Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Vadybos referatai

Vadybos referatai (999 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Komandinis darbas organizacijoje

  Įvadas. Kas tai yra komanda? Komandinis darbas organizacijose. Komandinio darbo samprata. Komanda ir organizacijos sėkmė. Komandos raidos etapai. Komandinio darbo privalumai. Išvados.
  Vadyba, referatas(11 puslapių)
  2007-02-21
 • Komercijos vadyba (2)

  Įvadas. Vadyba. Vadybos darbo proceso operacijos arba vadybos ciklo elementai. Vadyba kaip fenomenas. Vadyba kaip prekė. Kai kurie pagrindiniai šiandien dominuojantys požiūriai į vadybą leidžia apibūdinti ir įvardinti tokias jos turinio struktūros paradigmas. Autorių sampratos "vadyba" palyginimas. Mano samprata. Komercija. Autorių sampratos "komercija" palyginimas. Mano termino "komercijos vadyba" samprata.
  Vadyba, referatas(10 puslapių)
  2007-11-13
 • Komercijos vadybos samprata

  Vadybos samprata. Vadybos sąvoka. Vadybos reikšmės aspektai. Komercijos samprata. Pagrindiniai komercijos atašė uždaviniai. Komercijos vadybos samprata.
  Vadyba, referatas(8 puslapiai)
  2007-03-01
 • Komercinių bankų veikla Lietuvoje (2)

  Įvadas. Teisiniai komercinių bankų veiklos pagrindai. Komerciniai bankai. Komerciniai bankai Lietuvoje 1918-1910 m. Komercinių bankų veikla nuo 1990 m. Ekonominė situacija ir bankų veikla Lietuvoje 1999 metais. Ekonominė aplinka. Bankų sektorius. Bankų veiklos perspektyvos. Kredito įstaigų veikla 2000-2001 metais. Bankų metinių finansinių ataskaitų auditas. Bankų plėtra. Veiklos riziką ribojančių normatyvų vykdymas. Paskolos. Indėliai. Kapitalas. Pelningumas ir efektyvumo rodikliai. Kredito unijos. Komercinių bankų perspektyvos Lietuvai tapus Europos sąjungos nare. Išvados.
  Vadyba, referatas(25 puslapiai)
  2007-02-13
 • Komercinių įmonių valdymo ypatumai

  Komercinė įmonė. Valdymo esmė ir jo ciklas. Komercinės įmonės valdymas. Planavimas. Organizavimas. Vadovavimas. Kontrolė. Labiausiai paplitusios komercinių įmonių struktūros. Išvados.
  Vadyba, referatas(21 puslapis)
  2006-09-20
 • Komunikacija

  Žinių perdavimo, gavimo problemos. Žinios supratimo problemos. Organizacijų komunikacijos tipai. Komunikacijos procesų gerinimas. Praktinė dalis.
  Vadyba, referatas(11 puslapių)
  2005-12-02
 • Komunikacija ir derybos

  Įvadas. Komunikacijų įvairovė. Tarpasmeninės, viešosios ir grupinės komunikacijos. Komunikacijų įvairiose organizacijose ypatybės. Efektingos komunikacijos reikšmė. Derybų menas ir strategija. Išvados.
  Vadyba, referatas(23 puslapiai)
  2005-12-18
 • Komunikacija ir derybos (2)

  Įvadas. Komunikacijų įvairovė. Tarpasmeninės komunikacijos. Viešosios ir grupinės komunikacijos. Komunikacijų įvairiose organizacijose ypatybės. Komunikacijos efektyvumas. Efektingos komunikacijos reikšmė. Derybų menas ir strategija. Derybų sėkmę lemiantys veiksniai. Išvados.
  Vadyba, referatas(12 puslapių)
  2007-02-05
 • Komunikacija ir šiuolaikinis verslas

  Įvadas. Bendravimas ir ryšiai. Organizacijos vadovybė: valdžia ir asmeninė įtaka. Globalios komunikacijos pasekmės. Verslo vertinimo principai. Išvados.
  Vadyba, referatas(16 puslapių)
  2006-05-25
 • Komunikacija organizacijoje (2)

  Įvadas. Komunikacijos samprata. Tarpasmeninis komunikavimas. Komunikavimas žodžiu. Komunikavimas raštu. Nežodinis komunikavimas. Komunikavimas organizacijoje. Formalūs mažų grupių tinklai. Gandai. Komunikavimas per kompiuterius. Elektroninis paštas. Intraneto ir ekstraneto ryšiai. Videokonferencijos. Išvados.
  Vadyba, referatas(12 puslapių)
  2007-01-09
 • Komunikacija organizacijoje (4)

  Įvadas. Komunikacijos esmė. Informacijos tekėjimo kryptis. Vertikali komunikacija. Horizontali komunikacija. Informacijos tipai. Darbinė informacija. Bendrojo pobūdžio informacija. Komunikacijos lygiai. Organizacinis lygis. Grupinės komunikacijos lygis. Tarpasmeninis komunikacijos lygis. Asmeninis komunikacijos lygis. Išvados.
  Vadyba, referatas(11 puslapių)
  2008-06-04
 • Komunikacija organizacijoje: vidinė ir išorinė

  Įvadas. Komunikacijos samprata. Komunikacijos esmė. Komunikacijos procesas. Komunikacijos kliūtys ir jų įveikimo būdai. Komunikacijos funkcijos. Organizacijos samprata. Komunikacijos organizacijoje rūšys. Vidinė komunikacija. Vidinės komunikacijos vadybos poreikis. Vidinės komunikacijos rūšys. Išorinė komunikacija. Ryšiai su visuomene. Išvados.
  Vadyba, referatas(20 puslapių)
  2008-09-16
 • Komunikacijos efektyvumas ir kompetencija

  Įvadas. Darbo tikslas – išsiaiškinti komunikacijos efektyvumą bei tarpkultūrinę kompetenciją. Komunikacijos samprata. Komunikacija. Pagrindinės sąvokos. Komunikacijos funkcijos. Komunikacijos tikslai. Komunikacijos procesas. Komunikacijos efektyvumas. Komunikacijos efektyvumo svarba. Komunikacijos efektyvumo kriterijai. Komunikacijos efektyvumo barjerai. Efektyvaus komunikavimo klaidos. Efektyvi komunikacija su darbuotojais. Komunikacinė ir tarpkultūrinė kompetencija. Komunikacinės kompetencijos sudedamosios dalys. Tarpkultūrinės kompetencijos samprata. Tarpkultūrinės kompetencijos tikslas. Tarpkultūrinės kompetencijos tyrimas lietuvos organizacijose. Intelektualiniai sugebėjimai ir jų valdymas (1 grupė). Tarpasmeniniai sugebėjimas (2 grupė) ir lankstumas bei prisitaikymas (3 grupė). Dėmesys kitiems (4 grupė). Išvados. Priedas: Anketa (4 psl.).
  Vadyba, referatas(33 puslapiai)
  2010-04-20
 • Komunikacijos formų raida

  Įvadas. Komunikacija antikos laikais. Komunikacija viduramžių laikais. Komunikacija naujaisiais amžiais. Išvada.
  Vadyba, referatas(11 puslapių)
  2006-11-29
 • Komunikacijos įvairovė

  Komunikacijų įvairovė. Komunikacijos elementai ir procesas. Gavėjas. Užkodavimas. Atkodavimas. Tarpasmeninės komunikacijos. Viešosios ir grupinės komunikacijos. Komunikacijų įvairiose organizacijose. Efektingos komunikacijos reikšmė. Išvados.
  Vadyba, referatas(11 puslapių)
  2005-10-17
 • Komunikacijos procesas organizacijoje

  Įvadas. Komunikacijos samprata. Komunikacijos įgūdžiai. Komunikacijos proceso esmė ir vidinė komunikacija. Komunikacijos perdavimo kanalai ir kryptys. Proceso kanalų barjerai ir trukdžiai. Išvados.
  Vadyba, referatas(16 puslapių)
  2007-10-19
 • Komunikacijos svarba versle

  Įvadas. Komunikacijų įvairovė. Komunikacijų organizacijose ypatybės. Efektyvios komunikacijos reikšmė. Komunikacijos barjerai. Derybų menas ir strategija. Konferencijos organizavimas ir planavimas. Susirinkimų organizavimas ir planavimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(15 puslapių)
  2007-11-14
 • Komunikacijų vaidmuo organizacijos veikloje

  Įvadas. Darbo objektas – komunikacijos, jų vaidmuo organizacijų valdyme ir bendradarbiavime. Hipotezė – tobulinant įvairius komunikavimo aspektus, galima pasiekti pražangios organizacijos veiklos. Darbo tikslas – išanalizuoti komunikacijos sampratą, pateikti pagrindines jos sąvokas, aptarti komunikacijos reikšmę organizacijose. Komunikacija. Komunikacijos samprata. Komunikacijos proceso esmė. Komunikacija organizacijose. Komunikacija organizacijose ir komunikavimo būdai. Efektingos komunikacijos reikšmė. Komunikacijų vaidmuo valdymo sistemoje. Ryšių su visuomene svarba. Komunikacijos procesų gerinimas. Komunikacija įvairiuose įmonėse. Išvados.
  Vadyba, referatas(17 puslapių)
  2010-05-04
 • Komunikacinė elgsena (2)

  Komunikacijos ir bendravimo samprata. Komunikacijos procesas. Komunikacijos barjerai. Socialinės komunikacijos klasifikavimas. Verbalinė komunikacija. Klausymosi menas. Dalykinio pokalbio organizavimas ir vedimas.
  Vadyba, referatas(5 puslapiai)
  2006-01-04
 • Komunikavimo svarba organizacijoje: UAB "Vilpra"

  Įvadas. Organizacijos samprata. Komunikavimas. Komunikacijos proceso esmė. Efektyvaus pasikeitimo informacija reikšmė. Komunikavimas organizacijoje. Komunikacijos organizacijoje rūšys. Formalusis komunikavimas. Neformalusis komunikavimas. Komunikavimo kryptys. Komunikavimo funkcijos. Efektyvi komunikacija su darbuotojais. Efektyvaus komunikavimo kliūtys. Išvados. UAB "Vilpra". Komunikavimo svarba UAB "Vilpra". Išvados.
  Vadyba, referatas(18 puslapių)
  2007-10-10
Puslapyje rodyti po