Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Vadybos referatai

Vadybos referatai (999 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Organizacinė kultura (2)

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti kultūrinių skirtumų ypatumus. Organizacijos kultūra. Organizacinės kultūros samprata. Organizacinė kultūra yra organizacinio gyvenimo aspektas. Kaip kultūra prasideda. Kaip susiformuoja organizacinė kultūra. Kultūrinių skirtumų požymiai. Kultūros funkcijos. Kaip kultūrą išlaikyti gyvybingą. Kaip sukurti etišką organizacijos kultūrą. Kultūrinių pokyčių valdymas. Išvados.
  Vadyba, referatas(12 puslapių)
  2010-05-19
 • Organizacinė valdymo struktūra

  Įvadas. Organizacinės valdymo struktūros samprata. Organizacinės valdymo struktūros formavimo principai. Organizacinių valdymo struktūrų tipai. Tradicinės organizacinės valdymo struktūros. Patriarchalinė valdymo struktūra. Linijinė valdymo struktūra. Funkcinė valdymo struktūra. Linijinė-funkcinė (štabinė) struktūra. Šiuolaikinės organizacinės valdymo struktūros. Matricinė valdymo struktūra. Susisiekiančių grupių struktūra. Projektinė valdymo struktūra. Valdymo centralizacija ir decentralizacija. Tikslinė valdymo struktūra. Inovacinė struktūra. Funkcinės, prekinės, regioninės ir segmentinės orientacijos struktūros. Išvados.
  Vadyba, referatas(23 puslapiai)
  2009-05-11
 • Organizacinės struktūros atnaujinimas

  Įvadas. Teorinė dalis. Organizacijos struktūros samprata. Organizacinės struktūros atnaujinimo etapai. Organizacinės struktūros atnaujinimo elementai. Organizacijų struktūros. Strategija. Aplinka ir organizacijos elgsena aplinkoje. Organizacinė valdymo struktūra. Praktinė dalis. Restruktūrizavimo etapai. Įmonės restruktūrizavimo planas. Restruktūrizavimo bylos nutraukimas. Išvados. Darbas iliustruotas lentelėmis.
  Vadyba, referatas(15 puslapių)
  2007-05-04
 • Organizacinės valdymo struktūros

  Įvadas. Organizacijos struktūros samprata ir veiksniai. Organizacinių valdymo struktūrų tipai. Linijinė valdymo struktūra. Funkcinė struktūra. Linijinė – funkcinė struktūra. Matricinė valdymo struktūra. Štabinė struktūra. Struktūros, naudojamos marketingui valdyti. Patriarchalinė struktūra. Organizacijos struktūros parinkimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(13 puslapių)
  2008-04-01
 • Organizacinės valdymo struktūros (2)

  Linijinė ir patriarchalinė valdymo struktūra. Įvadas. Kas tai organizacija? Pagrindiniai apibrėžimai. Valdymo struktūros. Organizacijos struktūros parinkimas. Organizacijos tikslai ir uždaviniai. Organizacija ir jos aplinka. Išvados.
  Vadyba, referatas(13 puslapių)
  2008-05-13
 • Organizacinės valdymo struktūros charakteristikų analizė: UAB "Žydroji liepsna"

  Įvadas. Darbo tikslas – atlikti UAB "Žydroji liepsna" organizacinės valdymo struktūros charakteristikų analizę. UAB "Žydroji liepsna" organizacinis valdymo struktūros charakteristikų analizė. Darbo pasidalijimas. Darbų specializacija. Kooperavimasis. Darbo projektavimas. Valdomumo norma. Valdymo lygiai. Hierarchija. Galia ir valdžia. Delegavimas ir centralizacijos lygis. Koordinavimo mechanizmai. Formalizacija. Formalios ir neformalios organizacijos santykis. Pokyčių valdymas. Išvados.
  Vadyba, referatas(12 puslapių)
  2011-03-25
 • Organizacinis projektavimas

  Įvadas. Organizacinis projektavimas istoriniu požiūriu. Organizacinio projektavimo esmė. Darbo pasidalijimas. Struktūrinių grandžių formavimas. Hierarchija. Koordinavimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(9 puslapiai)
  2006-07-23
 • Organizacinis projektavimas (2)

  Įvadas. Organizacinio projektavimo esmė ir jo sudėtinės dalys. Darbo pasidalijimas. Struktūrinių grandžių formavimas (darbuotojų ir užduočių grupavimas). Hierarchija. Koordinavimas. Organizacinio projektavimo metodai. Organizacijų vidinė ir išorinė aplinka. Išvados.
  Vadyba, referatas(7 puslapiai)
  2008-12-06
 • Organizacinis vystymas ir pokyčių valdymas

  Įvadas. Organizacinis vystymas. Organizacinio vystymosi esmė. Organizacinio vystymosi aspektai. Požiūrių į organizacinį vystymąsi apžvalga. Kūrybiškumas kaip organizacinio vystymosi priemonė. Pokyčių valdymas. Pokyčių valdymo aspektai. Pokyčių procesas ir modelis. Šaltiniai pokyčiams pasipriešinti. Pokyčių realizavimo kliūtys ir priežastys. Būdai įveikti pokyčių pasipriešinimą. Išvados.
  Vadyba, referatas(15 puslapių)
  2007-02-20
 • Organizacinių valdymo struktūrų pritaikymas dabarties verslo poreikiams

  Pagrindiniai apibrėžimai. Valdymo struktūros. Linijinė. Funkcinė. Funkcinė – linijinė. Patriarchalinė. Štabų. Produkto/rinkos. Centralizuota. Decentralizuota. Tinklinė. Sferinė – modulinė. Dobilo lapo. "Jungiančio smeigtuko". Sraigtinė organizacijos. Mechanistinio ir organinio tipo valdymo struktūros. Mechanistinė. Organinė. Matricinė. Projektinė. Išvados.
  Vadyba, referatas(21 puslapis)
  2005-09-26
 • Organizacinių valdymo struktūrų pritaikymas dabarties verslo poreikiams (2)

  Įvadas. Kas yra organizacija. Organizacijos struktūros samprata. Organizacinės valdymo struktūros. Organizacinės valdymo struktūros turinys. Organizacijos struktūros tipai. Linijinė valdymo struktūra. Linijinė-funkcinė valdymo struktūra. Linijinė-štabinė valdymo struktūra. Funkcinė struktūra. Centralizuota. Decentralizuota. Prekinė struktūra. Štabinė struktūra. Projektinė valdymo struktūra. Matricinė valdymo struktūra. Patriarchalinė valdymo struktūra. Inovacinė valdymo struktūra. Regioninės orientacijos struktūra. Segmentinė. Tikslinė valdymo struktūra. Organizacijos struktūros parinkimas. Organizacijos tikslai ir uždaviniai. Organizacijos aplinkos: išorinė ir vidinė. Pokyčių proceso modelis. Planuoto pokyčio tipai. Išvados. Priedai.
  Vadyba, referatas(24 puslapiai)
  2005-11-19
 • Organizacinių valdymo struktūrų pritaikymas dabarties verslo poreikiams (3)

  Įvadas. Organizacinis projektavimas ir organizacinė struktūra. Kas yra struktūra? Taisyklės padedančios sukurti organizacinę struktūrą. Organizacinių valdymo struktūrų tipai. Funkcinė organizacija. Produkto / rinkos organizacija. Matricinė organizacija. Formali ir neformali organizacijos struktūra. Organizavimas ir dezorganizavimas. Organizacijų struktūrizavimas – problemos ir jų sprendimas. Išvados. Klausimai.
  Vadyba, referatas(19 puslapių)
  2007-11-16
 • Organizacinių valdymo struktūrų pritaikymas dabarties verslo poreikiams (4)

  Įvadas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Svarbiausi organizacijos valdymo struktūros elementai. Darbų specializavimas. Skirstymas į padalinius. Įsakymų grandinė. Kontrolės apimtis. Centralizuota ir decentralizuota struktūros. Tradicinės valdymo struktūros. Paprastoji struktūra. Linijinė valdymo struktūra. Funkcinė–linijinė valdymo struktūra. Štabinė struktūra. Naujoviškos valdymo struktūros. Projektinė struktūra. Inovacinė struktūra. Regioninės orientacijos struktūra. Segmentinė organizacijos struktūra. Matricinė valdymo struktūra. Netinkamo organizacijos struktūrizavimo padariniai. Išvados.
  Vadyba, referatas(16 puslapių)
  2007-12-24
 • Organization management: power, conflict and control

  Darbas anglų kalba verslo vadybai ir PowerPoint pristatymas. Organizacijos vadyba: jėga, konfliktas ir kontrolė. Elametas power, conflict and control. Power. Conflict. Control. Elametas power, conflict and control distribution. Ways of conflict resolution. Creative union-management relations. Command and control. Leadership. Power of humor. Accountability. Conclusion. PowerPoint pristatymas (14).
  Vadyba, referatas(9 puslapiai)
  2009-05-28
 • Organizational culture (2)

  Darbas anglų kalba. Organizacijų kultūra. Introduction. Definitions of organizational culture. The elements of organizational culture. Characteristics of the organizational culture. The types of organizational culture. The influence of organizational culture. The values. Organizational culture change. Steps in organizational culture change. Summary.
  Vadyba, referatas(14 puslapių)
  2009-04-07
 • Organizavimas (5)

  Įvadas. Darbo tikslas: apžvelgti organizavimą, jos veiklos metodus. Organizavimo esmė. Organizacijos struktūros samprata ir valdymo lygiai. Organizavimo tikslai ir objektas. Organizacijų valdymo struktūrų schemos. Valdymo organizavimas. Organizacinių valdymo struktūrų tipai. Išvados.
  Vadyba, referatas(17 puslapių)
  2008-09-17
 • Organizavimas (6)

  Įvadas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Organizavimas. Organizavimo esmė. Organizavimo tikslai ir objektas. Teisių ir pareigų delegavimas. Verslo organizavimo formos. Valdymo organizavimas. Personalo organizavimo turinys. Organizavimas laiko požiūriu. Personalo tarnybos organizavimas. Personalo tarnybos organizavimas mažoje įmonėje. Personalo tarnybos organizavimas vidutinėje ir didelėje įmonėje. Transporto sistemos organizavimas. Aprūpinimo organizavimas. Sandėlių organizavimas. Kokybės kontrolės organizavimas. Techninės kontrolės tarnybos darbo organizavimas. Metrologinio darbo organizavimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(18 puslapių)
  2008-10-27
 • Organizavimo funkcija vadyboje

  Įžanga. Vadybos funkcijų samprata. Organizavimo esmė. Darbo pasidalijimas. Struktūrinių grandžių formavimas. Hierarchija. Koordinavimas. Organizacijų valdymo struktūrų schemos. Organigramų skirstymas. Klasikiniai valdymo struktūrų tipai. Valdymo centralizacija ir decentralizacija. Grynai centralizuoto valdymo modelis. Decentralizuoto valdymo modelis. H. Mintzbergo organizacinė struktūra. Išvados.
  Vadyba, referatas(18 puslapių)
  2007-03-30
 • Organizavimo mokslų pasiekimų apžvalga

  Įvadas. Organizavimo apibūdinimas. Darbo organizavimo principai. Personalo kvalifikacijos kėlimas. Darbo organizavimas komandoje. Švietimo sistemos organizavimo pasiekimai. Kokybės vadybos apžvalga. Išvados.
  Vadyba, referatas(7 puslapiai)
  2006-12-05
 • Organizavimo pagrindai

  Įvadas. "Organizavimo" sąvoka. Įgaliojimų suteikimas - suderinimas. Hierarchijos. Išvados.
  Vadyba, referatas(8 puslapiai)
  2009-01-23
Puslapyje rodyti po