Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba

Vadyba (2297 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Matematiniai metodai vadyboje (2)

  Koreliacinė regresinė analizė. Tyrimo tikslo aprašymas. Tikslai. Mano tyrimo tikslas. Koreliacinė analizė Y su kiekvienu X1, ..., X6. Porinė regresinė analizė Y su X1, X5, X6. Daugianarė koreliacinė regresinė analizė Y su X1 ir X5. Gautų rezultatų aprašymas. Tyrimo rezultatų taikymas. Prognozė slenkančio vidurkio ir eksponentinio išlyginimo metodais. Planavimo uždavinys. Dualusis uždavinys.
  Vadyba, kursinis darbas(15 puslapių)
  2006-05-02
 • Matematiniai metodai vadyboje (3)

  Koreliacinė regresinė analizė. Tyrimo tikslai. Koreliacinė analizė Y su kiekvienu X1, X2, X3, X4, X5. Porinė regresinė analizė. Daugianarė koreliacinė regresinė analizė. Gautų rezultatų aprašymas. Tyrimo rezultatų taikymo pavyzdžiai. Prognozavimas. Slenkančio vidurkio metodas. Eksponentinio išlyginimo metodas. Gamybos planavimo uždavinys. Dualus uždavinys. Išteklių šešėlinės kainos. Transporto uždavinys.
  Vadyba, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2007-02-22
 • Materialaus produkto gamybos proceso valdymo praktika organizacijoje: šaldyti duonos ir pyrago gaminiai UAB "Mantinga"

  Įvadas. Produkto darymo organizacijoje proceso teorinis valdymo modelis. Produkto darymo proceso valdymo praktika organizacijoje. Proceso ir jo valdymo dalyviai. Planavimas. Skatinimas. Kontrolė. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(9 puslapiai)
  2007-04-03
 • Materialiniai ištekliai ir jų poreikio nustatymas įmonėje

  Įvadas. Žaliavos ir pagalbinės medžiagos. Medžiagų sunaudojimo normos. Normų sudėtis. Medžiagų poreikio normavimas. Materialinių išteklių poreikio pagrindimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(10 puslapių)
  2006-04-19
 • Materialinių ir finansinių išteklių valdymo sistema

  Materialinių ir finansinių išteklių valdymo sistemos paskirtis. Lėšų šaltiniai. Kapitalo rinkos. Investicijų finansavimo sprendimai. Palūkanų norma ir rizika. Dividendų politikos sprendimai. Koordinavimas ir kontroliavimas. Turto didinimas iki aukščiausio laipsnio. Materialinių ir finansinių išteklių valdymo sistemos esmė ir funkcijos. Koks yra materialinių ir finansinių išteklių valdymo tikslas? Išvados.
  Vadyba, referatas(8 puslapiai)
  2005-11-21
 • Mažekių miesto gyventojų gyvenimo kokybė ir gyvenamoji aplinka

  Santrauka. Įvadas. Teiginiai ir statistiniai duomenys apie Mažeikių miestą ir jo gyventojus. Mažeikių miesto lankomiausi objektai. Gyventojų sveikata ir socialinė apsauga. Nedarbas ir užimtumas Mažeikiuose. Susisiekimo būdai mieste. Aplinkos apsaugos sistema. Vandentiekis ir kanalizacija. Nusikalstamumo duomenys. Organizacinė veikla. Dujotiekis. Miesto švara. Mažeikių miesto gyventojų vertinimai. Mažeikių miestas. Saugumas mieste. Vandentiekio ir kanalizacijos tinklai. Vietovės patrauklumas turistams. Žmonių tarpusavio santykiai ir jų gyvenimas bendruomenėje. Aplinkos apsauga. Dujų tiekimas. Gyventojų gyvenimo kokybė. Sveikatos ir paslaugų pasiekiamumas. Išvados. Priedai (2).
  Vadyba, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2007-12-17
 • Mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) plėtra Lietuvoje

  Įvadas. Mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) plėtra Lietuvoje. Mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) samprata remiantis Lietuvos Respublikos (LR) įstatymu. Verslo įmonių steigimas. Įmonių tikslai. Mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) plėtra. Mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) privalumai ir trūkumai. Valstybės parama. Išvados ir siūlymai.
  Vadyba, referatas(7 puslapiai)
  2008-03-28
 • McKinsey 7S teorija

  Įvadas. Biografija. Thomas J. Peters. Robert H. Waterman Jr. Prielaidos. Sėkmės kriterijai. 7s - kas tai. Kompanijos linkusios į naujoves. Orientacija į veiksmą. Arčiau vartotojo. Savarankiškumas ir verslumas. Našumą pasiekia žmonės. Tiesioginis ryšys su gyvenimu, valdymas remiantis vertybėmis. Ištikimybė savo darbui. Paprasta forma, negausus personalas. Laisvė, o kartu ir suvaržymas. Tyrinėjimai. Pavyzdinės kompanijos. Perspektyvos nebuvimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(19 puslapių)
  2008-01-14
 • Menas kalbėti viešai

  Įvadas. Iškalbos meno raida. Viešųjų kalbų skirstymas. Viešųjų kalbų tipai. Viešųjų kalbų rūšys. Viešosios kalbos dalyviai. Kalbėtojas. Auditorija. Organizacija. Pasiruošimas viešai kalbai. Kalbėti ar ne. Kodėl prastai pasirodoma. Viešos kalbos pasisakymo pradžia. Kodėl prastai pasirodoma. Viešosios kalbos technika. Nervingumo suvaldymas. Vaizdinių priemonių nauda. Išvados.
  Vadyba, referatas(36 puslapiai)
  2008-04-10
 • Meniu

  Meniu planavimas. Meniu tipai. Ciklinis meniu. Ciklinių meniu privalumai. Ciklinių meniu trūkumai. Iš anksto suplanuotos ir suprojektuotos meniu. Privalumai. Trūkumai. Meniu Struktūra. Ilgis. Dizainas. Kalba. Pristatymas. Esminiai apsvarstymai prieš planuojant meniu. Meniu planavimas. Meniu politika - išvados. Meniu kopija. Meniu viršelis. Lenčo meniu (priešpiečiai). Arbatos meniu. Pietų meniu. Banketų meniu. Ceremonijos ir banketai. Lengvi bufetai (įskaitant kokteilių vakarėlius). Greito maisto meniu.
  Vadyba, referatas(11 puslapių)
  2005-10-25
 • Metaphorical Terms in Business Language

  Darbas anglų kalba. Metaforos verslo kalboje. Introduction. Terminology and terms. Metaphorical terms in Business. Metaphorical terms according to transference. From concrete to concrete. From inanimate to inanimate. From inanimate to animate. From animate to inanimate. From animate to animate. From human to human. From animal to human. From concrete to abstract. Metaphorical terms according to semantic fields. Anthropomorphic metaphorical terms. Zoomorphic metaphorical terms. Geomorphic metaphorical terms. Household metaphorical terms. Cookery metaphorical terms. Colour metaphorical terms. Tale metaphorical terms. Religion metaphorical terms. Nature metaphorical terms. War metaphorical terms. Conclusions.
  Vadyba, referatas(19 puslapių)
  2010-03-09
 • Metinės gamybos programos ir gamybos tipo nustatymas

  Įmonių padalinių organizavimas. Praktinis darbas Nr.1. Užduotis: Nustatyti gaminamos detalės klasę ir masę. Analizuoti ir aprašyti gamybos tipus. Palyginti gamybos tipus pagal jiems būdingas ypatybes. Analizuoti ir aprašyti metinės gamybos programos nustatymo metodus ir įvertinti gaminių skaičių. Nustatyti perskaičiuotą metinę programą, pritaikius palyginimo koeficientą K. Skaičiavimo rezultatai suvedami. Nustatyti gamybos tipą pagal detalių masę (MA arba MB) ir perskaičiuotą metinę gamybos programą. Išvada.
  Vadyba, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2011-02-14
 • My company: "Vitucio pica"

  Darbas anglų kalba. Mano kompanija: "Vitucio pica". About company. Mission and vision. Company structure. Competitiveness. Launching new product. Statistics. SWOT. "Vitucio pica" balance sheet.
  Vadyba, namų darbas(6 puslapiai)
  2010-04-22
 • Miyamoto Musashi minčių pritaikymas šiuolaikinėje vadyboje

  Miyamoto Musashi knygoje "Penki žiedai" esančių patarimų, minčių apie karo meną taikymas šiandieniniame versle. Įvadas. Žemės knyga. Vandens knyga. Ugnies knyga. Vėjo knyga. Išvados.
  Vadyba, referatas(17 puslapių)
  2008-04-25
 • Mobile phones and analysis of mobile networks

  Darbas anglų kalba apie mobiliuosius telefonus ir tyrimas apie telefonų ryšio operatorius. Introduction to the project. Networks of mobile phones in my research: "3". O2. Orange. T-Mobile. Virgin. Vodafone. Objectives. Analysis of secondary data: PEST analysis. Political. Economical. Social. Technology. Analysis of questionnaire. Findings. Questionnaire. Perceptual map.
  Vadyba, referatas(17 puslapių)
  2008-10-22
 • Mobilus vertėjas (Interpreter-aid)

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Autodiagnostika. Verslo idėja. Naujadara. Mobilaus vertėjo funkcijos. Veikimo principas. Mobilaus vertėjo funkcijos. Mobilaus vertėjo funkcijos. Rinkos perspektyvumo įvertinimas. Tyrimas. Rinkos perspektyvumo įvertinimas. Tyrimas (8). Tikslinis segmentas. Prekės techninis organizacinis projektas. Prekės techninis organizacinis projektas (3). Kainodara. Kainodara (3). Produkto įgyvendinimo laikotarpio prognozė. Projekto įgyvendinimo programos.
  Vadyba, pristatymas(23 skaidrės)
  2009-03-16
 • Modelio sudarymas ir sprendimas. Vadybinis sprendimo rezultatų panaudojimas

  Įvadas. Modelio sudarymas ir sprendimas. Uždavinio suvokimas. Uždavinio formulavimas. Modelio sudarymas. Sprendimas. Vadybinis sprendimo rezultatų panaudojimas. Proceso nustatymas. Sprendimų įgyvendinimas. Pastovaus tobulinimo planas. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(8 puslapiai)
  2010-04-01
 • Modern means of communication

  Rašinys anglų kalba. Anglų kalbos kalbėjimo tema: "E-communication". Šiuolaikinė komunikacija. Introduction. Modern means of communication. Letters. Telegram. Phones. Telex. Fax. E-mail. Voice Mail. Pager. Teleconferencing. Audio-conferencing. Video-conferencing. Vocabulary.
  Vadyba, referatas(7 puslapiai)
  2006-11-23
 • Modern means of communication (2)

  Darbas anglų kalba. Šiuolaikiniai bendravimo būdai. Finding new ways to communicate. Interactive television. Interactive video displays and kiosks. Computer presentations and simulations. Teleconferencing. Vocabulary.
  Vadyba, referatas(10 puslapių)
  2007-04-05
 • Modernios organizacijos elgsenos bruožų tyrimo instrumentarijaus problema

  Įvadas. Organizacijos elgsenos bruožų tyrimo metodologinis ir metodinis pagrindimas. Organizacijos elgsenos bruožų tyrimo instrumentarijaus teorinis pagrindimas. Tiriamos organizacijos elgsenos bruožų tyrimas. Tiriamos organizacijos bendroji charakteristika ir tyrimo pravedimas. Tiriamos organizacijos elgsenos bruožų vertinimas. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2007-02-23
Puslapyje rodyti po