Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba

Vadyba (2297 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Įmonės veiklos analizė

  Įvadas. Įmonės "X" veiklos pristatymas. Įmonės "x" horizontalioji ir vertikalioji finansinių ataskaitų analizė. Pelno (nuostolių) ataskaitos horizontali ir vertikali analizė. Balanso horizontalioji ir vertikalioji analizė. Įmonės "x" santykinių rodiklių analizė. Trumpalaikio ir ilgalaikio mokumo rodiklių analizė. Pelningumo rodiklių analizė. Veiklos efektyvumo rodiklių analizė. Materialiųjų ir darbo išteklių rodiklių analizė. Įmonės "x" aplinkos, rizikos ir bankroto vertinimas. Bendroji Kauno miesto makroaplinkos analizė. Konkurencinė aplinka. Bendras įmonės "x" būklės vertinimas ir tobulinimo galimybės. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(32 puslapiai)
  2007-03-21
 • Įmonės veiklos analizė (2)

  Įmonės veiklos aprašymas. Įmonėje atliekami darbai ir funkcijos. Organizacinė valdymo struktūra. Įmonės organizacinės valdymo struktūros sudarymas. Darbų analizės klausimyno struktūra. Įmonės vadovo darbų analizė. Reklamos vadybininkas darbų analizė. Personalo paieškos ir atrankos vadybininko darbų analizė. Techninio skyriaus vadovo darbų analizė. Valytojos darbų analizė. Buhalterės darbų analizė. Vyriausiojo meistro darbų analizė. Meistro darbų analizė. Reikalavimų pareigybę/darbo vietą užimančiam darbuotojui formulavimas. Personalo parinkimo procedūra. Sudaroma kiekvienai darbo vietai atskirai.
  Vadyba, laboratorinis darbas(14 puslapių)
  2007-03-29
 • Įmonės veiklos analizė (3)

  Įvadas. Kursinio darbo užduotis: išanalizuoti pasirinktos įmonės, šiuo atveju įmonės, veiklą, kompleksiškai įvertinti veiklos rezultatus ir atskleisti jos ūkinę bei finansinę padėtį. Horizontalioji analizė. Horizontalioji balanso analizė. Horizontalioji pelno(nuostolio)analizė. Vertikalioji pelno (nuostolio) analizė. Vertikalioji analizė. Vertikalioji balanso analizė. Pelningumo analizė. Pardavimo,turto ir nuosavo kapitalo pelningumo analizė. Grynojo pardavimo pelningumo pokytį iš viso ir dėl atskirų veiksnių įtakos. Mokumo analizė. Trumpalaikio mokumo rodiklių analizė. Ilgalaikio mokumo rodiklių analizė. Įmonės veiklos efektyvumo analizė. Atsargų, debitorinio įsiskolinimo ir ilgalaikio turto apyvartumo rodiklių analizė. Ilgalaikio turto apyvartos pokytį iš viso ir dėl atskirų veiksnių įtakos. Išvados ir pasiūlymai.
  Vadyba, namų darbas(25 puslapiai)
  2009-06-09
 • Įmonės veiklos analizė: telekomunikacijos AB "Lietuvos Telekomas"

  Prekybos paslaugų įmonės tipas, teisinis statusas. Steigimo dokumentai. Veiklos pobūdis, istoriniai faktai. Verslo įmonės analizė (mažmeninė prekyba, didmeninė prekyba, paslaugos. Pagrindiniai analizuojami rodikliai. Pajamos. Sąnaudos. Grynasis pelnas. Investicijos. Balansas ir pinigų srautai. Valstybės valdoma kapitalo dalis. AB "Lietuvos telekomas" struktūra ir akcijų pasiskirstymas. AB "Lietuvos telekomas" įmonių grupės pelno (nuostolio) ataskaita (tūkst. litų). AB "Lietuvos telekomas" įmonių grupės balansas (tūkst. litų). AB "Lietuvos telekomas" įmonių grupės pinigų srautų ataskaita (tūkst. litų). Pagrindiniai finansiniai rodikliai (mln. Lt) iki 2004 m. Pagalbinė literatūra (5).
  Vadyba, namų darbas(18 puslapių)
  2006-06-20
 • Įmonės veiklos efektyvumas: UAB "Aluontinfra"

  UAB "Aluotinfra" charakteristika. Analitinių rodiklių skaičiavimas. Vidutinis lygis. Absoliutinis lygio padidėjimas/sumažėjimas. Vidutinis absoliutinis padidėjimas/sumažėjimas. Didėjimo tempas. Vidutinis didėjimo tempas. Padidėjimo tempas. Vidutinis padidėjimo/sumažėjimo tempas. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(8 puslapiai)
  2010-04-08
 • Įmonės veiklos ir valdymo funkcijų analizė

  Įvadas. Įmonės veiklos analizė. Įmonės valdymas. Darbo santykiai. Konkurencija. Įmonės ryšiai su išorinė aplinka. Įmonės teisinė aplinka. Įmonės ekonominė ir socialinė aplinka. Išvados.
  Vadyba, referatas(11 puslapių)
  2009-02-09
 • Įmonės veiklos organizavimas, teorinė ir praktinė lyginamoji analizė

  Užduotis: Individualus darbas, skaitant ir analizuojant literatūrą ir kitą informacinę medžiagą, taip pat įmonės suteiktą informaciją. Teorinės analizės dalyje namų darbo objektas yra ne mažiau kaip 5 laisvai pasirenkami vadybos literatūros šaltiniai, nagrinėjantys pasirinktą temą. Praktinės analizės dalyje namų darbo objektas - realiai vykdanti veiklą organizacija. Nėra jokių apribojimų organizacijos veiklos sričiai, dydžiui, tipui ar veiklos teritorijai. Įvadas. Teorinė dalis. Praktinė dalis. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(7 puslapiai)
  2007-04-26
 • Įmonės veiklos organizavimas: audinių gamyba "Filana"

  Santrauka. Verslo aprašymas. Verslo srities aprašymas. Verslo idėjos aprašymas. Verslo tikslai, galimybės ir orientyrai. Produkto aprašymas. Marketingas. Rinkos apžvalga. Konkurentų analizė. Marketingo planas. Pateikimo strategija. Kainodaros strategija. Reklama ir rėmimas. Produkto gamyba. Technologinio proceso aprašymas. Vietos analizė. Patalpos ir įrengimai. Transportas. Tiekėjai. Personalo pasirinkimas. Teikiamos papildomos paslaugos.
  Vadyba, namų darbas(12 puslapių)
  2010-02-25
 • Įmonės veiklos planas

  Vadybos pagrindų namų darbas. Sudarykite įmonės veiklos kaštų, pajamų ir pelno planą, išskirdami šias plano dalis: Produkcijos gamybos planas. Pagrindinių medžiagų poreikio ir išlaidų planas. Pagrindinių medžiagų pirkimo planas. Šiluminės energijos technologijai poreikio ir išlaidų planas. Darbuotojų skaičiaus ir darbo užmokesčio planas. Gamybinių pridėtinių išlaidų planas. Produkcijos gamybos kaštų planas. Medžiagų ir prekių atsargų periodo pabaigai planas. Realizuojamos produkcijos gamybos kaštų planas. Komercinių ir įmonės valdymo pridėtinių išlaidų planas. Įmonės pajamų ir pelno planas. Įmonės pagrindiniai ekonominiai rodikliai.
  Vadyba, namų darbas(10 puslapių)
  2008-03-20
 • Įmonės veiklos planavimas

  Įmonės bazinio periodo ekonominių rodiklių apskaičiavimas, Produkcijos gamybos programos apskaičiavimas, Materialinių ir energetinių išteklių poreikio ir išlaidų nustatymas, Personalo poreikio ir darbo kaštų apskaičiavimas, Parduodamos produkcijos gamybos kaštų apskaičiavimas, Veiklos sąnaudų apskaičiavimas, Įmonės pajamų ir pelno apskaičiavimas, Pinigų srautų nustatymas, Balanso sudarymas, Bazinio periodo įmonės veiklos rodiklių analizė, Įmonės pagrindiniai ekonominiai rodikliai ir jų apibendrinimas, Produkcijos gamybos kaštų struktūros analizė, Lūžio momento nustatymas ir analizė, Padengimo sumų apskaičiavimas ir analizė, Gamybinio pajėgumo panaudojimo analizė, Įmonės planinių rodiklių apskaičiavimas, Įmonės gamybinio pajėgumo panaudojimo planavimas, Produkcijos pardavimo ir gamybos planas, Pelno prognozė ir organizacinių-techninių priemonių planavimas, Gamybos kaštų planavimas ir gaminių savikainos apskaičiavimas, Gaminių kainos planavimas, Įmonės pajamų ir pelno planas, Pinigų srautų planavimas, Balansas.
  Vadyba, kursinis darbas(40 puslapių)
  2005-04-24
 • Įmonės veiklos planavimas (11)

  Bazinio periodo įmonės veiklos rodiklių analizė. Įmonės pagrindiniai ekonominiai rodikliai. Lūžio momento nustatymas ir analizė. Produkcijos asortimento ir gamybos kaštų struktūros analizė. Padengimo sumų apskaičiavimas ir gaminių naudingumo analizė. Įmonės planinių rodiklių apskaičiavimas. Įmonės veiklos efektyvumo didinimo planavimas. Įmonės gamybinio pajėgumo apskaičiavimas. Produkcijos asortimento, pardavimo ir gamybos planas. Aprūpinimo materialiniais ištekliais planavimas. Aprūpinimo energetiniais ištekliais planavimas. Personalo planas. Gamybos kaštų ir gaminių savikainos planavimas. Gaminių kainos planavimas. Įmonės pajamų ir pelno planas. Pinigų srautų prognozė. Balansas. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(46 puslapiai)
  2006-12-06
 • Įmonės veiklos planavimas (12)

  Įvadas. Bendri klausimai. Nurodymai atskiroms darbo dalims atlikti. Produkcijos gamybos planas. Materialinių ir energetinių išteklių poreikio ir išlaidų planas. Personalo poreikio ir darbo planas. Parduodamos produkcijos gamybos kaštų apskaičiavimas. Veiklos sąnaudų planas. Įmonės pajamų ir pelno planas. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(21 puslapis)
  2006-12-22
 • Įmonės veiklos planavimas (13)

  Įvadas. Bendri klausimai. Nurodymai atskiroms darbo dalims atlikti. Įmonės bazinio periodo ekonominių rodiklių apskaičiavimas. Produkcijos gamybos programos apskaičiavimas. Materialinių ir energetinių išteklių poreikio ir išlaidų nustatymas. Personalo poreikio ir darbo kaštų apskaičiavimas. Parduodamos produkcijos gamybos kaštų apskaičiavimas. Veiklos sąnaudų apskaičiavimas. Įmonės pajamų ir pelno apskaičiavimas. Pinigų srautų nustatymas. Balanso sudarymas. Bazinio periodo įmonės veiklos rodiklių analizė. Įmonės pagrindiniai ekonominiai rodikliai ir jų apibendrinimas.
  Vadyba, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2007-02-23
 • Įmonės veiklos planavimas (14)

  Bazinio periodo įmonės veiklos rodiklių analizė. Įmonės pagrindiniai ekonominiai rodikliai. Produkcijos asortimento ir gamybos kaštų struktūros analizė. Lūžio taško apskaičiavimas ir analizė. Padengimo sumos ir gaminių naudingumo apskaičiavimas ir analizė. Įmonės planinių rodiklių apskaičiavimas. Įmonės veiklos efektyvumo didinimo planavimas. Įmonės gamybinio pajėgumo apskaičiavimas. Produkcijos asortimento, pardavimo ir gamybos planas. Aprūpinimo materialiniais ištekliais planavimas. Aprūpinimo energetiniais ištekliais planavimas. Personalo planas. Gamybos kaštų ir gaminių savikainos planavimas. Gaminių kainos planavimas. Įmonės pajamų ir pelno planas. Pinigų srautų prognozė. Balansas. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(34 puslapiai)
  2007-05-05
 • Įmonės veiklos planavimas (15)

  Įvadas. Įmonės veiklos ekonominių rodiklių apskaičiavimas. Produkcijos gamybos programos apskaičiavimas. Materialinių ir energetinių išteklių poreikio ir išlaidų nustatymas. Personalo poreikio ir darbo kaštų apskaičiavimas. Parduodamos produkcijos gamybos kaštų apskaičiavimas. Veiklos sąnaudų apskaičiavimas. Įmonės pajamų ir pelno apskaičiavimas. Pinigų srautų nustatymas. Balanso sudarymas. Įmonės veiklos rodiklių analizė. Produkcijos asortimento ir gamybos kaštų struktūros analizė. Lūžio taško apskaičiavimas ir analizė. Gaminių naudingumo įvertinimas. Bendrų išlaidų normatyvų apskaičiavimas. Išvados: įmonės pagrindiniai ekonominiai rodikliai ir jų apibendrinimas.
  Vadyba, kursinis darbas(17 puslapių)
  2007-12-28
 • Įmonės veiklos planavimas (16)

  Įmonės bazinio periodo ekonominių rodiklių apskaičiavimas. Produkcijos gamybos programos apskaičiavimas. Materialinių ir energetinių išteklių poreikio ir išlaidų nustatymas. Personalo poreikio ir darbo kaštų apskaičiavimas. Parduodamos produkcijos gamybos kaštų apskaičiavimas. Veiklos sąnaudų apskaičiavimas. Įmonės pajamų ir pelno apskaičiavimas. Pinigų srautų nustatymas. Balanso sudarymas. Bazinio periodo įmonės veiklos rodiklių analizė. Įmonės pagrindiniai ekonominiai rodikliai ir jų apibendrinimas. Produkcijos gamybos kaštų struktūros analizė. Lūžio momento nustatymas ir analizė. Padengimo sumų apskaičiavimas ir analizė. Gamybinio pajėgumo panaudojimo analizė. Įmonės planinių rodiklių apskaičiavimas. Įmonės gamybinio pajėgumo panaudojimo planavimas. Produkcijos pardavimo ir gamybos planas. Pelno prognozė ir organizacinių-techninių priemonių planavimas. Gamybos kaštų planavimas ir gaminių savikainos apskaičiavimas. Gaminių kainos planavimas. Įmonės pajamų ir pelno planas. Pinigų srautų planavimas. Balansas. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(54 puslapiai)
  2008-02-04
 • Įmonės veiklos planavimas (17)

  Laboratorinis darbas "Produkcijos gamybos planas". Laboratorinis darbas "Medžiagų poreikio ir išlaidų planas". Laboratorinis darbas "Energetinių išteklių poreikio ir išlaidų planas". Laboratorinis darbas "Personalo poreikio ir išlaidų planas". Laboratorinis darbas "Įmonės kaštų planas". Laboratorinis darbas "Finansinis planas".
  Vadyba, laboratorinis darbas(43 puslapiai)
  2008-04-16
 • Įmonės veiklos planavimas (18)

  Kursinio darbo užduotis. Įmonės veiklos rodiklių ir plano skaičiavimas. Produkcijos gamybos programos apskaičiavimas. Materialinių ir energetinių išteklių poreikio ir išlaidų nustatymas. Personalo poreikio ir darbo kaštų apskaičiavimas. Parduodamos produkcijos gamybos kaštų apskaičiavimas. Veiklos sąnaudų apskaičiavimas. Įmonės pajamų ir pelno apskaičiavimas. Pinigų srautų nustatymas. Balanso sudarymas. Bazinio periodo įmonės veiklos rodiklių analizė. Įmonės pagrindiniai ekonominiai rodikliai ir jų apibendrinimas. Darbas iliustruotas lentelėmis.
  Vadyba, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2008-05-21
 • Įmonės veiklos planavimas (19)

  Laboratorinių darbų ataskaitos. Produkcijos gamybos planas. Medžiagų poreikio ir išlaidų planas. Energetinių išteklių poreikio ir išlaidų planas. Personalo poreikio ir išlaidų planas. Įmonės kaštų planas. Finansinis planas.
  Vadyba, laboratorinis darbas(47 puslapiai)
  2008-12-11
 • Įmonės veiklos planavimas (2)

  Šiame kursiniame projekte aprašomas automobilių variklio galvučių remonto įmonės (padalinio) veiklos ekonominis įvertinimas. Bendra įmonės apžvalga, įrengimų nauda ir nusidėvėjimas, Sąnaudos pagrindinėms žaliavoms ir medžiagoms, Gamybinių patalpų išlaikymo sąnaudos, Elektros energija įrengimams, vanduo, suslėgtas oras, Gamybos personalo darbo užmokestis, Finansavimo poreikis ir šaltiniai, Paskolos gražinimo grafikas, Sąnaudų prognozė, Pelno (nuostolių) prognozė, Lūžio (nenuostolingumo) taško analizė.
  Vadyba, kursinis darbas(12 puslapių)
  2005-05-01
Puslapyje rodyti po