Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Vadybos referatai

Vadybos referatai (999 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Motivation system at FedEx

  Referatas anglų kalba. Motyvavimo sistema FedEx kompanijoje. Motyvavimo teorijos. Company overview. Motivation theories. ERG Theory. Goal-setting Theory. Motivation Theories at FedEx. ERG Theory. Existence. Relatedness. Growth. Goal-setting Theory. Conclusion. Išnašos.
  Vadyba, referatas(7 puslapiai)
  2007-04-14
 • Motyvavimo ir vadovavimo teorijos

  Įvadas. Motyvavimo ir vadovavimo teorijos. Darbo projektavimo teorija. Gyvenimo organizacijoje kokybės teorija. Galimybių įvertinimo teorija. Elgsenos modifikavimo teorija. Vadovavimo teorija "kelias – tikslas". Šiuolaikiniai motyvacijos požiūriai. Poreikių teorija. ERG teorija. Dviejų veiksnių motyvavimo teorija. Visuotinė kokybės vadyba ir poreikių teorija. Teisingumo teorija. Vilčių teorija. Pastiprinimo teorija. Tikslų nustatymo teorija. Lyderiškumo ir chaoso teorijos. Išvados.
  Vadyba, referatas(17 puslapių)
  2007-02-14
 • Muziejaus ekspozicijų parengimo ir pristatymo lankytojams proceso valdymo praktika

  Įvadas. Muziejaus valdymo struktūra. Proceso dalyviai. Muziejaus direktorius. Direktoriaus pavaduotojas. Vyriausias Fondų saugotojas. Direktoriaus pavaduotojas ūkiui. Planavimas. Muziejaus taryba. Skatinimas. Atostogos. Kontrolė. Bendros darbuotojų pareigos. Išvados.
  Vadyba, referatas(9 puslapiai)
  2006-09-21
 • N. Makiavelis "Valdovas" (2)

  N. Makiavelio sėkmės strategija ir šiandieninis verslas. Pagal Makiavelį pirmoji sėkmingo valstybės valdymo dalis – tai kariuomenė. Pagal N. Makiavelį antroji sėkmingo valdymo dalis – "žinios". Trečioji sėkmingo valdymo dalis – tai tam tikri valdovo būdo bei elgesio bruožai. Ketvirtasis kertinis valdymo dalykas – tai tinkamų ministrų pasirinkimas.
  Vadyba, referatas(17 puslapių)
  2006-05-15
 • Nacionaliniai vadybos ypatumai Danijos šalyje

  Įvadas. Danija. Šalies istorija. Šalies ekonomika. Valstybė ir darbas. Pagrindinės vadybos funkcijos. Planavimas. Organizavimas. Vadovavimas. Motyvacija. Kontrolė. Kokybės sistema. Komunikacija. Susirinkimų organizavimas. Konfliktai ir jų valdymas. Tvarka įmonėje. Vadovo ir pavaldinio santykiai. Konfliktų valdymas. Išvados.
  Vadyba, referatas(11 puslapių)
  2009-03-18
 • Naujausios vadybos teorijos

  Įvadas. Situacinis požiūris. Empirinė vadybos teorija. Situatyvinė teorija. Tikslinis valdymas Lyginamoji analizė ir analogų taikymas. Organizacinio vystymo teorija. Sisteminis požiūris. Procesinis požiūris. Atsitiktinumų požiūris. Dinamiškųjų santykių požiūris. Organizacijos aplinkos. Tiesioginio poveikio aplinkos elementai. Netiesioginio poveikio aplinkos elementai. Netiesioginio poveikio aplinkos valdymas. Natūrali aplinka. Mąstymo apie natūralią aplinką modeliai. Išvados. Priedai (3).
  Vadyba, referatas(24 puslapiai)
  2007-10-05
 • Naujausios vadybos teorijos (2)

  Įžanga. Situatyvinė (atsitiktinumų) teorija. Sisteminis požiūris. Organizacinio vystymo ir strateginio valdymo teorijos. Motyvavimo ir vadovavimo teorijos. Sėkmingų organizacijų teorijos. Išvados.
  Vadyba, referatas(23 puslapiai)
  2008-05-06
 • Nauji verslo organizavimo būdai

  Įvadas. Tikslas. Išanalizuoti bei įvertinti naujus verslo organizavimo būdus. Licencinio verslo įmonės (franšizės). Franšizė. Franšizavimas. Franšizeris. Franšizuojamasis. Franšizavimo formos. Franšizės sudedamosios dalys. Mokesčiai už franšizę. Stojamasis mokestis. Apyvartos mokestis. Franšizės privalumai. Franšizės verslo naudos vertinimas. Franšizės trūkumai. Franšizės sutarties nurodymai. Koncesinės įmonės. Terminų žodynėlis. Koncesijos objektai. Lengvatinės įmonės. Saviskolos bendrijos. Saviskolos bendrijos esmė ir vaidmuo versle. Saviskolos bendrijos nauda. Visuotinis narių susirinkimas. Išvados ir siūlymai.
  Vadyba, referatas(16 puslapių)
  2009-09-23
 • Naujosios viešosios vadybos (NVV) kritika

  Įvadas. Darbo tikslas yra atskleisti kritinius naujosios viešosios vadybos teorijos ir įgyvendinimo aspektus. Naujosios viešosios vadybos (NVV)teorijos atsiradimo prielaidos ir susiformavimas. Naujosios viešosios vadybos koncepcija. Anglosaksiškoji ir kontinentinė viešojo administravimo tradicija. Naujosios viešosios vadybos kritiniai aspektai. Išvados.
  Vadyba, referatas(11 puslapių)
  2009-05-18
 • Naujosios viešosios vadybos įgyvendinimo problemos Lietuvoje ir Vakarų demokratijose

  Naujosios viešosios vadybos atsiradimas. Naujoji viešoji vadyba ir viešasis administravimas. Naujosios viešosios vadybos įgyvendinimo problemos Lietuvoje. Naujosios viešosios vadybos įgyvendinimo problemos Vakarų demokratijose. Išvados.
  Vadyba, referatas(11 puslapių)
  2005-06-07
 • NBA klubų vadyba

  Įžanga. Klubo vadybos funkcijos. Organizacinė struktūra. NBA klubų pajamų šaltiniai. Skirtumai tarp verslo firmos ir krepšinio klubo. Išvados.
  Vadyba, referatas(19 puslapių)
  2006-03-20
 • Neformalių tyrimo metodų naudojimas

  Įvadas. Interviu. Tiriamasis interviu. Tiriamojo interviu bruožai. Interviu panaudojimo problemos. Apklausa. Klausimai. Atviri ir uždari klausimai. Tiesioginiai ir netiesioginiai klausimai. Aprašomieji klausimai. Sąsajų klausimai. Anketa. Anketinė apklausa paštu. Anketos klausimų skalės. Proto šturmas.
  Vadyba, referatas(13 puslapių)
  2007-05-15
 • Nekilnojamojo turto valdymas

  Nekilnojamojo turto valdymas. Nekilnojamojo turto charakteristika ir valdymo esmė. Nekilnojamojo turto sąvoka. Nekilnojamas turtas Lietuvos Respublikos Civiliniame kodekse. Nekilnojamo turto valdymas. Nuomininkas. Lizingo samprata. Lizingo samprata. Lizingo samprata. Lizingo rūšys. Turto draudimas. Nekilnojamojo turto administravimas. Investavimo į nekilnojamą turtą procesas. Pastatų ūkio valdymas. Gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros privalomieji reikalavimai ir jų įgyvendinimo tvarka. Privalomųjų reikalavimų įgyvendinimas. Gyvenamojo namo būklės įvertinimas ir privalomųjų darbų nustatymas. Gyvenamojo namo priežiūros organizavimas. Gyvenamojo namo techninės priežiūros žurnalas. Lietuvos higienos norma HN 42:1999. Šiluminės aplinkos parametrai. Priedas (1).
  Vadyba, referatas(24 puslapiai)
  2007-05-22
 • Nesąžininga konkurencija, jos draudimas ir patentinės klasifikacijos

  Konkurencijos samprata. Nesąžininga konkurencija. Konkurencijos esmė ir svarba. Nesąžiningos konkurencijos samprata. Nesąžiningos konkurencijos draudimas ir konkurencijos įstatymas. Konkurencijos įstatymo naujovės. Svarbiausia - vartotojas. Veiksmų laisvė. Išimtinė distribucija. Išimtinis pirkimas. Frančizės susitarimai. Konkurencijos taryba ir jos veikla. Patentinės klasifikacijos. Išradimų klasifikacija. Pramoninio dizaino klasifikacija. Nicos klasifikacijos istorija ir paskirtis. Prekės. Paslaugos. Prekių klasių antraštės. Paslaugų klasių antraštės. Literatūros sąrašas (18).
  Vadyba, referatas(26 puslapiai)
  2006-10-30
 • Nesąžiningoji konkurencija, jos draudimas, sankcijos

  Įvadas. Konkurencijos samprata. Nesąžininga konkurencija. Nesąžiningą konkurenciją reglamentuojantys aktai ir institucijos. Nesąžiningos konkurencijos formos. Nesąžiningos konkurencijos draudimas. Nesąžiningos konkurencijos sankcijos. Nesąžiningos konkurencijos atvejai praktikoje. Viasat" klaidinanti reklama ir nesąžininga konkurencija. Neleidžiama lyginamoji reklama "NTT CABLE LIETUVA" bendrovėje. Nesąžininga konkurencija keleivių pervežimo autobusais versle. Klaidinanti "Omnitel Extra" reklama. Nesąžininga konkurencija "TEO LT" veikloje. Neteisėtas darbuotojų ir klientų perviliojimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(23 puslapiai)
  2011-11-22
 • Nikolo Makiavelio valdymo sėkmės strategija ir šiuolaikinis verslas

  Įvadas. Vadovas – kas tai? Vadovavimas, valdymas ir vadyba. Nikolo Makiavelio biografija. Gyvenimas. Kūryba. Makiavelio "valdovas" ir šiandieninis verslas. Išvados.
  Vadyba, referatas(13 puslapių)
  2007-05-08
 • Nuolatinis savęs ir darbuotojų tobulinimas

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti savęs bei darbuotojų tobulinimo reikšmę bei būdus. Darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo samprata. Darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo būdai. Savęs tobulinimo samprata ir būdai. Išvados.
  Vadyba, referatas(12 puslapių)
  2009-12-17
 • Operacijų sistemų projektavimas žemės ūkyje

  Įvadas. Projektavimas gamybai. Ką gaminti? Kompiuterizuotas projektavimas. Pajėgumų planavimas (kiek gaminti?). Operacijų sistemų, nusakančių kaip gaminti gaminį projektavimas. Pajėgumų išdėstymo bei įrenginių išdėstymo planavimas. Pajėgumų išdėstymo planavimas. Įrenginių išdėstymo planavimas. Operacijų sistemų, nusakančių kas atliks darbą, projektavimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(9 puslapiai)
  2007-10-16
 • Operacinės rizikos turinys ir jos kontrolės metodai

  Operacinės rizikos esmė. Operacinė rizika ir Basel II. Operacinės rizikos rūšiai. Pagrindiniai operacinės rizikos šaltiniai. Operacinės rizikos atsiradimo priežasčiai. Operacinės rizikos pasekmės. Žala nuo operacinės rizikos. Operacinės rizikos mažinimas. Operacinės rizikos charakteristikos. Rizikos modeliavimo metodai. Metodai, statistinės analizės ir istorinių duomenų pagrindu. Metodai, ekspertų nuomonės pagrindu. Metodai, duomenų kombinavimo ir ekspertų nuomonės pagrindu. Kontrolės metodai. Vidinė kontrolė. Kapitalo rezervavimas. Bazinio indikatoriaus metodas (The Basic Indicator Approach). Standartizuotas metodas (The Standardised Approach). Pažangieji vertinimo metodai (Advanced Measurement Approach). Draudimas.
  Vadyba, referatas(14 puslapių)
  2006-04-26
 • Operatyvaus gamybos valdymo teorija "just-in-time" (2)

  Įvadas. JIT apibrėžimas. JIT atsiradimo istorija. JIT trumpas aprašymas. Tradicinės ir JIT sistemos palyginimas. JIT elementai. Nedidelis atsargų kiekis. Gamyba mažomis partijomis. Aukštas kokybės lygis. Traukimo sistema. Kiti elementai. Kanban sistema. JIT gamybos proceso valdymo esmė. Kanban procesas. Kanban funkcijos. Kanban veiklos taisyklės. Įmonės parengimas kanban sistemai įdiegti. Kanban sistemos diegimo ypatumai. Kanban ir MRP II palyginimas. JIT sistemos įdiegimas. JIT tikslai. JIT sistemos privalumai. JIT įdiegimo sunkumai. JIT įdiegimo loginis pagrindas. Būtinos sąlygos JIT programai įdiegti. Išvados.
  Vadyba, referatas(23 puslapiai)
  2007-05-11
Puslapyje rodyti po