Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba

Vadyba (2297 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Konfliktas: priežastys, eiga ir pasekmės (4)

  Įvadas. Dėstomoji dalis. Konflikto samprata. Konfliktų ypatybės ir klasifikacija. Naudingi ir kenksmingi konfliktai. Norų, priešingybių ir vengimo konfliktai. Kiti konfliktai. Konfliktų raida. Išvados.
  Vadyba, referatas(9 puslapiai)
  2008-12-22
 • Konfliktas: priežastys, raida, pasekmės ir sprendimo būdai

  Įžanga. Konfliktas, pagrindiniai jo komponentai ir funkcijos. Konfliktų priežastys. Konflikto procesas. Konflikto baigties variantai. Konflikto pasekmės. Konfliktų sprendimo būdai. Pavyzdys.
  Vadyba, referatas(28 puslapiai)
  2006-11-14
 • Konfliktų atsiradimai ir jų sprendimo būdai

  Konfliktų organizacijos esmė. Konfliktų valdymas. Konflikto identifikavimas. Konflikto analizė. Konflikto sprendimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(11 puslapių)
  2006-12-21
 • Konfliktų sprendimo būdai įmonėje

  Įvadas. Konflikto apibrėžimas ir konfliktų skirstymas. Konfliktų atsiradimas ir raida. Konflikto padariniai ir jo baigties variantai. Konflikto valdymas ir sprendimas. Išvados ir siūlymai.
  Vadyba, referatas(20 puslapių)
  2009-03-06
 • Konfliktų valdymas (11)

  PowerPoint pristatymas. Bendrieji konflikto studijų pagrindų kurso tikslai. Konfliktų abėcėlė. Visada yra dvi perspektyvos. Konfliktas. Žodis "konfliktas" gali nurodyti procesą. Žodis "konfliktas" gali nurodyti ir būseną. Konfliktui būtinos. Tyrimų kryptys. Tyrimų lygiai. Teigiamos konflikto funkcijos. Neigiamos konflikto funkcijos. Konfliktų tipai. Konfliktų klasifikacijos kriterijai. Konfliktų rūšys. Bendrieji konfliktų sprendimo pagrindai. XXI-ajame amžiuje vadybininkams svarbiausios keturios tarpusavyje priklausomos konflikto sritys. Konflikto dalyviai. Kiekvienas konfliktas turi psichologinį turinį. Tarpgrupinio konflikto priežastys. Konflikto dinamika. Konflikto fazių ir etapų santykis. Sąlygos, padedančios kilti konfliktams. Sąlygos, mažinančios konflikto tikimybę. Požymiai, rodantys, kad konfliktas plečiasi ir gilėja. Struktūriniai pakitimai. Konfliktų sprendimas ir konfliktų valdymas. Efektyvaus konfliktų valdymo tikslai. Konflikto valdymo eiga. Konflikto reguliavimo technologijos. Neįveikiamų konfliktų ypatybės. Požiūriai į neįveikiamus konfliktus. Veiksniai, turintys įtakos teigiamai konfliktų baigčiai . Trys esminės prielaidos. Būdai, kuriais interesų konfliktuose galima pasiekti integruojantį (pergalės-pergalės) susitarimą. Derybų strategijos. Aklaviečių įveikimo būdai. Tarpininkavimo etapai. Tarpininko elgesys. Alternatyvios nesutarimų sprendimo formos. Konfliktų valdymo strategijos. Galia grindžiamos strategijos. Galia grįstų procesų stiprybės ir silpnybės. Teisėmis grindžiamos strategijos. Teisėmis grįstų procesų stiprybės ir silpnybės. Interesais grindžiamos strategijos. Interesais grįstų procesų stiprybės ir silpnybės. Organizacinių konfliktų lygiai. Vidinio organizacijos konflikto dimensijos. Organizacijų raidos fazės (organizacijų skirstymas pagal konfliktų valdymą). Priežastys, kodėl organizacijose nenaudojamos alternatyvios nesutarimų sprendimo formos. Priežastys sisteminio požiūrio taikymui. Integruotų konfliktų valdymo sistemų pagrindiniai komponentai. Konfliktų valdymo kompetencijos elementai. Konfliktų kultūros modeliai.
  Vadyba, pristatymas(67 skaidrės)
  2009-03-28
 • Konfliktų valdymas (7)

  Įvadas. Konfliktų tipai. Asmeninis vidinis konfliktas. Tarpasmeniniai konfliktai. Asmenybės bei grupės konfliktai. Tarpgrupiniai konfliktai. Konfliktų priežastys. Konfliktų pasekmės. Konfliktų valdymas.
  Vadyba, referatas(9 puslapiai)
  2007-03-15
 • Konkrečios paslaugų įmonės įranga: NailBar

  Apie įmonę. Naudojama įranga. Darbas iliustruotas nuotraukomis.
  Vadyba, namų darbas(8 puslapiai)
  2007-01-03
 • Konkurencijos agresyvumo analizė

  PowerPoint pristatymas. Agresyvios strategijos. Konkurentų agresyvių strategijų analizės stadijos. Svarbiausios agresyvios atakos strategijos. Išvada.
  Vadyba, pristatymas(14 skaidrių)
  2006-12-30
 • Konkurentų analizė: AB "Kalnapilis"

  Įvadas. Teorinė dalis. Konkurentų analizė. Įmonės konkurentų nustatymas. Konkurentai pramonės šakoje. Konkurentai rinkoje. Konkurentų tikslų apibrėžimas. Konkurentų strategijų nustatymas. Konkurentų pranašumų ir trūkumų nustatymas. Konkurentų atsakomųjų veiksmų įvertinimas. Pasirinkimas, kuriuos konkurentus pulti, o kurių vengti. Stiprūs ir silpni konkurentai. Artimi ir tolimi konkurentai. "Padorūs" ir "kenkėjiški" konkurentai. Konkurentų žvalgybos sistemos kūrimas. Konkurencijos strategijos. Konkurencinės pozicijos. Konkurenciniai veiksmai. Rinkos lyderių strategijos. Pretendenčių į lyderes strategijos. Sekėjų strategijos. Nišų užpildytojų strategija. Praktinė dalis. Rinkos analizė, konkurentų nustatymas. Konkurentų tikslų apibrėžimas. Stambių konkurentų tikslai. Vidutinių ir smulkiųjų konkurentų tikslai. Mūsų tikslai. Konkurentų strategijų nustatymas. Produktų asortimentas ir savybės. Reklama ir pardavimų skatinimo programos. Konkurentų pranašumų ir trūkumų nustatymas. Konkurentų atsakomųjų veiksmų įvertinimas. Pasirinkimas, kuriuos konkurentu pulti, o kurių vengti. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(17 puslapių)
  2007-02-19
 • Konsultavimo metodologija

  Verslinė kūryba ir konsultavimas. Reikalavimai konsultantui. Reikalavimai ūkininkui. Įvairūs metodai. Minčių lietus. Proto šturmas / idėjų generavimas. Problemos struktūrizavimas. Alternatyvų paieška ir sprendimų suradimas. Alternatyvų įvertinimas. Priežastis ir pasekmė. Pareto balsavimas. Scenarijų metodas. Atvejo analizės modelis. Gebėjimų formavimo metodai.
  Vadyba, konspektas(27 puslapiai)
  2006-02-01
 • Konsultavimo teorija

  Konsultavimo samprata. Konsultavimas padeda klientams. Tam, kad veiklą būtų galima įvardinti konsultavimu, būtina, kad. Konsultavimas. Du požiūriai į konsultavimą. Konsultacijų kryptys. Konsultavimo procesas. Konsultavimo proceso stadijos. Universalus penkių stadijų konsultavimo proceso modelis. Konsultavimo proceso modelių rūšys. Konsultavimo proceso modeliai skirstomi į. Ekspertinis konsultavimo proceso modelis. Procesinis konsultavimo proceso modelis. Procesinio konsultavimo darbo metodai. Mokomasis konsultavimo proceso modelis. Konsultavimo metodų samprata. Konsultavimo metodo samprata. Konsultavimo metodų funkcijos. Konsultantas, perduodamas sukauptas žinias bei patirtį, turi. Reikalavimai konsultantams (pagal L.M.Brammer). Konsultantui reikalingos savybės (F.Parson). Konsultavimo metodų klasifikacija. Konsultavimo metodų klasifikacija. Konsultavimo metodai parenkami atsižvelgiant į. Konsultavimo metodai pagal jų poveikį klientui. Konsultavimo metodai. Konsultavimo metodų klasifikacija. Individualūs konsultavimo metodai. Abipusė diskusija (dialogas). Abipusės diskusijos privalumai. Abipusės diskusijos trūkumai. Diskusijos modelis. Pasitarimo modelis (K. Rogers). Diagnozės ir recepto modelis. Dalyvavimo modelis. Diskusijų modelio etapai. Laiškai. Bendravimo raštu privalumai. Bendravimo raštu trūkumai. Laiškų grupavimas pagal verslo korespondencijos temas. Geras laiškas yra toks, kuris. Būtina atkreipti dėmesį į šiuos patarimus. Verslo planai. Pagrindinės verslo plano sudėtinės dalys. Užduočių demonstravimo priemonės. Užduočių demonstravime svarbu. Vaizdinių priemonių naudojimo privalumai. Grupiniai konsultavimo metodai. Grupinio konsultavimo metodų privalumai. Paskaitos privalumai. Paskaitos trūkumai. Būtina atkreipti dėmesį į šias paskaitos detales. Seminarai. Parodomieji bandymai. Parodomųjų bandymų metodikų skyriai. Grupinės diskusijos. Grupinės diskusijos privalumai ir trūkumai lyginant su paskaita. Masiniai konsultavimo metodai. Naujienų biuleteniai (informaciniai lapeliai). Knygos. Straipsniai spaudoje, laidos televizijoje ir radijuje. Atrankiniai procesai. Masinių konsultavimo metodų funkcijos. Reikalavimai tekstams. Elektroninės duomenų bazės. Konsultantų atranka, ugdymas ir kvalifikacijos tobulinimas. Konsultantų atrankos etapai. Darbuotojų paieška. Darbuotojų paieškos būdai. Personalo adaptavimas. Adaptacijos formos. Konsultanto asmeninės savybės (M. Kubr). Konsultanto asmeninės savybės (A. Schwass). Reikalavimai konsultantams Lietuvoje. Konsultantas privalo. Konsultantų darbo sėkmė priklauso nuo. Reikalingiausi konsultantų įgūdžiai. Kvalifikacijos tobulinimas. Kvalifikacijos tobulinimo etapai. Kvalifikacijos tobulinimo poreikio analizė. Kvalifikacijos tobulinimo strategijos (J. Bengston). Kvalifikacijos tobulinimo metodai. Kokybės būreliai. Mokymo būdai. Konsultavimo kultūra. Konsultavimo kultūrą formuojančios problemos. Organizacijos kultūros bruožai. Kultūros nauda organizacijos vadovams. Kultūros nauda organizacijos darbuotojams. Organizacijos kultūros funkcijos. Organizacijos kultūra. Kultūra apibūdinama šiais aspektais. Konsultavimo organizacijų kultūros elementai. Organizacijos kultūros rūšys. Konsultavimo organizacijų vertybių rūšys. Konsultavimo organizacijų valdymo kultūros principai. Konsultanto darbo kultūros reikalavimai. Konsultantų ir klientų ryšių aspektai. Informacinių poreikių identifikavimas. Informacijos klasifikacija. Informacijos sklaidos priemonių klasifikacija. Informacija telefonu. Informaciniai biuleteniai. Elektroninis paštas. Knygų leidyba. Moksliniai tyrimai. Informacijos klasifikacija. Informacijos gavimo būdai. Informacijos pirkimas. Informacijos rinkimas. Informacinio apsirūpinimo proceso struktūra. Informacijos duomenų grupės. Pagrindinės organizacinės komunikacijos funkcijos. Prieš nustatant informacijos poreikį, būtina suvokti. Metodai informacijos poreikiui išsiaiškinti. Konsultantų darbo organizavimas. Organizavimo samprata. Veiklos efektyvumas didinamas parenkant. Organizavimo tikslas. Organizavimas apibūdinamas šiais aspektais. Delegavimas. Atsakomybė. Organizacinis projektavimas. Veiklos organizavimo žingsniai. Konsultacinės paslaugos. Profesionalių paslaugų charakteristikos. Konsultanto kompetencijos sferos. Konsultavimo kompetencija. Valdymo metodų pažinimas. Specializacija. Bendrasis verslo aplinkos klausimų supratimas. Bendrieji asmeniniai įgūdžiai. Konsultavimo grupinis darbo organizavimas. Požiūriai į organizaciją. Konsultavimo grupinio darbo organizavimo privalumai. Konsultavimo grupinio darbo organizavimo formos. Padalinių veiklos tobulinimo grupės. Kokybės rateliai. Kokybės ratelių privalumai. Procesų tobulinimo grupės. Procesų tobulinimo grupės privalumai. Konsultavimo darbo grupių klasifikacija. Problemų sprendimo grupės. Specialios grupės. Savivaldos grupės. Auditorijos išdėstymas. Teatro principas. Atviras keturkampis (puslankis). Aplink stalą. Konsultavimo grupinio darbo organizavimo principai. Grupinio darbo C5 modelio lygiai. Konsultantų grupinio darbo struktūros sudėtinės dalys. Pirmoji stadija – formavimasis. Antroji stadija – diferenciacija. Trečioji stadija – integracija. Ketvirtoji stadija – branda. Grupės vaidmenys. Išteklių tyrinėtojas. Koordinatorius. Formuotojas. Vertintojas. Komandos veikėjas. Įgyvendintojas. Užbaigėjas. Specialistas. Konsultavimo organizacijos. Konsultavimo tarnybų aplinkos pokyčiai. Skirtingos konsultavimo organizacijų nuostatos. Žinių ir informacijos šaltiniai. Konsultavimo paslaugų grupės. Konsultavimo tarnybų tipai. Projektuojant konsultavimo tarnybos struktūrą reikia žinoti. Konsultavimo organizacijų struktūros tipai. Žemės ūkio konsultavimo funkcijos. Žemės ūkio konsultavimo tarnybų veiklos tipai. Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba. LŽŪKT įdarbinimo procedūra apima. LŽŪKT veiklos prioritetai. Konsultavimo paslaugų vartotojų interesams atstovauja. Nacionalinė priežiūros taryba. Rajono biuro priežiūros taryba. Smulkaus ir vidutinio verslo konsultavimas. Požiūriai į smulkų ir vidutinį verslą (SVV). Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) kūrimo priežastys. Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) įmonių privalumai. Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) trūkumai. Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) įmonės. Smulkus ir vidutinis verslas (SVV) užsienyje. Europos Sąjungos (ES) parama smulkiam ir vidutiniam verslui (SVV). Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) rėmimas nevyksta efektyviai, nes. SVV subjektų klasifikavimas. Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) įmonių klasifikacija pagal turimas reputacijas. Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) įmonių reputacija. Rekomendacijos pardavimą skatinančioms priemonėms. Įmonės įvaizdis. Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) įmonių įvaizdžio formavimas. Reklama. Reklamos kūrimo reikalavimai. Įmonės stiliaus rekvizitai. Įmonės stiliaus rekvizitai. Klientų psichologiniai tipai. Verslo konsultavimas. Verslo konsultavimo paslaugos.
  Vadyba, konspektas(31 puslapis)
  2006-12-04
 • Kontraktų vadyba

  Įvadas. Kontraktų vadyba. Sutarties sąvoka. Sutarties sąlygos, forma, požymiai, galiojimo sąlygos. Tarptautinių prekybinių sutarčių sudarymas. Išvados.
  Vadyba, referatas(13 puslapių)
  2007-09-30
 • Kontrolė (3)

  PowerPoint pristatymas. Kontrolė. Kontrolės tikslai. Kontrolės procesas organizacijoje. Standartas. Kokybės rodiklių sistema. Kontrolės procesas organizacijoje. Faktinė būklė lyginama su normomis. Kontrolės procesas organizacijoje. Reguliavimas. Kontrolė ir laiko perspektyva. Įėjimų (išteklių) kontrolė. Einamoji (lyginamoji) kontrolė. Grįžtamojo ryšio (baigiamoji) kontrolė. Tradiciškai suvokiama biurokratinė kontrolė. Efektyvios kontrolės prielaidos.
  Vadyba, pristatymas(20 skaidrių)
  2006-05-20
 • Kontrolė (4)

  Įvadas. Kontrolė ir jos pagrindiniai proceso žingsniai. Kodėl reikalinga kontrolė. Efektyvios kontrolės prielaidos ir kriterijai. Efektyvios kontrolės požymiai. Kontrolės sistemų projektavimas. Pagrindinių veiklos atlikimo sričių įvardijimas. Balansas. Pelno ataskaita. Grynųjų pinigų srautas: šaltiniai ir fondų panaudojimo ataskaitos. Auditas. Išorinis auditas. Vidinis auditas. Išvados.
  Vadyba, referatas(8 puslapiai)
  2007-11-12
 • Kontrolė (5)

  Įžanga. Vidinė kontrolė. Išorinė kontrolė. Valstybės kontrolė. Kontrolė organizacijoje. Kontrolės principai. Atsakomybės didėjimas. Lankstumo principas. Kontrolės automatizavimo principas. Kontrolės lygiai. Bendroji strateginė kontrolė. Kontrolės funkcijos. Kontrolės sistema įmonėje. Kontrolės proceso etapai. Pradinė kontrolė. Tarpinė kontrolė. Galutinė kontrolė. Standartų nustatymas. Veiklos įvertinimas. Veiklos ir standartų palyginimas. Reikiamo veiksmo pasirinkimas. Kontrolės proceso tipai. Profilaktinė kontrolė. Lyginamoji kontrolė. Grįžtamoji (baigiamoji) kontrolė. Pagrindinės kontrolės valdymo procedūros tarptautinėje firmoje. Nacionalinės aplinkos įvertinimas. Antrinių firmų stabilumo įvertinimas. Firmos veiklos krypčių ir jų prioritetų nustatymas. Einamųjų išteklių ir laikinų veiklos orientyrų nustatymas, t.y. metinis planas. Sąmatų vykdymo kontrolė. Grįžtamojo ryšio užtikrinimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(13 puslapių)
  2008-01-14
 • Kontrolė (6)

  PowerPoint pristatymas. Tikslas: Įgyti žinių ir įgūdžių reikalingų įgyvendinant 4-ją vadybos funkciją – kontrolę. Kontrolė. Kontrolės funkcijos. Universalūs kontrolės elementai. Kontrolės lygiai. Vidinė kontrolė. Vidinė kontrolė. Išorinė kontrolė. Kontrolės sritys organizacijose. Kiekybinių vertinimo rodiklių sistema. Finansų kontrolė. Kontrolės vykdymo laikas. Kontrolės organizavimo principai. Kontrolės trikdžiai. Kontrolės trikdžių šalinimas.
  Vadyba, pristatymas(19 skaidrių)
  2010-09-13
 • Kontrolė (7)

  Vadybos pagrindų referatas. Įvadas. Tyrimo tikslas: išanalizuoti kontrolės funkcija. Kontrolės samprata. Kontrolės esmė ir turinys. Kodėl reikalinga kontrolė? Kontrolės proceso žingsniai. Efektyvios kontrolės prielaidos ir kriterijai. Kontrolės valdymas. Išvados.
  Vadyba, referatas(12 puslapių)
  2010-10-27
 • Kontrolė ir reguliavimas

  PowerPoint pristatymas. Kontrolė. Kontrolės savybės. Kontroliuojant laikomasi tam tikrų principų. Kontrolės procedūra susideda iš šių etapų. Kontrolės sistema įmonėje yra trijų rūšių. Parengiamoji kontrolė. Einamoji kontrolė. Baigiamoji kontrolė. Kontrolės sritys įmonėje. Yra nustatyta, kad dažniausiai kontrolei kenkia... Kontrolės trikdžių šalinimas.
  Vadyba, pristatymas(14 skaidrių)
  2008-01-22
 • Kontrolės apimtis ir organizacinių struktūrų tipai

  PowerPoint pristatymas. Kontrolės apimtis. Organizacinių struktūrų tipai. Linijinė valdymo struktūra. Funkcinė valdymo struktūra. Matricinė valdymo struktūra. Organizacijų schemos.
  Vadyba, pristatymas(15 skaidrių)
  2006-04-10
 • Kontrolės funkcija organizacijoje

  Tikslai ir uždaviniai. Įvadas. Žemės ūkio paskirties žemės apžvalga. Žemės ekonominis vertinimas. Turto vertės nustatymo principai. Žemės ūkio paskirties žemės vertinimo metodai. Lyginamosios vertės (pardavimo kainos analogų) metodas. Atkuriamosios vertės (kaštų) metodas. Naudojimo pajamų vertės (pajamų kapitalizavimo arba pinigų srautų diskonto) metodas. Žemės sklypų vertinimas pagal žemės verčių žemėlapius. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-01-18
Puslapyje rodyti po