industries. Global industries. Market requirements and product characteristics. Exhibit 3 global strategy in action. Competitive strategies for firms in foreign markets. Niche market exporting. Licensing and contract manufacturing. Franchising. Joint ventures. Foreign branching. Equity investment. Wholly owned subsidiaries. Conclusion.
  Vadyba, referatas(12 puslapių)
  2008-05-10
 • The record deal

  Darbas apie įrašo sandėrį (anglų kalba). Making a quality recording. The development deal. Finding a producer. Finding a studio and personnel. Securing a recording contract. What does the record company wants? How should the company be approached? Contract.
  Vadyba, namų darbas(2 puslapiai)
  2006-06-27
 • The role of inter-cultural communications for my career in the 21st century

  Darbas anglų kalba. Tarpkultūrinio bendravimo reikšmė karjerai.
  Vadyba, esė(3 puslapiai)
  2006-11-20
 • The supermarket Norfa and Rimi comparisons

  Referatas anglų kalba. Dviejų prekybos centrų palyginimas. Introduction. The supermarket Norfa and Rimi. characteristics. NORFA. RIMI. Stock items. NORFA. RIMI. Pricing policies. Price. The discount. NORFA. RIMI. Conclusions.
  Vadyba, referatas(6 puslapiai)
  2012-01-23
 • Tiekimo grandinės valdymas: ryšiai su klientais Lietuvoje

  Tiekimo grandinės valdymo schema (SCM schema). Tiekimo grandinės valdymo apibrėžimas (SMC apibrėžimas). SCM schema. SCM uždaviniai. SCM ir ERP skirtumai. SCM užduotys. SCM operacinės užduotys. Pirkiniai ir tiekimas gamybai. Sandėlių valdymas. Tiekimo kaštų schema. Logistikos valdymas, transporto operacijų optimizavimas. Realizavimas, darbas su distribiutoriais. SMC paskirtis. Prosprendiminiai faktoriai. Lietuvoje SMC parduoda. QAD modeliai. QAD Bazinis ir prekių paskirstymo moduliai. QAD Finansų ir Paslaugų priežiūros modulis. QAD Paslaugų teikimo ir jų valdymo modulis. QAD Planavimo ir gamybos moduliai. QAD Gamybos moduliai. QAD E-verslas. Lietuvos SCM gamintojai. Darbas iliustruotas paveikslėliais (15).
  Vadyba, pristatymas(41 skaidrė)
  2008-04-25
 • Tikslinė rinka ir segmentacijos strategija: treniruokliai "SportTech"

  Įvadas. Produktas. Rinkos segmentavimas ir tikslinė rinka. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(4 puslapiai)
  2006-11-22
 • Tikslinio valdymo teorija

  Įvadas. Darbo tikslas - išanalizuoti tikslinio valdymo efektyvumą įmonėje. Tikslinis valdymas (MBO). Tikslinio valdymo ir tikslų iškėlimo teorijos ryšys. Tikslinis valdymas praktikoje. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(4 puslapiai)
  2009-10-15
 • Tikslinis valdymas

  Įvadas. Tikslas – paanalizuoti ir susipažinti, kaip tikslinis valdymas susijęs su veiklos kryptingumu, dėmesio sutelkimu į rezultatus, griežta atsakomybe ir rezultatų vertinimu, komandinio darbo taikymu. Valdymas pagal tikslus. Komandos kūrimas. Valdymo procesas. Planavimo apžvalga. Planavimas organizacijose. Organizavimas. Kontrolė. Išvados.
  Vadyba, referatas(14 puslapių)
  2009-12-28
 • Tinklinės organizacijos

  Ieškant sinergijos ir sintezės. Informacijos ir informacinių sistemų paremianti rolė. Išvados.
  Vadyba, konspektas(5 puslapiai)
  2006-03-06
 • Types of business companies

  PowerPoint pristatymas. Darbas anglų kaba. Komandų tipai. We know the following types of business unit. Sole Trader. Partnership. Limited Partnership. Private Limited Company. Public Limited Company. Public Corporation. Five departments help make the company work.
  Vadyba, pristatymas(8 skaidrės)
  2007-12-04
 • Tyrimo planas: transporto ir ryšių sektorių paslaugų poreikis

  Poreikio transporto ir ryšių sektorių teikiamoms paslaugoms tyrimo planas ir jo ištekliai. Transporto ir ryšių sektorių poreikio vertinimo reikalingumo pagrindimas. Transporto ir ryšių sektorių poreikių tyrimo lygio nustatymas. Tyrimo instrumentarijus. Tyrimo tikslas. Išsiaiškinti transporto ir ryšių sektorių teikiamų paslaugų poreikį kaimo gyventojams. Anketa.
  Vadyba, pavyzdys(10 puslapių)
  2009-03-02
Puslapyje rodyti po