Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba

Vadyba (2297 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Įmonės veiklos tyrimas ir politinės, ekonominės, socialinės-kultūrinės ir technologinės aplinkų poveikis

  Įvadas. Išorinė aplinka. Politiniai ir teisiniai veiksniai. Ekonominiai veiksniai. Socialiniai ir kultūriniai veiksniai. Technologiniai veiksniai. UAB "X" įmonės veikla ir jos tyrimas. UAB "X" įmonės aplinkų poveikis. Išvados ir siūlymai.
  Vadyba, kursinis darbas(14 puslapių)
  2007-01-15
 • Įmonės verslo rizika ir jos mažinimo galimybės (2)

  Įvadas. Įmonės "X" veiklos aprašymas. Klinikoje teikiamų gydymo paslaugų nomenklatūra. Personalas. Įmonės teikiamų paslaugų realizavimo rinkos analizė. Įmonės konkurentai. Kiekybinė įmonės rizikos analizė. Finansinių rodiklių analizė. Likvidumo rodikliai. Veiklos efektyvumo rodikliai. Pelningumo rodikliai. Nuosavybės struktūros rodikliai. Augimo rodikliai. Kokybinė įmonės rizikos analizė. Rizikos mažinimo galimybės. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(17 puslapių)
  2007-04-26
 • Įmonės verslo rizika ir jos mažinimo galimybės: pašto ir siuntų paslaugos AB "DHL"

  Įvadas. Darbo tikslas: atlikti AB "DHL" įmonės verslo rizikos analizę ir pateikti rizikos mažinimo galimybes. Apie kompaniją. Kompanijos raida. Konkurentai. DHL visuomeninė veikla. Aplinkosaugos programos prioritetai. Pažangių sprendimų įgyvendinimas. DHL darbuotojai. DHL Investicijos į bendruomenę. Kiekybinė įmonės rizikos analizė. Likvidumo rodikliai. Einamojo likvidumo rodiklis CR. Skubaus likvidumo rodiklis QR. Grynasis apyvartinis kapitalas NWC. Grynojo apyvartinio kapitalo ir pardavimų santykis. Skolų/nuosavybės struktūros rodikliai. Skolų-turto santykis arba tiesiog skolų rodiklis (D/A). Skolų-nuosavo kapitalo santykis (D/E). Ilgalaikių skolų-nuosavo kapitalo santykis. Nuosavybės multiplikatorius FL. Veiklos efektyvumo rodikliai. Atsargų apyvartumas. Atsargų apyvartumas dienomis. Apyvartinio kapitalo apyvartumas. Ilgalaikio turto apyvartumas. Viso turto apyvartumas. Pelningumo rodikliai. Bendrasis pelningumas. Veiklos pelningumas. Grynasis pelningumas. Turto pelningumas ROA. Nuosavo kapitalo pelningumas ROE. Augimo rodikliai. Pelno augimas. Pardavimų augimas. EPS augimas. Turto augimas. Skolų augimas. Bankroto rizikos analizė. Kokybinė įmonės rizikos analizė. Išorinės (makro) aplinkos veiksniai. Socialinė aplinka. Ekonominė aplinka. Technologinė aplinka. Politinė – teisinė aplinka. Aplinkosauga. Konkurencinė aplinka. Pirkėjai. Tiekėjai. Konkurentai. Potencialūs konkurentai. Pakaitalai. Patiriamos rizikos. Investicinė rizika. Gamybinė rizika. Finansinė rizika. Rinkos rizika. Valiutos kurso rizika. Palūkanų normos rizika. Kredito rizika. Likvidumo rizika. Šalies rizika. Išvados. Pasiūlymai.
  Vadyba, namų darbas(33 puslapiai)
  2009-05-26
 • Įmonės vežimų organizavimo tobulinimas

  Įvadas. Dabartinė įmonės veikla - tarptautiniai krovinių vežimai, ekspedijavimo paslaugos, biuro patalpų nuoma. Bendra vežimų kelių transportu rinkos analizė. Mokslinės literatūros analizė. Vežimo kelių transportu rinkos specifika. Įmonės veiklos analizė. Bendrovės veiklos apibūdinimas. Bendrovės teisinė aplinka. Bendrovės klientų analizė. Bendrovės konkurentų analizė. Personalo analizė ir valdymas. Automobilių parko struktūra. Įmonės finansinės veiklos analizė. Maršruto Lietuva - Vokietija - Lietuva pristatymas. Vežimų savikainos esmė. Reiso pajamų, sąnaudų bei pelno skaičiavimai. Maršruto Lietuva - Vokietija - Lietuva finansinė analizė. Transporto priemonių atsipirkimo laikas. Kitos įmonės veiklos gerinimo kryptys. Išvados ir pasiūlymai.
  Vadyba, kursinis darbas(54 puslapiai)
  2008-12-11
 • Įmonės vieta ūkyje

  Įvadas. Įmonės samprata. Pelno ir nepelno sektoriai. Įmonių klasifikacija. Individuali įmonė. Ūkinė bendrija. Akcinės bendrovės. Valstybės ir savivaldybės įmonės. Ne pelno organizacijų rūšys. Ūkio subjektų teisinė bazė. Išvados.
  Vadyba, referatas(12 puslapių)
  2007-10-16
 • Įmonės vietos parinkimas

  Įvadas. Mažmeninės įmonės steigimas ir vietos svarba. Gamybos pajėgumų išsidėstymo tikslai. Vietos parinkimo veiksniai. Darbo kaina. Žemės kaina. Energijos kaina. Transporto kaina. Bendruomenės veiksniai. Darbo įgūdžiai. Vietos tinkamumas. Vietos įvaizdis. Patogumas klientams. Sprendimo dėl gamybos išsidėstymo lygiai. Vietos parinkimo sprendimo priėmimo metodai. Naujos rinkos pasirinkimas. Rinkos tyrimai. Išvados.
  Vadyba, referatas(13 puslapių)
  2007-06-03
 • Įmonės vizija, filosofija, kultūra, misija

  Įmonės vizija. Įmonės filosofija. Įmonės kultūra. Įmonės kultūros struktūra. Įmonės kultūrą formuojančios problemos. Įmonės misija. Įmonės tikslai.
  Vadyba, namų darbas(5 puslapiai)
  2006-01-09
 • Įmonės žinių bazė

  PowerPoint pristatymas. Žinių apibrėžimas. Organizacijos žinių bazės struktūra. Organizacijos žinių bazė. Organizacinis mokymas. Pagrindiniai žinių bazės komponentai. Lygių susiejimas. Duomenų ar žinių kontinuumas. Žinių bazė: asmenys ir grupės. Tendencijos intelekto darbo sferoje. Kolektyviniai įgūdžiai, žinios. Laiko veiksnys. Intelektualusis kapitalas.
  Vadyba, pristatymas(12 skaidrių)
  2009-02-25
 • Įmonės žmogiškųjų išteklių valdymo ciklo ypatumai

  Įvadas. Teorinė dalis. Įmonės veiklos aprašymas. Gaminama produkcija. Valdymo struktūra. Informacija apie personalą. Įmonės aplinka. Vidinė aplinka. Išorinė aplinka. Žmogiškųjų išteklių valdymo ypatumai įmonėje. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(11 puslapių)
  2009-11-13
 • Įmonių analizė ir įmonių kaštų sudėtis

  Firma ir jos gamybos kaštai, Firmos samprata ir pagrindiniai jos tipai, Trumpas laikotarpis ir ilgas laikotarpis firmos veikloje, Kaip apskaičiuojami bendrieji, vidutiniai ir ribiniai kaštai, Firmos elgsena oligopolinėje rinkoje, Išvados.
  Vadyba, referatas(9 puslapiai)
  2005-03-31
 • Įmonių finansai (4)

  Kas yra įmonių aplinka? Vidinė, išorinė? Kaip ta aplinka įtakoja transporto įmones? Įmonių rūšys Lietuvoje. Steigėjų atsakomybė – ribota ir neribota. Pagrindiniai įmonės rekvizitai. Kas yra vizija, misija, taktiniai, operatyviniai, strateginiai planai? Smulkaus ir vidutinio verslo samprata. Kas apsprendžia verslo dydį? Kas yra akcijos? Jų rūšys? Kokias teises jos suteikia? Kokias teises suteikia 50%+1, 2/3, 75% akcijų? Licencijavimo sritys. Kokios veiklos sritys licencijuojamos? Įmonės pabaiga, kaip užbaigiama įmonės veikla? Filialo ir dukterinės įmonės samprata ir skirtumai. Prioriteto samprata. Kada svarbūs prioritetai? SWOT analizė, sudėtinės dalys. Delegavimo samprata. Įgaliojimo samprata. Galios samprata ir jos rūšys. Organizacinės valdymo struktūros (OVS) samprata. Komisijos įmonėse ir jų veiklos sritys. Etato samprata. Darbo apmokestinimas Lietuvoje (darbo užmokestis, autoriniai honorarai, dividendai, kokie procentai?). Dienpinigių samprata. Darbo sutarties elementai. Iš ko ji sudaryta? Veiksniai, lemiantys darbo užmokestį. Išoriniai, vidiniai. Pagrindiniai AETR konvencijos ribojimai. Darbuotojų atrankos proceso etapai. Darbuotojo socializacija (supažindinimas su įmone). Kam to reikia? Poreikių teorija. A. Maslow poreikių piramidė. Trijų poreikių teorija. Vilčių (lūkesčių) teorija. Kompromiso ir konsensuso samprata. Pagrindiniai derybų elementai. Kaip derėtis?
  Vadyba, konspektas(9 puslapiai)
  2010-06-21
 • Įmonių nuosavybės struktūrų Lietuvoje analizė

  Įvadas. Savininkai ir vadovai. Akcinė bendrovė ir uždaroji akcinė bendrovė. Akcininkai. Stebėtojų taryba. Valdyba. Individuali įmonė. Savininkų ir vadovų interesų konfliktai. Pagrindinės konfliktų rūšys. Darbo sutartys. Nefinansinė nauda. Konfliktai su kreditoriais. Asimetrinė informacija. Informacijos asimetrijos modeliai. Problemos sprendimai. Auditas ir monitoringas. Konfliktai tarp akcininkų. Visuotinio akcininkų susirinkimo procedūrų svarba. Juridiniai akcininkų konflikto išvengimo aspektai. Smulkiųjų akcininkų teisės. Bendrovių valdymas. Bendrovių valdymo kodeksas. Šalies įvaizdžio formavimas ir įmonės sėkmė. Konfliktai ir jų pasekmės Lietuvoje. SBA ir Utenos trikotažas. Jiesia. Gubernija. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2009-04-09
 • Įmonių organizavimas ir valdymas

  Įvadas. Pradedamo verslo ir įmonės aprašymas. Kuriamo verslo samprata. Verslo idėja ir verslo esmė. Verslo misija. Verslo tikslai ir uždaviniai. Verslo vizija. Įmonės veiklos charakteristika. Gaminamų gaminių nomenklatūra. Reikalingos žaliavos, medžiagos, prekės ir numatomi jų tiekėjai. Reikalingi įrengimai, mašinos, prietaisai, įranga ir numatomi jų tiekėjai. Gaminių pirkėjai ir klientai. Pagrindiniai, pagalbiniai ir aptarnavimo procesai. Steigiamos įmonės teisinis statusas ir jo pagrindimas. Įmonės vadybinės struktūros projektavimas. Įmonės organizavimo proceso modeliavimas. Proceso darbų ir jų tarpusavio priklausomybės nustatymas ir jo tinklinio modelio konstravimas. Proceso modelio laiko ir resursų parametrų nustatymas ir tinklinio grafiko parametrų skaičiavimas sektorių metodu. Proceso vykdymo tinklinio grafiko konstravimas ir braižymas laiko masteliu. Resursų reikalavimo kalendorinio grafiko konstravimas ir jo optimizavimas. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(23 puslapiai)
  2007-01-30
 • Įmonių organizavimas ir valdymas (2)

  Įmonės sistema. Kaip suprantate, kas yra sistema? Pagal kokius požymius klasifikuojamos sistemos, jų esmė? Ką vadiname operacinėmis sistemomis ir kokie klasifikaciniai požymiai joms priskiriami? Kokios operacinių sistemų ypatybės ir kokia jų reikšmė, esmė? Kas yra sisteminis požiūris, kaip jį suprantate? Vadybos samprata dėstomo dalyko atžvilgiu. Kaip suprantate vadybos esmę? Kokie informacijos veiksmai atliekami vadybos procese? Kokiomis priemonėmis jie užtikrinami? Kokios svarbiausios vadybos funkcijos? Kodėl būtina tobulinti vadybą ir kokios šio tobulinimo kryptys? Įmonės aplinka. Kaip suprantate, kas yra vidinė ir išorinė aplinka? Koks pagrindinis skiriamasis bruožas tarp vidinės ir išorinės aplinkos? Koks išorės veiksnių pobūdis, kaip jie įtakoja veiklą? Prielaidos įmonės veiklai pradėti. Kas yra rinka ir kokia jos reikšmė įmonės steigimui? Rinkos segmentavimo esmė ir prasmė. Kas yra verslo planas ir jo sudarymo tikslai? Kam ir kodėl naudingas verslo planas? Kokia informacija reikalinga verslo planui? Sąnaudos ir galingumai. Kaip suprantate, kas yra sąnaudos įmonėje, kaip jos klasifikuojamos ir nustatomos? Kokia atskirų sąnaudų reikšmė įmonės veiklai, ką jos įtakoja? Kas yra įmonės gamybinis pajėgumas? Kaip apskaičiuojamas žmogaus gyvojo darbo ir mašinų darbo laiko fondas. Kokie veiksniai lemia įmonės gamybinį pajėgumą? Kokia yra gamybinio pajėgumo panaudojimo analizės reikšmė. Gamybinės veiklos organizavimas. Kaip suprantate, kas yra prognozavimas ir kokių tikslų siekiama jį taikant? Kas yra prognozavimo objektas gamyboje? Kokie pagrindiniai prognozavimo metodai, jų esmė ir vieta? Kaip suprantate, kas yra gamybos planavimas, koks jo tikslas? Kokios yra planų rūšys, kuo skiriasi planų tikslai? Kas yra planavimo objektai gamybos planuose? Kokie planavimo pradiniai duomenys, jų esmė? Kokie metodai taikomi planavime, jų esmė? Kaip suprantate, koks skirtumas tarp organizavimo aplamai ir gamybos proceso planavimo? Kokie gamybos organizavimo objektai? Kokie gamybos organizavimui reikalingi duomenys? Kokių principų privalu laikytis organizuojant gamybą? Kokie metodai taikomi organizuojant gamybą, jų esmė? Kas yra gamybos kontrolė ir reguliavimas, jos tikslai ir uždaviniai? Kokie pradiniai duomenys reikalingi vykdant kontrolę ir reguliavimą, jų esmė? Kokie metodai taikomi vykdant kontrolę ir reguliavimą, jų esmė? Įmonių plėtra, likvidavimas, reorganizavimas. Kaip suprantate, kas yra plėtra? kam ir kodėl ji naudinga? Kaip apibūdintumėte krizinės situacijos susidarymą, priežastis, valdymo modeliais? Kaip apibūdintumėte krizinės situacijos susidarymą, priežastis, valdymo modeliais? Keliais būdais gali būti vykdomas įmonės likvidavimas? Jų esmė.
  Vadyba, špera(15 puslapių)
  2007-02-28
 • Įmonių organizavimas ir valdymas (3)

  Dėstomo dalyko objektas, tikslas ir uždaviniai (kaip juos suprantate). Ryšys su kitais dėstomais dalykais. Pelno ir nepelno sektoriai. Kas yra sistema? Kodėl įmonė yra laikoma sistema? Kas yra sisteminis požiūris, jo reikšmė? Kas yra objektas įmonėje? Kokios vadybinės veiklos sritys įmonėje? Kas yra rinka ir kokia jos reikšmė įmonės steigimui ir veiklai? Įmonės segmentų esmė ir prasmė. Kokia rinkos tyrimų esmė ir prasmė? Kokie pagrindiniai rinkos tyrimų etapai, esmė ir prasmė? Kokie metodai taikomi rinkos tyrimuose, esmė ir prasmė? Kaip suprantate, kas yra sąnaudos įmonėje, jų esmė? Kokia atskirų rūšių sąnaudų reikšmė įmonėje? Kokiais metodais galime nustatyti sąnaudas įmonėje, jų esmė? Kas yra gamybiniai įmonės pajėgumai? Kaip apskaičiuojamas įrenginio darbo fondas? Kokie yra būdai gamybinio pajėgumo paskaičiavimui priklausomai nuo veiklos rūšies? Kokia yra gamybinių pajėgumų analizės reikšmė? Koks yra prognozavimo objektas, reikalingi pradiniai duomenys, metodai? Koks yra planavimo objektas, reikalingi pradiniai duomenys, metodai? Koks yra organizavimo objektas, reikalingi pradiniai duomenys, metodai? Koks yra kontrolės ir reguliavimo objektas, reikalingi pradiniai duomenys, metodai? Gaminio kūrimo procesas. Gamybos prognozavimas ir planavimas. Gamybos organizavimas. Gamybos kontrolė ir reguliavimas. Kaip suprantate gamybos proceso užtikrintumą? Kokia įrankių (remonto, energijos) ūkio samprata, tikslai, uždaviniai turinys? Kokia yra materialinio aprūpinimo reikšmė ir turinys? Kas yra įmonės komercinė veikla? Jos tikslai ir uždaviniai. Kas yra įmonės pardavimų kvadratas? Jo reikšmė ir uždaviniai. Kokia produkto kainos, paskirstymo ir rėmimo esmė komercinėje veikloje? Kokia yra finansinės veiklos samprata (esmė), tikslas ir uždaviniai? Kas yra organizacinis projektavimas, kodėl jis būtinas, kokio rezultato siekiama? Kokie yra sudedamieji organizacinio projektavimo etapai, uždaviniai, požiūriai į organizacinį projektavimą? Kas yra galia ir valdžia, koks tarp jų skirtumas? Kokie yra galių tipai ir kokie yra požiūriai į formalią valdžią? Kokie skirtumai tarp linijinės, patariamosios ir funkcinės valdžios? Kodėl yra būtinas delegavimas, su kokiais sunkumais susiduriama deleguojant? Decentralizavimas ir centralizavimas organizaciniame projektavime, jų reikšmė ir skirtumai? Kokie ir kodėl pradiniai duomenys yra reikalingi skaičiuojant personalo poreikį? Kuo reikšmingos darbo vietų charakteristikos, padalinių ir pareigybiniai nuostatai? Kaip vertinate personalo paieškos šaltinius ir metodus? Kaip vertinate personalo atrankos metodus ir metodikas? Apie ką ir kodėl turi būti instruktuojamas, informuojamas priimamas į darbą darbuotojas, esmė ir prasmė? Kokiomis pradinėmis žiniomis turi pasižymėti vadovas ir kodėl? Kokie ir kodėl svarbūs pradiniai duomenys vertinant ir priimant sprendimus darbuotojų atžvilgiu? Kokie galimi vertinimo sprendimai ir kokia tolimesnė darbuotojų ugdymo schema? Kaip suprantate kas yra įmonės plėtra, jos nauda ir kaip ji yra realizuojama? Kas yra įmonės krizė, jos priežastys, kokie galimi krizės valdymo metodai? Kada įmonė likviduojama, likvidavimo būdai? Verslo Plano samprata. Verslo plano struktūra ir tikslai. Kokie yra finansavimo šaltiniai, jų esmė ir pasirinkimo kriterijai arba veiksniai? Juridinis asmuo, jo dalyviai ir jų teisės. Kas yra akcijos, kokia jų įvairovė, kaip jos gali būti platinamos, perleidžiamos, kokias teises įgyja akcininkas? Kokie skirtumai steigiant įvairų juridinį statusą turinčias įmones? Kokie galimi juridinį statusą turinčių įmonių pertvarkymai? Kokios yra galimybės užsiiminėti verslu nesteigiant juridinio asmens įmonės? Kokie dokumentai reikalingi mums pristatyti ir kas tuos dokumentus išduoda? (Dėl verslo liudijimo). Kas yra verslo planas ir investicinis projektas, kokie jų skirtumai? Kam naudinga verslo planas ir investicinis projektas? Kokie yra verslo plano ir investicinio plano tikslai?
  Vadyba, špera(38 puslapiai)
  2007-04-16
 • Įmonių organizavimas ir valdymas (5)

  Įvadas. Įmonės aprašymas. Įmonės veiklos charakteristika. Reikalingos žaliavos, medžiagos, prekės ir numatomi jų tiekėjai. Gaminamų prekių ar paslaugų pirkėjai ir klientai. Pagrindiniai, pagalbiniai ir aptarnavimo procesas. Steigiamos įmonės teisinis statusas ir jo pagrindimas. Įmonės vadybinės struktūros projektavimas. Įmonės organizavimo proceso modeliavimas. Proceso darbų ir jų tarpusavio priklausomybės nustatymas ir jo tinklinio modelio konstravimas. Priklausomybės nustatymas. Darbų aprašymas. Tinklinio modelio konstravimas. Proceso modelio darbų laiko ir finansinių resursų parametrų nustatymas ir tinklinio grafiko skaičiavimas lentelės metodu. Tinklinio grafiko parametrų skaičiavimas lentelės metodu. Tinklinio grafiko braižymas laiko masteliu ir jo optimizavimas. Išvados ir pasiūlymai.
  Vadyba, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2008-05-20
 • Įmonių organizavimas ir valdymas: betono gaminių gamyba TŪB "Betonynas"

  Įvadas. Valdymo verslo šakos ir įmonės aprašymas. Verslo šakos ir įmonės samprata. Pasirinkto verslo šakos esmė. Įmonės idėja. Įmonės misija. Įmonės vizija. Įmonės tikslai ir uždaviniai. Įmonės charakteristika. Pagrindiniai pirkėjai, klientai, konkurentai. Gaminami gaminiai, parduodamos prekės ir teikiamos paslaugos. Užimama rinkos dalis šakoje, įmonės dydis, personalo skaičius. Įmonės teisinio statuso pagrindimas: motyvacija. Įmonės organizacinės struktūros projektavimas ir pagrindimas. Atsakomybės pasiskirstymas ir pareigų aprašymas. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(14 puslapių)
  2009-11-24
 • Įmonių organizavimas ir valdymas: žvejybos verslas

  Įvadas. Surinkta informacija. Įmonės idėja.Pirkėjai, klientai, konkurentai. Produkcija. Užimama rinkos dalis šakoje, įmonės dydis, personalo skaičius. Įmonės teisinio statuso pasirinkimas ir pagrindimas. Įmonės organizacinės struktūros projektavimas ir pagrindimas. Atsakomybės pasiskirstymas ir pareigų aprašymas. Įmonės organizavimo proceso modeliavimas. Paslaugų skyriaus darbų organizavimas. Paslaugų skyriaus struktūra. Paslaugų skyriaus organizavimo proceso darbų detalizavimas ir jų tarpusavio priklausomybės nustatymas. Proceso modelio darbų laiko ir resursų parametrų nustatymas. GANTO diagramos detalizavimas, tinklinio grafiko parametrų skaičiavimas sektorių metodu. GANTO diagramos ir tinklinio grafiko braižymas laiko masteliu. Resursų poreikio tinklinio grafiko konstravimas ir optimizavimas. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(23 puslapiai)
  2010-02-03
 • Įmonių socialinė atsakomybė ir jos ugdymo metodai

  Atsakomybė. Moralinė organizacijos atsakomybė. Moralinė atsakomybė Lietuvoje. Socialinė organizacijos atsakomybė. Organizacijos socialinės atsakomybės istorinė raida. Socialinė atsakomybė kaip socialinis įsipareigojimas. Socialinė atsakomybė kaip socialinė reakcija. Socialinė atsakomybė kaip socialinis jautrumas. Organizacijos socialinės atsakomybės prieštaravimai. Ekonominė organizacijos atsakomybė. Įstatyminė (juridinė) organizacijos atsakomybė. Moralinė organizacijos atsakomybė. Laisvo pasirinkimo organizacijos atsakomybė. K. Davis socialinės atsakomybės modelis. Andrew Carnegie ir jo knyga "Turto Evangelija" ("The gospel of wealth"). Socialinės atsakomybės ir etikos naudojimo būdai.
  Vadyba, referatas(16 puslapių)
  2007-05-10
 • Įmonių socialinė atsakomybė ir jos ugdymo modeliai

  PowerPoint pristatymas. Pristatymo tikslai. Įmonių socialinės atsakomybės (ĮSA) samprata. Pagrindiniai ĮSA principai. ĮSA ugdymo modeliai. Argumentai "už" ĮSA. Argumentai "prieš" ĮSA. Išvados.
  Vadyba, pristatymas(8 skaidrės)
  2008-02-10
Puslapyje rodyti po