Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba

Vadyba (2297 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Strategijos parengimas: automobilių remontas UAB "Narvija"

  Įvadas. Įmonės apibūdinimas. Veiklos sritis. Istorija. Įmonės išorės aplinka. Bendroji aplinka. Specifinė aplinka. Pirkėjai. Konkurencija. Tiekėjai. SSGG analizė. Vizija. Misija. Strateginiai tikslai. Tikslų realizavimo strateginės priemonės. Strateginių priemonių įgyvendinimo sąvadas. Strategijos monitoringo indikatorių sąrašas
  Vadyba, namų darbas(10 puslapių)
  2008-02-14
 • Strategijos samprata

  PowerPoint pristatymas. Darbo tikslas ir uždaviniai. Strategijos samprata. Strategijos raidos etapai. Strategijos rengimo etapų skirstymas. Strateginių tikslų nustatymas. Reikalavimai strateginių tikslų formuluotei. Strategijos įgyvendinimas apima. Pagrindiniai strategijos elementai. Strategijos alternatyvos.
  Vadyba, pristatymas(15 skaidrių)
  2008-11-21
 • Strategijų įgyvendinimas: Strategijų įgyvendinimo programos. Užduotys. Išteklių pasiskirstymas. Kontrolė

  Įvadas. Strategijos įgyvendinimo programos. Užduočių rengimas ir komunikacija. Išteklių paskirstymas. Stebėsena ir kontrolė. Išvados. Priedas (1).
  Vadyba, referatas(10 puslapių)
  2007-02-28
 • Strateginė analizė

  PowerPoint pristatymas. Pagrindinės sąvokos. Analizė. Yra išskiriami penki strateginės analizės etapai. Įmonės strategija. Strateginės analizės žingsniai. Vidinės aplinkos analizė (7-14 žingsniai). Aplinka ir jos komponentai. Išorinės aplinkos analizė. Išorinė aplinka apima. PEST analizė. Politiniai veiksniai. Ekonominiai veiksniai. Socialiniai veiksniai. Technologiniai veiksniai. Porterio penkių konkurencinių jėgų modelis. Potencialūs konkurentai. Esami konkurentai. Prekės pakaitalai. Pirkėjai. Tiekėjai. Pagrindinės konkurencinės rinkos savybės. Konkurencijos lygio įvertinimas. Konkurentų veiksmų analizė. Pagrindiniai sėkmės veiksniai. Išoriniai veiksniai. Vidiniai veiksniai. SSGG analizė. SSGG analizė (4). Vidinio profilio aprašymas. vidinio profilio aprašymas (8).
  Vadyba, pristatymas(41 skaidrė)
  2009-12-31
 • Strateginė žinių vadyba organizacijoje

  Įvadas. Strateginė žinių vadyba. Žinių vadybos komponentai pagal Dilip Bhatt. Žinių vadybos kultūrinė struktūra. Verte pagrįsta žinių vadybos struktūra. Išvados.
  Vadyba, referatas(6 puslapiai)
  2007-02-20
 • Strateginiai ir operatyvūs valdymo sprendimai: jų bendri bruožai ir ypatybės

  Įvadas. Pagrindinės sąvokos. Strateginiai valdymo sprendimai. Strateginių valdymo sprendimų samprata. Operatyvūs valdymo sprendimai. Operatyvaus valdymo sprendimų samprata. Išvados.
  Vadyba, referatas(13 puslapių)
  2006-10-25
 • Strateginio planavimo esmė, procesas ir įgyvendinimas

  Strateginio planavimo reikšmė. Strateginio planavimo esmė Strateginio planavimo proceso stadijos. Analizės stadija. Išorės veiksnių analizė. Vidaus veiksnių analizė. Išskirtinė kompetencija. Veiklos stadija. Organizacijos paskirtis (misija). Tikslai. Strategija. Strateginis planas. Strategijos įgyvendinimas.
  Vadyba, referatas(14 puslapių)
  2005-10-03
 • Strateginio planavimo ir valdymo teoriniai aspektai

  Strateginio planavimo samprata. Strateginio planavimo esmė. Strateginio planavimo funkcijos. Strateginis valdymas. Strateginio valdymo samprata. Strateginio valdymo modeliai. Misijos ir tikslų svarba strateginiam įmonės vystymui. Aplinkos analizė ir jos įvertinimas. Strategijos įgyvendinimas.
  Vadyba, referatas(19 puslapių)
  2005-06-15
 • Strateginio planavimo modelis ir jo tobulinimo kryptys: AB "Pieno žvaigždės"

  Įvadas. Darbo tikslas – suprasti strateginio planavimo esmę ir praktiškai pritaikyti žinias analizuojant konkrečią ir realią įmonę. Autorių nuomonių apžvalga ir palyginimas nagrinėjama tema. Įmonės apibūdinimas. Įmonės misija, vizija, tikslai, strategija. AB "Pieno žvaigždės" misijos formuluotė. Bendrovės AB "Pieno žvaigždės" vizija. Įmonės tikslai. Įmonės strategija. Išorinės ir vidinės aplinkos analizės. SSGG analizė. Rekomendacijos AB "Pieno žvaigždės". Išvados.
  Vadyba, referatas(18 puslapių)
  2011-02-15
 • Strateginio planavimo praktika

  Įvadas. Įmonės veiklos ir informacijos šaltinių apžvalga. Metodologinė dalis. Analizės etapas strateginio planavimo procese. Išorinė aplinka. Vidinė aplinka. SWOT analizė. Metodologiniai strateginio valdymo modeliai. Bendrosios įmonės plėtros ir vystymo strategijos pasirinkimo metodologinės prielaidos. Produktų ar jų grupių vystymo strategijų parinkimo metodika. Funkcinės strategijos ir jų parinkimo metodikos. Strateginių tikslų nustatymo metodologija. Organizacijos vizijos ir misijos formulavimas. Įmonės strateginės plėtros ir vystymo kryptys. Dabartinių ir potencialių aplinkos ir vidinių veiksnių analizė. Išorinės aplinkos veiksniai ir sąlygos. Įmonės vidiniai veiksniai ir sąlygos. SWOT analizės išvados ir siūlymai. Įmonės bendrosios vystymo strategijos nustatymas. Įmonės verslo vienetų (produktų) strategijų numatymas. Įmonės funkcijų strategijų numatymas. Įmonės strateginiai tikslai. Įmonės vizija ir misija. Plėtros ir vystymo priemonių apibendrinimas.
  Vadyba, referatas(22 puslapiai)
  2005-11-23
 • Strateginio planavimo proceso stadijos

  Įvadas. Strateginio planavimo reikšmė. Strateginio planavimo esmė. Strateginio planavimo proceso stadijos. Analizės stadija. Išorės veiksnių analizė. Vidaus veiksnių analizė. Išskirtinė kompetencija. Veiklos stadija. Organizacijos paskirtis (misija). Tikslai. Strategija. Strateginis planas. Strategijos įgyvendinimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(13 puslapių)
  2006-05-15
 • Strateginio plano įgyvendinimas

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Strategijos ir strateginio planavimo samprata. Firmos strategijos įgyvendinimo procesas. Strategijos įgyvendinimas. Septynių "S" modelį. Išvados.
  Vadyba, pristatymas(22 skaidrės)
  2009-01-22
 • Strateginio sprendimo priėmimas ir emocinis intelektualumas korporacijoje

  Įvadas. Organizacijos vystymasis. Emocinio intelektualumo apibūdinimas. Emocinis intelektualumas versle. Emocinis intelektualumas korporacijoje ir konkurencinio pranašumo išlaikymas. Strateginių sprendimų priėmimas. Sprendimų priėmimas ir rizika. Emocinio intelektualumo svarba darant strateginius sprendimus. Sprendimų priėmimas grupėse. Emocinio intelektualumo vystymasis korporacijoje. Valdininkai, kurie "turi širdis". Išvados.
  Vadyba, namų darbas(12 puslapių)
  2006-04-05
 • Strateginio valdymo esmė ir raida

  Įvadas. Strateginio valdymo raida. Biudžeto sudarymas ir kontrolė. Ilgalaikis planavimas. Strateginis planavimas . Strateginis valdymas. Chandler (1962). Harvardo universiteto mokslininkai. Strateginio valdymo esmė. Strateginio valdymo rezultatas. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-04-22
 • Strateginio valdymo funkcijos

  Pagrindinės strateginio valdymo funkcijos. Planavimas. Organizavimas. Vadovavimas. Kontrolė. Strateginis valdymas organizacijoje. Samprata. Strateginis valdymas. Organizavimo funkcija strateginiame valdyme. Samprata. Organizacijos kultūra. Organizacijų struktūra. Organizatoriniai vadovo sugebėjimai organizacijoje. Vyksmo organizavimas ir įgaliojimai organizacijoje. Optimalios veiklos organizavimas organizacijoje. Pagrindinės vadovo darbo organizavimo kryptys organizacijoje. Organizacinio vystymosi ir strateginio valdymo teorijos. Organizacinio vystymo teorija. Strateginio valdymo planavimas. Strategijos įgyvendinimo planai. Kontrolės funkcija strateginio valdymo objektas. Kontrolės funkcija ir strateginis valdymas. Pagrindinės veiklos atlikimo sritys. Kontrolės funkcijos esmė ir bruožai. Vadovo vaidmuo taikant kontrolės funkciją strateginiame valdyme. Strateginio valdymo veiklos esmė. Kuo svarbi kontrolės funkcija vadovui. Valdymas ir kontrolė. Projektų valdymo funkcijos. Motyvacija ir kontrolė. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(36 puslapiai)
  2006-01-17
 • Strateginio valdymo metodologija

  Strateginio valdymo atsiradimo prielaidos. Strateginio valdymo metodologijos. Išorinės aplinkos lygiai. Įmonės vizija, įmonės filosofija — normatyvinis valdymas. Įmonės politika. Įmonės kultūra. Organizacinė valdymo struktūra. Valdymo sistemos tikslas. Elgsenos organizacijoje dimensijos. Tikslo elementai. Strategija.
  Vadyba, špera(12 puslapių)
  2006-04-07
 • Strateginio valdymo metodų analizė ir tokios analizės rezultatų panaudojimas, siekiant padidinti organizacijos valdymo efektyvumą

  Įvadas. Teorinė dalis. Praktinė dalis. Išvados ir rekomendacijos.
  Vadyba, referatas(17 puslapių)
  2006-03-22
 • Strateginio valdymo pranašumai ir problemos: siuvimo įmonė

  Įvadas. Strateginio valdymo samprata. Strategijos kilmė. Strateginio valdymo ištakos organizacijų vadyboje. Įmonės strategija. Strateginio valdymo ciklo funkcijos. Strateginio valdymo savybės. Strateginio valdymo tikslai. Vizijos, misijos ir tikslų formulavimo teoriniai aspektai. PEST analizė. Penkių jėgų modelis. SSGG analizė. Strateginio valdymo pranašumai ir problemos. Praktinė dalis: siuvimo įmonės "X" strategijos analizė. Įmonės istorija. Įmonės produkto charakteristika. Organizacinė struktūra. Drabužių gamyba įmonės filialuose. Įmonės vizija, misija, ilgalaikiai ir trumpalaikiai tikslai. SSGG analizė. Apibendrinimas ir rekomendacijos. Išvados.
  Vadyba, referatas(23 puslapiai)
  2009-05-12
 • Strateginio valdymo samprata

  Įvadas. Plėtros būdų yra įvairių. Būtina pasirinkti tinkamus kelius. Įmonės tikslai tampa aiškesni. Teorinė dalis. Strateginis valdymas. Analitinė dalis. Analizuojamos įmonės pristatymas: UAB "SIKC". Analizuojamos įmonės makroaplinkos analizė. SWOT analizė. Projektinė dalis. Išvados.
  Vadyba, referatas(10 puslapių)
  2006-05-21
 • Strateginio valdymo samprata ir pagrindinės sąvokos

  Įvadas. Darbo tikslas – pateikti strateginio valdymo sampratos teoriją ir parašyti pagrindines sąvokas. Strateginio valdymo samprata. Pagrindinės strateginio valdymo sąvokos. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(9 puslapiai)
  2008-01-11
Puslapyje rodyti po