Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Vadybos referatai

Vadybos referatai (999 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Vadyba – sena praktika, nauja teorija

  Įvadas. Temos aktualumas. Referato tikslai. Uždaviniai. Referato analizės objektas. Demonstruojamos profesinės kompetencijos. Dėstymas. Vadybos praktika. Mokslinės valdymo koncepcijos. Klasikinė administracinė valdymo mokykla. Biheivioristinė mokykla (elgesio). Išvados.
  Vadyba, referatas(8 puslapiai)
  2006-06-20
 • Vadyba – sena praktika, nauja teorija (3)

  Įvadas. Vadybos istorija. Vadyba senovėje. Mokslinė vadybos mokykla. Klasikinė (administracinė) vadybos mokykla. Žmoniškųjų santykių teorija. Naujoji valdymo mokykla. Empirinė valdymo mokykla. Naujosios vadybos teorijos. Situatyvinė teorija. Organizacinio vystymo terija. Terminų apibrėžtys. Vadyba – sena praktika ir nauja teorija. Išvados.
  Vadyba, referatas(8 puslapiai)
  2006-10-10
 • Vadyba (72)

  Namų kontrolinio darbo užduotys. Įmonių rūšis. Individualios (personalinės) įmonės. Ūkinės bendrijos. Akcinės bendrovės. Darbo organizavimas. Kokiomis pagrindinėmis kryptimis dirbama organizuojant darbą Jūsų įmonėje? Kokie reikalavimai keliami vadovui? Pagrindinės vadovo funkcijos. Situacijos analizė.
  Vadyba, referatas(16 puslapių)
  2007-03-22
 • Vadyba kaip mokslo šaka

  Įvadas. Vadybos mokslo ištakos. Vadybos sąvokos samprata. Vadybos mokslo esmė. Sistemų samprata. Organizacijos samprata. Vadybos funkcijos. Išvados.
  Vadyba, referatas(10 puslapių)
  2005-10-01
 • Vadyba Lietuvoje

  Įvadas. Vadybos ištakos senojoje Lietuvoje. Vadyba Lietuvoje tarpukario laikotarpiu (1918 – 1940). Mokslinės vadybos kongresai. Lietuviai juose. Vadybos Lietuvoje pradininkai. Vytautas Andrius Graičiūnas. Mokslinės vadybos draugija. Pranas Lesauskis. Pranas Viktoras Raulinaitis. Jonas Šimkus. Kiti vadybos mokslo propaguotojai ir jų darbai. Vadyba Lietuvoje sovietizacijos laikotarpiu. Vadybos vystymasis Lietuvoje tautinio atgimimo ir nepriklausomybės laikotarpiu. Vadybos aktualijos šiandienos Lietuvoje. Išvados.
  Vadyba, referatas(19 puslapių)
  2009-04-03
 • Vadyba senovės civilizacijose

  Įvadas. Senovės Egipto civilizacija. Piramidžių statyba. Statybos principas. Darbų organizavimas statybų metu. Rezultatas. Luomų hierarchija. Senovės Romos civilizacija. Cezaris – senovės Romos "vadybininkas". Cezario atėjimas į valdžią. Cezario žygdarbiai. Vadovavimo politika. Romos krikščioniškoji bažnyčia. Krikščionybės susiformavimas. Krikščionybės įteisinimas Romos imperijoje. Dvasininkų luomo formavimasis. Vadyba senovės Kinijos civilizacijoje. Statybos vadyba. Karo vadyba.Prekybos vadyba. Trumpai apie šilką. Trumpai apie arbatą. Šilko kelias (su tang dinastija). Filosofinis Konfucijaus (VI–V amžius pr. Kr.). Valdymas. Senovės Graikijos civilizacija. Socialinis susiskirstymas. Atėnų demokratija. Platono valstybė. Kariuomenės valdymas. Aleksandras Makedonietis. Išvados.
  Vadyba, referatas(19 puslapių)
  2010-09-27
 • Vadyba, vadybos funkcijos

  Vadybos funkcijos. Strateginis planavimas. Strateginio plano įvertinimas. Organizavimas, jo esmė. Motyvavimo esmė ir raida. Kontrolė. Kontrolės sistema įmonėje. Išvados.
  Vadyba, referatas(10 puslapių)
  2007-02-27
 • Vadybinė mintis senuosiuose rašytiniuose šaltiniuose

  Įvadas. Rašto atsiradimas. Šumerai ir arkadai – rašto išradėjai. Egiptas – papirusų šalis. Mozė. Babilonija – seniausio rašto civilizacija. Hamurabis. Vadybos mintis Persijoje. Graikijos įtaka pasaulio kultūrai. Sokratas. Platonas. Aristotelis. Aleksandras Makedonietis. Roma – karių ir politikų imperija. Gajus Julijus Cezaris. Įdomu. Publijus Kornelijus Tacitas. Išvados.
  Vadyba, referatas(21 puslapis)
  2008-03-14
 • Vadybinės veiklos analizė: Visagino policijos komisariatas

  Įvadas. Visagino policijos komisariato charakteristika. Pagrindiniai policijos komisariato uždaviniai. Visagino policijos komisariato aplinka. Visagino policijos komisariato charakteristika. Išorinė aplinka. Visagino policijos komisariato charakteristika. Vidinė aplinka. Organizacijos valdymo schema. Darbuotojų skyriaus darbo analizė. Darbuotojų motyvavimas Visagino policijos komisariate. Išvados.
  Vadyba, referatas(13 puslapių)
  2010-02-22
 • Vadybiniai sprendimai, jų priėmimo tvarka bei sąsaja su vadovo valdymo stiliais ir metodais

  Vadybos funkcijos. Sprendimo priėmimas. Sprendimų priėmimo etapai. Strateginių sprendimų efektyvumas. Valdymo efektyvumas. Vadovavimų stilių pobūdis.
  Vadyba, referatas(4 puslapiai)
  2005-10-18
 • Vadybininkas - pramoginės veiklos vadovas

  Įvadas. Vadovas. Vadybininkas. Savybės. Sugebėjimai. Reikiamos žinios. Tikslai. Uždaviniai. Išvados.
  Vadyba, referatas(8 puslapiai)
  2006-10-12
 • Vadybininkas – sporto renginių organizatorius

  Įvadas. Pajamas varžybų vykdytojas gali gauti... Išlaidos sporto renginiuose dažniausiai skiriamos tokioms reikmėms tenkinti... Teisėjų ir aptarnaujančio personalo darbo užmokestis. Išlaidos rungtynių dalyviams apdovanoti. Organizacinės – ūkinės išlaidos. Transporto išlaidos. Reprezentacinės išlaidos. Kitos išlaidos. Varžybų nuostatose turi būti numatyti tokie nuostatai. Varžybų tikslas ir uždaviniai. Varžybų vieta ir laikas. Vadovavimas varžyboms. Varžybų vykdymo sistema. Varžybų nugalėtojų apdovanojimas. Varžybų dalyvių registravimo tvarka ir sąlygos. Paraiškos.
  Vadyba, referatas(5 puslapiai)
  2006-09-20
 • Vadybininko darbo laiko autofotografija

  Darbo organizavimas, normavimas ir apmokėjimas. Dės. E. Paulavičienė. Įvadas. Darbo laiko fotografija. Reikalingas stebėjimų skaičius. Darbo laiko autofotografija. Vadybininko darbo laiko autofotografija. Darbo proceso tyrimas ir darbo metodo racionalumas. Darbo įvertinimo ir apmokėjimo nustatymas. Darbo vietos išplanavimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(11 puslapių)
  2005-10-02
 • Vadybininko profesija

  Įvadas. Vadybos esmė. Vadybininko darbo ypatybės. Vadybininko darbo reikalavimai. Vadybininko žinių šaltiniai. Vadybos funkcijos. Planavimas. Organizavimas. Vadovavimas. Kontrolė. Vadybininko įgūdžiai. Gebėjimas analizuoti. Bendravimo įgūdžiai. Gebėjimas įtikinti. Nenumatyti atvejai. Konfliktai. Pasikeitimai. Išvados.
  Vadyba, referatas(13 puslapių)
  2008-07-22
 • Vadybos atsiradimo tendencijos Lietuvoje

  Įžanga. Vadybos atsiradimo tendencijos. Pirmieji žingsniai vadybos link (iki 1935m.). Naujas vadybos vystymosi etapas Lietuvoje (nuo 1935m.). V. Graičiūno nuopelnai. Mokslinės vadybos draugija. Periodika ir atskiri leidiniai vadybos temomis. Pranas Lesauskis. J. Šimkus. Pranas Viktoras Raulinaitis. A. Baliūnas, A. Valašinas, A. Nacevičius, J. Rugis. Vadybos plėtojimas žemės ūkio aspektu. Eduardas Galvanauskas. Vadybos humanistinė nuostata. Lietuviškosios tautinės vadybos kūrimo problemos. Trumpa tolesnės Lietuvos vadybos raidos apžvalga ir palyginimas su šiandiena.
  Vadyba, referatas(15 puslapių)
  2006-04-20
 • Vadybos ciklas: funkcijos, jų sąveika ir įgyvendinimas

  Įvadas. Keturios pagrindinės vadybos funkcijos. Kitos vadybos funkcijos. Valdymo funkcijos. Vadybos bendrosios funkcijos. Operatyvaus veiklos valdymo turinys. Išvados.
  Vadyba, referatas(11 puslapių)
  2007-03-06
 • Vadybos evoliucija

  Įvadas. Vadybos mokslo atsiradimas ir vystymasis. Vadybos mokslo raida Lietuvoje. Sovietinis laikotarpis. Vadyba atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę. 1990 m. – šiandiena. Vadybos mokyklos. Klasikinė vadybos mokykla. Klasikinė (administracinė) vadybos mokykla. Žmogiškųjų santykių mokykla. Elgesio mokykla. Socialinių sistemų mokykla. Išvados.
  Vadyba, referatas(15 puslapių)
  2008-01-22
 • Vadybos funkcijos

  Vadybos ir funkcijos sąvokų reikšmė. Vadybos funkcijų samprata. Vadybos funkcijų klasifikavimas. Valdymo funkcijos. Darbas iliustruotas schemomis.
  Vadyba, referatas(5 puslapiai)
  2005-05-12
 • Vadybos funkcijos (2)

  Vadybos funkcija. Prognozavimo metodai. Strateginis planavimas. Organizavimas, jo esmė. Motyvavimo esmė ir raida. Kontrolė. Kontrolės procedūra. Kontrolės sistema įmonėje. Naujos Vadybos funkcijos. Suteikti energijos. Įgalioti. Remti. Bendrauti. Išvados ir pasiūlymai.
  Vadyba, referatas(14 puslapių)
  2005-11-02
 • Vadybos funkcijos (3)

  Įvadas. Planavimas. Organizavimas. Problemos esmės, jos sprendimo tikslo, sprendimų vertinimo kriterijų nustatymas. Skatinimas. Kontrolė ir apskaita. Vadovavimas ir motyvacija. Verslo organizacijos. Organizacijos tikslai. Verslo organizacijų aplinka. Organizacijos strategija. Sprendimo sąvoka. Sprendimų tipai. Vadybos sprendimo priėmimo etapai.
  Vadyba, referatas(13 puslapių)
  2006-01-27
Puslapyje rodyti po