Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba

Vadyba (2297 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Strateginis valdymas (18)

  Strateginio valdymo samprata ir mokslo raida. Strategijos kilmė. Strateginio valdymo ištakos organizacijų vadyboje. Strateginio valdymo evoliucijos etapai (Greenley). Esminės strateginio valdymo permainos. Permainų priežastys. Strateginio valdymo sąvoka ir bendrieji bruožai. Strateginio valdymo savybės ir tikslai. Strateginio valdymo teikiama nauda, pranašumai ir trūkumai. Strategijos mokyklos. 5-P modelis. Strateginio valdymo metodologijos, sisteminis, programinis ir tikslinis valdymas. Nustatytinės ir plėtotinės strategijos. Strateginio valdymo sistemos paskirtis ir stadijos. Programinis valdymas: raida, f-jos, nauda ir klaidos. Tikslinis valdymas(MBO). Viešojo sektoriaus (organizacijų) strateginio valdymo specifiškumas ir proceso struktūra. Viešojo ir privataus sektorių (organizacijų) skirtumai. Viešojo sektoriaus strateginio valdymo ypatumai. Viešojo sektoriaus institucijų strategijos kūrimo dimensijos: (neprieštarauja viena kitai). Viešųjų institucijų strateginio valdymo proceso struktūra. Strategijos rengimo modeliai. 8 žingsnių strateginio planavimo požiūris. Išorinė aplinkos analizė. Organizacijos vizija, misija, filosofija, strateginės problemos ir tikslai. Vizija. Misija ir filosofija. Strateginių problemų nustatymas. Strateginių tikslų nustatymas. Strateginiai sprendimai ir jų alternatyvos. Sprendimų priėmimas: sąvokos, modeliai ir jų taikymas. sprendimų priėmimo kokybės gerinimas. Strategijų hierarchiniai lygiai ir tipai. Strategijų tipai. Generalinės strategijos (Porteris). Strateginio planavimo formalizavimas. Strateginių planų rengimo ir įgyvendinimo specialios organizacinės struktūros. Strateginės grupės f-jos Lietuvoje. Strateginių planų rengimo ir įgyvendinimo specialios pareigybės. Strateginio planavimo sistema. Struktūrinių fondų programavimo dokumentai ir procedūros. Programų ir biudžetų sudarymas. Programos sudarymas. Loginės struktūros analizė. Projektų rengimas. Veiksmų planai. Programinio biudžeto sudarymas. Organizacinių struktūrų taikymas įgyvendinant strategiją. Tradicinės organizacinės struktūros. Programinių struktūrų taikymas. Strateginė kontrolė ir vertinimas. Strateginė kontrolės samprata. Veiklos auditas kaip strateginės kontrolės būdas. Kontrolės matrica. Strateginio valdymo sistemos vertinimas. Politinio vertinimo požiūris. Programų vertinimo samprata, tipai ir kriterijai programų vertinimo modelis (PART). Programų vertinimas Lietuvoje. Tikslinis valdymas arba valdymas pagal tikslus (MBO judėjimas). Strateginių pokyčių samprata. Strateginių pokyčių valdymo modeliai. Levino modelis. Strateginių pokyčių 5 veiksmų teorija (SP 5). Viešąjį ir verslo sektorius galima išskirti pagal rinkas. Konkurencinio pranašumo nustatymas. Prognozavimas. Scenarijų rašymas. Delfi analizė. Vidinės aplinkos analizė. Marketingo tiekėjai. Finansinių paslaugų tiekėjai. Išteklių analizė. Finansinė strategijos ekspertizė. Gamybos ciklu. Diversifikuotų organizacijų padaliniai:centras. Alternatyvų pirminis atrinkimas. Strateginio planavimo pagrindiniai žingsniai. Strateginiai sprendimai. PEST-tai politinė-teisinė, ekonomine, socialine, technologinė analize. Produktų portfelio analizė (Bostono matrica).
  Vadyba, špera(43 puslapiai)
  2008-04-10
 • Strateginis valdymas (19)

  PowerPoint pristatymas. Temos tikslai. Strateginis valdymas. Strategija. Organizacija. Strateginio valdymo principai priklauso nuo organizacijos. Strategijos esmė. Ją atskleidžia tokie momentai. Organizacijos vizija, misija ir tikslai. Organizacijos misija. Dalininkai. Organizacijos dalininkai ir jų interesai. Įmonės misija ir kultūra. Įmonės misija ir vadovavimas. Įmonės misija ir etika. Tikslai. Finansiniai tikslai. Strateginiai tikslai.
  Vadyba, pristatymas(19 skaidrių)
  2009-04-08
 • Strateginis valdymas (2)

  Įvadas. Strateginio valdymo esmė. Penki strateginio valdymo uždaviniai. Kodėl strateginis valdymas yra nenutrūkstantis procesas. Kas turi spręsti penkis strateginio valdymo uždavinius. Strateginio metodo valdyme privalumai. Trys strateginio plano parengimo uždaviniai. Strateginio matymo ir misijos tobulinimas. Tikslų nustatymas. Strategijos parengimas. Konkurencinės situacijos analizė šakoje. Kompanijos padėties analizė. Strategija ir konkurencingumas. Strateginių pokyčių valdymas. Efektyvus lyderis strategas. Lyderio veiklos planavimo tobulinimas. Vadovo ir konsultanto sinerginis bendradarbiavimas. Strateginio valdymo mokyklos.
  Vadyba, konspektas(75 puslapiai)
  2005-09-19
 • Strateginis valdymas (21)

  Strategijos formavimo lygiai. Pagrindinės korporacinės strategijos paskirtis. Funkcinės strategijos. Strategijų tipai. Priekinės integracijos rekomendacijos taikymui. Atgalinės integracijos rekomendacijos taikymui. Horizontalios integracijos rekomendacijos taikymui. Intensyvios strategijos. Skverbimosi į rinką strategija. Rinkos plėtros strategija. Produkto plėtros strategija. Diversifikacijos strategijos. Diversifikacijos tikslai. Diversifikacijos privalumai ir trūkumai. Gynybinės strategijos. Pasitraukimo iš rinkos priežastys. Mažinimo strategija. Padalinio ar organizacijos dalies pardavimas. Lyderiavimas kaštais. Bendrosios strategijos ir 5 konkurencinės jėgos. Diferenciacija. Bendrosios strategijos ir 5 konkurencinės jėgos. Nišos strategija. Bendrosios strategijos ir 5 konkurencinės jėgos. Strategijos, lemiančios nesėkmę. SWOT (SSGG) analizė. Keturi Strategijų Tipai. Bostono Konsultacinės Grupės (BCG) matrica. BCG matricos trūkumai. General elektic matrica. SPACE parametrai. SPACE matricos sudarymas. Pagrindiniai išoriniai veiksniai. Pagrindiniai vidiniai veiksniai. metodai. Vidinė plėtra. Eksportas .Atstovybės užsienyje. Gamybą užsienyje. Multinacionalinės operacijos. Globalinės operacijos. Prielaidos steigti. Sinergijos efektas. Konkurencijos mažinimas - Konkurento įsigijimas naudingas. Vystymas naujų gebėjimų. Integravimo problemos. Neadekvatus įvertinimas. Didelės skolos. Nesugebėjimas pasiekti sinergiją. Per didelė diversifikacija. Vadovai pernelyg susitelkia ties įsigijimais. Strateginis aljansas. Panaikinimas: priežastys. Išorinis kontraktavimas – išorės paslaugų pirkimas. Šaka gimimo fazėje. Dvi svarbios strateginės problemos. Strateginiai sprendimai. Šaka augimo fazėje. Strateginiai sprendimai. Šaka brandos fazėje. Strateginiai sprendimai. Šaka nuosmukio fazėje. Strateginiai sprendimai.
  Vadyba, špera(12 puslapių)
  2009-10-28
 • Strateginis valdymas (22)

  Strateginio valdymo mokslo evoliucija. Strateginės mokyklos. Dizaino (projektavimo) mokykla. Planavimo mokykla. Pozicionavimo mokykla. Antreprenerinė mokykla. Pažinimo (kognityvinė) mokykla. Mokymosi mokykla. Valdžios mokykla. Kultūros mokykla. Aplinkos įtakos mokykla. Konfiguracinė mokykla. Strategijos formavimo modelis. Strateginio valdymo metodologijos. 8 žingsnių strateginio planavimo požiūris. Situacinės analizės metodai-aplinkos dinamiškumo analizė. Situacinės analizės metodai. Konkurentų profiliavimas. Produkcijos portfelio analizė. Ilgalaikių konkurencinių pranašumų analizė. Strateginių grupių analizė. Klientų sudėtis nustatymas. Rinkos segmentacija. Klientų profiliavimas. Bendravimo su klientais analizė. Klientų ir konkurentų matrica. Institucijos visaus veiksnių analizė. Vertės grandinė ir vertės sistema. Baziniai ištekliai ir bazinės kompetencijos. SWOT (SSGG) analizė. Institucijos vizijos kūrimas. Sprendimų priėmimo modeliai. Sprendimų priėmimo etapai. Ištekliais pagrįstos strateginių sprendimų alternatyvos. Generalinės strategijos. Rinkos alternatyvų matrica. Strategijos įgyvendinamumo analizė. Rizikos įvertinimas. Strateginių planų rengimo ir įgyvendinimo padaliniai. Programinio biudžeto sudarymas: programinio biudžeto privalumai ir jo sudarymo užduotis. Nuoseklus strategijos ir struktūros ryšys. Dvipusės strategijos ir struktūrų ryšys. Mintzbergo konfigūracijos. Novatoriška organizacinė struktūra. Organizacijos struktūros projektavimas. Programų vertinimo samprata, principai ir rodikliai. Strateginių pokyčių samprata. strateginiai. Pokyčiai. Strateginių pakeitimų atlikimo taktika.
  Vadyba, konspektas(29 puslapiai)
  2009-11-27
 • Strateginis valdymas (23)

  Įvadas. Strateginio valdymo samprata. Strateginio valdymo mokslo evoliucijos etapai. Strateginio valdymo plėtros istorinė tendencijos. Strategijos mokyklos. 5P modelis. Nustatytinė metodologija. Plėtotinė metodologija. Strateginio valdymo bruožai. Strateginio valdymo tikslai. Strateginio valdymo nauda.
  Vadyba, konspektas(19 puslapių)
  2009-12-03
 • Strateginis valdymas (24)

  Strateginio valdymo samprata ir jo reikšmė strateginio valdymo procese. Strategijos sąvoka. Strateginio valdymo samprata, jo sudėtinės dalys. Viešųjų institucijų strateginio valdymo ciklas. Verslo ir viešojo administravimo institucijų strateginio valdymo skirtumai. Analitinis ir kūrybinis strategijos rengimo modeliai. Strateginio planavimo sąvoka. Aštuonių žingsnių strateginio planavimo požiūris. Strateginio planavimo mokyklos. Išorinės aplinkos analizė. Aplinkos dinamikos analizė. PEST analizė. Išorinės aplinkos analizė. Svarbiausi sėkmės veiksniai. Penkių jėgų modelis. Konkurentų profiliavimas. Produkcijos portfelio analizė. Ilgalaikių konkurencinių pranašumų samprata. Konkurencijos intensyvumo ir agresyvumo analizė. Strateginių grupių analizė. Paklausos analizė ir klientų sudėties nustatymas. Rinkos segmentacija ir klientų profiliavimas. Bendravimo su klientais ir kainodaros analizė. Organizacijos vidaus veiksnių analizė. Institucijos vidaus veiksnių analizė 7-S modelis. Pasiūlos, paklausos ir išteklių pusiausvira. Pridėtinė vertė ir strategija. Vertės grandinė ir vertės sistema. Išlaidų mažinimas ir strategija. Baziniai ištekliai ir bazinės kompetencijos. Organizacijos kultūros analizė. SSGG analizė. Organizacijos vizija, misija, filosofija, strateginės problemos ir tikslai. Strategijos tikslinės orientacijos fonas. Organizacijos vizija, misija, dalininkų interesai ir kultūra. Vadovų vaidmuo formuojant misiją ir etikos motyvai. Viešųjų institucijų vizijos, misijos ir filosofijos formavimas. Strateginių problemų ir tikslų nustatymas. Strateginiai sprendimai ir jų alternatyvų nustatymas. Sprendimų priėmimas: sąvokos, modeliai ir jų taikymas. Sprendimų priėmimo kokybės gerinimas. Ištekliais ir rinka pagrįstos strateginių sprendimų alternatyvos. Generalinės strategijos. Rinkos alternatyvų matrica. Ekspansijos metodų matrica. Viešųjų institucijų strategijų hierarchiniai lygiai ir tipai. Alternatyvų vertinimas ir strategijų parinkimas. Loginis ir empirinis strategijos patvirtinimas. Strategijos įgyvendinamumo analizė. Rizikos įvertinimas. Tarptautinės strategijos parinkimo problemos. Korporacinės, verslo vienetų ir funkcinių veiklų strategijos. Organizacijos bendrosios (korporacinės) strategijos kūrimas. Korporacinių strategijų alternatyvų analizė. Funkcinių veiklų (gamybos, rinkodaros, personalo, finansų ir inovacijų) strategijų formavimo ypatumai. Diversifikacijos strategijos taikymo ypatumai. Horizontaliosios ir vertikalios diversifikacijos taikymo ypatumai. Diversifikacijos tikslų vertinimo aspektai. Sinergetikos dėsnis. Strateginio planavimo formalizavimas. Strateginio planavimo sistema ir pagrindiniai planavimo dokumentai. Strateginių planų rengimo ir įgyvendinimo specialios organizacinės struktūros ir pareigybės. Programų ir biudžetų sudarymas. Strategijos įgyvendinimo programų samprata, tipai ir struktūra. Loginės struktūros matrica. Projektų ir veiksmų planų rengimas. Užduočių formavimas ir komunikacija. Išteklių paskirstymas. Programinio biudžeto sudarymas: programinio biudžeto privalumai ir jo sudarymo užduotys. Strategijos realizavimo prielaidos. Tradicinės ir programinės organizacinės struktūros. Novatoriška organizacinė struktūra. Palaikymo strateginiams pakeitimams formavimas. Motyvavimo sistemų parinkimas.
  Vadyba, konspektas(33 puslapiai)
  2010-06-08
 • Strateginis valdymas (3)

  Įmonės strateginis valdymas. Strateginiai sprendimai. Operaciniai sprendimai. Strateginė analizė. Strategijos kūrimas. Strategijos įgyvendinimas. Makroaplinka. Mikroaplinka. Aplinkos dinamikos analizė. PEŠT analizė. Svarbiausi sėkmės veiksniai. Penkių jėgų modelis. Rinkos sąlygų analizė. Konkurentų analizė. Klientų analizė. Strateginis planavimas.
  Vadyba, konspektas(5 puslapiai)
  2005-09-26
 • Strateginis valdymas (4)

  Įmonės strateginis valdymas. Strateginis planavimas. Makroaplinkos analizė. SWOT analizė.
  Vadyba, referatas(8 puslapiai)
  2006-01-29
 • Strateginis valdymas (5)

  Pramonės šakos gyvavimo ciklo etapai bei šių pokyčių reikšmė firmos strategijai. Pramonės šakos organizavimo tipus bei jų reikšmę firmos organizavimui. Kaip gali būti sprendžiamos problemos, trukdančios realizuoti strateginius pokyčius. Kuo pasižymi konkurencija rinkose su pelno didėjimo iš paklausos pusės efektu ir kokias konkurencines strategijas galima pasirinkti. Kaip valdomi technologijos adaptavimo procesai Kokia naudą iš globalizacijos įgyja firmos? Kokius strateginius iššūkius (reakcija vietos rinkose, efektyvumas, mokymasis) sukuria globalizacija? Kaip globalizacijos sukurtus iššūkius padeda spręsti organizavimas? Korporacijos strategijos sistema bei kaip valdoma strateginė sklaida. Strateginės sklaidos priežastis. Strateginės sklaidos valdymo būdai: resursų paskirstymas ir organizacijos projektavimas. Verslo strategijos procesas. Korporacijos strategijos procesas.
  Vadyba, špera(5 puslapiai)
  2006-09-13
 • Strateginis valdymas (6)

  Strategijos identifikavimas. Strateginis valdymas. Verslo strategijos vaidmuo. Verslo strategijos dinamika. Strateginis planavimas prieš strateginį mąstymą. Organizacija ir jos tikslai. Firmos ir vadovai. Verslo strategija. Verslo strategijos apibūdinimas. Tikslai. Veiklos apimtis. Konkurencinis pranašumas. Logika. Strategijos ir misijos, tikslų, vertybių bei vizijos ryšys. Misija, tikslai ir vertybės. Vizija. Strategijos formuluotė. Aiškios strategijos formuluotės nauda. Strategijos vystymas: Strategijos procesas. Strategijos identifikavimas ir strategijos logikos įvertinimas. Strategijos procesas ir strateginiai pokyčiai. Konkurencinis pranašumas. Vertė ir konkurencinis pranašumas. Du konkurencinio pranašumo įgijimo būdai: pozicija rinkoje ir gebėjimai. Pozicija. Pozicinio pranašumo pavyzdžiai. Gebėjimai. Konkurencinio pranašumo išlaikymas. Gebėjimai kaip išlaikytas konkurencinis pranašumas. Pozicija rinkoje kaip išlaikytas konkurencinis pranašumas. Pozicijos rinkoje ir gebėjimų ryšys. Resursų teorijos požiūris, pozicija rinkoje ir gebėjimai. Kaštų-kokybės apribojimai ir konkurencinis pranašumas. Produkto kokybė ir kaštai. Kaštų ir kokybės modelis. Organizacijos projektavimas. Organizacijos projektavimas ir konkurencinis pranašumas. Organizacinis projektavimas. Koordinavimo problema. Skatinimo problema. Architektūra: Struktūra. Horizontalūs ryšiai. Architektūra: Kompensavimas ir atlygis. Nusistovėjusi tvarka. Kultūra. ARC analizė. Organizacija ir konkurencinis pranašumas. Strategijos ir organizacijos suderinimas Konkurencinio pranašumo sukūrimas ir stiprinimas. Tyrėjai ir išnaudotojai. Tarpusavio priklausomybė ir tvirti ryšiai. Organizacinė laisvė. Vadovavimas pokyčiams. Tyrėjų ir išnaudotojų ARC. Tyrimo ir išnaudojimo derinimas. Organizacinių pokyčių kaštai. Išorinė situacija: Pramonės šakos analizė. Pramonės šakos ypatybių įtaka firmos rezultatams. Pramonės šakos analizė. Pramonės šakos analizės sistema. Vertės sukūrimas: potencialios pramonės šakos pajamos (PIE). PIE lemiantys veiksniai. Vertės įgijimas: PIE paskirstymas. Konkurencija. Įėjimas į rinką ir buvimo rinkoje pranašumas. Vertikali jėga: pirkėjų ar tiekėjų jėga. Pramonės šakos apibūdinimas. Konkurencija ir rinkos nišos. Konkurencijos struktūra. Rinkos niša ir produkto diferenciacija. Vartotojų teikiami prioritetai ir produkto diferenciacija. Horizontali ir vertikali produkto diferenciacija. Diferenciacija ir konkurencija. Produkto pozicionavimas. Konkurencija koncentruotose rinkose. Oligopolija: strateginės sąveikos elementai. Veiksmai. Laiko pasirinkimas. Rinkos dalyviai. Informacija. Kartojimas. Dominuojančios firmos. Įėjimas į rinką ir konkurencinis pranašumas. Įėjimas į rinką ir konkurencinis pranašumas. Šakoje esančių firmų pranašumų tipai. Masto ekonomija. Augantis investicijų pranašumas. Pranašumas dėl vartotojų lojalumo. Pranašumas dėl pakeitimo kaštų. Pranašumas dėl nepadengiamų investavimo kaštų. Firmos mastas. Įėjimo į rinką barjerų sukūrimas. Vertės sukūrimas vertės-kaštų grandinėje. Vertės sukūrimas ir vertės įgijimas. Vertės grandinė ir pirkėjų ar tiekėjų derybinė galia. Vertės įgijimas. Vertės įgijimas, kai pirkėjas ar tiekėjas neturi galios. Vertės įgijimas, kai egzistuoja vienas stiprus tiekėjas (ar pirkėjas). Vertės įgijimas, kai egzistuoja stiprūs tiekėjai ir pirkėjai. Galios sumažinimas kituose segmentuose. Vertės sukūrimas. Vertės sukūrimo galimybės: koordinavimo problema. Susitarimas sukurti vertę: iniciatyvos problema. Strateginis valdymas besikeičiančioje aplinkoje. Pokyčiai ir konkurencinis pranašumas. Pramonės šakos gyvavimo ciklas. Atsiradimas. Augimas. Branda ir kritimas. Pramonės šakos organizacijos evoliucija. Horizontali ir vertikali organizacija. Šakos struktūros organizacinė reikšmė. Strateginių pokyčių valdymas. Strategija rinkose, pasižyminčiose pelno didėjimu dėl paklausos. Pelno didėjimo iš paklausos pusės priežastys. Konkurencija rinkose, pasižyminčiose pelno didėjimu iš paklausos pusės. Konkurencinės strategijos siekiant sukurti pelno didėjimo iš paklausos pusės efektą. Komponentų sistemos. Technologijos adaptavimas. Adaptavimo procesų valdymas. Globalizacija ir strategija. Globalizacijos reikšmė ir strateginė globalizacijos nauda. Strateginiai iššūkiai : reakcija vietos rinkose, efektyvumas, mokymasis. Organizavimas. Korporacijos strategija. Korporacijos strategijos sistema. Strateginė sklaida ir konkurencinis pranašumas. Resursų paskirstymas ir organizacijos projektavimas. Strategijos procesas. Strategijos proceso principai. Verslo strategijos procesas. Strateginiai planai. Korporacijos strategijos procesai.
  Vadyba, konspektas(107 puslapiai)
  2006-09-13
 • Strateginis valdymas (7)

  Įvadas. Strateginio valdymo samprata. Strateginio valdymo metodologija. Aplinkos strateginė analizė. Konkurencinės padėties įvertinimas. Strateginio plano rengimas. Strategijos įgyvendinimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(23 puslapiai)
  2006-10-27
 • Strateginis valdymas (8)

  Kas yra strategija? Strateginio valdymo ištakos. Strategijos mokyklos. Mintzberg‘o 5 P modelis. Strateginio valdymo metodologijos. Strateginės situacijos analizės metodai. Prognozavimas. SWOT (SSGG) analizė. "Produkto – portfelio" analizė. Konkurencinė analizė. Porterio generalinės strategijos. Porterio generalinių strategijų matrica. Viešojo ir privataus sektorių skirtumai. Strateginio valdymo sistemos paskirtis ir stadijos. Strateginio valdymo sistemos vertinimas. Sprendimų priėmimas. Institucijos įgaliojimų ir misijos nustatymas. Strateginės situacijos auditas. Aplinkos analizė (programos ribose). Strateginių išvadų analizė. Strateginių problemų identifikavimas. Ateities vizijos kūrimas. Tarpinių tikslų (uždavinių) nustatymas. Strategijų tipai ir jų formavimo technikos. Operacinės strategijos. Strateginė portfelio analizė. Strategijų įgyvendinimo programos. Biudžeto formavimas.
  Vadyba, konspektas(25 puslapiai)
  2006-11-01
 • Strateginis valdymas (9)

  Strateginio valdymo esmė. Penki strateginio valdymo uždaviniai. Kas turi spręsti 5 strateginio valdymo uždavinius. Strateginio metodo valdyme privalumai. Trys strateginio plano parengimo uždaviniai. Strateginio matymo ir misijos tobulinimas. Tikslų nustatymas. Strategijos parengimas. Konkurencinės situacijos analizė šakoje. Kompanijos padėties analizė. Strategija ir konkurencingumas. Strateginių pokyčių valdymas. Efektyvus lyderis strategas. Lyderio veiklos planavimo tobulinimas.
  Vadyba, špera(7 puslapiai)
  2006-12-03
 • Strateginis valdymas ir prognozavimas. Išorės analizė kompanijos: "Communicate"

  "Communicate" vizitinė kortelė. "Communicate" išorės aplinkos analizė. Porterio 5 jėgų rinkos struktūros analizė. Pestel makroekonominės aplinkos analizė "Communicate" vidaus analizė. Stipriosios ir silpnosios organizacijos pusės. Swot analizė. BCB matrica. 7-s mckinsey analizė. "Communicate" vizija, misija ir tikslai "Communicate" misija. "Communicate" vizija. "Communicate" tikslai. "Communicate" strateginės alternatyvos ir pasirinkta strategija. Strategijų rengimo būdai. Strateginės "Communicate" alternatyvos. "Communicate" biznio strategija 2009–2012 metais. "Communicate" strategijos realizavimas. "Communicate" strategijos realizavimo valdymas ir strategijos įvertinimas. Strategijos realizavimo valdymas. Strategijos realizavimo valdymas per kontrolę ir vertinimas. Kompanijos "Communicate" valdymo realizavimas per kontrolę, jos vertinimas. Apibendrinimas.
  Vadyba, namų darbas(33 puslapiai)
  2010-12-02
 • Strateginis valdymas: jo turinys ir principai

  Įvadas. Strateginis valdymas. Strateginis planavimas. Strategijos finansavimo šaltiniai. Rinka pagrįstos strateginių sprendimų alternatyvos. Rizikos įvertinimas. Strategijos įgyvendinimo programos.
  Vadyba, referatas(9 puslapiai)
  2007-09-23
 • Strateginis valdymas: kavos, šokolado, prieskonių, kūdikių maisto ir kitų produktų gamintoja "Nestle"

  Įvadas. Tikslas: atlikti kompanijos "Nestle" strateginį auditą, nustatyti, ar organizacijos strategija yra efektyvi ir pateikti specifines rekomendacijas kaip ją patobulinti. Trumpas įmonės pristatymas. Kompanijos raidos istorija. Kompanija "Nestle" šiandien. Įmonės misija, vizija, tikslai, strategija. Vizija. Misija. Tikslai. Strategija. Išorinės aplinkos analizė. Galimybės ir grėsmės. PEST analizė. Konkurencingumo analizė. Išorinių veiksnių įvertinimo matrica. Vidinės aplinkos analizė. Santykinių rodiklių analizė. Likvidumo rodikliai. Bendrasis likvidumo koeficientas. Skubaus likvidumo (padengimo) rodiklis. Grynojo apyvartinio kapitalo rodiklis. Finansų struktūros rodikliai. Vidinių veiksnių matrica. SSGG analizė. Alternatyvios strategijos. Space matrica. Išvados ir rekomendacijos.
  Vadyba, namų darbas(24 puslapiai)
  2010-10-05
 • Strateginis valdymas: komercinis bankas AB "Citadele"

  Įvadas. Apie AB "Citadele". Strategijos pokyčių priežastis. 2009 metai – permainų metai. Naujas logotipas. Naujas pavadinimas. Strategijos pokyčių įtaka bendrovės finansiniams rodikliams. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(5 puslapiai)
  2011-08-23
 • Strateginis valdymas: Organizacijos misija

  Užduotis: Organizacijos misija. Naudodamiesi internetu, kitais šaltiniais, raskite ir pacituokite 10 organizacijų misijų ir vizijų formuluočių. Geriausia, jei rasite tos pačios organizacijos viziją ir misiją, tačiau į lentelę gali būti įtraukta tam tikros organizacijos vien misija arba vizija. Lentelė: misijos formuluotė, organizacijos pavadinimas, šaltinis. Užduotis: Naudodamiesi internetu, kitais šaltiniais, raskite ir pacituokite 10 organizacijų misijų ir vizijų formuluočių. Geriausia, jei rasite tos pačios organizacijos viziją ir misiją, tačiau į lentelę gali būti įtraukta tam tikros organizacijos vien misija arba vizija. 1.Išrinkite, kuri iš rastų vizijų ir misijų jums atrodo geriausia, kuri blogiausia, kodėl? 2. Ko trūksta ir kaip galėtų būti patobulintos "blogosios" vizijos/misijos? 3. Kurių iš organizacijų paslaugų/produktų vartotojais (klientais) esate? Kaip manote, ar organizacija tikrai įgyvendina (ar bent stengiasi įgyvendinti) savo misiją? Kokie jūsų patyrimai rodo, jog taip yra arba taip nėra. 4. Ar ir kuo skiriasi Lietuvoje veikiančių organizacijų ir ne tik Lietuvoje veikiančių organizacijų misijų formuluotės? Ar yra skirtumų tarp didelių ir mažų organizacijų misijų formuluočių?
  Vadyba, namų darbas(5 puslapiai)
  2009-04-10
 • Strateginis valdymas: tarptautinė draudimo grupė "ERGO"

  Įvadas. Darbo tikslas: atlikti tarptautinės ERGO grupės strateginį auditą, nustatyti, ar organizacijos strategija yra efektyvi ir pateikti specifines rekomendacijas kaip ją patobulinti. Apie įmonę. Įmonės misija, vizija, tikslai, strategija. Išorinės aplinkos analizė. Galimybės ir grėsmės. PEST analizė. Šakos konkurencingumo analizė. Išorinių veiksnių įvertinimo matricą. Vidinės aplinkos analizė.Finansinė analizė. Investicijų pelningumo rodikliai. Vidinių veiksnių įvertinimo matrica. SSGG analizė ir SPACE matrica. SSGG anlizė. SPACE matrica. Išvados ir pasiūlymai. Referatas ir PowerPoint pristatymas (26 skaidrės).
  Vadyba, referatas(19 puslapių)
  2010-06-01
Puslapyje rodyti po