Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba

Vadyba (2297 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Verslo idėjos gyvybingumo pagrindimas ir jos įgyvendinimo tvarka (2)

  Įvadas. Verslo idėjos aprašymas. Verslo idėjos gyvybingumo pagrindimas, atliekant palankių aplinkybių ir galimų grėsmių analizę. Verslo įmonės, kurioje įgyvendinama idėja, organizavimo formos pasirinkimo pagrindimas ir steigimo tvarkos schema. Mokesčių, kuriuos mokės verslo idėją įgyvendinanti įmonė, apžvalga.
  Vadyba, referatas(9 puslapiai)
  2006-02-15
 • Verslo idėjos gyvybingumo pagrindimas ir jos įgyvendinimo tvarka (3)

  Verslo idėjos aprašymas. Verslo idėjos gyvybingumo pagrindimas, atliekant palankių aplinkybių ir galimų grėsmių analizę. Verslo būdo pasirinkimo tai idėjai įgyvendinti pagrindimas. Verslo įmonės formos ir ją reglamentuojantys įstatymai. Įmonės darbo tvarka. Mokesčiai.
  Vadyba, referatas(15 puslapių)
  2007-03-07
 • Verslo idėjos gyvybingumo pagrindimas ir jos įgyvendinimo tvarka (4)

  Verslo idėjos aprašymas. Verslo idėjos gyvybingumo pagrindimas. Verslo būdo pasirinkimo tai idėjai įgyvendinti pagrindimas. Verslo įmonės formos, kurioje įgyvendinama idėja. Mokesčiai. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(10 puslapių)
  2008-01-29
 • Verslo idėjos pagrindimas ir jos įgyvendinimo tvarka

  Verslo idėjos aprašymas. Verslo idėjos gyvybingumo pagrindimas, atliekant palankių aplinkybių ir galimų grėsmių analizę. Verslo įmonės organizavimo formos pagrindimas ir steigimo tvarka. Mokesčių, kuriuos mokės įmonė, apžvalga. Išvados.
  Vadyba, referatas(21 puslapis)
  2005-12-05
 • Verslo įmonės išorinės aplinkos strateginė analizė

  Įvadas. Išorinės aplinkos analizė. Konkurencinė rinka. Klientų analizė. Tiekėjų analizė. Pakaitalų pasirodymas. Išvados.
  Vadyba, referatas(7 puslapiai)
  2007-01-23
 • Verslo įmonės kūrimas

  PowerPoint pristatymas. Įmonių teisinės formos. Individuali įmonė. Ūkinė bendrija. Ūkinės bendrijos teisinės formos (rūšys). Akcinė bendrovė (AB). Uždaroji akcinė bendrovė (UAB). Kooperatinė bendrovė. KB turi teisę. Ne pelno organizacijos. Europos ekonominių interesų grupė. Europos ekonominių interesų grupei neleidžiama. Verslo liudijimai suteikia teisę. Individuali veikla. Įmonės įregistravimas. Pasirengimas įmonės įregistravimui.
  Vadyba, pristatymas(15 skaidrių)
  2007-06-16
 • Verslo įmonės organizavimo formos

  Įvadas. Pagrindinės temos sąvokos. Smulkaus ir vidutinio verslo formų apibrėžimai. Stambaus verslo įmonių sąvokos. Kitų verslo organizavimo formų apibrėžimai. Verslo įmonių organizavimo formų apžvalga. Smulkių ir vidutinių verslo įmonių padėtis pasaulinėje ekonomikoje. Stambusis verslas. Verslo įmonės. Jų steigimas. Individuali įmonė. Ūkinių bendrijų rūšys, jų steigimas ir veikla. Akcinių bendrovių pranašumai ir trūkumai, bei AB steigimas. Žemės ūkio ir kooperatyvinių bendrovių apžvalga. Valstybės (savivaldybės) įmonės ir ne pelno organizacijos. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(18 puslapių)
  2007-04-24
 • Verslo įmonės samprata. Įmonių klasifikavimas

  PowerPoint pristatymas. Tikslas. Uždaviniai. Mažųjų ir vidutinių įmonių grupės. Svarbiausi įmonės veiklos efektyvumo rodikliai. Įmonės. Individualiosios (personalinės) įmonės. Tikrosios ūkinės bendrijos. 3)Komanditinės ūkinės bendrijos. Akcinės bendrovės. Įmonės rūšies pasirinkimą lemiantys veiksniai. Išvados.
  Vadyba, pristatymas(13 skaidrių)
  2007-10-03
 • Verslo įmonės, jų valdymo organai ir funkcijos. Įmonės steigimas ir likvidavimas

  Įvadas. Verslo įmonės. Valdymo organai. Valdymo organų funkcijos. Įmonės steigimas. Įmonės likvidavimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(20 puslapių)
  2007-06-22
 • Verslo įmonės, jų valdymo organai ir funkcijos. Įmonės steigimas ir likvidavimas (2)

  Įvadas. Įmonės apibrėžimas, jos rūšys, dydžiai. Įmonės valdymo organai. Įmonės steigimas. Įmonės registravimas. Įmonės likvidavimas. Išvados. Priedai. Išnašos.
  Vadyba, referatas(23 puslapiai)
  2008-05-28
 • Verslo įmonės, jų valdymo organai ir jų funkcijos, verslo įmonių steigimas ir likvidavimas

  Įvadas. Įmonės, jų rūšys, nuosavybės formos, dydžiai. Įmonių valdymo organai ir jų funkcijos. Įmonės steigimas. Įmonės vardo registravimas. Savivaldybės leidimas užsiimti ūkine veikla. Įmonės registravimas valstybiniame rejestre. Įmonės registravimas valstybinio socialinio draudimo skyriuje. Įmonės antspaudas. Valstybinės priešgaisrinės priežiūros leidimas. Visuomenės sveikatos centro leidimas. Valstybinės darbo inspekcijos pažyma. Įmonės likvidavimas. Draudimo įmonės likvidavimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(19 puslapių)
  2006-10-31
 • Verslo įmonių administravimas

  Įvadas. Verslo įmonių administravimas. Verslininkystė – organizacijos vadybinė veikla. Organizacijos struktūrų formavimas. Įmonės strategijos planavimas, formavimas ir įgyvendinimas. Įmonės personalo poreikio planavimas. Darbo užmokesčio organizavimas. Apskaita. AB Rytų skirstomųjų tinklų tyrimas. Nemokūs elektros energijos vartotojai. Problemos sprendimo būdai. Informacijos trūkumas. Santykiai su skolininkais. Nežinoma paslaugų kaina. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2006-12-13
 • Verslo įmonių kūrimas

  Įvadas. Verslo įmonių kūrimas teoriniu aspektu. Verslo įmonių kūrimo priežastys. Verslo įmonių kūrimo tikslai. Verslo plėtros kliūtys. Verslo aplinka. Verslo skatinimo ir reguliavimo priemonės. Verslo organizavimo formos. Ekonominiai verslo aspektai. Verslo finansavimo šaltiniai ir jų poreikiai. Verslo įmonių kūrimas Lietuvoje. Įmonė "ABC". Įmonės "Doglita" aplinka, skatinimas ir reguliavimas. Verslo organizavimo formų privalumai ir trūkumai. UAB "WG" ekonominiai aspektai. UAB "Liepa" finansavimo šaltiniai. Išvados.
  Vadyba, referatas(38 puslapiai)
  2010-06-14
 • Verslo įmonių steigimo sąlygos Lietuvoje

  PowerPoint pristatymas. Įmonių rūšys pagal nuosavybės formą . Įmonių juridiniai tipai. Individuali įmonės. Privalumai. Trūkumas. Akcinė bendrovė ir uždaroji akcinė bendrovė. Ūkinės bendrijos. Tikroji ūkinė bendrija. Komanditinė (pasitikėjimo) ūkinė bendrija. Ūkinės bendrijos privalumai ir trūkumai. Žemės ūkio bendrovė. Kooperatinė bendrovė. Europos bendrovė.
  Vadyba, pristatymas(21 skaidrė)
  2011-11-11
 • Verslo informatika (2)

  Užduoties tikslas: Išmokti naudotis MS Excel priemonėmis (sąrašai, grupavimas, filtravimas, suvestinės dinaminės lentelės) apdorojant surinktus anketų duomenis. Mokėti naudoti statistines funkcijas bei atlikti statistinius skaičiavimus. Naudojama programinė įranga: MS Office 97/2000/xp/2003 paketas. Užduotis skirta: Verslo vadybos ir prekybos vadybos studijų programų studentams. Darbo užduotis: Sugalvoti apklausos anketos 10 – 15 klausimų. Sugalvoti galimus atsakymus. Atsakymų skaičius turi būti nuo 200 iki 250. Galima naudoti duomenų kopijavimą. Naudojantis darbo aprašymu (žr. žemiau), atlikti nurodytas užduotis. Darbo aprašymas. Išvados.
  Vadyba, laboratorinis darbas(75 puslapiai)
  2008-04-29
 • Verslo ir ekonomikos prognozavimas

  Įvadas. Prognozavimo samprata. Prognozavimo rūšys. Prognozavimo metodai. Metodai. Lietuvoje naudojami ekonominio prognozavimo metodai. Metodologija. VFSV 1986 (GFSM 1986) metodologija. ESS' 95 (ESĄ 95) metodologija. Prognozavimo problemos. Verslo aplinka Lietuvoje. SSGG analizė. Lietuvos ekonomikos vizija. Makroekonominė politika. Ekonomikos reforma. Regionų ekonomikos plėtros politika. Pramonės plėtros politika. Ekonomikos augimas. Ekonominio matematinio modelio samprata. Lietuvos ūkio prognozės 2005-2006 metais. Išvados. Priedai.
  Vadyba, referatas(31 puslapis)
  2006-02-22
 • Verslo ir ekonomikos prognozavimas

  Įvadas. Prognozavimo samprata. Makroekonomikos vertinimas prognozavimo požiūriu. Prognozavimo aplinka ir konkurencinės rinkos paklausos vertinimo veiksniai. Prognozavimo metodai. Dinaminių eilučių tyrimas. Paprasčiausi prognozavimo metodai. Vystymosi krypties numatymas. Barometrinis prognozavimo metodas. Kiti metodai. Pagrindinės prognozavimo problemos. Objektyvios ir subjektyvios nesėkmingo prognozavimo priežastys globalizacijos sąlygomis. Išvados. Priedai.
  Vadyba, referatas(27 puslapiai)
  2006-03-23
 • Verslo ir kultūros vadyba. Skirtumai ir panašumai

  Įvadas. Verslas. Verslo sistema ir jos aplinka. Verslo esmė ir vaidmuo. Verslo nauda. Verslas ir rizika. Verslo aplinka. Konkurencija. Verslo kūrimo formos. Individuali verslo įmonė. Akcinė bendrovė. Bendrovės steigimas. Nuo ko pradėti steigiant akcinę bendrovę. Svarbiausia akcinės bendrovės steigimo dalis. Kultūros vadyba. Kultūra, jos vadyba ir ypatumai. Bendrieji kultūros vadybos tikslai. Sąvoka "kultūra" ir "vadyba". Vadybininko uždaviniai. Kultūros vadybininko profesija ir atitinkamas žmogaus paveikslas. Savybės. Sugebėjimai. Muzikos verslo struktūros apžvalga. Objektas ir pagrindiniai terminai. Muzikos verslo struktūra. Pagrindiniai verslo ir kultūros vadybininkų etikos aspektai. Verslo etika. Kultūros vadybininko profesinė etika. Išvados.
  Vadyba, referatas(23 puslapiai)
  2005-12-18
 • Verslo ir vadybos įvadas

  Akcijos sąvoka. Akcijų emisijos metodai. Finansiniai sprendimai. Finansų valdymo reikšmė. Ilgalaikės banko paskolos. Investiciniai sprendimai. Komercinių bankų funkcijos. Kredito linija. Paskolos. Vertybiniai popieriai. Paprastoji akcija. Privilegijuotoji akcija. Obligacijos. Vyriausybės vertybiniai popieriai. Obligacijos nominalioji vertė. Kuponinės obligacijos. Nulinio kupono akcija. VVP pagal trukmė. Euroobligacijos. Hipotetinis kreditavimas. Vekseliai. Akcijos rinkos kainą lemiantys veiksniai. Diskontavimas. Vekselių rūšys. Pasirenkamasis sandoris. Ateities sandoris. Išankstinis sandoris. Apsikeitimo sandoris. Hipotekos lakštas. Čekiai. Kliringo banko paskirtis. Nesubalansuota rinka. Marketingas. Verslo koncepcijos. Marketingo kompleksas. Prekės lygiai. Kainų formavimo būdai. Rėmimo elementai. Marketingo aplinka. Marketingo tyrimo būdai. Vartotojo elgsenos tyrimai. Tarptautinis marketingas. Marketingo etapai. Marketingo funkcijos. Marketingas internete. Reklamos internete priemonės. Akcininkai. UAB. AB. Autoritetas ir jo dedamosios. Bendrosios valdymo funkcijos. Finansinės pramoninės grupės. Intraverslininkai. Komanditinė ūkinė bendrija. Koncernas. Konsorciumas. Kooperatinė bendrovė. Kredito unijos. Likvidumas ir mokumas. Ne pelno organizacijos. Organizacijos gyvavimo etapai. Organizacijų struktūrų formos. Projektų valdymas. Sindikatai, strateginiai tikslai ir jų planavimas. Tikroji ūkinė bendrija. Trumpalaikiai tikslai. Vadovavimas ir jo stiliai. Verslo planas. Viešoji įstaiga. Visuotinė vadybos kokybė. VšĮ bruožai. Žemės ūkio bendrovė.
  Vadyba, špera(9 puslapiai)
  2007-02-15
 • Verslo išorinės aplinkos tiesioginio poveikio srities analizė: UAB "Philip Morris Lietuva"

  Vadybos savarankiškas darbas. Įvadas. Įmonės pristatymas. Tiesioginio poveikio analizė. Vartotojai. Tiekėjai ir ištekliai. Konkurentai. Įstatymai ir valstybinis reguliavimas. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(7 puslapiai)
  2011-04-13
Puslapyje rodyti po