Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba

Vadyba (2297 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Strateginis planavimas (6)

  Strategija, jos raidos etapai. Strateginiai ir operatyviniai planai. Strategijos būtinybė. Strategijos sudarymo sąlygos. Strategijos įgyvendinimas, jos lygiai. Išvados.
  Vadyba, referatas(7 puslapiai)
  2005-11-27
 • Strateginis planavimas (7)

  Įvadas. Planavimas. Marketingo planavimas. Misija. Įmonės tikslai. Perspektyvinis tyrimas (SWOT). Marketingo tikslai. Marketingo strategijos. Strateginis planavimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(12 puslapių)
  2006-02-01
 • Strateginis planavimas (8)

  Strateginio planavimo funkcijos. Strateginio planavimo prasmė. Strateginio planavimo tikslas. Svarbiausias strateginio planavimo uždavinys. Strategijos planavimo procesas. Strateginio plano kūrimas. Strateginio planavimo procedūros etapai. Strategijos planavimo eiga.
  Vadyba, konspektas(4 puslapiai)
  2006-04-07
 • Strateginis planavimas (9)

  Žmonių veiklos planavimo uždavinių evoliucija. Įmonės misija. Transakcinių išlaidų mažinimas misijos pagalba. Strateginio planavimo grupės narių informaciniai tipai ir jų suderinimas. Strateginė analizė. PEST analizė. Svarbiausi sėkmės veiksniai. Penkių jėgų modelis. Šakos gyvenimo ciklo modelis. Strateginių grupių analizė. Įmonės vidinių savybių strateginė analizė. Vertės grandinė ir vertės sistema. SSGG analizė. Strateginių tikslų formulavimo problemos. Strategijų hierarchija. Integracinė, bendroji (korporacinė), verslo vienetų, funkcinės ir operacinės (darbo) strategijos, pagrindiniai joms keliami uždaviniai. Strategijų alternatyvos ir jų formavimas. Išteklių valdymu pagrįstos alternatyvos. Rinka pagrįstos strategijos ir jų alternatyvos. Sinergetinį efektą duodančios strategijos ir jų alternatyvos (Ansofo sinergetinio efekto įvertinimo metodas. Strateginio valdymo metodologijos. Nustatytinė. Plėtotinė. Įmonės organizacinės struktūros ir strategijos ryšys.
  Vadyba, konspektas(8 puslapiai)
  2006-05-05
 • Strateginis planavimas įmonėje

  Įvadas. Strategijos kūrimo principai. Strateginis planavimas. Strateginio planavimo proceso tikslas. Strateginio planavimo reikšmė. Strateginio planavimo esmė. Strateginio valdymo metodologijos. Strateginio planavimo prielaidos padedančios įmonės vadovybei. Strateginio plano sudarymas. Bendroji strateginio plano struktūra. Įmonės AB "Klaipėdos baldai" veiklos ir informacijos šaltinių apžvalga. Įmonės sėkmės pagrindas. Strateginių tikslų nustatymo metodologija. Tikslų formulavimas. SWOT analizės išvados ir siūlymai. AB "Klaipėdos baldai" strateginiai tikslai. Organizacijos misijos ir vizijos formulavimas. AB "Klaipėdos baldai" įmonės misija ir vizija. Išvados.
  Vadyba, referatas(22 puslapiai)
  2009-03-30
 • Strateginis planavimas ir jo reikšmė

  Įvadas. Strateginis planavimas ir jo reikšmė. Strateginio planavimo raida. Strateginio valdymo, planavimo ir strategijos koncepcijos. Strateginio planavimo turinys. Strateginio planavimo procesas. Strategijų įgyvendinimo planai pramonės įmonėje. Palyginamoji analizė. Išvados.
  Vadyba, referatas(16 puslapių)
  2006-11-25
 • Strateginis planavimas ir kūrimas

  Įvadas. Strateginis planavimas. Strateginio planavimo savybės. Strateginio planavimo žingsniai. Organizacijos vizija, misija, tikslai ir uždaviniai. Išvados.
  Vadyba, referatas(11 puslapių)
  2008-03-21
 • Strateginis planavimas ir strateginis valdymas

  Įvadas. Strateginis valdymas. Strateginio valdymo metodologija: nustatytinė ir plėtotinė. Strateginis planavimas. Strateginio planavimo reikšmė. Išorinės aplinkos įvertinimas. Vidinės aplinkos įvertinimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(18 puslapių)
  2008-02-16
 • Strateginis planavimas ir valdymas

  Įvadas. Organizacijos ir tikslų sąvokos. Strateginiai tikslai. Valdymas pagal tikslus. Išvados.
  Vadyba, referatas(9 puslapiai)
  2007-06-01
 • Strateginis planavimas viešajame administravime

  Įvadas. Strateginio planavimo samprata. Strateginio planavimo reikšmė. Strateginis planavimas viešajame administravime. Išorinės aplinkos įvertinimas. Vidinės aplinkos įvertinimas. Strateginis planavimas viešajame ir privačiajame sektoriuose. Išvados.
  Vadyba, referatas(21 puslapis)
  2007-11-29
 • Strateginis planavimas: galimybių ir grėsmių suformavimas

  Įžanga. Tikslas: Apžvelgti išorinės aplinkos poveikį organizacijos veiklai. Išorinės aplinkos sąvoka bei jos veiksniai. Padėties ir situacijos analizė. Išorinės aplinkos įvertinimas. Išorinės aplinkos charakteristikos. Galimybių ir grėsmių suformavimas. Grėsmių ir galimybių nustatymas. Organizacijos stiprybių ir silpnybių nustatymo būdai. Išvados.
  Vadyba, referatas(10 puslapių)
  2010-05-20
 • Strateginis vadovavimas: koncepcija

  Įvadas. Strategijų apibrėžimų lyginimas. Strateginis vadovavimas: veikiantis modelis. Du požiūriai į strategiją.
  Vadyba, referatas(5 puslapiai)
  2006-05-01
 • Strateginis valdymas

  Strateginio valdymo (SV) apibrėžimas. Jo esmė tikslas ir uždaviniai. SV pagrindinės kategorijos. Strategijų rūšys ir jų apibūdinimas. SV procesas ir jo apibūdinimas. SV proceso struktūra. Organizacijos išorinė aplinka ir jos įtaka strateginio proceso vyksmui. SV procesas ir konkurentai. Strateginio valdymo mokslo ir praktikos atsiradimo prielaidos. Strateginis valdymas organizacijų teorijų kontekste. Naujas šiuolaikinis požiūris į strateginį valdymą. Strateginių koncepcijų ir pagrindinių strateginio valdymo mokyklų apibūdinimas. Strategijos formavimo modelių analizė: strateginis planavimas, strateginis projektavimas. Pozicionavimo koncepcijos esmė. Įtakos koncepcijų analizė. SV situacija Lietuvoje. SV uždaviniai integracijos ir globalizacijos procesų kontekste. Pertvarkantysis vadovavimas – svarbiausias uždavinys. Kompleksinė situacijų analizė- strateginio valdymo sėkmės laidas. Veiklos sąlygų kitimo tendencijos pasaulyje. Diversifikavimo strategija, kaip atsakas į veiklos sąlygų kitimą. Aplinkos kitimo pagrindinės tendencijos Lietuvoje. Strateginis valdymas rinkų ir konkurencijos globalizacijos sąlygomis. Organizacijos strateginės padėties rinkoje apibūdinimas. Organizacijos konkurentiškumo prielaidos. Strateginės būklės analizės logika. Organizacijos strateginės būklės analizės metodai. Organizacijos struktūros įtakos strategijai apibūdinimas. Naujas požiūris į organizacijos valdymo struktūrą. Organizacijos tipai ir jų poveikis strategijai. Organizacijos brandos įtaka jos struktūrai ir strategijai. Strategijos kūrimo idėja, paskirtis ir pagrindiniai uždaviniai. Vertikalios integracijos formos ir ypatumai. Diversifikacijos strategijos taikymo galimybės. Bendrosios strategijos kūrimo logika ir sėkmės prielaidos. Naujo organizacijų vaidmens visuomenėje apibūdinimas. Ateities modernios organizacijos samprata ir jos ypatumai. Ateities organizacijos funkcionavimo principai. Ateities modernios organizacijos pagrindiniai veiklos elementai. Vizija. Misija. Filosofija. Kultūra. Strategijų hierarchija. Funkcinės veiklos strategijos ir jų formavimo ypatumai. Marketingo strategijų kūrimas. Strategijos rengimo metodai ir modeliai. Intensyvaus augimo strategijų analizė. Specializuotų strategijų analizė. Specializuotų strategijų analizė. Restruktūrizavimo strategijų tyrimai. Sėkmingai parengtos strategijos pasirinkimo prielaidos. Strategijos įgyvendinimo planai. Organizacijos strateginių pokyčių valdymas.
  Vadyba, špera(31 puslapis)
  2005-09-07
 • Strateginis valdymas (10)

  Įvadas. Strateginio valdymo mokslo raida. Strateginio valdymo mokslo priešistorė. Strateginio valdymo plėtros istorinės tendencijos iki XX amžiaus pradžios. XX amžiaus vidurys - XX amžiaus pabaiga. Aplinkos pokyčių įtaka strateginio valdymo plėtrai. Išvados.
  Vadyba, referatas(14 puslapių)
  2007-01-05
 • Strateginis valdymas (11)

  Įvadas. Išorinė bendrosios aplinkos analizė. Svarbiausi sėkmės veiksniai. Konkurencinės aplinkos analizės tikslas. Konkurencinės analizės būdai. Klientų analizė. Klientų valdoma organizacija. Klientų sudėties nustatymai. Kainodaros analizė. Klientų ir konkurentų matrica. Išteklių analizė. Strateginio finansavimo ekspertizė. Ryšys tarp finansinių ir strateginių tikslų. Tarptautiniai finansinių išteklių aspektai. Išvados.
  Vadyba, analizė(18 puslapių)
  2007-04-04
 • Strateginis valdymas (12)

  Strateginio valdymo samprata. Strateginis planavimas. Operatyvinis planavimas. Strateginio valdymo metodologija. Nustatytinė metodologija. Plėtotinė metodologija. Strateginio valdymo modeliai. Organizacijos vizija, misija ir tikslai. Strategijų hierarchija. Tipai ir jų esmė. Organizacijos strateginės būklės analizė ir analizės metodai. PEST analizė. Rinkos sąlygų analizė. Konkurencijos analizė. Klientų analizė. Ištekliai ir strategijos. Finansinių išteklių analizė. Operacinių išteklių analizė. Strateginio sprendimo alternatyvos. Strategijos įgyvendinimas ir jo programa. Strateginių pokyčių valdymas.
  Vadyba, konspektas(17 puslapių)
  2007-04-14
 • Strateginis valdymas (13)

  Strategija ir strateginio valdymo samprata, strategijos esmė, strateginio valdymo tikslai. Strateginio valdymo metodologija: nustatytinė ir plėtotinė. Strategijų hierarchija, tipai ir jų esmė: integracijos strategija, korporacinė strategija, verslo vieneto, funkcinė, operacinė. Organizacijos strateginiai tikslai: vizija, misija, tikslai, uždaviniai. Organizacijos filosofija, kultūra, politika. Išorinės aplinkos strateginė analizė, konkurencinė analizė, kliento analizė. Klientų strateginė analizė (paklausos analizė, klientų sudėties nustatymas, rinkos segmentacija, klientų profiliavimas). Vidinės aplinkos analizė. Išteklių analizė. Strateginių sprendimų alternatyvos. Strategijos įgyvendinimas (programos, užduočių rengimas ir perdavimas, išteklių paskirstymas, kontrolė). Strateginis planavimas ir sprendimai. Strateginiai sprendimai.
  Vadyba, špera(15 puslapių)
  2007-05-05
 • Strateginis valdymas (14)

  Strategijos samprata, strategijos formavimo modeliai ir koncepcijos. Nustatyminė strateginio valdymo metodologija. Plėtotinė strateginio valdymo metodologija. PEST analizė. Strateginių grupių analizė ir konkurentų profiliavimas. Produktų portfolio analizė (Bostono matrica). Ilgalaikių konkurencinių pranašumų analizė. Konkurencijos intensyvumo analizė. Konkurencijos agresyvumo analizė. Vertės grandinė ir jos sistema. Baziniai ištekliai ir bazinės kompetencijos. SWOT analizė. Žmogiškųjų išteklių analizė. Firmos kultūros analizė. Strateginių pokyčių analizė. Politikos firmoje analizė. Strategijos finansavimo šaltiniai. Kapitalo kainos analizė. Strategijos tikslinę orientaciją veikiantys veiksniai. Firmos vizija. Firmos misija. Tikslų formulavimas. Ištekliais pagrįstos strateginių sprendimų alternatyvos. Rinka pagrįstos strateginių sprendimų alternatyvos. Generalinės strategijos. Sąnaudų lyderystės strategijos. Diferenciacijos strategija. Nišos strategija. Rinkos alternatyvų matrica. Diversifikacijos strategija. Vertikalios integracijos strategijos. Ekspansijos metodų matrica. Alternatyvų vertinimo kriterijai. Loginis strategijos patvirtinimas. Strategijos įgyvendinimo analizė. Rizikos įvertinimas. Strategijos įgyvendinimo programos. Užduočių rengimas ir perdavimas. Stebėsena ir kontrolė. Firmos strategijos ir struktūros ryšys. Firmos struktūros tipai. Pagrindiniai struktūros projektavimą veikiantys veiksniai. Ryšys tarp firmos paskirties ir struktūros. Ryšys tarp firmos komercinės veiklos pobūdžio ir struktūros tipo. Aplinkos įtaka firmos struktūrai. Strateginių pokyčių samprata. Strateginių pokyčių valdymo modeliai ir teorijos. Strateginių pokyčių valdymo programa. Pasipriešinimo pokyčiams problema.
  Vadyba, špera(21 puslapis)
  2007-05-05
 • Strateginis valdymas (16)

  Strateginio valdymo samprata. Strateginio valdymo savybės. Strateginio valdymo tikslai. Strateginio valdymo privalumai, trūkumai. Strateginio valdymo teikiama nauda. Pagrindinių strateginio valdymo koncepcijų analizė. Strateginio valdymo mokyklos. Mintzberg išskirtos organizacijos strategijos rengimo mokyklos. Nustatytinė ir plėtotinė strateginio valdymo metodologijos. Situacinės analizės metodai. PEST analizė. 7-"S" modelis. Įgūdžiai. Struktūra. Sistemos. Bendros vertybės. Personalas. Stilius. Strategija. Prognozavimo metodai. Mokslinis prognozavimas. Trendo modeliai. Regresiniai modeliai. Struktūrinės analizės metodai. Scenarijų analizė. SWOT (SSGG) analizė. Aplinkos dinamiškumo analizė. Aplinkos dinamikos principinė įvertinimo schema. Strateginio valdymo modeliai, atitinkantys skirtingas metodologijas. Strateginis valdymas viešojo sektoriaus institucijose. Viešųjų ir verslo organizacijų strateginio valdymo skirtumai. Strateginio valdymo sistemos paskirtis ir strateginio valdymo proceso stadijos. Strateginio valdymo sistemos tikslai (paskirtis). Strateginių planų rengimo ir įgyvendinimo padaliniai. Strateginio valdymo paramos grupė. Strateginio operacinio aptarnavimo grupė. Strateginės grupės funkcijos Lietuvoje. Darbo programų vadovų įpareigojimai, funkcijos, veiklos vertinimo kriterijai. PV pagrindiniai įsipareigojimai ir būtinos sąlygos. Veiklos vertinimo kriterijai. Programų koordinatorių funkcijos Lietuvoje. Šiuolaikinis programinis valdymas. Valdymas pagal tikslus (mbo judėjimas). Strateginio valdymo sistemos funkcionavimo vertinimas. Strateginis planavimas ir biudžeto sudarymas. Aštuonių žingsnių strateginio planavimo požiūris. Institucijos įgaliojimų ir misijos nustatymas. Interesų grupių analizė. Strateginis situacijos auditas: audito tikslas, turinys, procesas. Veiklos vertinimas. Aplinkos analizė. Strateginių problemų identifikavimas. Institucijos ateities vizijos kūrimas. Strateginių tikslų nustatymas. Strategijų tipai ir jų formavimo modeliai. Analitinio ir kūrybinio modelio lyginamoji analizė. Programos samprata ir struktūra. Programos rengimo matrica. Programinio biudžeto sudarymas: programinio biudžeto privalumai ir jo sudarymo užduotys. Organizacinio vieneto biudžeto suvestinė. Strateginio planavimo metodika, naudojama Lietuvoje.
  Vadyba, konspektas(46 puslapiai)
  2007-10-16
 • Strateginis valdymas (17)

  Strateginis valdymas. Bendrieji principai. Prognozavimas. Strateginis planavimas. Strateginio valdymo metodologijos. Nustatytinė metodologija. Plėtotinė metodologija. Strateginė analizė. Išorinės aplinkos analizė. Svarbiausi sėkmės veiksniai. Konkurencijos analizė. Klientų analizė. SSGG (SWOT) analizė. Strategijos tikslinės orientacijos fonas.
  Vadyba, špera(11 puslapių)
  2007-12-04
Puslapyje rodyti po