Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Vadybos referatai

Vadybos referatai (999 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Finansinės atskaitomybės sandara, ataskaitų tarpusavio ryšiai. Bankroto tikimybės analizė bei veiklos aktyvumo ir perspektyvų analizė

  Įvadas. Finansinės atskaitomybės sandara, ataskaitų tarpusavio ryšiai. Finansinės atskaitomybės tikslas ir rūšys. Balansas. Pelno (nuostolio) ataskaita. Pinigų srautų ataskaita. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita. Aiškinamasis raštas. Išvados. Įvadas. Bankroto tikimybės analizė bei veiklos aktyvumo ir perspektyvų analizė. Bankroto samprata. Įmonės bankroto bendriniai dalykai. Įmonės bankroto procedūra. Akcinė bendrovė "Vaizduoklis". Išvados.
  Vadyba, referatas(25 puslapiai)
  2007-10-19
 • Finansų maklerio įmonės teikiamos paslaugos ir jų analizė

  Apie AB FMĮ "Finasta". Akcininkai. Klientai. Veikla. Darbuotojai. Finansiniai rezultatai. Perspektyvos. Balansas (1999-2001). Pelno nuostolio ataskaita. AB FMĮ "Finasta" teikiamos paslaugos. Tarpininkavimas perkant parduodant akcijas. Kaip investuoti į akcijas? Kodėl sudaromi vertybinių popierių portfeliai? Skolos vertybiniai popieriai. Vyriausybės vertybiniai popieriai. Kodėl Vyriausybės vertybiniai popieriai gali būti įdomūs investuotojams? Taupymo lakštai. Kodėl naudinga įsigyti Lietuvos Respublikos (LR) taupymo lakštų? Vertybinių popierių ir piniginių lėšų skolinimas. Įmonių finansai. Bendrovių aptarnavimas. Akcijų apskaita. Kodėl bendrovės renkasi AB FMĮ "Finasta"? Konfidencialumas. Bendrovių konsultavimas. Konsultacijos ir paslaugos išleidžiant vertybinius popierius. Periodinių ataskaitų ruošimas. Oficialių pasiūlymų supirkti vertybinius popierius registravimas ir vykdymas. Bendrovės atstovavimas. Įmonių obligacijos. Kodėl šie skolos vertybiniai popieriai yra įdomūs jų emitentams? Įmonių analizė, akcijų vertinimas. Kam reikalinga finansinė analizė? Privatizacija. Įkainiai. Išvados.
  Vadyba, referatas(24 puslapiai)
  2005-10-18
 • Firmos įvaizdžio kūrimas

  Įvadas. Įmonės – firmos įvaizdis. Įvaizdžio formavimas – keitimas. Įvaizdžio kūrimo medeliai. Įvaizdžio kūrimo sritys. Apibendrinimas.
  Vadyba, referatas(10 puslapių)
  2006-08-07
 • Frančizė (2)

  Įvadas. Temos dėstymas. Frančizavimo istorija. Kodėl frančizė? Frančizės sutarties samprata. Frančizių rūšys. Frančizės sutarties forma. Subfrančizės sutartis. Atlyginimas pagal frančizės sutartį. Teisių turėtojo pareigos. Naudotojo pareigos. Šalių teisių apribojimai. Teisių turėtojo atsakomybė pagal naudotojui pareikštus reikalavimus. Naudotojo teisė sudaryti frančizės sutartį naujam terminui. Frančizės sutarties sąlygų pakeitimas. Frančizės sutarties pabaiga. Šalių pasikeitimas. Teisių turėtojo firmos vardo ar prekių (paslaugų) ženklo pasikeitimo pasekmės. Išimtinės teisės pasibaigimo pasekmės. Frančizinių įmonių privalumai. Frančizinių įmonių trūkumai. Išvados.
  Vadyba, referatas(13 puslapių)
  2006-10-25
 • Frederiko Herzbergo motyvavimo teorija

  Įžanga. Motyvavimas. Frederikas Herzbertas (1923-2000). Trumpalaikis darbuotojų postūmis ir motyvacija. Motyvacija trumpalaikiu postūmiu ("KITA"). Ilgalaikė motyvacija. Motyvacijos mitai. Frederiko Herzbergo motyvavimo teorija. Higieniniai veiksniai. Motyvacijos veiksniai. Motyvacija ir veiksmas. Darbo praturtinimas. Frederiko Herzbergo dviejų veiksnių teorija šių dienų Lietuvos vadybinėje aplinkoje. Išvados.
  Vadyba, referatas(18 puslapių)
  2009-05-04
 • Galimų partnerių BĮ kūrimui parinkimo būdai ir jų įvertinimas

  Įvadas. Kaip pasirinkti partnerį . Firmos partnerio pasirinkimo procedūra. Firmos - potencialaus partnerio - pagrindiniai finansiniai ir ekonominiai rodikliai. Užsienio partnerio pasirinkimas. Ar visada reikia ieškoti užsienio partnerio. Išėjimo į užsienio rinką teisinės formos. Kaip pasirinkti užsienio partnerį. Investicijų apimtys ir paskolos. Rizikos veiksnys bendradarbiaujant su užsienio partneriu. Partnerio pasirinkimo rizika ir jos sumažinimo būdai. Verslininkui reikalingos informacijos labirintai. Išvados. Biznio partnerio vertinimas prioritetų metodu.
  Vadyba, referatas(24 puslapiai)
  2005-09-13
 • Galios ir politikos teorija

  Įvadas. Galios teorijos samprata. Galios šaltiniai. Skirtingi požiūriai galios atžvilgiu. Valdžia, kaip galios forma. Organizacijų raidos dėsningumai. Valdžios tipai. Valdžios delegavimas. Politika: įgyvendinta valdžia. Politiškas elgesys. Politiško elgesio etika. Galios ir politikos teorijos pritaikymas įmonėje. Išvados.
  Vadyba, referatas(18 puslapių)
  2006-10-03
 • Gamybinės įmonės raidos etapai

  Įvadas. Įmonė. Įmonininkas. Individuali (personalinė) įmonė. Įmonės steigimas. Įmonės vardo registravimas. Savivaldybės leidimas užsiimti ūkine veikla. Įmonės registravimas valstybiniame rejestre. Įmonės registravimas valstybinio socialinio draudimo skyriuje. Įmonės antspaudas. Valstybinės priešgaisrinės priežiūros leidimas. Visuomenės sveikatos centro leidimas. Valstybinės darbo inspekcijos pažyma. Mokesčiai. Akcizo mokestis. Pridėtinės vertės mokestis. Pelno mokestis. Socialinio draudimo įmokos. Kelių mokestis. Išvados.
  Vadyba, referatas(7 puslapiai)
  2007-02-26
 • Gamybos ir valdymo struktūrų bei darbo vietos projektavimas

  Valdymo struktūros. Linijinio tipo struktūra. Funkcinio tipo struktūra. Linijinio štabinio tipo struktūros. Linijinio funkcinio tipo struktūros. Programinio tikslinio tipo struktūros. Struktūros parinkimas. Gamybos struktūros projektavimas. Įmonės gamybos struktūros tipai. Darbo vietos projektavimas.
  Vadyba, referatas(6 puslapiai)
  2007-04-19
 • Gamybos organizavimo tobulinimas įmonėje

  Įvadas. Gamybos struktūros tobulinimo kryptys. Gamybos lankstumas. Gamybos specializavimas. Valdymo lygių skaičiaus mažinimas. Projektų vadybos diegimas. Transporto srautų mažinimas. Proporcingumo principas. Esamos būklės analizė.
  Vadyba, referatas(12 puslapių)
  2006-11-27
 • Gamybos planavimas

  Įvadas. Gamybos samprata. Gamybos planavimas. Planų rūšys. Strateginis gamybos planavimas. Operatyvusis gamybos planavimas. Verslo planas. Išvados.
  Vadyba, referatas(14 puslapių)
  2007-12-13
 • Gyventojų gimstamumas ir mirtingumas 2005-2008

  Įvadas. Pagrindinių sąvokų analizė. Lietuvos respublikos gyventojų gimstamumo bei mirtingumo rodikliai. Lietuvos respublikos gyventojų gimstamumas ir mirtingumas 2005-2008 metais. Natūralus gyventojų prieaugis. Lietuvos respublikos gyventoju gimstamumas ir mirtingumas pagal gyvenamą vietovę. Gimstamumo ir mirtingumo skaičius per dieną 2005-2008 metais. Gimusių ir mirusių vidutinių dydžių apskaičiavimas. Statistiniai rodikliai. Laiko (dinamikos) santykiniai dydžiai. Struktūros santykiniai dydžiai. Intensyvumo santykiniai dydžiai. Palyginimo santykiniai dydžiai. Sklaidos rodikliai. Dispersija ir standartinis nuokrypis. Kitimo (variacijos) koeficiento ir duomenų aibės pločio (variacijos mosto) apskaičiavimas. Koreliacinis ryšys. Dinamikos (laiko) eilučių analitiniai dydžiai. Absoliutus lygio padidėjimas/ sumažėjimas (Δy). Padidėjimo/sumažėjimo tempas (Tp). Dinamikos eilutės vidutiniai rodikliai. Vidutinis absoliutinis padidėjimas/sumažėjimas. Vidutinis didėjimo mažėjimo tempas. Vidutinis padidėjimo sumažėjimo tempas. Gimstamumo ir mirtingumo prognozavimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(23 puslapiai)
  2010-03-23
 • Globalizacija ir valdymas

  Įvadas. Globalizacija. Ką reiškia globalizacija? Globalizacija ir konkurencingumas. Tarptautinių įmonių poveikis šalims šeimininkėms. Tarptautinių įmonių poveikis savoms šalims. Globalinis verslas. Kaip organizacijos tampa tarptautinėmis. Kultūrų globalizacija. Valdymas. Valdymo funkcijų istorija. Valdymo organizavimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(14 puslapių)
  2005-12-01
 • Globalizacija ir valdymas (4)

  Įvadas. Globalizacijos samprata. Globalizacija ir konkurencingumas. Vyriausybės įtaka konkurencingumui. Tarptautinių įmonių poveikis savoms šalims ir šalims šeimininkėms. Organizacijų tapimas tarptautinėmis. Valdymo funkcijų istorija. Valdymo organizavimas. Vadovai ir jų išankstinis nusistatymas. Hofstede'o tyrimai. Išvados.
  Vadyba, referatas(18 puslapių)
  2007-05-18
 • Globalizacija. Globalinis verslas

  Ką reiškia globalizacija? Globalizacija ir konkurencingumas. Globalizacija ir jos priešininkai. Tarptautinės įmonės. Globalinis verslas. Kultūrų globalizacija. Transnacionalinės korporacijos. Išvados.
  Vadyba, referatas(12 puslapių)
  2006-05-18
 • Grupės ir komandos

  Įvadas. Grupės samprata. Grupė ir jos svarba individui. Grupių klasifikacija. Referentinės grupės. Formalios ir neformalios grupės. Skirtumas tarp grupės ir komandos. Komandų klasifikacija. Problemų sprendimo komandos. Savivaldžios darbo komandos. Tarpfunkcinės komandos. Virtualios komandos. Išvados.
  Vadyba, referatas(10 puslapių)
  2007-12-14
 • Grupinis ir komandinis darbas organizacijoje

  Įvadas. Kas yra komanda. Kodėl papratai darbo grupei daug rečiau pavyksta dirbti taip efektyviai kaip komandai? Ką duoda organizacijai komandos formavimas. Kada ir kaip formuoti komandą. Ką vertėtų daryti ir į ką kreipti dėmesį vadovui. Komandinis darbas = efektyvus darbuotojų sugebėjimų panaudojimas + pasitenkinimas darbu. Išvados.
  Vadyba, referatas(9 puslapiai)
  2007-11-12
 • Grupinių ir individualių valdymo sprendimų priėmimo ypatumai

  Įvadas. Teorinė dalis. Individualių ir grupinių sprendimų aspektai. Grupinių sprendimo priėmimo metodų formos. Grupinio sprendimo priėmimo trukdžiai. Sėkmingos dalykinės grupės požymiai. Nesėkmingos dalykinės grupės požymiai. Vadovo vaidmuo priimant sprendimus grupėje. Kiti vaidmenys dalykinėse grupėse. Praktinė dalis. Situacijos įvardijimas. Valdymo sprendimo paruošimas. Valdymo sprendimo priėmimas. Valdymo sprendimo realizavimas. Rezultatų įvertinimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(20 puslapių)
  2005-12-12
 • Harrington'o Emerson'o indėlis į vadybos bei darbo organizavimo mokslą

  Įvadas. Emerson'o darbai. 12 našumo principų. Išvados.
  Vadyba, referatas(9 puslapiai)
  2007-09-23
 • Henri Fayol. Henrio Fayolio indėlis į vadybą

  "Henri Fayol. Jo indėlis į vadybą". Įžanga. Henrio Fayolio gyvenimas ir pagrindiniai darbai. Administravimo apibrėžimas. Techninė veikla. Komercinė veikla. Finansinė veikla. Apsaugos veikla. Apskaitos veikla. Administravimo veikla. Administravimo elementai. Planavimas. Organizavimas. Vadovavimas. Koordinavimas. Kontrolė. Bendrieji administravimo principai. Darbo padalijimas. Valdžia ir atsakomybė. Drausmė. Įsakymų vienovė. Krypties vienovė. Asmeninių interesų pavaldumas bendrai gerovei. Darbo užmokestis. Centralizacija. Hierarchinė grandinė. Tvarka. Materiali tvarka. Socialinė tvarka. Nešališkumas. Personalo stabilumas. Iniciatyva. Vienybės dvasia. Patarimai jaunam inžinieriui. Išvados.
  Vadyba, referatas(24 puslapiai)
  2005-11-27
Puslapyje rodyti po