Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Vadybos referatai

Vadybos referatai (999 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Kontrolės sistema, jos rūšys, etapai, formos ir metodai

  Įvadas. Kontrolės esmė ir turinys. Efektyvi kontrolės sistema ir jos rūšys. Kontrolės formos ir etapai. Kontrolės rūšys. Kontrolė ir žmogus. Kontrolės vengimas ir jo būdai. Kontrolės apimtis. Išvados.
  Vadyba, referatas(17 puslapių)
  2009-10-14
 • Kooperacijos plėtra: reikšmė, problemos ir perspektyvos

  Kooperacijos plėtra bei jo reikšmė. Kooperacijos plėtros problemos. Kooperacijos plėtros perspektyvos. Išvados.
  Vadyba, referatas(6 puslapiai)
  2007-11-29
 • Korporacinė strategija

  Įvadas. Vertikalios integracijos formos ir ypatumai. Vertikali integracijos tikslai. Vertikalios integracijos ir koordinacijos formos. Vertikalios integracijos privalumai ir trūkumai. Diversifikacijos strategijos tipai ir taikymo galimybės. Nesusijusi (konglomeratinė) diversifikacija. Diversifikacijos strategijos ryšys su veiklos sėkme. Diversifikacijos strategijos kontraversiškumas. Išvados.
  Vadyba, referatas(18 puslapių)
  2008-11-18
 • Krikštynų pobūvis

  Krikštynos. Plano paruošimas pobūviui organizuoti. Krikštynų pobūvio menių parinkimas. Krikštynų pobūvio meniu. Pobūvio sutartis. Stalo serviravimo elementų parinkimas ir apskaičiavimas. Svečių maitinimo ir aptarnavimo rezultatų analizė. Išvados.
  Vadyba, referatas(9 puslapiai)
  2006-05-25
 • Krikštynų pobūvis (2)

  Įvadas. Pobūvio rūšis. Pasiruošimas krikštynų pobūviui. Salės planas. Svečių susodinimo prie banketinių stalų schema. Indai bei įrankiai reikalingi pobūviui. Serviruotės fragmentas vienai vietai. Padavėjų darbas pobūvio metu. Meniu. Pobūvio eiga. Furšetinių stalų išdėstymas ir serviruotė. Pobūvio akcentai. išvados.
  Vadyba, referatas(16 puslapių)
  2010-03-30
 • Kultūrinės įmonės vizijos, misijos ir filosofijos formulavimas

  Įvadas. Vizijos formulavimas. Misijos formulavimas. Filosofijos formulavimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(6 puslapiai)
  2006-03-09
 • Kultūrinės institucijos moralinė ir socialinė atsakomybė

  Įvadas. Profesinės etikos objektas. Profesinė sąžinė, pareiga, atsakomybė ir garbė. Verslo socialinė atsakomybė. Išvados.
  Vadyba, referatas(11 puslapių)
  2007-03-13
 • Kultūriniai bendravimo skirtumai

  Įvadas. Skirtingų kultūrų elgesio versle modeliai. Didysis verslo kultūrų pasiskirstymas: Orientacija į dalykinius reikalus ir Orientacija į tarpusavio santykius. Pirmojo kontakto užmezgimas. Netiesioginis kontaktas. Didžiojo pasiskirstymo pusių bendravimas: tiesioginė ir netiesioginė kalba. Harmoningumas ir aiškumas. Bendravimas ir "reputacija". Pagarbos reiškimo būdai. Orientavimasis į laiką ir dienotvarkes. Neverbalinis (nežodinis) elgesys versle: Ekspresyvios ir santūrios kultūros. Balso garsumas ir intonacija. Tylos svarba. Kalbėjimas paeiliui ir pašnekovo pertraukimas. Keturi svarbiausi neverbalinio elgesio derybose elementai. Išvados.
  Vadyba, referatas(13 puslapių)
  2006-02-21
 • Kultūros vadybininko darbo funkcijos pramogų ir laisvalaikio centre

  Įvadas. Kultūros vadybos ypatumai. Kultūros vadybos samprata, aprėptis. Kultūros centro vadybininko profesijos ypatumai. Kultūros vadybininko ir kultūros centro darbuotojų bendravimas – tai funkcija, užtikrinanti sėkmingą kultūros centro veiklą. Kultūros centro veiklos ypatumai. Kultūros centro funkcijos. Kultūros centro pagrindinės funkcijos. Kultūros centro finansavimas, rėmėjų ieškojimas. Kultūros centro funkcijų realizavimo galimybės bendruomenėje. Išvados. Išnašos.
  Vadyba, referatas(23 puslapiai)
  2008-05-20
 • Kūrybinis inovatikos proceso ciklas

  Įvadas. Inovatikos procesas. Kūrybinis inovatikos proceso ciklas. Inovacijų kūrimo politika ir strategija. Fiziniai ir teisiniai inovacijų kūrimo subjektai. Kūrybos ciklo informacinis aprūpinimas. Kūrybos ciklo technologinis aprūpinimas. Inovacijų kūryba. Vyriausybės vaidmuo inovaciniame procese. Išvados.
  Vadyba, referatas(26 puslapiai)
  2005-09-26
 • Kūrybiškumo skatinimas

  Įvadas. Kas yra kūrybiškumas. Kūrybiškumo skatinimas. "Proto ataka". Kaip gauti daugiau idėjų. Voratinklio diagrama. "Proto ataka" su savimi. Gordono metodas. Kaip generuoti visiškai naujas idėjas. Sinetika. Kaip generuoti kūrybines inovacines idėjas. Delfų metodas. Kaip specialistams ir ekspertams ieškoti naujų idėjų. Nominalios grupės technika (NGT). Kaip gauti ir išrinkti geriausias idėjas bei sprendimus. Išvados. Priedai.
  Vadyba, referatas(27 puslapiai)
  2007-04-26
 • Kvalifikacijos kėlimo poreikis karjeros požiūriu

  Kvalifikacijos kėlimas karjeros požiūriu. Kvalifikacijos kėlimo strategija. Galimybės Lietuvoje kelti kvalifikaciją. AB "Volkswagen" įmonės grupės narės "Škodos" profesinio mokymo schemos pavyzdys.
  Vadyba, referatas(5 puslapiai)
  2007-03-02
 • Laisvalaikio organizavimas

  Įvadas. Moksleivių laisvalaikis. Projektas "moksleivių laisvalaikio organizavimas". Projekto tikslas. Projekto uždaviniai. Dalyviai. Numatomi rezultatai. Resursai. Projekto vadovai ir vykdytojai. Projekto trukmė ir vykdymo etapai. Praktinė projekto veikla. Pirmasis etapas – teorinis pasirengimas. Antrasis etapas – praktinė veikla. Trečiasis etapas – vertinimas ir projekto tęstinumas. Išvados.
  Vadyba, referatas(5 puslapiai)
  2007-03-14
 • Leadership

  Darbas anglų kalba. Įmonės valdymas. Introduction. The Nature of Leadership. Leadership Versus Management. Position Power. Legitimate Power. Reward Power. Coercive Power. Personal Power. Expert Power. Referent Power. Empowerment. Leadership trains. Autocratic Versus Democratic Leaders. Substitutes for Leadership. Change Leadership. Conclusion and Management Solution. Finding.
  Vadyba, referatas(8 puslapiai)
  2008-11-18
 • Lėšų rinkimas

  Įvadas. Finansavimo paieškos pagrindai. Finansavimo paieškos būdai. Laiko reikalavimai. Lėšų rinkimas iš verslo bendrovių ir įmonių. Finansinė parama iš fondų. Lėšos iš privačių asmenų. Finansų paieška kultūriniams projektams. Finansų paieška šiandien: galimybės ir problemos. Išvados.
  Vadyba, referatas(14 puslapių)
  2007-02-13
 • Lėšų rinkimas (2)

  Įvadas. Nevyriausybinių organizacijų finansavimas ir finansinės galimybės. Lėšų rinkimas. Lėšų paieška ir rinkimas – metodai, technikos, patarimai. Įvairūs lėšų rinkimo šaltiniai. Informacijos apie rėmėjus paieška. Paraiškos paramai gauti rašymas. Lietuvos nevyriausybinių organizacijų pagrindinės finansavimo problemos. Išvados ir siūlymai.
  Vadyba, referatas(18 puslapių)
  2007-03-29
 • Lyderiavimas (4)

  Įvadas. Lyderiavimo samprata. Lyderius skiriantys bruožai. Vadovavimo ir lyderiavimo santykis. Lyderiavimo teorija. Lyderio funkcijos. Lyderio įgūdžiai. Išvados.
  Vadyba, referatas(11 puslapių)
  2007-04-06
 • Lyderiavimas. Lyderystės vaidmuo verslo organizacijoje

  Įvadas. Lyderiavimo apibrėžimas. Lyderiavimas būdingųjų bruožų požiūriu. Lyderiai ir ne lyderiai. Efektingi ir neefektingi lyderiai. Efektyvaus lyderio charakteristika. Bihevioristinis požiūris į lyderiavimą. Lyderiavimo funkcijos. Lyderiavimo stiliai. Ohajo valstybinio universiteto ir Mičigano universiteto tyrimai. Valdymo tinklelis. Lyderiavimas atsitiktinumų požiūriu. Hersey ir Blanchardo situacinis lyderiškumo modelis. Lyderiavimo stilius ir darbo situacija: Fiedlerio modelis. Būdo ir tikslo požiūris į lyderiavimą. Asmeninės darbuotojų charakteristikos. Aplinkos spaudimas ir darbo vietos reikalavimai. Sprendimo, kada įtraukti pavaldinius, priėmimas. Lyderiavimo teorijos ateitis. Transformacinis, arba charizmatinis lyderiavimas. Basso transformacinio lyderiavimo teorija. House'o charizmatinio lyderiavimo teorija. Iššūkiai lyderiavimo teorijoms. Psichoanalitinis požiūris į lyderiavimą. Lyderiavimo romantika. Išvados.
  Vadyba, referatas(21 puslapis)
  2006-10-23
 • Lyderio charakteristika

  Įvadas. Vadovavimo esmė. Svarbiausios lyderio charakteristikos. Nuostatos, kompetencija ir sugebėjimai. Bendravimas. Problemų sprendimas. Konfliktų valdymas. Derybų menas. Išvados.
  Vadyba, referatas(11 puslapių)
  2008-02-26
 • Lyderio įtaka darbo efektyvumui didinti

  Įvadas. Kas yra lyderystė? Lyderystės samprata ir jos principai. Lyderio funkcijos ir uždaviniai. Vadovavimo stiliai, jų derinamumas. Lyderio įtaka grupės darbo efektyvumui didinti. Lavinimas ir ugdymas. Lyderio svarba. Lyderio problemos. Išvados. PowerPoint pristatymas. (11 skaidrių).
  Vadyba, referatas(11 puslapių)
  2010-05-11
Puslapyje rodyti po