Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba

Vadyba (2297 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Operacinės rizikos turinys ir jos kontrolės metodai

  Operacinės rizikos esmė. Operacinė rizika ir Basel II. Operacinės rizikos rūšiai. Pagrindiniai operacinės rizikos šaltiniai. Operacinės rizikos atsiradimo priežasčiai. Operacinės rizikos pasekmės. Žala nuo operacinės rizikos. Operacinės rizikos mažinimas. Operacinės rizikos charakteristikos. Rizikos modeliavimo metodai. Metodai, statistinės analizės ir istorinių duomenų pagrindu. Metodai, ekspertų nuomonės pagrindu. Metodai, duomenų kombinavimo ir ekspertų nuomonės pagrindu. Kontrolės metodai. Vidinė kontrolė. Kapitalo rezervavimas. Bazinio indikatoriaus metodas (The Basic Indicator Approach). Standartizuotas metodas (The Standardised Approach). Pažangieji vertinimo metodai (Advanced Measurement Approach). Draudimas.
  Vadyba, referatas(14 puslapių)
  2006-04-26
 • Operation management: forecasting method

  Darbas anglų kalba. Spėjimo metodai: organizacinis planavimas. Introduction. Forecasting. Forecasting methods. Qualitative forecasting methods. Quantitative forecasting methods.
  Vadyba, esė(4 puslapiai)
  2009-06-17
 • Operatyvaus gamybos valdymo teorija "just-in-time" (2)

  Įvadas. JIT apibrėžimas. JIT atsiradimo istorija. JIT trumpas aprašymas. Tradicinės ir JIT sistemos palyginimas. JIT elementai. Nedidelis atsargų kiekis. Gamyba mažomis partijomis. Aukštas kokybės lygis. Traukimo sistema. Kiti elementai. Kanban sistema. JIT gamybos proceso valdymo esmė. Kanban procesas. Kanban funkcijos. Kanban veiklos taisyklės. Įmonės parengimas kanban sistemai įdiegti. Kanban sistemos diegimo ypatumai. Kanban ir MRP II palyginimas. JIT sistemos įdiegimas. JIT tikslai. JIT sistemos privalumai. JIT įdiegimo sunkumai. JIT įdiegimo loginis pagrindas. Būtinos sąlygos JIT programai įdiegti. Išvados.
  Vadyba, referatas(23 puslapiai)
  2007-05-11
 • Operatyvinis valdymas

  Įvadas. Kas yra operatyvinis valdymas, principai. Operatyviojo valdymo principai. Pažinti savo vartotojus ir konkurentus. Gamybos proceso padalijimas į operacijas ir jų sujungimas į srovines linijas. Pasiruošimo ir paleidimo laikas. Prekes gaminti ir pristatyti vartotojui patogiais kiekiais. Mažinti tiekėjų skaičių, turėti kelis patikimus tiekėjus. Mažinti produktui pagaminti reikalingų komponentų skaičių. Visuotinės kokybės principas. Sukurti gamybines ląsteles ir svorines linijas. Sutvarkyti darbo vietą. Darbuotojų meistriškumas ir kvalifikacija. Fiksuoti gaminamos produkcijos kiekį ir kokybę. Problemas turi spręsti patys vykdytojai. Išlaikyti ir tobulinti dabartinę įrangą bei personalą. Įsigyti paprastus, pigius ir paslankius įrenginius. Automatizuoti tuos gamybinius procesus, kurie yra pakankamai pastovūs. Patartina turėti keletą įrengimų, gamybinių ląstelių, srovinių linijų kiekvienam produktui, paslaugai ar klientui. Stengtis nuolat tobulėti. Išvados.
  Vadyba, referatas(12 puslapių)
  2005-12-02
 • Operatyvusis planavimas

  Tikslas įsigilinti į operatyvinio planavimo esmę, funkcijas, išanalizuoti linijinio planavimo metodus, įvertinti tinklinio planavimo ir valdymo metodų etapus: operacijų trukmė, kritinis kelias, darbų kontrolė. Operatyvusis planavimas. Operatyviojo valdymo esmė. Operatyviojo valdymo principai. Operatyviojo valdymo sistema verslo įmonėje. Paslaugų valdymas.
  Vadyba, konspektas(13 puslapių)
  2008-05-22
 • Organizacija

  Darbo tikslai. Organizacijos termino samprata. Organizacijos misijos samprata. Organizacijos veiklos aplinka. Pagrindinės etinės vertybės. Etinių normų laikymosi būtinumas. Svarbiausios darbuotojo moralinės ypatybės. Išvados. Lietuvos ryšių su visuomene specialistų sąjungos etikos kodeksas.
  Vadyba, referatas(11 puslapių)
  2005-11-09
 • Organizacija – vadybinės veiklos erdvė

  Valdymas. Valdymo subjektas ir objektas. Valdymo sistema. Vadyba. Įvadas. Valdymo procesas. Vadybos esmė. Valdymo sistema. Valdymo objektas ir subjektas.
  Vadyba, referatas(10 puslapių)
  2006-11-15
 • Organizacija (2)

  Organizacija. Organizacijos samprata, jos elementai. Organizacijos paskirtis ir strategija. Planavimas ir strategijų įgyvendinimas. Organizacijos tikslai. Organizacijos aplinkos. Organizacinės struktūros. Galia. Motyvacija. Kontrolė. Organizavimas. Organizacijos problemos. Išvados.
  Vadyba, referatas(15 puslapių)
  2006-10-11
 • Organizacija ir jos informacijos poreikiai

  Įvadas. Organizacija ir jos informacijos poreikiai. Informacijos svarba organizacijos veiklai. Informacijos poreikio atsiradimas. Informacijos poreikio nustatymas. Informacija įmonės viduje. Informacinės sistemos ryšys su informacijos kultūra. Organizacinės komunikacijos darbotvarkės modelis. Informacijos šaltiniai. Internetas sėkmingam verslui. Išvados.
  Vadyba, referatas(12 puslapių)
  2007-05-21
 • Organizacija ir vadovas

  Vadovo darbo ypatybės, Organizacija kaip sistema, jos elementai, Vadovo darbo produktai, organizacijos paskirtis ir strategija, organizacijos tikslų kompleksas, Vadybos funkcijos, organizacijų valdymo struktūros, Planavimas - vadybos ciklo pradžia, Organizacijos valdymo struktūros projektavimas , Darbo vertinimas, Skatinimas, Kontrolė ir reguliavimas, Teisiniai valdymo pagrindai, Komunikacijos proceso žingsniai, Pokyčių valdymas, Konfliktų valdymas.
  Vadyba, špera(10 puslapių)
  2005-03-09
 • Organizacija kaip nuolatinis transformacijos procesas

  Įvadas. Organizacija – kaip nuolatinis transformacijos procesas. Organizacijos socialinės sistemos vystymas. Integruoto strateginio organizacijų vystymo koncepcija. Organizacijos transformavimo koncepcijos ir jų taikymo galimybės. Restruktūrizacijos koncepcija. Reorganizacijos koncepcija. Rekonceptualizavimo koncepcija.
  Vadyba, referatas(10 puslapių)
  2008-02-04
 • Organizacija kaip socialinė ekonominė sistema ir jos valdymas

  Įvadas. Sisteminės teorijos ištakos. Organizacija – socialinė ekonominė sistema. Sisteminis organizacijos valdymas. Išvados.
  Vadyba, referatas(14 puslapių)
  2007-12-16
 • Organizacija kaip socialinė ir institucinė sistema

  Įvadas. Organizacija kaip socialinė ir institucinė sistema. Formalių ir neformalių organizacijų skirtumai. Organizacijos valdymas. Organizacijų gyvavimo ciklai. Informacija ir jos valdymas. Išvados.
  Vadyba, referatas(10 puslapių)
  2008-02-26
 • Organizacija, jos vidinė ir išorinė aplinka

  Įvadas. Organizacijos samprata. Organizacijos paskirtis. Organizacijos vizija. Organizacijos tikslai. Organizacijos aplinkos. Išorinė organizacijos aplinka. Išoriniai įtaką darantys veiksniai. Įmonės išorinės aplinkos analizė. Vidinė organizacijos aplinka. Vidinės aplinkos įvertinimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(14 puslapių)
  2007-03-22
 • Organizacijos

  Įvadas. Pirmosios organizacijos. Bažnytinės organizacijos. Karinės organizacijos. Verslas – tai karas. Organizacijos po industrinės revoliucijos. Industrinės revoliucijos poveikis. Išvados.
  Vadyba, referatas(11 puslapių)
  2006-02-28
 • Organizacijos anatomija

  PowerPoint pristatymas. Sudėtinio sprendimo procesas (įtakos lygmenys, įtakos darymo būdai). Planavimas ir peržiūra sudėtinių sprendimų priėmimo procese (planavimo procesas, peržiūros procesas). Peržiūros funkcijos. Centralizacija ir decentralizacija. Pamokos administravimo teorijai (racionalumo aprėptis, asmens ir grupinis racionalumas). Administratoriaus vaidmuo. Išvada.
  Vadyba, pristatymas(15 skaidrių)
  2008-01-09
 • Organizacijos aplinka

  Įvadas. Organizacijos aplinkos esmė. Organizacijos išorinė aplinka. Tiesioginio poveikio veiksniai. Netiesioginio poveikio veiksniai. Išorinės aplinkos analizė. Organizacijos vidinė aplinka. Organizacijos vidinės aplinkos veiksniai. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(19 puslapių)
  2007-12-03
 • Organizacijos aplinka (2)

  PowerPoint pristatymas. Aplinkos analizės tikslai. Organizacijų aplinkos . Makroaplinkos analizė (3). Verslo (šakos) aplinkos tiesioginio poveikio veiksniai . M. Porterio penkių jėgų modelis. SSGG (SWOT). SSGG (SWOT) analizė. Stiprybės. Silpnybės. Galimybės. Grėsmės. Vidinė aplinka. Organizacijos vidinės aplinkos kintamieji veiksniai. Uždaviniai skirstomi į tris kategorijas. Žmonės – organizacijos pagrindas . Tikslai. Kam reikalingi tikslai? Tikslo elementai. Reikalavimai tikslams. Tikslų sistemos formulavimas. Technologija. Organizacijos struktūrą lemiantys veiksniai. Struktūrų tipai. Linijinė struktūra. Funkcinė struktūra. Štabinė struktūra.
  Vadyba, pristatymas(29 skaidrės)
  2009-11-25
 • Organizacijos aplinka (3)

  Organizacijos aplinka. Penki pagrindiniai pokyčių valdymo veiksniai. Išorinės aplinkos įvertinimas. Pokyčių valdymas. Ryšys tarp strateginių ir veiklos pokyčių. Žmogiškieji ištekliai, turtas ir įsipareigojimai. Suderinamumas pokyčių valdyme. Aplinkos įvertinimas. Pramoninė organizacija planavimas. Pramonė, kultūra ir suvokimas. Aplinkos suvokimas: poveikis ir aiškinimas. Gyvybės draudimas. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(7 puslapiai)
  2009-12-11
 • Organizacijos aplinka ir aplinkos įtaka organizacijos veiklai

  Įvadas. Tikslas šio referato yra supažindinti skaitytojus su verslo organizacijas supančia aplinka ir jos įtaka organizacijai, išnagrinėti, kokios yra supančios aplinkos sudedamosios dalys, kas yra ir kas sudaro išorinę bei vidinę aplinką. Išnagrinėti tiesioginio ir netiesioginio poveikio elementus organizacijai. Organizacijos aplinkos. Išorinė aplinka. Išorinės aplinkos charakteristika. Vidinė aplinka. Tiesioginio bei netiesioginio poveikio aplinkos. Tiesioginio poveikio aplinkos elementai. Kitos įtaką darančios grupės. Tinklai ir koalicijos. Tiesioginio poveikio aplinkos elementai vidinėje aplinkoje. Ypatingas vadovų vaidmuo. Netiesioginio poveikio aplinkos elementai. Netiesioginio poveikio aplinkos valdymas. Natūrali aplinka. Išvados.
  Vadyba, referatas(14 puslapių)
  2008-11-12
Puslapyje rodyti po