Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Vadybos referatai

Vadybos referatai (999 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Verslininkystės raida Lietuvoje (2)

  Įvadas. Kas yra verslininkystė? Lietuvos Respublikos ūkio formavimasis ir raida 1918 – 1940 m. laikotarpiu. Verslininkystės raida Lietuvoje. Išvados.
  Vadyba, referatas(8 puslapiai)
  2007-04-02
 • Verslininkystės vaidmuo šalies ekonomikoje

  Įvadas. Sėkmės formulė. Sunkumai pradedant verslą. Verslininkystės prielaidos ir galimybės dabartinėje Lietuvoje. Verslininkystė šalyje. Priežastys dėl kurių tiek nedaug žmonių pasiryžta pradėti savo verslą. Išvados.
  Vadyba, referatas(13 puslapių)
  2009-05-29
 • Verslo analitikos technologijos

  Įvadas. BI (Business Intelligence) technologijų svarba. BI (Business Intelligence) funkcijos. Trys pagrindinės BI (Business Intelligence ) paslaugų sritys. Veiklos valdymas. Ataskaitos ir analizės. Duomenų sandėliavimas. BI sistemos pasaulyje ir Lietuvoje. Išvados.
  Vadyba, referatas(10 puslapių)
  2010-05-03
 • Verslo aplinka Lietuvoje

  Įvadas. Verslo aplinka Lietuvoje. Kokia dabar yra Lietuvos verslo aplinka? Ar gali darbdavių išlaikomos darbo tarybos ginti darbuotojų interesus? Apie kainų pokyčius, Lietuvai įstojus į Europos sąjungą. Lietuva padarė didelę pažanga gerindama verslo aplinką. Laivybos verslo aplinka Lietuvoje. Smulkaus ir vidutinio verslo plėtra. Išvados.
  Vadyba, referatas(5 puslapiai)
  2005-11-30
 • Verslo aplinkos ypatumai Lichtenšteine

  Įvadas. Santrauka. Lichtenšteino valstybės socialinis – ekonominis profilis. Nacionalinio konkurencingumo profilis. Verslo sąlygų specifika ir įvertinimas šalyje. Verslo ir inovacijų paramos sistema. Technologijų politikos organizavimas Lichtenšteine. Šalies konkurencingumo ir verslo aplinkos SSGG analizė. Išvados.
  Vadyba, referatas(23 puslapiai)
  2007-03-20
 • Verslo esmė, sėkmė ir atskaitomybė

  Įvadas. Verslo esmė, teigiami ir neigiami jo aspektai visuomenėje. Verslo esmė. Verslo teigiami ir neigiami aspektai visuomenėje. Verslo problemos, sėkmės veiksniai. Verslo problemos. Verslo sėkmės veiksniai. Finansinė atskaitomybė, jos paskirtis, turinys. Finansinė atskaitomybė. Atskaitomybės paskirtis. Atskaitomybės turinys. Pagrindiniai ūkinės veiklos efektyvumo vertinimo rodikliai, jų paskirtis. Išvados.
  Vadyba, referatas(11 puslapių)
  2009-12-21
 • Verslo etikos teorijos

  Etikos teorijos. Organizacijos suinteresuotųjų teorija. Deontologinė teorija. Utilitarizmo teorija ir jos idėjų raida. Teisingumo etika. Išvados.
  Vadyba, referatas(7 puslapiai)
  2008-11-26
 • Verslo finansavimo šaltiniai: jų stipriosios pusės ir trūkumai bei pavojai

  Įvadas. Įmonių finansų bendras supratimas ir turinys. Verslo projektų finansavimas ir finansavimo šaltiniai. Strategijos finansavimo šaltiniai. Finansavimo rizika – finansavimo trukumas. Finansavimo sprendimai, trūkumai ir privalumai. Praktinė dalis. Verslo finansavimas ir turtas. UAB "Šiaulių banko investicijų valdymas". Išvados.
  Vadyba, referatas(19 puslapių)
  2006-11-27
 • Verslo finansavimo šaltiniai: jų stipriosios pusės ir trūkumai bei pavojai (2)

  Verslo finansavimo šaltiniai: jų stipriosios pusės ir trūkumai bei pavojai. Įvadas. Verslo įmonės įkūrimo finansavimo šaltiniai. Verslo finansavimo šaltiniai. Ilgalaikio ir trumpalaikio finansavimo palyginimas. Finansavimo šaltinių pranašumai ir trūkumai. "Verslo finansavimo šaltinių" temos ypatumai praktikoje. UAB "Saldva" įkūrimas. Naujos produkcijos realizavimas ir įmonės pasikeitimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(15 puslapių)
  2008-01-08
 • Verslo idėja ir strategija

  Santrauka. Verslo idėja. Misija. Tikslai. Rizika. Marketingas. Aplinkos analizė. Mikroaplinka. Makroaplinka. Įmonės vieta. Marketingo strategija. Marketingo biudžetas. Patalpos ir įrengimai. Transportas. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. Trumpas gamybos proceso aprašymas. Pardavimo strategija. Finansinė informacija.
  Vadyba, referatas(24 puslapiai)
  2005-09-30
 • Verslo idėjos gyvybingumo pagrindimas ir jos įgyvendinimo tvarka (2)

  Įvadas. Verslo idėjos aprašymas. Verslo idėjos gyvybingumo pagrindimas, atliekant palankių aplinkybių ir galimų grėsmių analizę. Verslo įmonės, kurioje įgyvendinama idėja, organizavimo formos pasirinkimo pagrindimas ir steigimo tvarkos schema. Mokesčių, kuriuos mokės verslo idėją įgyvendinanti įmonė, apžvalga.
  Vadyba, referatas(9 puslapiai)
  2006-02-15
 • Verslo idėjos gyvybingumo pagrindimas ir jos įgyvendinimo tvarka (3)

  Verslo idėjos aprašymas. Verslo idėjos gyvybingumo pagrindimas, atliekant palankių aplinkybių ir galimų grėsmių analizę. Verslo būdo pasirinkimo tai idėjai įgyvendinti pagrindimas. Verslo įmonės formos ir ją reglamentuojantys įstatymai. Įmonės darbo tvarka. Mokesčiai.
  Vadyba, referatas(15 puslapių)
  2007-03-07
 • Verslo idėjos pagrindimas ir jos įgyvendinimo tvarka

  Verslo idėjos aprašymas. Verslo idėjos gyvybingumo pagrindimas, atliekant palankių aplinkybių ir galimų grėsmių analizę. Verslo įmonės organizavimo formos pagrindimas ir steigimo tvarka. Mokesčių, kuriuos mokės įmonė, apžvalga. Išvados.
  Vadyba, referatas(21 puslapis)
  2005-12-05
 • Verslo įmonės išorinės aplinkos strateginė analizė

  Įvadas. Išorinės aplinkos analizė. Konkurencinė rinka. Klientų analizė. Tiekėjų analizė. Pakaitalų pasirodymas. Išvados.
  Vadyba, referatas(7 puslapiai)
  2007-01-23
 • Verslo įmonės, jų valdymo organai ir funkcijos. Įmonės steigimas ir likvidavimas

  Įvadas. Verslo įmonės. Valdymo organai. Valdymo organų funkcijos. Įmonės steigimas. Įmonės likvidavimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(20 puslapių)
  2007-06-22
 • Verslo įmonės, jų valdymo organai ir funkcijos. Įmonės steigimas ir likvidavimas (2)

  Įvadas. Įmonės apibrėžimas, jos rūšys, dydžiai. Įmonės valdymo organai. Įmonės steigimas. Įmonės registravimas. Įmonės likvidavimas. Išvados. Priedai. Išnašos.
  Vadyba, referatas(23 puslapiai)
  2008-05-28
 • Verslo įmonės, jų valdymo organai ir jų funkcijos, verslo įmonių steigimas ir likvidavimas

  Įvadas. Įmonės, jų rūšys, nuosavybės formos, dydžiai. Įmonių valdymo organai ir jų funkcijos. Įmonės steigimas. Įmonės vardo registravimas. Savivaldybės leidimas užsiimti ūkine veikla. Įmonės registravimas valstybiniame rejestre. Įmonės registravimas valstybinio socialinio draudimo skyriuje. Įmonės antspaudas. Valstybinės priešgaisrinės priežiūros leidimas. Visuomenės sveikatos centro leidimas. Valstybinės darbo inspekcijos pažyma. Įmonės likvidavimas. Draudimo įmonės likvidavimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(19 puslapių)
  2006-10-31
 • Verslo įmonių kūrimas

  Įvadas. Verslo įmonių kūrimas teoriniu aspektu. Verslo įmonių kūrimo priežastys. Verslo įmonių kūrimo tikslai. Verslo plėtros kliūtys. Verslo aplinka. Verslo skatinimo ir reguliavimo priemonės. Verslo organizavimo formos. Ekonominiai verslo aspektai. Verslo finansavimo šaltiniai ir jų poreikiai. Verslo įmonių kūrimas Lietuvoje. Įmonė "ABC". Įmonės "Doglita" aplinka, skatinimas ir reguliavimas. Verslo organizavimo formų privalumai ir trūkumai. UAB "WG" ekonominiai aspektai. UAB "Liepa" finansavimo šaltiniai. Išvados.
  Vadyba, referatas(38 puslapiai)
  2010-06-14
 • Verslo ir ekonomikos prognozavimas

  Įvadas. Prognozavimo samprata. Prognozavimo rūšys. Prognozavimo metodai. Metodai. Lietuvoje naudojami ekonominio prognozavimo metodai. Metodologija. VFSV 1986 (GFSM 1986) metodologija. ESS' 95 (ESĄ 95) metodologija. Prognozavimo problemos. Verslo aplinka Lietuvoje. SSGG analizė. Lietuvos ekonomikos vizija. Makroekonominė politika. Ekonomikos reforma. Regionų ekonomikos plėtros politika. Pramonės plėtros politika. Ekonomikos augimas. Ekonominio matematinio modelio samprata. Lietuvos ūkio prognozės 2005-2006 metais. Išvados. Priedai.
  Vadyba, referatas(31 puslapis)
  2006-02-22
 • Verslo ir ekonomikos prognozavimas

  Įvadas. Prognozavimo samprata. Makroekonomikos vertinimas prognozavimo požiūriu. Prognozavimo aplinka ir konkurencinės rinkos paklausos vertinimo veiksniai. Prognozavimo metodai. Dinaminių eilučių tyrimas. Paprasčiausi prognozavimo metodai. Vystymosi krypties numatymas. Barometrinis prognozavimo metodas. Kiti metodai. Pagrindinės prognozavimo problemos. Objektyvios ir subjektyvios nesėkmingo prognozavimo priežastys globalizacijos sąlygomis. Išvados. Priedai.
  Vadyba, referatas(27 puslapiai)
  2006-03-23
Puslapyje rodyti po