Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Vadybos referatai

Vadybos referatai (999 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Prekybos įmonių rūšys ir funkcijos

  Įvadas. Pardavimai ir jų skatinimas. Rinkotyra. Prekė. Kaina. Mažmeninės prekybos įmonių tipai. Mišrios ir specializuotos parduotuvės. Universalinės parduotuvės. Supermarketai. Mažesnių kainų parduotuvės. Siunčiamosios prekybos įmonės. Kilnojamosios prekybos įmonės. Mažesnių prekybos įmonių junginiai. Filialinės įmonės. Prekybos centrai. Savanoriškos prekybos grandys. Frančizinės sistemos. Didmeninės prekybos įmonių tipai. Didmeninės prekybos įmonių grupės. Supirkimo. Prekybos gamybos priemonėmis. Vartojimo reikmenų. Prekybos sandėliai. Mokslo įtaka prekybos tobulinimui. Išvados.
  Vadyba, referatas(13 puslapių)
  2006-04-11
 • Prekybos įranga

  Įvadas. Prekybos inventorius. Prekybinių įrenginių klasifikacija. Išvados.
  Vadyba, referatas(8 puslapiai)
  2007-01-03
 • Prekybos įrengimai (2)

  Įvadas. Prekybos įrangos klasifikavimas. Prekybos inventorius. Reikalavimai prekybos inventoriui. Prekybos inventoriaus klasifikavimas. Svėrimo – matavimo įrenginiai. Svėrimo – matavimo įrenginių reikšmė. Svėrimo įrenginių klasifikavimas. Reikalavimai svėrimo įrangai. Elektroninės svarstyklės. Elektroninių kasos aparatų naudojimas. Kėlimo – transporto įrenginiai. Krovinių klasifikavimas. KTĮ klasifikavimas. Kėlimo mašinų klasifikavimas. Transporto priemonių klasifikavimas. Liftai. Krautuvai. Vežimėliai. Transporteriai. Pastato komunikacinės sistemos. Komunikacinių sistemų įrengimai. Sistemų tarpusavio ryšys. Elektros tinklas. Vandentiekio ir nuotekų sistemos. Vėdinimo sistema. Ryšių tinklas. Šaldymo įrenginiai. Šalčio reikalingumas. Prekybinės šaldymo įrangos klasifikavimas. Prekybinės šaldymo įrangos pasirinkimas. Materialinių vertybių apsaugos priemonės. Individuali įmonė "Rasa".
  Vadyba, referatas(10 puslapių)
  2005-10-31
 • Prekių klasifikavimas ir brūkšninis prekių kodavimas

  Įvadas. Prekių klasifikavimas. Klasifikavimo reikšmė ir būdai. Klasifikavimo esmė ir sistemos. Prekių kodavimas. Brūkšninis prekių kodavimas. Brūkšninis kodas ir jo patikrinimas. Skaitmeninis prekių kodavimas. EAN kodo prasmė, struktūra. EAN kodo nauda. Brūkšninių kodų spausdinimas. Brūkšninių kodų nuskaitymas.
  Vadyba, referatas(13 puslapių)
  2007-07-02
 • Prekių kodavimas. Brūkšniniai EAN ir kiti kodai

  Įvadas. Kas yra brūkšniniai kodai? Brūkšninių kodų simbolių spausdinimas. Brūkšninių kodų sėkmė slypi jų savybėse. Prekių numeravimo brūkšniniais kodais nauda. Brūkšninių kodų simbolių nuskaitymas. Kai kurių šalių EAN indeksai. Prekių numeravimas ir kodavimas brūkšniniais kodais. Kaip registruoti savo prekes? Kiti numeravimo variantai. Brūkšninių kodų spausdinimas. Kas yra brūkšninių kodų skaitytuvas, kokios yra jų rūšys, skirtumai? Brūkšninių kodų nuskaitymas. Išvados.
  Vadyba, referatas(10 puslapių)
  2006-03-20
 • Prekių kodavimas. EAN brūkšninis kodas

  Įvadas. Prekių identifikavimas. EAN asociacijos narių ir jų kodų sąrašas. Prekių numerių formavimo taisyklės. Vidinis prekių numerių formavimas. Prekybos įmonių vidiniai numeriai. Simbolių formavimo metodai. Brūkšninio kodo privalumai.
  Vadyba, referatas(9 puslapiai)
  2006-06-26
 • Prielaidos vadybos mokslui susiformuoti XIX-XX amžiuje

  Įvadas. Vadybos vystymosi istorinės tendencijos. Pramonės perversmas. Pirmosios inovacijos. Technikos raida XIX-XX amžiuje. Mokslo pasiekimai. Konkurencinė kova. JAV ir SSRS konkurencija. Valstybinė konkurencija, jos reguliavimas. organizacijos, jų aspektai. Išvados.
  Vadyba, referatas(15 puslapių)
  2009-09-22
 • Prievolės samprata

  Įvadas. Darbo tikslas – apžvelgti prievolės sampratą, sampratos kilmę ir svarbiausius bruožus. Prievolės samprata. Sąvokos kilmė. Prievolės požymiai. Prievolių teisiniai požymiai. Prievolinių teisinių santykių bruožai. Prievolės elementai. Išvados.
  Vadyba, referatas(11 puslapių)
  2010-02-17
 • Privačios ir viešosios partnerystės projektų privalumai ir trūkumai

  Įvadas. Viešosios privačios partnerystės projektų rūšys ir ypatumai. Koncesijos sutartys. Privačioji finansinė iniciatyva. Privačios ir viešosios partnerystės privalumai. Privačios ir viešosios partnerystės trūkumai. Tarptautinė statistika. Išvados.
  Vadyba, referatas(12 puslapių)
  2010-01-18
 • Problemos sprendimas organizacijoje

  Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės tikslai. Problema. Problemos suvokimas. Problemos priežastys. Problemos įtaka įmonės veiklai. Problemos sprendimas. Sprendimo pasekmės. Išvados.
  Vadyba, referatas(7 puslapiai)
  2006-02-23
 • Product design for goods and services

  Darbas anglų kalba. Naujo produkto sukūrimas. Summary. New-product design. Strategies for new-product introduction. Market-driven. Technology-driven. Interfunctional. New-product development process. Idea generation. Product selection. Preliminary product design. Prototype construction. Testing. Final design. New-product development proces (scheme). Definitions.
  Vadyba, referatas(9 puslapiai)
  2007-03-23
 • Produkcijos vartotojų elgesio ypatumai

  Įvadas. Vartotojų elgsenos samprata. Vartotojų elgsenos modeliai. Vartotojų tipai ir pagrindiniai vartotojų elgsenos bruožai. Aplinkos veiksnių įtaka vartotojų elgsenai. Vartotojų asmeniniai veiksniai ir jų įtaka elgsenai. Vidiniai vartotojo elgsenos veiksniai. Vartotojo sprendimo priėmimo procesas. Išvados.
  Vadyba, referatas(16 puslapių)
  2006-11-15
 • Produkto gaminimo veiklos organizavimas

  Organizavimas. Valdymo organizavimas. Štabinė valdymo struktūra. Organizacinės valdymo struktūros formavimo teoriniai pagrindai. Pagrindiniai įmonės valdymo organai ir jų funkcijos. Organizacinių valdymo struktūrų priklausomybė nuo įmonės tipo. Formalūs valdymo struktūrų formavimo būdai. Atskirų darbuotojų grupių kiekybinių normatyvų nustatymas. Neformalių ryšių ir atsakomybės laipsnio analizė. Priedas: apklausa. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Vadyba, referatas(18 puslapių)
  2008-08-04
 • Produktų ir paslaugų konkurencingumas

  Išanalizuoti, kokiu būdu standartai gali didinti produktų ir paslaugų konkurencingumą vidaus ir užsienio rinkoje. Vartotojo tenkinimo strategija. Lygiavimasis į kitų kompanijų geriausius veiklos kokybės lygmenis. Konkurencingumas. Techninis konkurencingumo palyginimas.
  Vadyba, referatas(6 puslapiai)
  2005-11-25
 • Profesinė rizika

  Rizikos identifikavimas. Rizikos tyrimas ir nustatymas. Rizikos šalinimo ir mažinimo priemonės. Išvados.
  Vadyba, referatas(5 puslapiai)
  2006-04-24
 • Profesinės sąjungos

  Įvadas. Profesinės sąjungos. Profesinės sąjungos įsteigimas; veiklos sustabdymas ar nutraukimas. Juridinio asmens teisių įgijimas. Narių ekonominių ir socialinių teisių gynimas; santykiai su darbdaviais. Išvados.
  Vadyba, referatas(7 puslapiai)
  2006-02-15
 • Prognozavimas (2)

  Kas yra prognozavimas. Prognozavimo metodai. Prognozavimo esmė. Vadovų komisijos nuomonių tyrimas. Tyrimas ekspertinio vertinimo pagrindu. Vartotojų ketinimų tyrimas (vartotojų apklausa).
  Vadyba, referatas(8 puslapiai)
  2006-01-10
 • Prognozavimo įtaka planavimui ir sprendimų priėmimui

  Įvadas. Planavimas ir sprendimų priėmimas. Planavimo samprata ir esmė. Sprendimo priėmimo samprata ir esmė. Prognozavimas. Prognozavimo samprata. Prognozavimo priemonės ir metodai. Pagrindinės prognozavimo problemos. Išvados.
  Vadyba, referatas(12 puslapių)
  2005-12-19
 • Project management: music festival in a Greenwich Park

  Darbas anglų kalba. Muzikos festivalio planavimas Grinvičo parke. Background. Objectives. Brain storming. The Main Aims for our Music Event. Details of Event. Group Breakdown. Roles and Responsibilities. Target Audience. Location. Accessibility. Entertainment. Marketing. Catering. The Legal Responsibilities for the Concert. Health and Safety. Security. Pricing. Contracts. Top Level Activities for Music Festival. WHat is Critical Path Analysis (CPA)? Factors effecting critical path analysis (CPA). Appendix: Greenwich park scheme, scene plan, contract for contractors, acceptance of contract.
  Vadyba, referatas(21 puslapis)
  2008-10-24
 • Projektas: neįgaliojo jaunimo centro kūrimas Alytuje

  Projekto idėja. Alytaus mieste nėra neįgaliojo jaunimo užimtumo centro, o tokią negalią turinčių žmonių vis daugėja ir yra būtina tokių asmenų socialinė integracija. Misija. Vizija. Tikslas. Projekto uždaviniai. Klientai. Marketingo plano elementai. Aprėpiamos rinkos dalies išskyrimas ir jos apibūdinimas (tikslinė grupė). Konkurencijos analizė. Paslaugų aprašymas. Kainų politika. Paslaugų paskirstymo politika. Reklama. Veiklos organizavimas ir jos tikėtini rezultatai. Veiklos aprašymas. Tikėtini rezultatai. Valdymas, personalas. Vadyba. Organizacinė įstaigos struktūra. Rizikos įvertinimas. Finansavimas. Projekto santrauka.
  Vadyba, referatas(21 puslapis)
  2009-01-13
Puslapyje rodyti po