Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Vadybos referatai

Vadybos referatai (999 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Vadybos teorijų raida

  Vadybos mokslo ištakos, klasikinės orgvadybinės teorijos, klasikinės sociopsichologinės teorijos, ankstyvosios empirinės teorijos, naujausios pastarųjų dešimtmečių teorijos, trumpa vadybos raidos Lietuvoje apžvalga. Išvados.
  Vadyba, referatas(14 puslapių)
  2005-07-17
 • Vadybos teorijų raida (3)

  Įvadas. Žmogiškųjų santykių mokykla (humanistinė). Kiekybinių metodų mokykla. Empirinė vadybos teorija (situacinis požiūris). Socialinių sistemų vadybos teorija (sisteminis požiūris, sistemų klasifikavimas. Klasikinė vadybos mokykla. Mokslinio valdymo teorija. Visuotinė kokybės teorija. Išvados.
  Vadyba, referatas(15 puslapių)
  2007-01-23
 • Vadybos teorijų raida (4)

  Įvadas. Klasikinė vadybos mokykla. Mokslinio valdymo teorija. Administracinės veiklos organizavimo teorija. Žmogiškųjų santykių teorija. Veiklos ir elgsenos motyvavimo teorija. Visuotinė kokybės teorija. Išvados.
  Vadyba, referatas(14 puslapių)
  2007-09-30
 • Vadybos teorijų raida (6)

  Įvadas. Klasikinė vadybos mokykla (teorija). Žmogiškųjų santykių mokykla. Kiekybinių metodų teorija. Empirinė vadybos teorija. Procesinis požiūris. Profesionalioji vadyba. Visuominės kokybės vadyba. Išvados.
  Vadyba, referatas(8 puslapiai)
  2012-02-09
 • Vadybos tyrimo proceso organizavimas

  Tyrimo tikslas ir uždaviniai. Tyrimo proceso organizavimas. Empirinių duomenų rinkimas. Tyrimo duomenų patikimumas ir objektyvumas. Tyrimo duomenų apdorojimas. Bendrieji tyrimo programos (planavimo) reikalavimai.
  Vadyba, referatas(16 puslapių)
  2005-11-27
 • Vadybos turinys. Vadybos funkcijos

  Vadybos turinys. Reikšmė ir raida. Valdymo koncepcijų raida. Vadybos mokslas Lietuvoje. Vadybos funkcijos. Planavimas. Organizavimas, jo esmė. Vadovavimas. Motyvavimo esmė ir raida. Kontrolė. Išvados.
  Vadyba, referatas(19 puslapių)
  2006-01-16
 • Vadovas

  Įvadas. Vadovavimas, vadovo darbo funkcijos. Henri Fayolio funkcinis modelis. Vadovų darbo stiliai. Vadovų ir štabų įgaliojimai. Vadovo komunikacijos. Reikalavimai vadovui. Išvados.
  Vadyba, referatas(13 puslapių)
  2006-02-27
 • Vadovas — bendravimo plėtotės organizatorius

  Įvadas. Komunikacijos proceso svarba organizacijoje. Organizacijos vadovo funkcijos bendravimo procese. Vadovo funkcijos. Vadovas – bendravimo plėtotės organizatorius.
  Vadyba, referatas(8 puslapiai)
  2008-10-14
 • Vadovas (3)

  Įvadas. Vadovo samprata. Organizacijos darbuotojų tipai. Vadovo savybės. Vadovavimo stiliai ir valdžios formos. Vadovavimo stiliai, jų reikšmė bei įtaka vadovo darbui. Vadovo valdžios formos. Efektyvaus vadovo darbo principai. Vadovo darbo ypatumai. Silpno ir stipraus vadovo bruožai. Išvados. Priedai (1).
  Vadyba, referatas(24 puslapiai)
  2010-03-20
 • Vadovavimas (11)

  Įvadas. Vadovo savybės. Vadovui keliami reikalavimai. Vadovo autoritetas. Vadovų charakterių bruožai. Vadovo uždaviniai. Testas. Išvados.
  Vadyba, referatas(12 puslapių)
  2007-02-15
 • Vadovavimas (16)

  Įvadas. Referato tikslas - išanalizuoti remiantis moksline literatūra vadovavimą. Todėl norint pasiekti referato tikslą yra formuluojami šie uždaviniai: Vadovas. Vadovo samprata. Pagrindiniai vadovo elgesio stiliaus elementai. Vadovo etika. Žmogaus elgesio bruožai. Vadovai vyrai ir moterys. Vadovavimas. Veiklos motyvavimas (vadovavimas). Vadovavimo stiliai. Vadovavimo būdai. Vadovavimas konfliktams. Žmonių elgesio modifikavimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(10 puslapių)
  2009-11-26
 • Vadovavimas (5)

  Įvadas. Vadovavimo esmė. Vadovų tipai. Vadovo funkcijos. Vadovavimo stilius ir valdymo metodų samprata. Reikalavimai vadovui.
  Vadyba, referatas(12 puslapių)
  2006-10-30
 • Vadovavimas (7)

  Įvadas. Vadovavimas. Konsultacinė veikla valdyme. Rizika ir jos valdymas. Pagrindiniai motyvacijos ir motyvavimo teiginiai. Motyvacijos teorijos: apžvalga. Ankstyvieji motyvacijos požiūriai. Šiuolaikiniai motyvacijos požiūriai. Visuotinės kokybės vadyba ir poreikių teorija. Teisingumo teorija. Lyderiavimo apibrėžimas. Lyderiavimo stiliai. Formalios ir neformalios komandos. Komandų efektingumo siekimas. Efektingos komunikacijos reikšmė. Autokratinis vadovo darbo stilius. Liberalinis vadovo darbo stilius. Išvados.
  Vadyba, referatas(11 puslapių)
  2006-12-07
 • Vadovavimas posėdžiams

  Įžanga. Posėdžiai dažniausiai rengiami dėl šių priežasčių. Posėdžių komponentai. Nuorodos susirinkimo pirmininko pareigoms. Susirinkimo dalyvis. Posėdžio dalyvio pareigos. Vadovaujant posėdžiui reikėtų laikytis tokių taisyklių. Problemos. Pasiruošimas posėdžiui. Pasiruošimo posėdžiui sąrašo paruošimas. Protokolavimas.
  Vadyba, referatas(13 puslapių)
  2007-09-27
 • Vadovavimas, vadovavimo funkcijos

  Vadybinių funkcijų pritaikymas mokykloje. Vadovavimo esmė. Mokyklos paskirtis. Mokyklos valdymas kaip organizacijos samprata. Vadovavimo mokyklai specifika. Mokyklos valdymas. Organizacijos vizija, misija ir filosofija. Situacijos analizė ir požiūriai į valdymą. Mokyklos savivalda. Mokyklos vadovas ir jo veikla. Vidaus audito metodika. Išvados.
  Vadyba, referatas(18 puslapių)
  2005-06-03
 • Vadovavimo NVO stiliai. Komandos kūrimas

  Įvadas. Nevyriausybinės organizacijos samprata. Vadovavimo stiliai. Stilių derinamumas. Komandos ir jų kūrimas. Komandos vystymosi etapai. Komandų klasifikavimas. Komandos sandara ir funkcijos. Vaidmenys komandose. Darbas komandose. Komandinio darbo nauda. Išvados.
  Vadyba, referatas(12 puslapių)
  2007-01-11
 • Vadovavimo stiliai (10)

  Įvadas. Vadovavimo stiliaus samprata ir esmė. Vadovavimo stiliaus samprata. Vadovavimo stiliaus esmė. Vadovavimo įtaka darbuotojams. Vadovavimo stilių skirstymas. Pagrindiniai vadovavimo stiliai. Autokratinis vadovavimo stilius. Demokratinis vadovavimo stilius. Liberalus vadovavimo stilius. UAB "Dainiai" vadovavimo stiliaus tyrimas. Įmonės charakteristika. Įmonės vadovo darbas. Vadovavimo stiliaus tyrimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(16 puslapių)
  2008-01-24
 • Vadovavimo stiliai (9)

  Įvadas. Vadovavimo stiliaus samprata ir esmė. Vadovavimo stiliaus samprata. Vadovavimo stiliaus esmė. Vadovavimo įtaka darbuotojams. Vadovavimo stilių skirstymas. Pagrindiniai vadovavimo stiliai. Pagrindinių vadovavimo stilių apibūdinimas. Liberalus vadovavimo stilius. Autokratinis ir demokratinis vadovavimo stilius. Situaciniai vadovavimo stiliai. Vadovavimo konfliktams stiliai. Orientaciniai vadovavimo stiliai. Asmeninio vadovavimo bei vadovo darbo stiliaus esmė. Vadovo pasaulėžiūros įtaka vadovavimui. Išvados.
  Vadyba, referatas(18 puslapių)
  2007-11-29
 • Vadovavimo stiliaus įtaka organizacijos veiklai (2)

  Įvadas. vadovai ir jų savybės. Vadovų hierarchija ir darbo turinys. Vadovo autoritetas. Valdymo metodai. Valdymo stilius ir elgsena. Vadovo asmeninio darbo organizavimas. Vadovavimo priemonės. Darbuotojų motyvavimas. Informatyvumo didinimas. Delegavimas ir kontrolė. Pasitarimai ir pokalbiai. Nurodymai. Valdymo sprendimai. Konfliktai ir jų valdymas. Išvados.
  Vadyba, referatas(21 puslapis)
  2007-06-16
 • Vadovavimo stilius orientuotas į žmogų

  Vadovas – kas tai? Vadovo darbas. Vadovavimas ir lyderiavimas. Vadovo lyderio funkcijos. Personalo veiklos organizatorius. Grupės auklėtojas. Elgesio pavyzdys. Psichoterapeutas. Personalo narių tarpusavio santykių arbitras. Grupės simbolis. Grupės interesų reiškėjas ir gynėjas. Atsakomybės "nešėjas". Novatorius. Žaidimo taisyklių pažeidėjas. Treneris. Išvados.
  Vadyba, referatas(13 puslapių)
  2005-11-08
Puslapyje rodyti po