Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Vadybos šperos

Vadybos šperos (124 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Vadybos teorijos

  Organizacija. Darbo mokslinio organizavimo teorija. Darbo našumo principai. Idealaus biurokratinio valdymo teorija. M.Vėberio koncepcijos esmė. Administracinės veiklos organizavimo teorija. Žmogiškųjų santykių teorija. Darbuotojų dalyvavimas valdyme. Veiklos ir elgsenos motyvavimo teorija. Pagrindinės sociopsichologinių teorijų išvados. Integratyvaus mokslo teorija. Klasikinė sisteminė teorija. Organizacijų klasifikacija. Sistemų teorijos metmenys. Sistema. Pagrindinės visų sistemų savybės. Organizacija-socialinė ekonominė sistema. Sisteminis organizacijos valdymas. Situatyvinė teorija. Organizacinio vystymo ir strateginio valdymo teorijos. Motyvavimo ir vadovavimo teorijos. Sėkmingų organizacijų teorijos.
  Vadyba, špera(6 puslapiai)
  2005-08-16
 • Vadovo darbas. Vadovavimo teorijos

  Valdymo sprendimų priėmimo modeliai (pagal Jones). Valdymo sprendimų klasifikacija. Racionalus valdymo sprendimų priėmimo procesas, jo pagrindiniai etapai. Elgesio (subjektyvių) veiksnių įtaka valdymo sprendimų priėmimo procesui.(VSP – valdymo sprendimų priėmimas). Sėkmingo vadovavimo požiūriai. Vadovavimo teorijos. Valdymo stilių modeliai. Valdymo tinklelis pagal R. Bleiką ir Dž. Moutoną. Situacinio vadovavimo modelis pagal P. Hersey ir K. Blančard (K. Blanchard) X ir Y vadovo pozicijos esminiai teiginiai (D. McGregor‘o teorija). Sėkmingų organizacijų teorijos. Teorija Z. D. C. McClellando teorijos teiginiai. Valdžios poreikis ir siekių motyvacija. F. Herzbergo dviejų veiksnių teorija ir darbo motyvacija. A.Maslow poreikių hierarchijos teorijos teiginiai. V.H. Vrumo laukimo/lūkesčių teorijos teiginiai S. Adamso lygybės/teisingumo teorijos teiginiai.
  Vadyba, špera(13 puslapių)
  2008-09-16
 • Verslo finansai (4)

  Paaiškinkite finansų sąvokos esmę siaurąja ir plačiąja prasme? Kas sudaro finansinį turtą? Kokie yra finansų valdymo tikslai? Finansų valdymo funkcijos? Apibūdinkite operatyvinius ir strateginius sprendimus? Apibūdinti investicinius sprendimus. Kokius turto valdymo klausimus turėtų spręsti finansininkas? Kokius kapitalo klausimus turėtų spręsti finansininkas? Už kokią veiklos dalį įmonėje atsakingas vyr. buhalteris? Už kokią veiklos dalį įmonėje atsakingas vyr. finansininkas? Kas yra pinigų rinkos ir kapitalų rinkos. Kas yra nuosavybės ir skolos VP? Kas yra palūkanų norma finansų rinkoje? Nuo ko priklauso palūkanos normos lygis? Kas yra laukiamas pelnas ir rizika? Kas yra dividendai? Iš kokių veiklos sričių susideda finansų valdymas? Verslo finansų paskirtis. Kokie finansiniai sprendimai daro įtaką akcininkų turto didinimui? Paaiškinti kaip susiję pelningumas ir rizika. Paaiškinti kapitalo struktūros sprendimus (skolintas, nuosavas)? Dividendų politikos sprendimai? Paaiškinti interesų konfliktą tarp akcininkų ir vadovų. Interesų konfliktas tarp akcininkų ir kreditorių. Finansų paskirtis. Finansų rinkos. Finansų rinkos klasifikacija. Kapitalo rinka. Pirminė ir antrinė rinka. VP biržos ir nebiržinės vertybinių popierių rinkos. Komerciniai bankai. Kredito unijos. Investiciniai bankai. Savitarpio finansavimo investiciniai fondai. Pensijų fondai. Gyvybės draudimo kompanijos. Rinkos veiksmingumas. Trys rinkos veiksmingumo lygmenys. Nedidelis rinkos veiksmingumas. Vidutinis rinkos veiksmingumas. Didelis rinkos veiksmingumas. Insaiderių prekyba. Akcijų rinkos indeksai. Ką jie parodo? Palūkanos. Realioji palūkanų norma. Nominalioji palūkanų norma. Kokias žinote rizikos priemokas? Infliacijos priemoka. Likvidumo priemoka. Įsipareigojimų nevykdymo priemoka. Skolos mokėjimo terminų priemoka. Kas yra rizika? Kas yra laukiama pajamų norma? Kaip matuojama rizika? Kur naudingiau investuoti į vieną akciją ar į akcijų paketą? Vertybinių popierių portfelio pelningumas. Portfelio rizika. Kaip galima sumažinti nesisteminę riziką? Beta koeficiento samprata. Pagrindinių fondų kainodaros modelis (CAPM). 4.2 ir 4.3 pavyzdžiai. Obligacijos. Kas yra obligacijos nominalioji vertė? Kas yra kupolinė išmoka? Konvertuojamos obligacijos. Obligacijos iki pareikalavimo. Kaip apskaičiuojama obligacijų einamoji pajamų norma? Obligacijos rūšys. Kuo jos skiriasi? Kas yra obligacijų rizika. Rizikos rūšys. Privilegijuotosios akcijos. Paprastosios akcijos. Paprastųjų akcijų vertinimas. Kaip parduodami VP? Išvestiniai VP. Išankstiniai sandoriai. Ateities sandoriai. Opcionas. Varantai. Finansų prognozavimo etapai. Pardavimų apimties prognozavimas. Papildomų lėšų poreikio nustatymas. Kapitalo kainą. Kapitalo kainos aritmetinis vidurkis. Kapitalo kainos dėmenys. Kapitalo kainos nustatymo problemos. Investavimo sprendimų priėmimų priėmimo taisyklės. Atsipirkimo laikotarpio trukmė. Kas yra grynoji dabartinė vertė. Vidinė pelno (pajamų) norma. Kuris rodiklis geresnis: grynoji dabartinė vertė ar vidinė pelno norma? Pinigų srautų įvertinimas. Kas yra nuoma? Nuomos rūšys. Kaip priimamas sprendimas - nuomoti ar pirkti? Kaip vertinami nuomos pinigų srautai? Kapitalo struktūra. Tikslinė kapitalo struktūra. Jos pranašumai ir trukumai. Optimali kapitalo struktūra. Veiklos rizika. Veiklos pastoviųjų išlaidų svertas. Nenuostolingumo lūžio taškas. Finansinis svertas. Kaip finansinis svertas padidina savininkų pelningumą ir riziką? Kapitalo struktūros teorijos. Kas yra dividendų išmokėjimo norma? Dvi pagrindinės nuomonės dividendų poveikio įmonės vertei. Miller ir Modigliani teorema. Optimali dividendų politika. Likutinė dividendų politika. Akcijų skaldymas. Dividendų mokėjimo procesas. Pinigų biudžetas. Iš kokių dalių susideda išsami pinigų biudžeto schema? Trumpalaikių piniginių lėšų kaina. Trumpalaikiai finansavimo šaltinių rūšys.
  Vadyba, špera(8 puslapiai)
  2010-04-21
 • Verslo ir vadybos įvadas

  Akcijos sąvoka. Akcijų emisijos metodai. Finansiniai sprendimai. Finansų valdymo reikšmė. Ilgalaikės banko paskolos. Investiciniai sprendimai. Komercinių bankų funkcijos. Kredito linija. Paskolos. Vertybiniai popieriai. Paprastoji akcija. Privilegijuotoji akcija. Obligacijos. Vyriausybės vertybiniai popieriai. Obligacijos nominalioji vertė. Kuponinės obligacijos. Nulinio kupono akcija. VVP pagal trukmė. Euroobligacijos. Hipotetinis kreditavimas. Vekseliai. Akcijos rinkos kainą lemiantys veiksniai. Diskontavimas. Vekselių rūšys. Pasirenkamasis sandoris. Ateities sandoris. Išankstinis sandoris. Apsikeitimo sandoris. Hipotekos lakštas. Čekiai. Kliringo banko paskirtis. Nesubalansuota rinka. Marketingas. Verslo koncepcijos. Marketingo kompleksas. Prekės lygiai. Kainų formavimo būdai. Rėmimo elementai. Marketingo aplinka. Marketingo tyrimo būdai. Vartotojo elgsenos tyrimai. Tarptautinis marketingas. Marketingo etapai. Marketingo funkcijos. Marketingas internete. Reklamos internete priemonės. Akcininkai. UAB. AB. Autoritetas ir jo dedamosios. Bendrosios valdymo funkcijos. Finansinės pramoninės grupės. Intraverslininkai. Komanditinė ūkinė bendrija. Koncernas. Konsorciumas. Kooperatinė bendrovė. Kredito unijos. Likvidumas ir mokumas. Ne pelno organizacijos. Organizacijos gyvavimo etapai. Organizacijų struktūrų formos. Projektų valdymas. Sindikatai, strateginiai tikslai ir jų planavimas. Tikroji ūkinė bendrija. Trumpalaikiai tikslai. Vadovavimas ir jo stiliai. Verslo planas. Viešoji įstaiga. Visuotinė vadybos kokybė. VšĮ bruožai. Žemės ūkio bendrovė.
  Vadyba, špera(9 puslapiai)
  2007-02-15
 • Verslo įvadas (3)

  Įvadas. Verslo kūrimo ir valdymo aspektai. Verslo įmonių kūrimas ir valdymas. Verslo kūrimo ypatumai ir galimybės. Verslo ir produkto gyvavimo ciklas. Išvados. Teorinis verslo vertinimo pagrindimas. Verslo vertinimo kriterijai, procesas ir metodai. Verslo sistema, joje sprendžiami uždaviniai ir atskirų elementų vertinimas. Verslo vertinimo principai. Gamybinis-technologinis verslo vertinimas. Proporcingumas, nenutrūkstamumas ir ritmingumas. Gamybos specializavimas. Gamybos sroviškumas. Gamybos mechanizavimas ir automatizavimas. Gamybos proceso lankstumas. Gamybos integravimas. Technologinės ir biologinės pažangos vertinimas. Gamybos organizuotumo vertinimas. Valdymo procesas. Proporcingumas. Gamybos lankstumo ir struktūros vertinimas. Ištekliai―kaštai―produkcija. Gamybos potencialo panaudojimo vertinimas. Gamybos funkcija – gamybos išteklių racionalaus naudojimo vertinimas. Optimalios kintamojo gamybos veiksnio panaudojimo sąlygos. Ekologinis verslo vertinimas. Technologijų vertinimas ekologiniu požiūriu. Technologijų vertinimas ekologiniu požiūriu. Kaštų efektyvumo analizė. Personalo vertinimas. Sąvokos. Personalo organizavimas. Personalo organizavimas erdvės ir laiko požiūriu. Vidiniai ir išoriniai veiklos subjektai. Organizavimas laiko požiūriu. Personalo tarnybos organizavimo tvarka. Personalo vertinimas. Vertinimo sistema. Vertinimo metodo ir vertinimo atlikimo būdo parinkimas. Personalo tarnybos organizavimas vidutinėje ir didelėje įmonėje. Energetinis verslo valdymas. Įvadas. Sąvokos. Energijos sąnaudų skaičiavimas. Mašinų, įrangos energijos sąnaudos. Žemės ūkio produkcijos energijos efektyvumas. Žemės ūkio produkcijos energijos efektyvumas. Turto vertinimo procesas. Finansinis vertinimas. Finansiniai rodikliai ir jų tarpusavio ryšiai. Gamybinės veiklos analizė. Išteklių valdymas. Finansinių rodiklių tarpusavio ryšiai. Santykinių rodiklių trūkumai. Veiklos ribinio pelningumo analizė (lūžio taškas). Dabartinės grynosios vertės (NPV), vidinės grąžos normos (IRR) ir investicijų atsipirkimo trukmės nustatymas. Pinigų srautų grynoji esamoji vertė (NPV). Marketingo kontrolės ir vertinimo sistema. Metinių planų vykdymo kontrolės tikslas. Prekių ir jų asortimento vertinimas. Kompleksinis verslo vertinimas.
  Vadyba, špera(50 puslapių)
  2006-05-02
 • Verslo organizacijų vadyba

  Verslo organizacijos samprata. Organizacijos apibūdinimas. Organizacijos informacijos šaltinių kilmė. Planavimo funkcija. Strategija. Strateginis planavimas. Strateginio planavimo reikšmė. 5 strateginio planavimo uždaviniai. Strateginių nuostatų komponentės. Strateginių nuostatų formulavimas. Organizacijos tikslų nustatymas (tikslodara). Strateginių tikslų charakteristika. Strateginių tikslų nustatymo kriterijai. Strateginių tikslų įvardinimo principai. Organizavimo funkcija. Organizavimas. Organizacijų projektavimo elementai. Valdymo centralizacija ir decentralizacija. Diferenciacija ir integracija. Darbo pasidalijimas ir specializacija. Valdumo norma (valdumas). Organizacijos dydis. Strategijos tipai. Išorės aplinka. Technologijos reikšmė organizacijos projektavimo procese. Organizacijos funkcija: personalo organizavimas. Vadovavimas kaip vadybos funkcija. Vadovo vaidmens suskirstymas. Valdžios ir vadovavimo tipai. Valdymo subjektas ir objektas. Valdymo metodai. Vadovavimo stiliai pagal x ir y teorijų nuostatas. Kontrolės funkcija. Auditas.
  Vadyba, špera(7 puslapiai)
  2007-06-11
 • Verslo organizavimas (4)

  Kas yra verslas? Kokios sąlygos būtinos verslininkystei plėtoti? Apibrėžkite kas yra verslininkas. Kuo Lietuvos verslininkas naudingas visuomenei? Kokias žinote verslininkystės rūšis? Apibūdinkite jas. Kokios verslo kūrimo paskatos Lietuvoje šiose žmonių grupėse? Kokios yra įmonių rūšys pagal Lietuvos respublikos įmonių įstatymą? Apibūdinkite pagrindinių verslo organizavimo formų privalumus ir trūkumus? Kokie veiksniai turi įtakos verslo rizikos laipsniui? Apibūdinkite juos. Kokia informacija pateikiama verslo plano skyriuje "Marketingas"? Kokia informacija pateikiama verslo plano skyriuje "Gamyba"? Kokia informacija pateikiama verslo plano skyriuje "valdymo personalas ir darbuotojai"? Apibūdinkite verslo rizikos mažinimo būdus. Kas tai yra konkurencija ir kokias žinote konkurencinio pranašumo siekimo strategijas? Apibūdinkite jas. Kokie Lietuvos respublikos įstatymai reglamentuoja verslo įmonės įkūrimą? Apibūdinkite įmonės įstatų pagrindinius skyrius. Apibūdinkite steigimo sutarties pagrindinius skyrius. Koks reikalingas minimalus įstatinis kapitalas, steigiant UAB? Koks reikalingas minimalus įstatinis kapitalas, steigiant AB? Kokios individualios įmonės registravimo eiga? Kokia UAB registravimo tvarka? Kokia informacija pateikiama verslo plano skyriuje "Rizika"? Kokia informacija pateikiama verslo plano skyriuje "Finansai"? Kokia bendros su užsieniu įmonės įregistravimo tvarka? Įregistravus rejestro tarnyboje, kur dar būtina įregistruoti verslo įmonę. Kokia individualios įmonės banko sąskaitos atidarymo eiga? Kokia UAB banko sąskaitos atidarymo eiga? Kokia licencijų išdavimo tvarka. Kokia patentų išdavimo tvarka? Apibūdinkite Lietuvos respublikos įstatymus ir LRV nutarimus, reglamentuojančius muitinės darbą? Apibūdinkite verslo įmonės valdymo pagrindinius aspektus. Apibūdinkite verslo įmonės apskaitos pagrindinius aspektus. Kokia verslo įmonės reorganizavimo eiga. Kokia verslo įmonės likvidavimo eiga. Apibūdinkite verslo įmonės bankroto prielaidas. Apibūdinkite pagrindinius verslo apsaugos planavimo ir strategijos aspektus? Kokia verslo plano paskirtis ir tikslai. Kokia universali verslo plano struktūra. Kokia informacija pateikiama verslo plano skyriuose "Projekto esmė" ir "Firmos charakteristika"? Kokia informacija pateikiama verslo plano skyriuje "Rinka"?
  Vadyba, špera(11 puslapių)
  2006-04-24
 • Verslo organizavimas (5)

  Verslo objektas. Verslininko sąvoka pagal R. Chizričą. Verslo organizavimo apibūdinimas. Verslo organizavimo schema. Verslo aplinkos apibrėžimas. Įmonių rūšys apibūdinti. Kokias ekonomines funkcijas atlieka rinka? Kokios turi egzistuoti sąlygos, įtakojančios verslininko veiklą? Neigiami rinkos ekonomikos bruožai. Verslininko funkcija rinkos ekonomikoje. Rinkos subjektai ir jų poveikis verslininkui. Pagrindiniai motyvai, organizuojant verslą. Verslo pasaulio bruožai. Būtini verslininko esminiai bruožai. Verslo idėjų gynimas. Vartotojų problemos ir poreikiai. Vartotojų poreikių nustatymas. Verslo kūrimo būdai. Įmonės veiklos organizavimas.
  Vadyba, špera(5 puslapiai)
  2006-11-15
 • Verslo plano rengimas (7)

  VP samprata ir VP tipai. VP būtinumas ir VP paskirtis. VP rengimo tikslai. Pirminės ir antrinės informacijos šaltiniai būtini VP parengti. Rinkos (šakos) verslo aplinkos analizė. Verslo makro aplinkos analizė. Kokie pokyčiai, tendencijos. SSGG analizės esmė. Nurodyti asmenis ar institucijas, kurie būtų suinteresuoti Jūsų VP. Kodėl VP lyginamas su vietovės ar kelio žemėlapiu. Galimi verslo finansavimo šaltiniai. Rizikos elementų įvertinimas VP. Kokia rizika numatyta, kaip vertiname (gamybinė, komercinė, įsipareigojimų rizika). Bendrieji reikalavimai VP apiforminimui. Trumpas VP išdėstymas. Įmonės(šakos)charakteristika. Produkcija arba paslaugos. Rinka ir pardavimų planas. Marketingo planas. Informacija apie gamybą. Valdymas. Finansinis planas. Galima rizika.
  Vadyba, špera(4 puslapiai)
  2006-05-11
 • Verslo projektas

  Kas yra verslo projektas? Verslo projekto paskirtis. Verslo plano sudarymo nauda. Verslo projektų rengimo etapai. Verslo projekto struktūra. Esamos padėties analizė. Siūlomo projekto esmė. Produktai ir paslaugos. Produkto gyvavimo ciklas. Nauji produktai. Gamybinis planas. Marketingo planas. Organizacinis planas. Rizikos įvertinimas. Finansinis planas, jo rengimas. Investiciniai projektai.
  Vadyba, špera(15 puslapių)
  2005-06-23
 • Verslo strategijos (2)

  Verslo strategijos esmė ir tipai. Veiksnių visuma daranti įtaką verslo strategijai. Verslo strategijos kūrimo uždaviniai. Verslo strategijų klasifikacija. Konkurencinio pranašumo įgijimo strategijos. Žemos kainos strategija. Diferenciacijos strategijos esmė. Koncentracijos strategijos esmė. Konkurencinio lygio šakoje nustatymas. Fokuso strategija. Strateginių alternatyvų analizė. Intensyvaus augimo strategijos. Skverbimosi į rinką strategija. Produkto tobulinimo strategija. Strategija naujam verslui pradėti. Rinkos plėtros strategija. Restruktūrizavimo strategija. Strategija krizinėje situacijoje. Bankroto strategija. Operacijų strategija. Funkcionalinių strategijų elementai. Marketingo strategija. Finansų strategija. Gamybos strategija. Žmogiškųjų išteklių strategija. Inovacijų (tyrimų, tobulinimo) strategija. Korporacijos strategija. Vertikali integracija ir diversifikacija. Alternatyvų vertinimo kriterijai. Alternatyvų vertinimo kriterijų prioritetai. Alternatyvų pirminis atrinkimas. Loginis strategijos patvirtinimas. Empirinis strategijos patvirtinimas.
  Vadyba, špera(7 puslapiai)
  2007-05-28
 • Verslo vadyba (2)

  Vadovo darbo ypatybės. Kito autoriaus nuomonė. Žinios, reikalingos vadovo darbe. Kito autoriaus nuomonė. Vadovavimo stiliai. Organizacija kaip sistema, jos elementai. Organizacija yra socialinė –ekonominė sistema. Valdymas ir vadyba. Organizacinės-vadybinės veiklos erdvė. Kibernetinis valdymo medelis. Darbo pasidalijimas ir koordinavimas organizacijose. Vadyba. Organizacijų įvairovė. Vadovo darbo produktai. Vadybos sprendimo priėmimo procesas. Tikslo nustatymas sprendžiant. Vadybos sprendimų paieškos būdai. Euristinė sprendimų paieška. Grupinis protinis darbas sprendžiant. Organizacijos paskirtis ir strategija. Organizacijos tikslų kompleksas. Vadybos funkcijos. Organizacijų valdymo struktūros. Planavimas- vadybos ciklo pradžia. Tinklinis planavimas. Organizacijos valdymo struktūros projektavimas. Motyvavimas. McGregor’o motyvacijos teorijos X ir Y. Vadybos metodų trūkumai ir privalumai. Darbo vertinimas. Skatinimas. Kontrolė ir reguliavimas. Teisiniai valdymo pagrindai. Komunikacijos proceso žingsniai. Kliūtys komunikacijos procese. Komunikacijų įvairovė. Efektyvaus komunikacijos proceso laidavimas. Klausymas. Neverbalios (nežodinės) komunikacijos. Pokyčių valdymas. Organizacijų veikla sparčiai besikeičiančioje aplinkoje ir būtini pokyčiai veikloje. Konfliktų valdymas. Konfliktų priežastys ir pasekmės.
  Vadyba, špera(24 puslapiai)
  2006-05-11
 • Verslo vadyba (5)

  Valdymo samprata. Vadybos mokslo raida. Klasikinės administravimo teorijos. Sisteminis požiūris vadyboje. Valdymo sistema. Organizacijų tipai ir charakteristikos. Organizacijų vidinė ir išorinė aplinka. Prognozavimo samprata. Prognozavimo metodai. Planavimo samprata. Planavimo procedūros. Planavimo procesas. Projektinės veiklos ciklas. Organizavimo samprata. Organizacinės struktūros. Poreikių motyvavimo teorija. Elgsenos motyvavimo teorija.
  Vadyba, špera(5 puslapiai)
  2007-03-01
 • Verslo vadyba (7)

  Valdymo samprata. Vadybos mokslo raida. Klasikinės administravimo teorijos. Sisteminis požiūris vadyboje. Valdymo sistema. Organizacijų tipai ir charakteristikos. Organizacijų vidinė ir išorinė aplinka. Prognozavimo samprata. Prognozavimo metodai. Planavimo samprata. Planavimo procedūros. Planavimo procesas. Projektinės veiklos ciklas. Organizavimo samprata. Organizacinės struktūros. Poreikių motyvavimo teorija. Elgsenos motyvavimo teorija.
  Vadyba, špera(5 puslapiai)
  2007-04-05
 • Verslo vadybos informacinės sistemos

  Verslo vadyba. Vadyba, valdymo sprendimai ir informacinė sistema. Vadybos funkcijos ir informacija. Valdymo objektai ir informacija. Valdymo situacijos ir sprendimai. Informacijos srautai. IS kūrimas. IS pozicija ir dinamika. Sistemų kūrimo principai. Projekto metodai ir etapai. IS struktūros formavimas. Info poreikių nustatymas. Duomenų bazės kūrimas. Taikomojo komplekso projektas. Turto ir atsargų valdymas. Darbo ir darbo apmokėjimo taikomasis kompleksas. Apskaitos programų paketų nauda. Sprendimų parama ir jų derinimas. Valdymo sprendimų modelių parengimas. Informacinė sprendimų parama. Informacijos vartotojų sąveika. Sąveikos lygiai ir formos. Informacijos apsauga. Sąveikos racionalizavimas.
  Vadyba, špera(15 puslapių)
  2007-01-17
 • Viešasis administravimas

  L. Guliko suformuluoti administravimo principai. Kas būdinga H. Simono požiūriui į viešojo administravimo tyrimus? Kontinentinės Europos tradicija ir Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) tradicija. Įvairių politinių doktrinų (pliuralizmo, elitizmo, "naujosios dešinės", komunitarizmo ir kt.) požiūris į visuomenės dalyvavimą. Kokie yra skirtingi "gerovės valstybės" modeliai? Kas būdinga "gerovės valstybės" raidai XX amžiuje? Kokios galimos ryšių tarp viešojo administravimo ir visuomenės formos? Decentralizacija ir dekoncentracija. Kaip pasiskirsčiusios funkcijos tarp regioninės centrinės ir vietos valdžios Lietuvoje? Kokiais būdais viešąsias paslaugas teikiančios institucijos siekia atsižvelgti į vartotojų poreikius? Kaip organizuota vietos savivalda Lietuvoje? Kaip buvo įgyvendinama teritorinio valdymo reforma Lietuvoje nuo 1990 metų? Kaip sudaromas ir planuojamas valstybės ir valstybės įstaigų biudžetas? Kokie yra argumentai už biudžeto išlaidų padidinimą ar sumažinimą vienai ar kitai sričiai? Savivaldybių biudžetams priskiriamos mokestinės pajamos. Kokie yra pagrindiniai nebiudžetiniai fondai ir kiti piniginiai ištekliai. Kaip užtikrinamas viešųjų institucijų veiklos viešumas, skaidrumas, atsakomybė ir atskaitomybė visuomenei? Kaip įgyvendinama viešojo administravimo institucijų veiklos kontrolė? Kokius organizacijų aspektus gali paaiškinti organizacijų teorijos? Kas būdinga sisteminiam požiūriui į organizacijų tyrimus? Kas būdinga vėlyvajai žmogiškųjų ryšių teorijai? Kontingencijos teorijos požiūris į organizacijos struktūros priklausomybę nuo įvairių aplinkos veiksnių. Kaip įvairios teorijos paaiškina vadovo vaidmenį ir vadovavimą viešosiose organizacijose? Viešųjų organizacijų personalo valdymo etapai. Personalo valdymo teisinis reglamentavimas Lietuvos valstybės tarnyboje. Vyriausybei neatskaitingų institucijų ir įstaigų personalo valdymas. Kokie yra valstybės tarnautojų gero elgesio standartai ir vertybės? Nevyriausybinių organizacijų teisinis reglamentavimas Lietuvoje. Kaip pasiskirsčiusios funkcijos tarp regioninės centrinės ir vietos valdžios Lietuvoje? Kokie yra valstybės tarnautojų profesinės etikos standartai ir vertybės? Kokios yra valstybės tarnautojų etikos problemos ir jų sprendimo būdai? Kas būdinga etiškam sprendimų priėmimui valstybės tarnyboje? Kas būdinga organizacinei etikai skirtingose organizacijose? Kokie yra naujosios viešosios vadybos bruožai ir ribotumai? Naujoji valstybės tarnyba.
  Vadyba, špera(63 puslapiai)
  2005-08-16
 • Viešasis administravimas (10)

  Kas būdinga vadybiniam, teisiniam ir politiniam požiūriams į viešąjį administravimą (VA)? Kas yra viešasis interesas? Koks turėtų būti viešojo sektoriaus dydis? Kuo skiriasi viešosios, privačios, mokamos, bendros nuosavybės ir rekomenduotinos gėrybės? Kokias problemas nagrinėjo viešojo administravimo (VA) klasikai? Kas būdinga kontinentinės Europos viešojo administravimo tradicijai, ir kuo ji skyrėsi nuo Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) viešojo administravimo tradicijos? Kaip XVIII amžiaus (18 amžiaus) liberalizmo, konservatizmo ir socializmo idėjos veikė požiūrį į valstybę ir jos vaidmenį visuomenėje? Kas būdinga požiūriui į biurokratiją ir valstybines institucijas pliuralistinėje, elitistinėje, korporatyvinėje, marksistinėje ir "naujosios dešinės" teorijose? Kaip plėtojosi "gerovės valstybė" įvairiose šalyse nuo XIX amžiaus (19 amžiaus) ir kokie yra skirtingi "gerovės valstybės" modeliai? Pateikite viešosios politikos ir viešosios politikos analizės apibrėžimus. Paaiškinkite politikos formavimo procesus ir viešojo administravimo (VA) vaidmenį juose. Kokie yra valstybinio rinkos reguliavimo tikslai ir priemonės? Aptarkite įvairias valstybinio reguliavimo sritis. Aptarti valstybės paramos verslui formas ir verslo poveikio politikai būdus. Argumentai už viešojo sektoriaus privatizavimą ir valstybinio rinkos reguliavimo mažinimą. Aptarti viešųjų paslaugų - švietimo, socialinių, sveikatos priežiūros, kultūros, sporto - teikimą ir administravimą. Aptarti piliečių dalyvavimo valdyme ir viešųjų paslaugų teikimo būdus. Aptarti nevyriausybinių organizacijų teisinį reglamentavimą Lietuvoje. Kokie yra į klientus orientuotos valdžios ir visuotinos kokybės požymiai? Kas yra decentralizavimas, dekoncentravimas, centralizavimas? Kokie valdymo centralizavimo ir decentralizavimo trūkumai bei privalumai? Kaip pasiskirsčiusios funkcijos tarp centrinės, regionines ir vietos valdžios Lietuvoje? Apibūdinkite savivaldybių valdymo funkcijas Lietuvoje, jų sandorą, įgaliojimus. Kaip buvo įgyvendinta teritorinio valdymo reforma Lietuvoje 1890 metais? Kaip planuojamas ir sudaromas valstybės ir vyriausybės įstaigų biudžetas? Kokios yra mokestinės ir nemokestinės pajamos į valstybės ir savivaldybių biudžetus Lietuvoje? Kokie yra argumentai už vieno ar kito mokesčio sumažinimą ar padidinimą? Kokie yra pagrindiniai nebiudžetiniai fondai ir kiti piniginiai ištekliai Lietuvoje? Aptarkite skirtingus viešųjų institucijų veiklos vertinimo kriterijus - veiksmingumą, efektyvumą, ekonomiškumą, teisėtumą, turiningumą. Ką reiškia atskaitomybė ir atsakomybė viešajame sektoriuje? Kaip viešąsias organizacijas aiškina sistemų ir kontingencijos teorijos? Kaip paaiškinamas vadovo vaidmuo ir vadovavimas organizacijose. Viešųjų organizacijų personalo valdymo etapai. Pagal valstybės tarybos įstatymą aptarkite personalo valdymo teisinį reglamentavimą. Kokie yra valstybės tarnautojų elgesio standartai ir vertybės? Valstybės tarnautojų etikos problemos ir jų sprendimo būdai. Kaip naujoji viešoji vadyba ir naujoji valstybės tarnyba diegiama įvairių šalių ir Lietuvos viešajame administravime? Kas būdinga organizacijos ir politikos etikai? Kaip priimami etiški sprendimai viešajame administravime, kokios būna etikos dilemos? Kokie yra argumentai už biudžeto išlaidų padidinimą ar sumažinimą vienai ar kitai sričiai? Ką reiškia atskaitomybė ir atsakomybė viešajame administravime? Kokios yra naujosios viešosios vadybos charakteristikos? Kas yra būdinga naujajai valstybės tarnybai? Kokios institucijos ir kaip atlieka viešųjų institucijų veiklos vertinimą? Kokia buvo Vakarų Europos ir Skandinavijos šalių viešojo administravimo raida ir kokios naujausios reformos yra vykdomos?
  Vadyba, špera(26 puslapiai)
  2006-05-03
 • Viešasis administravimas (4)

  Viešojo administravimo santykis su kitomis socialinių mokslų disciplinomis. Viešojo intereso samprata ir viešojo sektoriaus funkcijos reguliavimas, perskirstymas, paskirstymas, institucijų formavimas, paslaugų teikimas. Gėrybės. Viešojo administravimo klasikai. Viešojo administravimo raida. Kontinentinė Europos viešojo administravimo tradicija. Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV) viešasis administravimas. Skirtumai. Liberalizmo, konservatizmo ir socializmo idėjų įtaka. Požiūris į biurokratiją ir valstybines institucijas pliuralistinėje, elitistinėje, korporatyvinėje, marksistinėje ir "naujosios dešinės" valstybės teorijose. "Gerovės valstybės" plėtra. Viešosios politikos ir viešosios politikos analizės apibrėžimai. Politikos formavimo procesai ir viešojo administravimo vaidmenys juose. Valstybinio rinkos reguliavimo tikslai ir priemonės. Valstybinio reguliavimo sritys. Valstybės paramos verslui formos ir verslo poveikio politikai būdai. Argumentai už viešojo sektoriaus privatizavimą ir valstybinio rinkos reguliavimo mažinimą. Piliečių dalyvavimas valdyme ir viešųjų paslaugų teikimo būdai. Decentralizavimas, dekoncentravimas, centralizavimas. Valstybės ir valstybės įstaigų biudžetas. Mokestinės ir nemokestinės pajamos į valstybės ir savivaldybių biudžetus Lietuvoje. Valstybės ir savivaldybių biudžetų išlaidos. Pagrindiniai nebiudžetiniai fondai ir kiti piniginiai ištekliai Lietuvoje. Viešųjų institucijų veiklos kontrolė. Organizacijų teorijos. Žmogiškųjų ryšių, sistemų ir situatyvinės (kontigencinės) teorijos. Vadovo vaidmuo ir vadovavimas viešosiose organizacijose. Personalo valdymo teisinis reglamentavimas Lietuvos valstybės tarnyboje. Valstybės tarnautojų gero elgesio standartai ir vertybės. Valstybės tarnautojų etikos problemos ir jų sprendimo būdai. Organizacijos ir politikos etika. Etiški sprendimai viešajame administravime. Etikos dilemos. Naujosios viešosios vadybos bruožai ir ribotumai. Naujosios valstybės tarnybos ir "naujojo viešojo administravimo" sampratos.
  Vadyba, špera(25 puslapiai)
  2005-12-13
 • Viešasis administravimas (6)

  Viešojo administravimo samprata ir problematika. Viešojo administravimo teorijų raida. Viešojo administravimo politinis kontekstas. Viešosios politikos analizė. Viešojo administravimo teisinio reguliavimo pagrindai. Viešojo administravimo organizacijų teorija.
  Vadyba, špera(8 puslapiai)
  2006-01-27
 • Viešasis administravimas (7)

  Kas būdinga vadybiniam, teisiniam ir politiniam požiūriui į viešąjį administravimą, koks yra viešojo administravimo santykis su kitomis socialinių mokslų disciplinomis? Viešojo intereso samprata ir viešojo sektoriaus funkcijos reguliavimas, perskirstymas, paskirstymas, institucijų formavimas, paslaugų teikimas? Gėrybės. Kokias problemas nagrinėjo viešojo administravimo klasikai?Viešojo administravimo raida. Kas būdinga kontinentinės Europos viešojo administravimo tradicijai ir kuo ji skyrėsi nuo Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) viešojo administravimo? Kas būdinga požiūriui į biurokratiją ir valstybines institucijas pliuralistinėje, elitistinėje, korporatyvinėje, marksistinėje ir "naujosios dešinės" valstybės teorijose? Kaip plėtojosi "gerovės valstybė" įvairiose šalyse nuo XIX amžiaus ir kokie yra skirtingi "gerovės valstybės" modeliai? Pateikti viešosios politikos ir viešosios politikos analizės apibrėžimus. Paaiškinti politikos formavimo procesus ir viešojo administravimo vaidmenį juose. Kokie yra valstybinio rinkos reguliavimo tikslai ir priemonės? Aptarti įvairias valstybinio reguliavimo sritis. Aptarti valstybės paramos verslui formas ir verslo poveikio politikai būdus. Argumentai už viešojo sektoriaus privatizavimą ir valstybinio rinkos reguliavimo mažinimą. Aptarti piliečių dalyvavimą valdyme ir viešųjų paslaugų teikimo būdus. Kas yra decentralizavimas, dekoncentravimas, centralizavimas, kokie yra valdymo decentralizavimo ir centralizavimo privalumai ir trūkumai? Kaip planuojamas ir sudaromas valstybės ir valstybės įstaigų biudžetas? Kokios yra mokestinės ir nemokestinės pajamos į valstybės ir savivaldybių biudžetus Lietuvoje, kokie yra argumentai už vieno ar kito mokesčio sumažinimą ar padidinimą? Kokios yra valstybės ir savivaldybių biudžetų išlaidos, kokie yra argumentai už biudžeto išlaidų padidinimą ar sumažinimą vienai ar kitai sričiai? Kokie yra pagrindiniai nebiudžetiniai fondai ir kiti piniginiai ištekliai Lietuvoje? Kokios institucijos ir kaip vertina, kontroliuoja, prižiūri viešųjų institucijų veiklą? Kokius organizacijų aspektus gali paaiškinti organizacijų teorijos? Kaip įvairios teorijos paaiškina vadovo vaidmenį ir vadovavimą viešosiose organizacijose? Aptarti personalo valdymo teisinį reglamentavimą Lietuvos valstybės tarnyboje. Kokie yra valstybės tarnautojų gero elgesio standartai ir vertybės? Kokios yra valstybės tarnautojų etikos problemos ir jų sprendimo būdai? Kas būdinga organizacijos ir politikos etikai? Kaip priimami etiški sprendimai viešajame administravime, kokios būna etikos dilemos? Kokie yra naujosios viešosios vadybos bruožai ir ribotumai? Aptarti naujosios valstybės tarnybos ir "naujojo viešojo administravimo" sampratą. Kaip naujoji viešoji vadyba ir naujoji valstybės tarnyba diegiama įvairių šalių ir Lietuvos viešajame administravime?
  Vadyba, špera(16 puslapių)
  2006-02-24
Puslapyje rodyti po