Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Vadybos referatai

Vadybos referatai (999 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Vadybos pagrindai (2)

  Įvadas. Strateginis valdymas. Struktūrų formavimas. Sprendimų priėmimas. Darbuotojų motyvavimas. Karjeros planavimas. Vadovavimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(24 puslapiai)
  2007-02-02
 • Vadybos pagrindai. Valdymas

  Įvadas. Vadybos pagrindų dalyko samprata, esmė bei struktūra. Planavimas. Planavimo proceso tikslai ir etapai. Organizavimas. Koordinavimas. Motyvavimas. Kontrolė. Išvada.
  Vadyba, referatas(10 puslapių)
  2006-03-05
 • Vadybos raida ir teorijos

  Įvadas. Vadybos sąvokos samprata. Vadybos mokslo raida. Vadybos ištakos senojoje Lietuvoje. Vadybos raida Lietuvoje. Nuo "menedžmento" iki vadybos. Kodėl reikia studijuoti vadybos teoriją? Vadybos teorijos. Klasikinė vadybos mokykla. Žmoniškųjų santykių mokykla. Kiekybinių metodų mokykla. Šiuolaikinės valdymo teorijos – harmoningo žmogaus koncepcija. Šiuolaikinių valdymo teorijų atsiradimo prielaidos. Visuotinės kokybės vadyba. Išvados.
  Vadyba, referatas(26 puslapiai)
  2009-03-24
 • Vadybos raida Lietuvoje

  Kas yra vadyba? Vadybos mokslo ištakos. Vadybos raida Lietuvoje. 1918 – 1940 metai. Sovietinis laikotarpis. 1990 – 1997 metai. Išvados.
  Vadyba, referatas(7 puslapiai)
  2005-12-11
 • Vadybos samprata

  Įvadas. Planavimas. Planavimo procesas. Organizavimas. Organizavimo reikšmė sprendimo priėmimo procese. Organizacijos valdymo struktūros kūrimo turinys. Organizacijos valdymo struktūros pagrindinės charakteristikos. Organizacijos pokyčių valdymas. Valdymo organizavimas. Vadovavimas. Kontrolė. Valdymo modeliai. Išvados.
  Vadyba, referatas(16 puslapių)
  2006-11-25
 • Vadybos samprata (2)

  Įvadas. Vadybos esmė. Kas yra vadyba? Vadybos mokslo raida. Vadybos raida Lietuvoje. Vadybos funkcijos. Vadybos funkcijų samprata. Planavimas. Organizavimas. Vadovavimas ir motyvacija. Kontrolė. Išvados.
  Vadyba, referatas(15 puslapių)
  2007-10-15
 • Vadybos samprata ir istorinė raida

  Įvadas. Vadybos samprata. Vadybos mokslo raida. Mokslinės vadybos mokykla. Klasikinė (administracinė) vadybos mokykla. Žmogiškųjų santykių teorija. Naujoji valdymo mokykla. Empirinės valdymo koncepcijos. Naujausios vadybos teorijos. Vadybos mokslo klasikas – V.A. Graičiūnas. Bendrosios valdymo funkcijos. Planavimas. Organizavimas. Koordinavimas. Kontrolė. Kokybės vadyba. Tradicinės vadybos ir VKV (visuotinės kokybės vadybos) bruožai.
  Vadyba, referatas(16 puslapių)
  2008-05-22
 • Vadybos sampratos raida

  Įvadas. Vadybos sampratos raida. Nuo "menedžmento" iki vadybos. Antreprenerystė. Valdymas. Administravimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(10 puslapių)
  2008-11-11
 • Vadybos sąvokos. Valdymo funkcijos ir metodai

  Įvadas. Darbo tikslas: Išanalizuoti vadybos sąvokas ir valdymo funkcijas ir metodus. Vadybos sąvoka. Organizaciniai elementai ir valdymo procesas. Bendra organizacijų charakteristika. Valdymo lygiai. Valdymo funkcijos. Valdymo metodai. Tyrimo rezultatų analizė. Išvados.
  Vadyba, referatas(28 puslapiai)
  2009-03-25
 • Vadybos sprendimai ir jų formavimo metodai

  Įvadas. Vadybos sprendimų tipai. Sprendimų priėmimo procesai. Loginiai ir euristiniai sprendimų priėmimo būdai. Grupinis protinis darbas sprendžiant. Grupinio darbo organizavimo formos. Išvados.
  Vadyba, referatas(11 puslapių)
  2006-03-31
 • Vadybos sprendimo priėmimo etapai

  Įvadas. Apibrėžimai. Referato tikslai. Racionalaus sprendimo priėmimo modelis. C. Lanferio sprendimo schema . Struktūruotas Herberto A. Simono sprendimų priėmimo modelis. Siūlomas sprendimų priėmimo modelis. Išvados.
  Vadyba, referatas(5 puslapiai)
  2005-08-08
 • Vadybos studijų programų uždaviniai europinių standartų kontekste

  Įvadas. Istoriniai vadybos mokslo šaltiniai. Vadybos mokslo teoriniai aspektai. Vadybos samprata. Vadybos mokslo ir studijų sistema bei jos elementai. Vadybos principai. Vadybos funkcijos. Vadybos metodai. Vadybos mokslo veiklos sektoriai. Vadybos mokslo aplinkos tendencijos europinių standartų (ES) kontekste. Išvados.
  Vadyba, referatas(13 puslapių)
  2006-05-10
 • Vadybos teoretikai

  Įvadas. Niccolo Machiavelli. Saint-Simonas. Nuostabusis Adamo Smitho pasaulis. Robert Owen. Ekonominis mokslas. Vadybos minties vystymasis Lietuvoje. Išvados.
  Vadyba, referatas(21 puslapis)
  2005-12-18
 • Vadybos teorijos (2)

  Įvadas. Pirmosios vadybos teorijos. Mokslinės vadybos teorija. Klasikinė vadybos teorija. Žmogiškųjų santykių teorija. Naujoji vadybos mokslo mokykla. Empirinė valdymo koncepcija. Naujausios valdymo teorijos. Vadybos mokslas Lietuvoje. Išvados.
  Vadyba, referatas(12 puslapių)
  2006-05-17
 • Vadybos teorijos (3)

  Vadybos mokslo atsiradimas ir vystymasis istoriniu požiūriu. Vadybos mokslo vystymasis Lietuvoje. Klasikinė vadybos mokykla. Mokslinio valdymo teorija. F. Teiloro darbo organizavimo principai. M. Vėberio nuostatos. H.Fordo organizavimo sistema. L. ir F. Gilbrethų tyrinėjimai. H. L. Gantto skatinimo sistema. H.Emersono metodikos. H. Fayolio moksliniai metodai. Amerikiečių ir japonų vadybos mokyklų palyginimas. Vadybos teorijos pritaikymas šiandieninėje praktikoje. Išvados.
  Vadyba, referatas(9 puslapiai)
  2007-04-05
 • Vadybos teorijos (4)

  Įžanga. Vadybos tendencijos. Sisteminis požiūris. Situacinis požiūris. Dinamiški santykiai. Globalizacija ir valdymas. Išvados.
  Vadyba, referatas(24 puslapiai)
  2010-03-14
 • Vadybos teorijos evoliucija

  Istorinis valdymo kontekstas. Valdymo teorijos pirmtakai. Klasikinio valdymo perspektyva. Frederikas W. Teiloras, Haringtonas Emersonas kt, Klasikinė organizacijos teorija: Fajolis, Žmogiškųjų santykių mokykla: Folet, E. Meijo, Č. Bernardas (Ch. Bernard), Maslow, kt, Sociopsichologinės teorijos: Makgregoras. Sociokultūrinės srovės ir valdymo istorija: pradžioje, naujieji amžiai, klestėjimo amžius, dabartis. Užduotys.
  Vadyba, referatas(22 puslapiai)
  2006-01-19
 • Vadybos teorijos raida

  Vadybos teorija- kas tai? Ankstyvoji vadyba. Vadybos teorijos raida. Mokslinio valdymo mokykla. Klasikinės organizacijos mokykla. Bihevioristinė mokykla. Žmonių santykių judėjimas. Perėjimas nuo žmonių santykių prie bihevioristinio mokslo požiūrio. Vadybos mokslo mokykla. Sisteminis požiūris. Pagrindinės sąvokos.
  Vadyba, referatas(19 puslapių)
  2006-05-13
 • Vadybos teorijos svarba

  Įvadas. Vadybos istorija, esmė ir sąvokos. Vadyba senovėje. Vadybos mokslo raida. N. Makiavelio suformuluoti principai organizacijų valdymui. Bažnyčios, valstybės, armijos reikšmė vadybos formavimuisi. Vadybos teorijos ir praktikos raida XX amžiuje. Mokslinė vadybos mokykla. Klasikinė vadybos mokykla. Žmoniškųjų santykių teorija. Naujoji valdymo mokykla. Empirinė valdymo mokykla. Vadybos ištakos senojoje Lietuvoje. Vadybos raida 1918-1940 metais. Kodėl reikia studijuoti vadybos teoriją? Išvados.
  Vadyba, referatas(11 puslapių)
  2006-12-15
 • Vadybos teorijų evoliucinė prigimtis

  Įvadas. Vadybos teorijų vystymosi aplinka ir prielaidos. Vadybos mokyklų raida. Klasikinė vadybos mokykla. Mokslinio valdymo teorija. Klasikinė vadybos mokykla. Administracinė valdymo teorija. Žmogiškųjų santykių mokykla. Kiekybinių metodų mokykla. Naujos vadybos teorijos. Empirinė vadybos teorija. Socialinių sistemų vadybos teorija. Šiuolaikinių vadybos teorijų atsiradimo prielaidos. Išvados.
  Vadyba, referatas(13 puslapių)
  2007-05-11
Puslapyje rodyti po