Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Vadybos referatai

Vadybos referatai (999 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Tarptautinis organizavimas ir regioniniai prekybos blokai

  Įvadas. Tarptautinio verslo samprata. Tarptautinio verslo apibūdinimas. Tarptautinio verslo raida. Tarptautinio verslo organizavimas. Tarptautinio verslo organizavimo pagrindai. Tarptautinio verslo planavimo sistema. Regioniniai prekybos blokai. Tarptautinė prekyba ir prekybinė struktūra. Išvados.
  Vadyba, referatas(11 puslapių)
  2009-01-04
 • Tarptautinis verslas ir tarptautinių įmonių valdymo ypatumai

  Tarptautinio verslo ypatumai. Tarptautinio verslo samprata. Tarptautinio verslo plėtros periodizacija. Tarptautinės organizacijos. Ekonominio bendradarbiavimo ir vystymosi organizacija. Pasaulio prekybos organizacija. Tarptautinė darbo organizacija. Tarptautinių atsiskaitymų bankas. Tarptautinio verslo organizavimas. Tarptautinio verslo organizavimo pagrindai. Multinacionalinių kompanijų organizacinės struktūros. Tarptautinio verslo planavimo sistemos. Tarptautinio verslo strategijos. Tarptautinio verslo veiklos strategijų pranašumai ir trūkumai. Strategija. Prognozė. Strateginiai tikslai. Misija. Praktinė dalis. UAB "NCC Plėtra". Bendrovė šalies rinkoje veikia dvejomis pagrindinėmis kryptimis. NCC darbo principai. Svarbiausia – kliento poreikiai. "NCC partnerystė – daugiau patenkintų klientų ir mažiau. NCC atsakingos statybos.
  Vadyba, referatas(26 puslapiai)
  2006-05-17
 • Tarptautinių vizitų vadyba. Jų rūšys. Priėmimo programa

  Tarptautinių vizitų vadyba, Darbo vizitas, Neoficialūs vizitai, Tranzitiniai vizitai, Mandagumo vizitas, Užsieniečių delegacijos vizito programos parengimas.
  Vadyba, referatas(4 puslapiai)
  2005-03-08
 • Tautinių bruožų analizė: japonai, prancūzai, britai.

  Japonai: Kaip sutarti su japonais ir įgyti jų draugiškumą? Japonų verslo etika, Japonų derybų stilius. Prancūzai: Kaip sutarti su prancūzais ir įgyti jų draugiškumą? Prancūzų verslo etika, Prancūzų derybų stilius. Britai: Kaip sutarti su britais ir įgyti jų draugiškumą? Britų verslo etika, Britų derybų stilius. Išvados.
  Vadyba, referatas(17 puslapių)
  2005-06-08
 • Teatro reklamos vadybos specifika

  Įvadas. Reklamos ir informacijos skyrius bei jo funkcijos. Reklaminės kampanijos planavimas. Informacijos paieška. Strategijos ir veiksmų planavimas. Reklaminio teksto projektas. Reklamos būdai, jų naudojimas. Reklama televizijoje. Reklama radijuje. Reklama spaudoje. Lauko reklama. Reklama internete. Bilietai. Darbas su žiniasklaida. Išvados.
  Vadyba, referatas(18 puslapių)
  2006-09-25
 • Techninės kūrybos metodai. Funkcinė–vertinė analizė

  Įvadas. Techninė kūryba – kas tai? Techninės kūrybos rezultatai. Techninės kūrybos (TK) savybių ugdymas ir motyvacija. Kūrybos proceso valdymas. Techninės kūrybos metodai. Funkcinė – vertinė analizė. Funkcinės – vertinės analizės (FVA) metodo taikymas.
  Vadyba, referatas(14 puslapių)
  2009-02-02
 • Techninės priemonės, gerinančios darbo kokybę

  Įvadas. Techninės priemonės gerinančios darbo kokybę. Kompiuteris. Kompiuterių rūšys. Nešiojamieji kompiuteriai (Notebook). Kišeniniai (delniniai) kompiuteriai. Kompiuterių papildoma įranga. Spausdintuvai. Skaitytuvas (skeneris). Kompiuterinės programos. Microsoft Office 2007. Microsoft Office Access 2007. Microsoft Office InfoPath 2007. Materialinių vertybių ir buhalterinės apskaitos programa "Centas". Bankinė informacinė sistema FORPOST. Kitos techninės priemonės. Telefonas. Telefoniniai pokalbiai. Internetas. Intranetas. Darbas su kompiuteriu. Išvados.
  Vadyba, referatas(12 puslapių)
  2009-03-20
 • Teisiniai įmonių tipai Lietuvoje ir jų palyginimas

  Įvadas. Įmonių sampratos aiškinimas. Verslo organizavimo formų pliusai ir minusai. Išvados.
  Vadyba, referatas(17 puslapių)
  2007-03-16
 • Television advertisement and types of TV commercials

  Introduction. TV commercials around the world. Popularity. Types of TV commercials. Political campaign. Campaign elements. Money. Infomercial. Product placement. Forms of product placement.
  Vadyba, referatas(7 puslapiai)
  2006-11-21
 • Teorinis ir praktinis valdymo modelis: vidaus apdailos darbai UAB "Jarista"

  Įvadas. Valdymo modelis. Linijinės struktūros privalumai ir trūkumai. Planavimas. Verslo įmonių planų rengimas. Organizavimas. Skatinimas. Kontrolė-reguliavimas. Praktinis valdymo modelis. Planavimas. Organizavimas. Darbuotojų motyvacija. UAB, "Jarista" vizija, misija, tikslai ir uždaviniai. Apskaitos politika. Nematerialaus turto apskaita. Ilgalaikio materialaus turto apskaita. Finansinis turtas. Atsargų apskaita. Išankstiniai apmokėjimai. Gautinų sumų apskaita. Kitas trumpalaikis turtas. Piniginio turto apskaita. Nuosavo kapitalo apskaita. Įsipareigojimų apskaita. Pajamų pripažinimas. Pelno mokesčio apskaita. Pajamos. Apskaitos organizavimas įmonėje. Ilgalaikis materialusis turtas. Kokybės kontroles būdai. Išvados.
  Vadyba, referatas(24 puslapiai)
  2008-02-04
 • The global environment

  Darbas anglų kalba. Globali aplinka. Globalių įmonių strateginė orientacija. Globali pramonė, rinkos reikalavimai ir produkto charakteristika. Licenzijavimas, frančizė, subsidijavimas. Introduction. Why firms globalize. Exhibit 1 reasons for going global. Strategic orientations of global firms. Exhibit 2 strategic orientations of global firms. Complexity of the global environment. Control problems of the global. Global strategic planning. Multidomestic industries. Global industries. Market requirements and product characteristics. Exhibit 3 global strategy in action. Competitive strategies for firms in foreign markets. Niche market exporting. Licensing and contract manufacturing. Franchising. Joint ventures. Foreign branching. Equity investment. Wholly owned subsidiaries. Conclusion.
  Vadyba, referatas(12 puslapių)
  2008-05-10
 • The supermarket Norfa and Rimi comparisons

  Referatas anglų kalba. Dviejų prekybos centrų palyginimas. Introduction. The supermarket Norfa and Rimi. characteristics. NORFA. RIMI. Stock items. NORFA. RIMI. Pricing policies. Price. The discount. NORFA. RIMI. Conclusions.
  Vadyba, referatas(6 puslapiai)
  2012-01-23
 • Tikslinis valdymas

  Įvadas. Tikslas – paanalizuoti ir susipažinti, kaip tikslinis valdymas susijęs su veiklos kryptingumu, dėmesio sutelkimu į rezultatus, griežta atsakomybe ir rezultatų vertinimu, komandinio darbo taikymu. Valdymas pagal tikslus. Komandos kūrimas. Valdymo procesas. Planavimo apžvalga. Planavimas organizacijose. Organizavimas. Kontrolė. Išvados.
  Vadyba, referatas(14 puslapių)
  2009-12-28
 • Totalitarinis politinis režimas

  Santrauka. Įvadas. Totalitarizmas. Totalitarizmo bruožai. Totalitarinio valdymo požymiai. Totalitarizmo požymiai. Totalinės bendruomenės. Totalitaristai tarp mūsų. Išvados. Abėcėlinė rodyklė. Kryžminės nuorodos.
  Vadyba, referatas(26 puslapiai)
  2007-02-07
 • Tradiciniai valdymo organizacinių struktūrų tipai ir jų pritaikymo galimybės

  Įvadas. Organizavimas. Organizavimo esmė. Organizacijos struktūros samprata ir valdymo lygiai. Organizacijų valdymo struktūrų schemos. Linijinė valdymo struktūra. Funkcinė valdymo struktūra. Linijinė - funkcinė struktūra. Štabinė valdymo struktūra. Matricinė valdymo struktūra. Centralizuota ir decentralizuota valdymo struktūra. Išvados.
  Vadyba, referatas(10 puslapių)
  2009-03-13
 • Tradicinio ir elektroninio verslo skirtumai

  Įvadas. Darbo tikslas –remiantis mokslinės literatūros šaltiniais išanalizuoti ir aptarti tradicinio ir elektroninio verslo skirtumus. Verslo apibūdinimas. Tradicinio verslo ypatumai. Elektroninio verslo ypatumai. Tradicinio ir elektroninio verslo kaštų palyginimas. Informacijos apie tradicinį ir elektroninį verslą pasiekiamumo skirtumai. Tradicinio ir elektroninio verslo erdvės ir laiko skirtumai. Išvados.
  Vadyba, referatas(11 puslapių)
  2010-01-29
 • Ūkinės bendrijos

  Įvadas. Verslo organizavimo formos. Įmonių klasifikavimo tikslai ir požymiai. Ūkinės bendrijos . Išvados .
  Vadyba, referatas(7 puslapiai)
  2007-01-19
 • Uždarosios akcinės bendrovės steigimas (2)

  Įvadas. UAB steigimo idėja. Įmonės juridinės formos parinkimas. Pasirengimas įmonės įregistravimui. Notarui pateikiami dokumentai. Dokumentų pateikimo VĮ Registrų centrui tvarka. VĮ Registrų Centrui pateikiami dokumentai. Įmonės filialo ar atstovybės įregistravimas. Išvados ir rekomendacijos. Priedai (10 psl.).
  Vadyba, referatas(20 puslapių)
  2010-04-19
 • Užsakymo priėmimo ir atlikimo organizavimas įmonėje

  Įvadas. Užsakymo priėmimo ir atlikimo organizavimas įmonėje (teorinė dalis). Užsakymo ciklas. Užsakymo būdas. Šiuolaikinė užsakymų tvarkymo sistema. Naujausių informacinių technologijų taikymas. Užsakymo atlikimo organizavimo laiko koncepcija. Užsakymo - pristatymo ciklas. Visas užsakymo ciklas. Užsakymo atlikimo laiko atotrūkis. Užsakymo priėmimo ir atlikimo organizavimas įmonėje (praktinė dalis). Produkto ir paslaugos teikimas. Tiekėjai. Tiekiami produktai ir medžiagos. Tiekimo veiklos organizavimas. Paskirstymo kanalai. Produkto pardavimas internetu. Užsakymo priėmimas ir įvykdymas. Integruotos logistikos sistemos organizavimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(20 puslapių)
  2007-11-13
 • Užsienio investicijų nauda

  Įvadas. Darbo tikslas: Ištirti egzistuojantį tiesioginių užsienio investicijų (TUI) srautų į finansinio tarpininkavimo sektorių naudą Bendrajam šalies Vidaus produktui, įvertinti šios sąveikos ekonominį efektyvumą Lietuvos atžvilgiu. Tiesioginės užsienio investicijos 5 Tiesioginių užsienio investicijų sąvoka 5 Tarptautinio kapitalo judėjimo teorijos 7 Tiesioginių investicijų užsienyje judėjimas, jas įtakojanti aplinka 12 Tiesioginių užsienio investicijų srautų Lietuvoje ekonominis efektyvumas. Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje. Tiesioginių užsienio investicijų (TUI) srautai ir šalies bendras vidaus produktas (BVP). Išvados.
  Vadyba, referatas(29 puslapiai)
  2009-09-15
Puslapyje rodyti po