Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Vadybos referatai

Vadybos referatai (999 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Organizacijos strategija (2)

  Įvadas. Organizacijos strategijos vystymosi tikslai. Organizacijos strateginio vystymosi samprata. Strateginio vystymosi pagrindinės kategorijos. Sisteminė organizacijos esamos padėties analizė. Strategijos kūrimo procesas LŠT. Alternatyvių strategijų analizė. Strateginis planavimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(20 puslapių)
  2007-05-23
 • Organizacijos strategija (3)

  Įžanga. Strategijos samprata. Strategijos sudarymas. Strateginis planavimas. Strateginis valdymas. Aplinkos analizė. Išteklių analizė. Vizija, misija ir tikslai. Alternatyvų rengimas. Sprendimų parinkimas. Strateginių trajektorijų analizė. Valdymo struktūros analizė. Strategijos įgyvendinimas. Strategijos lygiai. Funkcinio lygio strategija. Verslo vieneto strategija. Korporacijos lygio strategija. Strategijos įgyvendinimo planai. Funkcinių tikslų ir sprendimų nustatymas. Specifinių planų rengimas. Išteklių paskirstymas ir biudžetinis planavimas. Išsami strategijos įgyvendinimo programa. Daugiapakopė strategijos įgyvendinimo programa. Atrankinė strategijos įgyvendinimo programa. Strategijos viešinimo metodikos. Išvados.
  Vadyba, referatas(19 puslapių)
  2008-01-16
 • Organizacijos strategija: samprata, lygiai, rengimo eiga

  Įžanga. Temos aktualumas. Darbo tikslas. Strategijos samprata. Organizacijos vizija ir misija. Strateginis planavimas. Strateginis valdymas ir jo modeliai. Strategijos lygiai. Strategijos įgyvendinimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(19 puslapių)
  2006-10-03
 • Organizacijos strategijos kūrimo esmė

  Įvadas. Tikslas – išsiaiškinti organizacijos strategijos kūrimo esmę bei išanalizuoti strategijos rengimo eigą (strategijos kūrimo metodus). Strategijos samprata. SWOT analizė (SSGG). Prekių/paslaugų ir rinkos plėtros bei valdymo matrica. konkurentų analizė ir kompanijos ateities kūrimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(16 puslapių)
  2009-11-11
 • Organizacijos strateginis valdymas

  Strateginio valdymo ypatumai. Įvadas. Strateginio valdymo samprata. Strategija ir strateginio valdymo samprata. Strateginis planavimas. Išorės ir vidaus veiksnių įvertinimas. SWOT analizė. Išorinės aplinkos analizė. Įmonės vidinės būklės įvertinimas. Strategijos kūrimas. Organizacijos vizija, misija, tikslai ir uždaviniai. Strategijos finansavimas. Strategijos įgyvendinimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(29 puslapiai)
  2008-09-30
 • Organizacijos struktūra (2)

  Įvadas. Organizacijos struktūros samprata. Organizacijos struktūros tipai. Organizacijos struktūros parinkimas. Organizacijos tikslai ir uždaviniai. Organizacija ir jos aplinka. Pokyčių proceso modelis. Planuoto pokyčio tipai.
  Vadyba, referatas(12 puslapių)
  2006-11-14
 • Organizacijos struktūra ir jos valdymas

  Samprata ir principai vadovaujančiu struktūrų. Struktūrų tipai organizacijų valdyme. Rūšiai biurokratiniu struktūrų organizacijos valdyme. Organinių struktūrų rūšys organizacijos valdyme. Išvados.
  Vadyba, referatas(16 puslapių)
  2006-01-16
 • Organizacijos struktūra ir jų tipai

  Organizacijos struktūra. Struktūros parametrai. Organizacijų tipai pagal H. Mintzberg. Organizacinių valdymo struktūrų tipai. Funkcinė organizacija. Produkto/rinkos organizacija. Matricinė organizacija. Formali ir neformali organizacijos struktūra. Priedai.
  Vadyba, referatas(15 puslapių)
  2006-02-06
 • Organizacijos tikslų visuma (3)

  Tikslų samprata ir struktūra. Tikslų formavimas. Tikslų klasifikavimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(11 puslapių)
  2009-06-08
 • Organizacijos valdymas

  Organizacijos vadovų valdžios formos. Organizacijos struktūra. Valdymo metodai. Lyderystės (pirmavimo) samprata. Bendravimas organizacijose. Sprendimų priėmimo būdai. Sprendimų priėmimo procesas. Valdymo sprendimų priėmimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(12 puslapių)
  2005-06-07
 • Organizacijos valdymas (4)

  Įvadas. Valdymas, kas tai? Valdymo funkcijos. Valdymo grandys ir lygiai. Valdymo personalas. Valdymo sistema. Organizacinės valdymo struktūros. Veiksniai, lemiantys įmonės valdymo struktūrą. Valdymo struktūrų tipai. Valdymo sprendimo priėmimas. Išvados. Išnašos.
  Vadyba, referatas(19 puslapių)
  2008-03-20
 • Organizacijos valdymo funkcijos ir mechanizmai

  Įvadas. Organizacija. Organizacijos struktūros samprata. Organizacijos struktūros tipai. Organizacijos struktūros parinkimas. Organizacijos tikslai ir uždaviniai. Organizacija ir jos aplinka. Pagrindiniai organizacijų tipai. Pokyčių proceso modelis. Planuoto pokyčio tipai. Išvados.
  Vadyba, referatas(21 puslapis)
  2007-04-03
 • Organizacijos valdymo struktūra: AB "Eurobankas"

  Įvadas. Organizacinės valdymo struktūros. Organizacinių valdymo struktūrų tipai. Linijinė valdymo struktūra. Funkcinė valdymo struktūra. Linijinė- funkcinė valdymo struktūra. Štabinė valdymo struktūra. Matricinė valdymo struktūra. Linijinė- štabinė valdymo struktūra. Patriarchalinė valdymo struktūra. Projektinė valdymo struktūra. Prekinė valdymo struktūra. "Eurobank" grupės schemos charakterizavimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(14 puslapių)
  2008-02-06
 • Organizacijos valdymo struktūra: AB bankas "Eurobankas"

  Įvadas. Organizacijos valdymas. Organizacijos valdymo struktūros aktualumas. Organizacijos valdymo struktūra. Linijinė valdymo struktūra. Funkcinė valdymo struktūra. Linijinė – funkcinė valdymo struktūra. Matricinė valdymo struktūra. AB bankas "Eurobankas" organizacijos valdymo struktūra. AB bankas "Eurobankas" organizacijos valdymo struktūros charakteristika. Išvados.
  Vadyba, referatas(15 puslapių)
  2009-08-24
 • Organizacijos valdymo struktūros dalys ir jų formavimo eiliškumas

  Organizacijos valdymo struktūros dalys ir jų formavimo eiliškumas. Organizacinė valdymo struktūra.
  Vadyba, referatas(4 puslapiai)
  2006-04-18
 • Organizacijos valdymo struktūrų raida

  Tikslai. Organizacijų struktūrų kaita. Linijinė organizacijos struktūra. Funkcinė organizacijos valdymo struktūra. Funkcinė-linijinė organizacijos valdymo struktūra. Linijinė -štabinė organizacijos valdymo struktūra. Saulius Gudas knygoje "Organizacijų veiklos modeliavimas. Projektinė organizacijos valdymo struktūra. Matricinė organizacijos valdymo struktūra. Mišri projekto valdymo struktūra. Tikslinė valdymo struktūra. Produkto/ rinkos organizacija. Išvados.
  Vadyba, referatas(7 puslapiai)
  2006-03-17
 • Organizacijos veiklos esmė ir principai

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti organizacijos veiklos esmę ir principus. Organizacijos veiklos esmė ir principai. Tikslo ir misijos įtaka organizacijos veiklai. Organizacijos tikslai įtakojantys jos veiklą. Strateginiai ir taktiniai planai organizacijos veikloje. Paslaugų ir prekių strategijos organizacijos veikloje. Kainų strategijos organizacijos veikloje. Rėmimo strategijos organizacijos veikloje. Komunikacijos proceso įtaka organizacijos veikla. Paskirstymas organizacijos veikloje. Konkuravimo strategijos įtaka organizacijos veiklai. Marketingo strategijų pagal tikslinę rinką įtaka organizacijos veiklai. Marketingo strategijų pagal pozicionavimą įtaka organizacijos veiklai. Sprendimų priėmimo įtaka organizacijos veiklai. Vadovavimo įtaka organizacijos veiklai. Žmogiškųjų išteklių planavimo įtaka organizacijos veiklai. Marketingo strategijų įgyvendinimas ir kontrolė. Išvados.
  Vadyba, referatas(25 puslapiai)
  2010-01-20
 • Organizacijos veiklos planavimas

  Organizacijos veiklos planavimas. Veiklos planavimo aspektai. Veiklos planavimo sistema.
  Vadyba, referatas(7 puslapiai)
  2006-02-28
 • Organizacijos veiklos rodikliai

  Įvadas. Veiklos sėkmingumo kriterijai. Efektyvumo, veiklumo ir našumo sąveika. Pelningumas sėkmės rodiklis? Organizacijos valdymo principai lemiantys organizacijos sėkmę. Pažinti savo vartotojus ir konkurentus. Gamybos proceso padalijimas į operacijas ir jų sujungimas į srovines linijas. Pasiruošimo ir paleidimo laikas. Prekes gaminti ir pristatyti vartotojui patogiais kiekiais. Mažinti tiekėjų skaičių, turėti kelis patikimus tiekėjus. Visuotinės kokybės principas. Sutvarkyti darbo vietą. Darbuotojų meistriškumas ir kvalifikacija. Fiksuoti gaminamos produkcijos kiekį ir kokybę. Problemas turi spręsti patys vykdytojai. Išlaikyti ir tobulinti dabartinę įrangą bei personalą. Įsigyti paprastus, paslankius įrenginius. Automatizuoti tuos gamybinius procesus, kurie yra pakankamai pastovūs. Patartina turėti keletą įrengimų, gamybinių ląstelių, srovinių linijų kiekvienam produktui, paslaugai ar klientui. Stengtis nuolat tobulėti. Išvados.
  Vadyba, referatas(9 puslapiai)
  2006-11-16
 • Organizacijos vidinė aplinka

  Įvadas. Organizacijos aplinka. Organizacijos vidinė aplinka. Tikslai. Užduotys. Technologija. Struktūra. Struktūrų tipai. Struktūros kontrolė. Organizacijų valdymo struktūrų schemos. Personalas. Vadovas. Kultūra. Išvados. Išnašos.
  Vadyba, referatas(13 puslapių)
  2008-03-19
Puslapyje rodyti po