Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba

Vadyba (2297 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Verslo sėkmė. Verslo rizika

  Verslo sėkmė bei rizika. Įvadas. Įmonės veiklos sėkmė. Verslininko asmeninės savybės. Ekonomikos rizikos esmė. Ekonominės rizikos valdymas. Įmonės veiklos rizikos įvertinimas. Bendrieji įmonės veiklos rizikos analizės principai. Rizikos mažinimo būdai. Rizikos paskirstymas tarp projekto dalyvių. Rizikos draudimas. Lėšų rezervavimas nenumatytoms išlaidoms. Bankrotas. Bankroto procesas. Supaprastintas bankroto procesas. Bankroto bylos nutraukimas. Verslo naujienų apžvalga. 2003 metų liepa. Pasitikėjimo ūkiu vertinimai.
  Vadyba, referatas(10 puslapių)
  2006-10-18
 • Verslo sprendimai

  Verslo sprendimų paramos teoriniai pagrindai: Verslo sprendimų priėmimas, Verslo sprendimų parama, Verslo informacijos išteklių valdymas. Verslo sprendimų paramos praktinė analizė: Verslo sprendimų paramos sistemos, Grupinės verslo sprendimų priėmimo sistemos. Išvados.
  Vadyba, referatas(22 puslapiai)
  2005-06-09
 • Verslo steigimą Europos Sąjungoje (ES) reglamentuojantys aktai ir dokumentai

  Įvadas. Pagrindinė dalis. Verslo kūrimo ekonominis pagrindas ir Europos Sąjungos (ES) apibūdinimas. Verslo steigimo Europos Sąjungoje (ES) reguliavimas. Įsteigimo laisvės principas. Įsteigimo laisvės principo esmė. Įsteigimo formos. Įsteigimo laisvės subjektai. Įsteigimo laisvės principo turinys. Įsteigimo taikoma teisė. Įsteigimo Europos Sąjungoje teisinis reguliavimas. Europos Bendrijos įmonių teisės derinimas. Įmonių teisės acquis communautaire (įmonių steigimas). Pirmoji direktyva. Antroji direktyva. Dvyliktoji direktyva. Europos Bendrijos (EB) įmonių teisės suvienodinimas. Keturi Europos įmonės steigimo būdai. Susijungimo būdu. Suformuojant kontroliuojančiąją įmonę. Sukuriant dukterinę įmonę. Transformuojant akcinę bendrovę. Europos įmonės įstatinis kapitalas. Europos įmonės registruota buveinė. Įmonių steigimo tvarkos skirtumai Europos Sąjungos valstybėse. Išvada.
  Vadyba, referatas(18 puslapių)
  2007-01-26
 • Verslo steigimo problemos

  Įvadas. Tyrimo tikslas – teoriniu ir praktiniu aspektu išanalizuoti verslo steigimo problemas ir jų sprendimą. Pagrindinės sąvokos "verslas" analizė. Verslo steigimas praktiniu aspektu. Įmonės įsigijimo galimybės. Teisinė įmonės registracija. Verslo organizavimo formos. Verslo įmonės steigimo problemos. Lėšų stoka ir paskolų išdavimo tvarka. Teisinių ir vadybos žinių stoka, steigiant įmones. Įmonės registravimo problemos. Nepalankus ekonominis klimatas verslui pradėti. Nesėkmės rizika. Problemų sprendimo būdai. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2008-11-16
 • Verslo steigimo problemos ir kaip jų išvengti

  Įvadas. Pagrindinių sąvokų analizė. Verslo įmonių klasifikavimas ir organizavimo formos. Pagrindinės verslo steigimo problemos. Biurokratizmo problemos. Firmos registravimas. Individualios įmonės steigimas. Akcinės bendrovės steigimas. Nesėkmės rizika. Mokesčiai. Pelno mokestis. Pridėtinės vertės mokestis. Gyventojų pajamų mokestis. Įmonių ir organizacijų nekilnojamo turto mokestis. Socialinio draudimo mokestis (Sodra). Finansavimo problemos. Nepalankus ekonominis klimatas verslui pradėti. Informacijos apie verslo pradžią stoka. Problemų sprendimo būdai. Išvados. Priedai (2).
  Vadyba, kursinis darbas(36 puslapiai)
  2009-03-12
 • Verslo strategija: langų gamyba "Langusta"

  Verslo strategija. Įmonės misija. Įmonės tikslai. Vidinė ir išorinė aplinkos analizė. Konkurentų analizė. Įmonės išorinių galimybių ir galimų grėsmių bei vidinių privalumų ir trūkumų įvertinimas. Įmonės veiklos strategija. Įmonės gamybinė apžvalga. Įmonės statusas, veiklos pobūdis, vystymasis. Asortimentas. Planuojamamas produktas, jo naujumas ir aktualumas. Planuojami gamybos technologiniai įrenginiai. Gamybinio pajėgumo skaičiavimas. Planuojamo produkto gamybos ekonominis pagrindimas. Išlaidos, reikalingų produkto gamybai, skaičiavimas. Išlaidų reikalingų gaminio gamybai skaičiavimas. Produkto savikainos skaičiavimas. Verslo rizikos įvertinimas.
  Vadyba, namų darbas(11 puslapių)
  2010-06-14
 • Verslo strategijos

  Pagrindinės verslo strategijos. "Įsiveržti pirmam ir suduoti sutelktą smūgį." "Pulti greitai ir netikėtai". Kūrybinė imitacija. "Verslo dziudo". "Ekologinės nišos". "Užtvaros" strategija. Specializuota kvalifikacija. Specializuota rinka. Kintančios vertybės ir charakteristikos. Vartotojiškos naudos sukūrimas. Kainos nustatymas. Realios vartotojo galimybės. "Vertė" vartotojui.
  Vadyba, referatas(9 puslapiai)
  2005-10-12
 • Verslo strategijos (2)

  Verslo strategijos esmė ir tipai. Veiksnių visuma daranti įtaką verslo strategijai. Verslo strategijos kūrimo uždaviniai. Verslo strategijų klasifikacija. Konkurencinio pranašumo įgijimo strategijos. Žemos kainos strategija. Diferenciacijos strategijos esmė. Koncentracijos strategijos esmė. Konkurencinio lygio šakoje nustatymas. Fokuso strategija. Strateginių alternatyvų analizė. Intensyvaus augimo strategijos. Skverbimosi į rinką strategija. Produkto tobulinimo strategija. Strategija naujam verslui pradėti. Rinkos plėtros strategija. Restruktūrizavimo strategija. Strategija krizinėje situacijoje. Bankroto strategija. Operacijų strategija. Funkcionalinių strategijų elementai. Marketingo strategija. Finansų strategija. Gamybos strategija. Žmogiškųjų išteklių strategija. Inovacijų (tyrimų, tobulinimo) strategija. Korporacijos strategija. Vertikali integracija ir diversifikacija. Alternatyvų vertinimo kriterijai. Alternatyvų vertinimo kriterijų prioritetai. Alternatyvų pirminis atrinkimas. Loginis strategijos patvirtinimas. Empirinis strategijos patvirtinimas.
  Vadyba, špera(7 puslapiai)
  2007-05-28
 • Verslo strateginis valdymas

  PowerPoint pristatymas. Makroaplinka. Vidinė situacija. Pagrindiniai makroaplinkos veiksniai. Politiniai veiksniai. Ekonominiai veiksniai. Socialiniai veiksniai. Technologiniai veiksniai. Aplinkos dinamiškumas. Aplinkos analizės žingsniai. Konkurenciją šakoje varančiosios jėgos pagal M. Poterį. Tiekėjai. Galimų konkurentų veiksmų analizė. Kaip įvertinti artimiausius konkurentus? Strateginių grupių matrica. Įmonės išėjimo iš rinkos barjerai. Įmonės įėjimo į rinką barjerai. Žinių apie konkurentus sistemos funkcijos. Firmų strategija, struktūra ir konkurencija. Apsirūpinimo gamybos veiksniais sąlygos. Tobulos konkurencijos rinkai būdingos sąlygos. Tobulos konkurencijos rinkos ypatybė.
  Vadyba, pristatymas(35 skaidrės)
  2006-04-14
 • Verslo studijos

  Skirtas Vilniaus kolegijos neakivaizdininkams. Uždarosios akcinės bendrovės ypatumai bei būdingi bruožai. Įmonės turto apskaita. Ekonominė verslo aplinka šiandien Lietuvoje.
  Vadyba, namų darbas(10 puslapių)
  2005-05-22
 • Verslo studijų įvadas

  Verslininkystės kilmė ir samprata bei jos aplinka įvadas. Verslininkas, verslumas, verslininkystė. Verslininko apibūdinimas ekonomine ir asmens savybių prasme. Verslo sistema ir jo kintanti aplinka. Verslininkystės plėtojimas Lietuvoje. Verslininkystės būsenos tarpukario Lietuvoje vertinimas. Verslininkystė prielaidos ir galimybės dabartinėje Lietuvoje. Smulkus ir vidutinis verslas, jų kriterijai. Ekonominė verslininkystė (verslo) struktūra ir jos principai. Ekonominė verslo struktūra įmonėje. Ekonominė verslo struktūra šalies ūkyje. Veiksniai skatinantys verslininkystės ir šalies arba tautos ūkio skirtumus. Pagrindiniai ekonominiai verslininkystės (verslo) principai. Ekonominė verslo struktūra šalyje arba šalies ūkyje. Pagrindiniai ekonominiai verslo principai. Pagrindinės verslo įmonių rūšys. Įmonės esmė ir jos ekonominiai tikslai. Lietuvoje steigiamų įmonių rūšys. Individualios įmonės steigimo tvarka Lietuvoje. Ūkinės bendrijos steigimo tvarka Lietuvoje. AB ir UAB steigimo tvarka Lietuvoje. Verslas kaip procesas ir jo stadijos. Verslo kaip proceso stadijos. Naujos verslo idėjos paieška ir jos vertinimas. Verslo plano būtinumas ir esmė. Verslo plano sudarymo etapai. Verslo plano struktūra ir jo skyrių apibūdinimas. Reikalingų verslo išteklių paieška. Įsteigtos įmonės valdymas. Verslas ir vadyba. Verslininkystė ir vadybos būtinumas. Vadybos samprata. Vadybos mokslo ir studijų sistema, bei jos elementai. Šiuolaikiniai vadybos principai. Vadybos funkcijos. Vadybos metodika. Verslo finansavimas. Verslininko ir vadybininko funkcijos bei specialus jų išsilavinimas. Verslininko ir vadybininko funkcijų skirtumai. Specialus verslininko ir vadybininko išsilavinimas.
  Vadyba, konspektas(31 puslapis)
  2004-12-07
 • Verslo studijų įvadas (2)

  Verslininkas, verslumas ir verslininkystė (verslas). Verslininkystės samprata viduramžiais. "Lo sistema" – poveikis verslui per kredito ir finansų sferą, akcijų pirkimą ir pardavimą. Verslininkystės samprata XVII – XVIII šimtmečiuose. Šiuolaikinė verslininkystės (verslo) samprata. Verslininko apibūdinimas ekonomine, valdymo ir asmens savybių prasme. Verslo sistema ir jo kintanti aplinka. Verslininkystės būsenos vertinimas tarpukario Lietuvoje. Tautos ūkio vystymo per kooperaciją idėja. Nuo ekonominio liberalizmo link autarkijos. Tautos ūkio savirūpos koncepcija. Tarpukario Lietuvos smulkiosios bankininkystės įmonės. Verslininkystės prielaidos ir galimybės dabartinėje Lietuvoje. Dabartinės Lietuvos ekonominės politikos bruožai ir jos poveikis verslininkystės raidai. Verslininkystės raidos bei jos plėtojimo finansinių šaltinių (investicijų) ypatumai Lietuvoje. Lietuvos ekonomistų ir užsienio ekspertų dabartinės verslininkystės būsenos įvertinimas. Įmonių vadovų (savininkų) nuomonė apie savo verslo plėtojimą. Privačios ir viešosios verslininkystės požymiai ir raiškos ypatumai. Ne pelno sektoriaus esmė, paskirtis ir vaidmuo. Smulkaus ir vidutinio verslo apibūdinimo kriterijai. Smulkaus ir vidutinio verslo būklė Lietuvoje. Ekonominė verslo struktūra įmonėje. Ekonominės verslininkystės struktūra šalyje. Pagrindiniai ekonominiai verslo principai. Verslo įmonė esmė ir jos ekonominiai tikslai. Įmonių rūšys. Individualios (personalinės) įmonės esmė, privalumai ir trūkumai. Individualios (personalinės) įmonės steigimo tvarka Lietuvoje. Ūkinių bendrijų rūšys ir jų apibūdinimas. Ūkinės bendrijos trūkumai ir pranašumai. Ūkinių bendrijų steigimo ir veikimo Lietuvoje tvarka. AB ir UAB pagrindiniai požymiai. AB ir UAB pranašumai ir trūkumai. AB ir UAB steigimo, reorganizavimo ir likvidavimo tvarka. Akcinės bendrovės valdymas ir kapitalas. Verslas (verslininkystė) kaip procesas ir jo stadijos. Naujos verslo idėjos sumanymas ir jos įvertinimas. Rinkos tyrimų reikšmė vertinant verslo idėją. Sugebėjimas įkurti įmonę, kaip inovacijos objektą. Įmonės kūrimas frančizės keliu. Verslo plano būtinumas ir esmė. Verslo plano sudarymo etapai. Verslo plano struktūra ir jo skyrių trumpas apibūdinimas. Verslo plano skyriaus "verslo aprašymas" turinys. Verslo plano skyriaus "marketingas" turinys. Verslo plano skyriaus "gamyba (paslaugų tiekimas)" turinys. Verslo plano dalies "vadyba (valdymas)" turinys. Verslo plano skyriaus "rizikos įvertinimas" turinys. Verslo plano skyriaus "finansai" turinys. Reikalingų verslui išteklių paieška. Įsteigtos įmonės valdymas. Vadybos samprata, sąvokų "vadyba", "valdymas" ir "administravimas" esmė ir tarpusavio ryšys. Vadybos mokslo ir studijų sistema bei jos elementai. Ankstyvosios vadybos teorijos raidos etapas. Naujos vadybos teorijos. Vadybos mokslo ištakos Lietuvoje. Vadybos turinys ir Lietuvos vadybinė situacija. Vadybos svarba išvedant šalies ūkį. Vadybos principai. Vadybos funkcijos. Vadybos metodai. Personalo vadybos turinys. Personalo formavimo ir ugdymo organizavimas. Personalo mokymas ir kvalifikacijos kėlimas. Verslininko ir vadybininko (vadovo) funkcijų skirtumai. Specialus verslininko ir vadybininko išsilavinimas. Vadyba kaip profesija. Vadovas ir valdžia. Pagrindinės vadovo funkcijos, jo darbo ypatybės. Kas kliudo vadovui darbus perduoti pavaldiniams? Lietuvos moterų tapti verslininkėmis arba vadybininkėmis vertinimas.
  Vadyba, konspektas(30 puslapių)
  2005-10-23
 • Verslo vadyba

  Socialinė atsakomybė. Valdymo sistemos aplinka. Firmos valdymo kredo (moto). Valdymo atributai. Valdymo procesas. Planavimas. Organizacijos modeliai. Organizacijos valdymo kryptys.
  Vadyba, konspektas(19 puslapių)
  2006-03-24
 • Verslo vadyba (10)

  Gamybos organizacinis struktūrizavimas. Įmonės gamybinės struktūros samprata ir dedamieji elementai. Įmonės gamybinių struktūros tipai. Gamybinės struktūros analizės rodikliai ir tobulinimo kryptys. Gamybinė struktūrą tobulinama šiomis kryptimis. Gamybos strategijos ir planavimas. Gamybos planavimo uždaviniai ir principai. Gamybos strategijos ir strateginis planavimas. Operatyvusis gamybos valdymas ir planavimas. Gamybos operatyviojo valdymo esmė ir funkcijos. Gamybos operatyvusis kalendorinis planavimas. Gamybos išlaidų planavimas. Gamybos pokyčių valdymas. Gaminių atnaujinimą lemiantys veiksniai ir gamybos programos struktūros įvertinimas. Mokslinių tyrimo darbų organizavimas ir ryšys su įmonės techniniu gamybos rengimu. Konstruktorinis gamybos rengimas. Technologinis gamybos rengimas. Gamybos technologijos projektavimas. Naujos gamybos diegimo metodai. Gamybos įdiegimo materialinis techninis ir socialinis aprūpinimas. Darbo organizavimo esmė, uždaviniai, funkcijos. Darbo organizavimo kryptys (elementai). Darbo organizavimo principai. Darbo normos: funkcijos, nustatymo reikalavimai, klasifikacija. Darbo laiko sąnaudų klasifikavimas ir darbo laiko norma. Darbo laiko naudojimo tyrimo (matavimo) metodai. Darbo laiko fotografija (nuotrauka). Chronometražas. Fotochronometražas ir stebėjimo atlikimo reikalavimai. Darbo normavimo metodai. Normų nustatymas pagal normatyvus. Normų nustatymas remiantis darbo proceso tyrimu. Darbo normatyvai: paskirtis, klasifikacija, nustatymas. Mikroelementų normatyvų sistemos. Darbo normų koregavimas (keitimas) ir kokybės vertinimas.
  Vadyba, konspektas(49 puslapiai)
  2008-02-06
 • Verslo vadyba (2)

  Vadovo darbo ypatybės. Kito autoriaus nuomonė. Žinios, reikalingos vadovo darbe. Kito autoriaus nuomonė. Vadovavimo stiliai. Organizacija kaip sistema, jos elementai. Organizacija yra socialinė –ekonominė sistema. Valdymas ir vadyba. Organizacinės-vadybinės veiklos erdvė. Kibernetinis valdymo medelis. Darbo pasidalijimas ir koordinavimas organizacijose. Vadyba. Organizacijų įvairovė. Vadovo darbo produktai. Vadybos sprendimo priėmimo procesas. Tikslo nustatymas sprendžiant. Vadybos sprendimų paieškos būdai. Euristinė sprendimų paieška. Grupinis protinis darbas sprendžiant. Organizacijos paskirtis ir strategija. Organizacijos tikslų kompleksas. Vadybos funkcijos. Organizacijų valdymo struktūros. Planavimas- vadybos ciklo pradžia. Tinklinis planavimas. Organizacijos valdymo struktūros projektavimas. Motyvavimas. McGregor’o motyvacijos teorijos X ir Y. Vadybos metodų trūkumai ir privalumai. Darbo vertinimas. Skatinimas. Kontrolė ir reguliavimas. Teisiniai valdymo pagrindai. Komunikacijos proceso žingsniai. Kliūtys komunikacijos procese. Komunikacijų įvairovė. Efektyvaus komunikacijos proceso laidavimas. Klausymas. Neverbalios (nežodinės) komunikacijos. Pokyčių valdymas. Organizacijų veikla sparčiai besikeičiančioje aplinkoje ir būtini pokyčiai veikloje. Konfliktų valdymas. Konfliktų priežastys ir pasekmės.
  Vadyba, špera(24 puslapiai)
  2006-05-11
 • Verslo vadyba (3)

  Kontrolinis klausimas. Europos Sąjungos ištakos ir tikslai. Kontrolinis klausimas Europos Sąjungos valstybė – Danija. Impresija "Aš – Lietuva – Europos Sąjunga".
  Vadyba, namų darbas(15 puslapių)
  2006-10-10
 • Verslo vadyba (4)

  Įmonės (organizacijos) aplinka. Netiesioginio poveikio aplinka. Tiesioginio poveikio aplinka (suinteresuotieji asmenys). Išoriniai įtaką darantys asmenys. Kontrolė. Kontrolės esmė ir rūšys. Kontrolės procesas. Prekių ir paslaugų kokybė. Derybos: jų organizavimas ir vedimas. Grupių darbo efektyvumas.
  Vadyba, referatas(12 puslapių)
  2006-10-23
 • Verslo vadyba (5)

  Valdymo samprata. Vadybos mokslo raida. Klasikinės administravimo teorijos. Sisteminis požiūris vadyboje. Valdymo sistema. Organizacijų tipai ir charakteristikos. Organizacijų vidinė ir išorinė aplinka. Prognozavimo samprata. Prognozavimo metodai. Planavimo samprata. Planavimo procedūros. Planavimo procesas. Projektinės veiklos ciklas. Organizavimo samprata. Organizacinės struktūros. Poreikių motyvavimo teorija. Elgsenos motyvavimo teorija.
  Vadyba, špera(5 puslapiai)
  2007-03-01
 • Verslo vadyba (6)

  Organizacijų tipai. Ataskaitinis laikotarpis – metai. Formų organizacijų privalumai ir trūkumai. Tarptautiniai kreditiniai santykiai. Įmonės vadovavimo būdai.
  Vadyba, konspektas(7 puslapiai)
  2007-04-05
 • Verslo vadyba (7)

  Valdymo samprata. Vadybos mokslo raida. Klasikinės administravimo teorijos. Sisteminis požiūris vadyboje. Valdymo sistema. Organizacijų tipai ir charakteristikos. Organizacijų vidinė ir išorinė aplinka. Prognozavimo samprata. Prognozavimo metodai. Planavimo samprata. Planavimo procedūros. Planavimo procesas. Projektinės veiklos ciklas. Organizavimo samprata. Organizacinės struktūros. Poreikių motyvavimo teorija. Elgsenos motyvavimo teorija.
  Vadyba, špera(5 puslapiai)
  2007-04-05
Puslapyje rodyti po