Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba

Vadyba (2297 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Verslo ištekliai ir strateginis pajėgumas

  PowerPoint pristatymas. Tradicinis požiūris. Strateginis požiūris. Strateginės analizės pagrindinės kryptys. Strateginio pajėgumo (ar galimybių) analizė savyje talpina. Atsakytini klausimai, analizuojant įmonės išteklius ir aiškinantis jos esminius sugebėjimus (kompetenciją). Vertės grandinės analizė savyje talpina. Vertės grandinė. Vertės grandinės sistema talpina savyje. Vertės grandinės sistema.
  Vadyba, pristatymas(12 skaidrių)
  2006-04-18
 • Verslo įvadas

  Įmonės valdymas. Lietuvos ūkio apžvalga. Įmonė. Įmonės veiklos tikslai ir rodikliai. Valdymo esmė ir jo ciklas. Planavimas. Organizavimas. Aktyvinimas. Kontrolė. Darbas ir darbo režimas. Darbo apmokėjimas. Komercinė įmonės veikla. Komercinės veiklos samprata. Rinkodaros tikslai ir tyrimai. Produkto politika. Kainų politika. Paskirstymo politika. Rėmimo politika. Gamybinė įmonės veikla. Gamybos proceso samprata. Gamybos ciklas ir operacijų derinimas. Atsargos ir sandėlių ūkis. Kokybės kontrolė. Finansinė įmonės veikla. Lėšos ir jų panaudojimas. Įdėjimų (investicijų) pasirinkimas. Lėšų poreikis įdėjimams (investicijoms). Finansų šaltiniai. Sąnaudų apskaita įmonėje. Bendroji apskaita. Sąnaudų skirstymo būdai. Įmonės steigimas. Ūkinių organizacijų formos. Individualiosios įmonės steigimas. Uždarosios akcinės bendrovės steigimas. Smulkus ir vidutinis verslas Lietuvoje. Verslo planas. Verslo plano paskirtis. Verslo plano struktūra. Anotacija. Įmonės veiklos analizė ir verslo sumanymas. Rinkodaros skyrius. Gamybinis skyrius. Organizacinis skyrius. Finansinis skyrius.
  Vadyba, konspektas(125 puslapiai)
  2005-09-25
 • Verslo įvadas (2)

  Verslo įvado laboratorinių darbų ataskaita. Pirmasis laboratorinis darbas. Tikslas. Užduotys. Lentelės. Diagramos. Antrasis laboratorinis darbas. Tikslas. Lentelės. Užduotys. Trečiasis laboratorinis darbas. Tikslas. Lentelės. Užduotys. Diagramos.
  Vadyba, laboratorinis darbas(9 puslapiai)
  2006-04-11
 • Verslo įvadas (3)

  Įvadas. Verslo kūrimo ir valdymo aspektai. Verslo įmonių kūrimas ir valdymas. Verslo kūrimo ypatumai ir galimybės. Verslo ir produkto gyvavimo ciklas. Išvados. Teorinis verslo vertinimo pagrindimas. Verslo vertinimo kriterijai, procesas ir metodai. Verslo sistema, joje sprendžiami uždaviniai ir atskirų elementų vertinimas. Verslo vertinimo principai. Gamybinis-technologinis verslo vertinimas. Proporcingumas, nenutrūkstamumas ir ritmingumas. Gamybos specializavimas. Gamybos sroviškumas. Gamybos mechanizavimas ir automatizavimas. Gamybos proceso lankstumas. Gamybos integravimas. Technologinės ir biologinės pažangos vertinimas. Gamybos organizuotumo vertinimas. Valdymo procesas. Proporcingumas. Gamybos lankstumo ir struktūros vertinimas. Ištekliai―kaštai―produkcija. Gamybos potencialo panaudojimo vertinimas. Gamybos funkcija – gamybos išteklių racionalaus naudojimo vertinimas. Optimalios kintamojo gamybos veiksnio panaudojimo sąlygos. Ekologinis verslo vertinimas. Technologijų vertinimas ekologiniu požiūriu. Technologijų vertinimas ekologiniu požiūriu. Kaštų efektyvumo analizė. Personalo vertinimas. Sąvokos. Personalo organizavimas. Personalo organizavimas erdvės ir laiko požiūriu. Vidiniai ir išoriniai veiklos subjektai. Organizavimas laiko požiūriu. Personalo tarnybos organizavimo tvarka. Personalo vertinimas. Vertinimo sistema. Vertinimo metodo ir vertinimo atlikimo būdo parinkimas. Personalo tarnybos organizavimas vidutinėje ir didelėje įmonėje. Energetinis verslo valdymas. Įvadas. Sąvokos. Energijos sąnaudų skaičiavimas. Mašinų, įrangos energijos sąnaudos. Žemės ūkio produkcijos energijos efektyvumas. Žemės ūkio produkcijos energijos efektyvumas. Turto vertinimo procesas. Finansinis vertinimas. Finansiniai rodikliai ir jų tarpusavio ryšiai. Gamybinės veiklos analizė. Išteklių valdymas. Finansinių rodiklių tarpusavio ryšiai. Santykinių rodiklių trūkumai. Veiklos ribinio pelningumo analizė (lūžio taškas). Dabartinės grynosios vertės (NPV), vidinės grąžos normos (IRR) ir investicijų atsipirkimo trukmės nustatymas. Pinigų srautų grynoji esamoji vertė (NPV). Marketingo kontrolės ir vertinimo sistema. Metinių planų vykdymo kontrolės tikslas. Prekių ir jų asortimento vertinimas. Kompleksinis verslo vertinimas.
  Vadyba, špera(50 puslapių)
  2006-05-02
 • Verslo įvadas (4)

  Įmonės veiklos organizavimo turinys. Pirkimas. Logistika. Pagrindinis įmonės procesas. Gamyba. Prekių realizacija (prekybos įmonėse). Valdymas. Gamybos veiksniai. Materialūs veiksniai. Veiklumas. Vadovas ir valdžia. Planavimas. Pasiruošimas planavimui. Struktūrų skirstymas. Tiesioginis ir netiesioginis pavaldumas. Linijiniai ir funkciniai padaliniai. Linijinio pavaldumo struktūros. Funkcinio pavaldumo struktūra. Skirstymas pagal darbo pobūdį. Skirstymas pagal veiklos sritis. Vertikalusis organizacijos skirstymas pagal funkcijas. Decentralizacija ir delegavimas. Koordinavimas. Aktyvinimas ir vykdymas. Darbo įvertinimo ir jo apmokėjimo sąlygos. Personalo parinkimas. Socialinis biudžetas. Grynoji motyvacija. Vadovavimo stilius. Konfliktų valdymas. Informacija ir komunikavimas. Pasitenkinimas darbu. Dalyvavimas valdyme. Saviraiškos galimybės. Kontrolė. Tikrinimai. Auditas. Auditorius. Darbas ir darbo režimas. Personalo parinkimas. Reikalavimai darbuotojui. Paros darbo ir poilsio režimas. Savaitės darbo ir poilsio režimas. Atostogų grafikas. Atlyginimo dydis. Darbo apmokėjimo formos ir sistemos. Laikinė darbo apmokėjimo forma. Vienetinė apmokėjimo forma. Darbo laiko sąnaudų skirstymas. Premijinės darbo apmokėjimo sistemos. Atskaitymai.
  Vadyba, referatas(19 puslapių)
  2006-05-11
 • Verslo įvadas (5)

  Įmonė. Įmonės veiklos tikslai ir rodikliai. Valdymo esmė ir jo ciklas. Planavimas. Organizavimas. Aktyvinimas. Kontrolė. Darbas ir darbo režimas. Darbo apmokėjimas. Komercinė įmonės veikla. Komercinės veiklos samprata. Rinkodaros tikslai ir tyrimai. Produkto politika. Kainų politika. Paskirstymo politika. Rėmimo politika.
  Vadyba, konspektas(18 puslapių)
  2006-10-24
 • Verslo kūrimas

  Įvadas. Verslo kūrėjui rūpimi klausimai. Franšizė. Koncesija. Individualios verslo įmonės steigimo Lietuvoje tvarka. Verslo plano paskirtis. Išvados.
  Vadyba, konspektas(9 puslapiai)
  2008-10-01
 • Verslo kūrimas ir parinkimas

  PowerPoint pristatymas. Verslo samprata. Verslo tikslai. Socialiniai verslo tikslai. Ekonominiai verslo tikslai. Verslo kūrimas vietos parinkimas. Verslo kūrimo paskatos. Lentelė: verslo kūrėjai; verslo kūrimo paskatos. Verslo valdymas. Valdymo tikslai. Smulkių ir vidutinių verslų valdymas.
  Vadyba, pristatymas(12 skaidrių)
  2009-12-15
 • Verslo kūrimas nesteigiant įmonės

  Įvadas. Verslo liudijimas. Pagal verslo liudijimą vykdomos veiklos apibūdinimas. Verslo liudijimų išdavimo ir pajamų mokesčio sumokėjimo tvarka. Kur įsigyti verslo liudijimą? Ar pagal verslo liudijimą vykdomoje gyventojo veikloje gali dalyvauti kiti fiziniai asmenys? Kokius dokumentus turi pateikti norintieji įsigyti verslo liudijimą? Per kiek laiko išduodamas verslo liudijimas? Kokiu galiojimo laikotarpių verslo liudijimai išduodami? Kokia tvarka pratęsiamas verslo liudijimo galiojimas ir išduodamas dublikatas? Kieno prašymu verslo liudijimas pratęsiamas, išduodamas dublikatas? Veiklos pagal verslo liudijimą apskaita. Pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalas. Žurnalo pajamų dalies pildymas. Žurnalo išlaidų dalies pildymas. Veikloje pagal verslo liudijimą naudojami dokumentai. Prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo dokumentai. Verslo liudijimą įsigijusio gyventojo teisės, pareigos ir atsakomybė. Kokias teises įgyja gyventojas įsigydamas verslo liudijimą? Kokia yra verslo liudijimą turinčio gyventojo atsakomybė už mokestinių prievolių vykdymo tvarkos pažeidimus? Išvados.
  Vadyba, referatas(14 puslapių)
  2009-02-13
 • Verslo kūrimas Vengrijoje ir Lietuvoje

  Verslo įmonės esmė ir jos ekonominiai tikslai. Lietuvos ir Vengrijos pristatymas bei verslo įmonių sudėtis bei struktūra. Lietuvos ir Vengrijos pristatymas. Įmonių sudėties ir struktūros apibūdinimas. Verslo steigimas Lietuvoje. Pagrindinės verslo organizavimo formos Lietuvoje. Individualios (personalinės) įmonės esmė, privalumai ir trūkumai. Ūkinių bendrijų rūšys ir jų apibūdinimas. Ūkinės bendrijos trūkumai ir pranašumai. AB ir UAB pagrindiniai požymiai. AB ir UAB pranašumai ir trūkumai. Akcinės bendrovės valdymas ir kapitalas Steigimo tvarka Lietuvoje. Individualios (personalinės) įmonės steigimo tvarka Lietuvoje. Ūkinių bendrijų steigimo ir veikimo Lietuvoje tvarka. AB ir UAB steigimo, reorganizavimo ir likvidavimo tvarka. Verslo steigimas Vengrijoje. Pagrindinės verslo organizavimo formos Vengrijoje. Ūkinė bendrija. Akcinė bendrovė. Kooperatyvas. Filialas. Įmonės steigimo tvarka Vengrijoje. Leidimas užsiimti verslu. Steigimo sutartis. Įmonės registracija. Verslo steigimo Lietuvoje ir Vengrijoje. skirtumai ir panašumai. Verslo organizavimo formos. Verslo steigimo tvarka. Išvados.
  Vadyba, referatas(12 puslapių)
  2005-10-18
 • Verslo kūrimo paskatos. Verslumas

  Verslo kūrimo paskatos. Verslumas. Verslumo samprata. Vidiniai veiksniai ir verslumas. Išorinių veiksnių įtaka verslumui. Verslumo tyrimas. Verslo aplinkos. Organizacijos vidaus aplinka. Išorinė verslo aplinka. Išvados.
  Vadyba, referatas(16 puslapių)
  2006-05-12
 • Verslo lyderis

  Kas yra Verslo lyderis. Ko tikimasi iš vadovo? Dešimt Verslo įsakymų.
  Vadyba, namų darbas(4 puslapiai)
  2006-03-31
 • Verslo modelių žvalgyba

  PowerPoint pristatymas. Konkurencingumas ir jo apibūdinimas. Konkurentų buvimo problemos ir nauda. Konkurentų poveikio mažinimo būdai. Modelių žvalgybos svarba. Verslo modelių žvalgyba gali padėti. Organizacijos užsidariusios savyje pasmerktos žlugimui. Organizacijos užsidariusios savyje pasmerktos žlugimui. Informacija apie organizacijas gaunama VMŽ pagrindu. Norint gauti reikiamą informaciją ir ją tinkamai išnaudoti, reikia. VMŽ turi būti vykdoma visuose organizacijos veiklos etapuose. VMŽ vykdymo etapai. Pramoninis špionažas. Verslo modelių žvalgybos pravedimo sunkumai ir problemos. Verslo modelių žvalgybos ir kontržvalgybos patarimai. Informacija ir jos konfidencialumas. Komercinė paslaptis. Informacijos šaltiniai.
  Vadyba, pristatymas(26 skaidrės)
  2006-12-18
 • Verslo organizacijos išorinė aplinka ir jos įtaka valdymui

  Įvadas. Organizacijos išorinė aplinka. Tiesioginio poveikio veiksniai. Vartotojai. Konkurentai. Tiekėjai. Darbo ištekliai. Įstatymai ir kitos valstybės reguliavimo normos. Šalutiniai veiksniai. Ekonominiai veiksniai. Technologiniai veiksniai. Socialiniai veiksniai. Politiniai veiksniai. Ekologiniai veiksniai. Organizacijos išorinės aplinkos analizė. Išorinės aplinkos įvertinimas. Išorinės aplinkos įtaka valdymui. Aplinkos dinamikos analizė. PEST analizė. Svarbiausi sėkmės veiksniai. Rinkos sąlygų analizė. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2007-11-29
 • Verslo organizacijų aplinka ir jos įtaka

  Įvadas. Verslo organizacijų aplinkos įvairovė. Organizacijos vidaus aplinka. Organizacijos išorinė aplinka. Verslo organizacijų aplinkos įtaka organizacijos tikslams. Lentelės.
  Vadyba, referatas(9 puslapiai)
  2005-11-13
 • Verslo organizacijų aplinka ir jos įtaka organizacijos tikslams

  Įvadas. Verslo organizacijų aplinkos įvairovė. Organizacijos vidaus aplinka. Organizacijos išorinė aplinka. Verslo organizacijų aplinkos įtaka organizacijos tikslams.
  Vadyba, referatas(8 puslapiai)
  2006-11-15
 • Verslo organizacijų vadyba

  Verslo organizacijos samprata. Organizacijos apibūdinimas. Organizacijos informacijos šaltinių kilmė. Planavimo funkcija. Strategija. Strateginis planavimas. Strateginio planavimo reikšmė. 5 strateginio planavimo uždaviniai. Strateginių nuostatų komponentės. Strateginių nuostatų formulavimas. Organizacijos tikslų nustatymas (tikslodara). Strateginių tikslų charakteristika. Strateginių tikslų nustatymo kriterijai. Strateginių tikslų įvardinimo principai. Organizavimo funkcija. Organizavimas. Organizacijų projektavimo elementai. Valdymo centralizacija ir decentralizacija. Diferenciacija ir integracija. Darbo pasidalijimas ir specializacija. Valdumo norma (valdumas). Organizacijos dydis. Strategijos tipai. Išorės aplinka. Technologijos reikšmė organizacijos projektavimo procese. Organizacijos funkcija: personalo organizavimas. Vadovavimas kaip vadybos funkcija. Vadovo vaidmens suskirstymas. Valdžios ir vadovavimo tipai. Valdymo subjektas ir objektas. Valdymo metodai. Vadovavimo stiliai pagal x ir y teorijų nuostatas. Kontrolės funkcija. Auditas.
  Vadyba, špera(7 puslapiai)
  2007-06-11
 • Verslo organizacijų veiklos diversifikavimas

  Įvadas. Diversifikacijos suvokimo ir klasifikavimo ypatumai. Įmonės plėtra ir augimas. Įmonės plėtros supratimas. Įmonės augimo supratimas. Ryšys tarp įmonės plėtros ir augimo. Įmonės dydis ir jo matavimas. Įmonės augimo strategijos. Įmonės veiklos diversifikacijos planavimas. Įmonės veiklos diversifikacijos įtaka jos organizacinei valdymo struktūrai. Įmonės veiklos diversifikacijos plėtros galimybės ir perspektyvos Lietuvoje. Išvados.
  Vadyba, referatas(14 puslapių)
  2007-02-22
 • Verslo organizacinės formos

  Verslo organizavimas ir jos galimos formos. Verslo liudijimai juos reglamentuojantys įstatymai ir nutarimai. Individualios įmonės ir juos reglamentuojantys įstatymai ir nutarimai. Ūkinės bendrijos. Tikrosios ūkinės bendrijos. Komanditinės ūkinės bendrijos. Ūkinių bendrijų steigimas ir šių įmonių ypatumai. Akcinė bendrovė (AB). Uždarosios akcinės bendrovės (UAB). Bendrovių valdymas. Bendrovių valdyba. Revizorius, auditorius. Bendrovės administracija. Visuotinis akcininkų susirinkimas (VAS). Vertybiniai popieriai (VP). Akcininkai. Akcijos nominali vertė (ANV). Akcijos rinkos kaina. Vertybinių popierių viešoji apyvarta. Ne pelno organizacijos. Viešosios įstaigos. Verslo inkubatoriai. Moksliniai – technologiniai parkai. Mokslo tiriamieji parkai. Ofšorinės kompanijos. Koncernai ir korporacijos. Holdingo kompanijos. Valdymas koncerne. Frančižė. Koncesija. Europos bendrovės (SE).
  Vadyba, konspektas(22 puslapiai)
  2008-05-19
 • Verslo organizavimas

  Verslo samprata, sąlygos ir ekonominiai principai. Verslo rūšys. Lietuvos Respublikos (LR) įmonių teisinės formos. Verslo įmonių steigimas. Įmonės organizacinės valdymo struktūros. Išorinė aplinka. Pavaldumas (hierarchija ir subordinacija) ir padalinių darbuotojų padėtis vadovo atžvilgiu. Organizacijos projektavimo elementai - įgaliojimų delegavimas. Gamybos ir darbo organizavimas. Darbo procesų valdymas įmonėje. Gamyba. Verslo įmonių bankrotas.
  Vadyba, konspektas(6 puslapiai)
  2005-10-14
Puslapyje rodyti po