Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Vadybos referatai

Vadybos referatai (999 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Strateginiai ir operatyvūs valdymo sprendimai: jų bendri bruožai ir ypatybės

  Įvadas. Pagrindinės sąvokos. Strateginiai valdymo sprendimai. Strateginių valdymo sprendimų samprata. Operatyvūs valdymo sprendimai. Operatyvaus valdymo sprendimų samprata. Išvados.
  Vadyba, referatas(13 puslapių)
  2006-10-25
 • Strateginio planavimo esmė, procesas ir įgyvendinimas

  Strateginio planavimo reikšmė. Strateginio planavimo esmė Strateginio planavimo proceso stadijos. Analizės stadija. Išorės veiksnių analizė. Vidaus veiksnių analizė. Išskirtinė kompetencija. Veiklos stadija. Organizacijos paskirtis (misija). Tikslai. Strategija. Strateginis planas. Strategijos įgyvendinimas.
  Vadyba, referatas(14 puslapių)
  2005-10-03
 • Strateginio planavimo ir valdymo teoriniai aspektai

  Strateginio planavimo samprata. Strateginio planavimo esmė. Strateginio planavimo funkcijos. Strateginis valdymas. Strateginio valdymo samprata. Strateginio valdymo modeliai. Misijos ir tikslų svarba strateginiam įmonės vystymui. Aplinkos analizė ir jos įvertinimas. Strategijos įgyvendinimas.
  Vadyba, referatas(19 puslapių)
  2005-06-15
 • Strateginio planavimo modelis ir jo tobulinimo kryptys: AB "Pieno žvaigždės"

  Įvadas. Darbo tikslas – suprasti strateginio planavimo esmę ir praktiškai pritaikyti žinias analizuojant konkrečią ir realią įmonę. Autorių nuomonių apžvalga ir palyginimas nagrinėjama tema. Įmonės apibūdinimas. Įmonės misija, vizija, tikslai, strategija. AB "Pieno žvaigždės" misijos formuluotė. Bendrovės AB "Pieno žvaigždės" vizija. Įmonės tikslai. Įmonės strategija. Išorinės ir vidinės aplinkos analizės. SSGG analizė. Rekomendacijos AB "Pieno žvaigždės". Išvados.
  Vadyba, referatas(18 puslapių)
  2011-02-15
 • Strateginio planavimo praktika

  Įvadas. Įmonės veiklos ir informacijos šaltinių apžvalga. Metodologinė dalis. Analizės etapas strateginio planavimo procese. Išorinė aplinka. Vidinė aplinka. SWOT analizė. Metodologiniai strateginio valdymo modeliai. Bendrosios įmonės plėtros ir vystymo strategijos pasirinkimo metodologinės prielaidos. Produktų ar jų grupių vystymo strategijų parinkimo metodika. Funkcinės strategijos ir jų parinkimo metodikos. Strateginių tikslų nustatymo metodologija. Organizacijos vizijos ir misijos formulavimas. Įmonės strateginės plėtros ir vystymo kryptys. Dabartinių ir potencialių aplinkos ir vidinių veiksnių analizė. Išorinės aplinkos veiksniai ir sąlygos. Įmonės vidiniai veiksniai ir sąlygos. SWOT analizės išvados ir siūlymai. Įmonės bendrosios vystymo strategijos nustatymas. Įmonės verslo vienetų (produktų) strategijų numatymas. Įmonės funkcijų strategijų numatymas. Įmonės strateginiai tikslai. Įmonės vizija ir misija. Plėtros ir vystymo priemonių apibendrinimas.
  Vadyba, referatas(22 puslapiai)
  2005-11-23
 • Strateginio planavimo proceso stadijos

  Įvadas. Strateginio planavimo reikšmė. Strateginio planavimo esmė. Strateginio planavimo proceso stadijos. Analizės stadija. Išorės veiksnių analizė. Vidaus veiksnių analizė. Išskirtinė kompetencija. Veiklos stadija. Organizacijos paskirtis (misija). Tikslai. Strategija. Strateginis planas. Strategijos įgyvendinimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(13 puslapių)
  2006-05-15
 • Strateginio valdymo metodų analizė ir tokios analizės rezultatų panaudojimas, siekiant padidinti organizacijos valdymo efektyvumą

  Įvadas. Teorinė dalis. Praktinė dalis. Išvados ir rekomendacijos.
  Vadyba, referatas(17 puslapių)
  2006-03-22
 • Strateginio valdymo pranašumai ir problemos: siuvimo įmonė

  Įvadas. Strateginio valdymo samprata. Strategijos kilmė. Strateginio valdymo ištakos organizacijų vadyboje. Įmonės strategija. Strateginio valdymo ciklo funkcijos. Strateginio valdymo savybės. Strateginio valdymo tikslai. Vizijos, misijos ir tikslų formulavimo teoriniai aspektai. PEST analizė. Penkių jėgų modelis. SSGG analizė. Strateginio valdymo pranašumai ir problemos. Praktinė dalis: siuvimo įmonės "X" strategijos analizė. Įmonės istorija. Įmonės produkto charakteristika. Organizacinė struktūra. Drabužių gamyba įmonės filialuose. Įmonės vizija, misija, ilgalaikiai ir trumpalaikiai tikslai. SSGG analizė. Apibendrinimas ir rekomendacijos. Išvados.
  Vadyba, referatas(23 puslapiai)
  2009-05-12
 • Strateginio valdymo samprata

  Įvadas. Plėtros būdų yra įvairių. Būtina pasirinkti tinkamus kelius. Įmonės tikslai tampa aiškesni. Teorinė dalis. Strateginis valdymas. Analitinė dalis. Analizuojamos įmonės pristatymas: UAB "SIKC". Analizuojamos įmonės makroaplinkos analizė. SWOT analizė. Projektinė dalis. Išvados.
  Vadyba, referatas(10 puslapių)
  2006-05-21
 • Strateginis planas: kirpykla UAB "Glorija"

  Įvadas. Trumpa įmonės charakteristika. UAB "Glorija" vizija, misija, tikslai. UAB "Glorija" organizacinė struktūra ir personalas. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Personalo atranka ir organizacinės ribos. Darbo apmokėjimas ir skatinimas. Produktas. Produkto aprašymas ir asortimentas. Produktų kainų politika. Pardavimo planas. Įmonės gamybos planas. Gamybos aprašymas. Tiekimų ir logistikos planas. Vieta ir patalpos. Įrengimai. UAB "Glorija" įmonės makroaplinkos analizė. Ekonominė aplinka. Politinė – teisinė aplinka. Konkurencinė aplinka. Ekologinė aplinka. Technologinė aplinka. Socialinė kultūrinė aplinka. UAB "Glorija" įmonės padėtis rinkoje. Rinkos apžvalga. Vartotojai. Konkurentai. SWOT. UAB "Glorija" įmonės veiklos strategijos formavimas. UAB "Glorija" įmonės veiklos rizikos nustatymas. Išvados ir pasiūlymai.
  Vadyba, referatas(15 puslapių)
  2010-03-24
 • Strateginis planavimas

  Struktūros ir strategijos derinimas. Chandlerio tezė ir septynių "S" modelis. Strategijos tapimas institucija. Strategijos operatyvinimas. Procedūrų panaudojimas strategijos įgyvendinimui palengvinti. Strategijos įgyvendinimo programos. Užduočių rengimas ir komunikacija. Išteklių paskirstymas. Stebėsena ir kontrolė. Išvados.
  Vadyba, referatas(26 puslapiai)
  2005-05-26
 • Strateginis planavimas — mokslas, veiklos būdas ar menas

  Įvadas. Darbo tikslas: išsiaiškinti, kas yra strateginis planavimas: mokslas, veiklos būdai ar menas. Strateginio planavimo samprata. Planavimas kaip mokslas, veiklos rūšis ir menas. Sun Tzu. Karo menas. "Karo meno" idėjų sklaida. Sun Tzu strategija versle. Venk stipriųjų varžovo vietų, pulk jo silpnąsias vietas. Pažink priešininką ir save patį. Būk pasirengęs ir greitai panaudok turimą informaciją. Priversk priešininką žaisti pagal tavo taisykles. Būk lyderis. Išvados.
  Vadyba, referatas(13 puslapių)
  2010-06-09
 • Strateginis planavimas (14)

  Įvadas. Strateginis planavimas. Strateginio planavimo samprata ir rūšys. Strateginio planavimo funkcijos, nauda ir nesėkmės. Strategijos įgyvendinimo planai. Strategijos plano realizavimas. Tikslinis valdymas ir jo kompleksinis pobūdis. Išvados.
  Vadyba, referatas(12 puslapių)
  2007-04-04
 • Strateginis planavimas (18)

  Įvadas. Planavimo esmė. Strateginis planavimas. Misija. Tikslai. Vidiniai ir išoriniai veiksniai. Išoriniai veiksniai. Vidiniai veiksniai. Strategija. Strategijos įgyvendinimas. Strateginis planas. Trumpalaikių planų sudarymas. Išvados.
  Vadyba, referatas(27 puslapiai)
  2009-09-17
 • Strateginis planavimas (4)

  Strateginio planavimo reikšmė įmonei. Strateginio planavimo procesas. Strateginio planavimo proceso turinys. Strateginio planavimo etapai. Pagrindiniai strateginio planavimo proceso etapai.
  Vadyba, referatas(9 puslapiai)
  2005-10-21
 • Strateginis planavimas (5)

  Įvadas. Strategijos ir strateginio planavimo samprata. Strateginio planavimo funkcijos, esmė ir nauda. Strategijos išrinkimas (pasirinkimas). Strateginio plano realizavimas ir įgyvendinimas. Strategijos įgyvendinimo valdymas ir kontrolė. Strateginio planavimo kliuviniai. Išorinės aplinkos įvertinimas ir analizė. Strategijos įgyvendinimo etapai, operatyviniai planai. Strateginių ir operatyvinių planų skirtumai. Strateginio valdymo atsiradimas. Strateginio valdymo procesas. Išvados.
  Vadyba, referatas(28 puslapiai)
  2005-11-13
 • Strateginis planavimas (6)

  Strategija, jos raidos etapai. Strateginiai ir operatyviniai planai. Strategijos būtinybė. Strategijos sudarymo sąlygos. Strategijos įgyvendinimas, jos lygiai. Išvados.
  Vadyba, referatas(7 puslapiai)
  2005-11-27
 • Strateginis planavimas (7)

  Įvadas. Planavimas. Marketingo planavimas. Misija. Įmonės tikslai. Perspektyvinis tyrimas (SWOT). Marketingo tikslai. Marketingo strategijos. Strateginis planavimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(12 puslapių)
  2006-02-01
 • Strateginis planavimas įmonėje

  Įvadas. Strategijos kūrimo principai. Strateginis planavimas. Strateginio planavimo proceso tikslas. Strateginio planavimo reikšmė. Strateginio planavimo esmė. Strateginio valdymo metodologijos. Strateginio planavimo prielaidos padedančios įmonės vadovybei. Strateginio plano sudarymas. Bendroji strateginio plano struktūra. Įmonės AB "Klaipėdos baldai" veiklos ir informacijos šaltinių apžvalga. Įmonės sėkmės pagrindas. Strateginių tikslų nustatymo metodologija. Tikslų formulavimas. SWOT analizės išvados ir siūlymai. AB "Klaipėdos baldai" strateginiai tikslai. Organizacijos misijos ir vizijos formulavimas. AB "Klaipėdos baldai" įmonės misija ir vizija. Išvados.
  Vadyba, referatas(22 puslapiai)
  2009-03-30
 • Strateginis planavimas ir jo reikšmė

  Įvadas. Strateginis planavimas ir jo reikšmė. Strateginio planavimo raida. Strateginio valdymo, planavimo ir strategijos koncepcijos. Strateginio planavimo turinys. Strateginio planavimo procesas. Strategijų įgyvendinimo planai pramonės įmonėje. Palyginamoji analizė. Išvados.
  Vadyba, referatas(16 puslapių)
  2006-11-25
Puslapyje rodyti po