Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Vadybos referatai

Vadybos referatai (999 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Informacinė rinka ir informacijos menedžmentas

  Informacijos pasiskirstymas. Informacijos pasiskirstymo reikšmė. Informacinių paslaugų vertinimo kriterijai. Vartotojų poreikiai. Informacinių paslaugų propagavimo poreikis. Laiko aspektas. Informacijos kokybės ir kiekybės sąryšis. Informatyvumas. Grafinė informacija. Informacinių paslaugų diegimas. Informacijos šaltiniai. Vidinių ir išorinių informacijos šaltinių palyginimas. Komercinių duomenų bazių kūrimas. Knygos, pranešimai, konferencijų medžiaga, disertacijos, žurnalai. Patentai. Informacija apie numatomus renginius. Komercinė informacija. Verslo informacijos organizavimas. Online informacinės paslaugos. Išvados.
  Vadyba, referatas(12 puslapių)
  2006-03-09
 • Informacinė valdymo sistema

  Įvadas. Informacijos išteklių vadyba tradiciniu požiūriu. Specializuotas požiūris į informacijos išteklių vadybą. Informacijos srautai. Informacinių sistemų kūrimas. Informacinių sistemų pozicija ir dinamika. Sistemų kūrimo principai. Sąryšio su valdymo objektu principai. Metodologiniai projektavimo principai. Informacijos išteklių formavimo ir naudojimo principai. Kiti principai. Esminiai šiuolaikinės informacijos vadybos filosofijos komponentai. Išvados.
  Vadyba, referatas(21 puslapis)
  2006-05-04
 • Informacinės valdymo sistemos

  Informacinės sistemos. Informacinių sistemų sąvoka. Informacinių sistemų tipai, paskirtis, klasifikacija. Pagrindinės informacijos sistemos. komponentės, sudėtinės dalys, funkcijos. Informacinių sistemų pavyzdys. Tikslas. Informacija sistemoje. Sistemos privalumai ir funkcijos. Visos kitos teikiamos paslaugos. Ryšys tarp duomenų, informacijos ir kontrolės. Informacijos prigimtis. Informacijos kokybė. Informacijos pateikimas laiku. Informacijos kiekis. Informacijos tinkamumas. Valdymo informacinės sistemos. Elektroninio duomenų apdorojimas. Valdymo informacinių sistemų atsiradimas. Sprendimo rėmimo sistema. Skirtinga informacija – skirtingiems valdymo lygiams. Operatyvinė kontrolė. Valdymo kontrolė. Strateginis planavimas Operatyvaus valdymo informacinės sistemos. Išvados.
  Vadyba, referatas(11 puslapių)
  2005-08-19
 • Informacinės valdymo sistemos (6)

  Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti informacijos ir informacinių technologijų svarbą informacinėse valdymo sistemose. Informacija ir organizacijų veikla. Informacinių technologijų įtaka valdymui. Informacija skirtinguose valdymo lygiuose. Išvados.
  Vadyba, referatas(10 puslapių)
  2009-05-04
 • Informacinio aprūpinimo sistemos projekto rengimas ir įgyvendinimas: baldų projektavimas AB "Baldyna"

  Įvadas. Įmonės charakteristika. Technologinė aplinka. Organizacinė aplinka. Įmonės informacinė sistema. Darbuotojų informaciniai poreikiai. Įmonėje saugomi dokumentai. Informacinio aprūpinimo organizavimas įmonėje. Techninės informacijos šaltiniai. Įmonės informacinio aprūpinimo schema. Informacinio aprūpinimo sistemos projekto. rengimas ir įgyvendinimas. Informacinei sistemai keliami reikalavimai.
  Vadyba, referatas(13 puslapių)
  2008-09-16
 • Informacinis aprūpinimas

  Įvadas. Organizacijos veikla. Bendra mokyklos charakteristika. Mokyklos funkcijos. Organizacijos valdymas. Organizacinė mokyklos struktūra, valdymo modelis. Vidaus darbo kontrolė. Organizacijos planai. Mokyklos misija. Mokyklos vizija. Plėtros planavimo modelis. Organizacijoje esama informacija. Biblioteka. Skaitykla. Informacinis aprūpinimas. Turto ir lėšų valdymas. Mokyklos aprūpinimas finansiniais ir materialiniais ištekliais. Turto ir lėšų administravimas. Kontrolė ir atsiskaitomybė. Mokyklos įvaizdžio formavimas. Diferencijuotas vadovo aprūpinimas informacija. Vadovo poreikių analizė. Informacijos vaidmuo, rūšys, rinkimo būdai. Informacinių poreikių rubrikatorius. Informacinio aprūpinimo strateginės kryptys. Išvados. Pasiūlymai.
  Vadyba, referatas(16 puslapių)
  2005-09-18
 • Informacinis aprūpinimas organizacijoje: UAB "Erelita"

  Įvadas. UAB "Erelita". UAB "Erelitos" valdymas. Įmonės konkurencinis pranašumas. Rinkos patrauklumas. Konkurentų stiprybės ir silpnybės. Įmonės galimybės įgyti pranašumą. Marketingo strategija. Rinkos aprėpimo strategija. Marketingo komplekso elementų strategijos. Kainos strategija. Diferencijuota vadovo aprūpinimo sistema. Išvados.
  Vadyba, referatas(20 puslapių)
  2007-12-17
 • Inovacija

  Inovacija. Inovacijų klasifikavimas. Inovacinė veikla – ciklai. Inovacinės kūrybos metodai. Personalo vadyba inovacinėje veikloje. Konsultavimas. Intelektinės nuosavybės apsauga. Inovacinės veiklos aktyvinimo teisinės galimybės.
  Vadyba, referatas(14 puslapių)
  2005-06-05
 • Inovacija (2)

  Įvadas. Inovacijų apibrėžimas. Inovacijų reikšmės. Organizacija – kas tai? Organizacijos vertybės, normos ir elgesio būdai. Novatorius. Smulkiojo verslo plėtra. Diskontuotų pinigų srautų metodas. Išvados.
  Vadyba, referatas(10 puslapių)
  2006-03-06
 • Inovacijos (2)

  Įvadas. Inovacija. Inovacinė įmonė ir veikla. Inovacinės veiklos valdymas vakaruose ir Lietuvoje. Inovacinės veiklos politika Lietuvoje. Produkto inovacija. Technologinio proceso inovacija. Organizacinė inovacija. Rinkodaros inovacija. Inovacijų apsauga. Išvados.
  Vadyba, referatas(8 puslapiai)
  2007-12-11
 • Inovacijos Europoje

  Inovacijos Europoje. Kliūtys inovacijoms Europoje. Kelias į inovacinę Europą. Inovacija Lietuvoje. Valdžia Lietuvoje. Išvados. Darbas iliustruotas paveikslėliais ir diagramomis.
  Vadyba, referatas(11 puslapių)
  2008-03-25
 • Inovacijų įvairovė. Inovacinės veiklos plėtojimo problemos

  Inovacijų įvairovė ir jų klasifikavimas. Inovacinės veiklos valdymo aktualijos. Inovacinės veiklos valdymo aktualijos Vakarų valstybėse. Inovacinės veiklos valdymo problemos ir aktualijos Lietuvoje. Inovacinės veiklos valdymo problemų sprendimo prioritetai. Inovacinės veiklos valdymo versle modeliai. Praktikoje taikomų inovacinės veiklos valdymo ir organizavimo charakteristikos. Perspektyvūs inovacinės veiklos valdymo modeliai.
  Vadyba, referatas(24 puslapiai)
  2006-05-04
 • Inovacijų plėtra versle

  Įvadas. Inovacinės veiklos samprata. Inovacijų reikšmė. Inovacinės veiklos kompleksiškumas. Įmonių inovacinė veikla Lietuvoje 2004–2006 m. Inovacinės įmonės. Inovacinių įmonių palyginimas pagal įmonių dydžio grupes. Inovacinių įmonių apyvarta. Informacijos apie inovacijas šaltinių palyginimas 2002–2004 ir 2004–2006m. Įmonės, nutraukusios inovacinius projektus. Veiksniai, trukdantys inovacinei veiklai, 2004–2006 metais. Inovacijų finansavimo šaltiniai. Finansinė valdžios institucijų parama inovacijoms 2004–2006 metais. Išvados. Darbas iliustruotas grafikais.
  Vadyba, referatas(17 puslapių)
  2009-05-04
 • Inovacijų reikšmė šiuolaikinėje visuomenėje

  Įvadas. Naujo produkto valdymas. Pokyčių valdymas organizacijoje. Inovacinės veiklos plėtros perspektyvos. Intelektinės nuosavybės apsauga. Išvados.
  Vadyba, referatas(11 puslapių)
  2007-01-26
 • Inovacijų rengimas ir įgyvendinimas įmonėse

  Organizaciniai pokyčiai ir pakeitimai. Inovacijos. Inovacijų ir pasipriešinimo joms valdymas. Pasipriešinimo šaltiniai. Organizacinis vystymas. Pokyčių proceso modelis. Pokyčio procesas. Organizacinio vystymo tipai. Struktūros ir strategijos derinimas. Planavimo organizacijose svarba. Organizacijos planų hierarchija. Kodėl reikalingas planuotas pokytis. Informacijos technologijų (IT) svarba. Personalas ir jo įtaka permainų vadybai. Apibendrinimai ir išvados.
  Vadyba, referatas(24 puslapiai)
  2005-06-15
 • Inovacijų skatinimas ir plėtra

  Inovacijų padėtis ir jų skatinimas Europoje ir Lietuvoje. Padėtis Europos Sąjungoje. Padėtis Lietuvoje. Inovacijų versle programa. Programos tikslai, jų įgyvendinimo strategija ir prioritetai. Programos uždaviniai trejų metų laikotarpiui. Programos valdymas. Aukštųjų technologijų programa. Bendros nuostatos ir esama situacija. Technologijų plėtra. Programos įgyvendinimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(32 puslapiai)
  2005-09-27
 • Inovacijų strategijų formavimas

  Įvadas. Strategijų formavimas. Strategijos pagal formavimo tipus skirstomos. Strategijų formavimas pagal modelius skirstomas... Inovacijų samprata. Inovacijų strategijos ir jų formavimas. Gyvavimo ciklo stadijos. Inovacijų strategijų finansavimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(8 puslapiai)
  2007-05-11
 • Inovacijų taikymas transporto įmonių valdyme

  Inovacinės įmonės. Paramos inovacijoms paslaugos. Inovacijų marketingas ir vadybos kultūros kėlimas. Inovacijų versle rėmimas. Inovacinė veikla įmonėse. Inovacijų padėtis ir jų skatinimas Europoje ir Lietuvoje. Padėtis Europos Sąjungoje. Padėtis Vidurio ir Rytų Europoje. Padėtis Lietuvoje. Valstybės lygis. Inovacijų propagavimas ir rėmimas. Paramos inovacijoms paslaugos. Informacija. Įmonių lygis. Inovacijų formavimas ir įgyvendinimas. Transporto infrastruktūra: pagerinti tinklus ir sistemas. Efektyvumas. Pervežimo būdų pusiausvyra. Prieinamumas. Tolydumas. Inovacijų skatinimas. Transporto įmonių statistika. 2000 metų statistika. 1998-2003 metų statistika. Naujovės. Balnai. Kombinuoti vežimai. Tachografai. Elektroniniai tachografai. "Linavos" pristatoma naujovė (Navigacinė sistema). Palydovinės navigacijos veikimas. Tikslumas. Apsaugos sistemos.
  Vadyba, referatas(22 puslapiai)
  2006-01-12
 • Inovacijų valdymas

  Įvadas. Inovacijos samprata. Organizacijos inovacijų valdymas. Pokyčių samprata. Organizacijos pokyčių valdymas. Išvados.
  Vadyba, referatas(11 puslapių)
  2006-12-13
 • Inovacijų valdymas ir inovacijos valdyme

  Įžanga. Pagrindinės sąvokos. Įmonės vadovų vaidmuo naujo produkto vystyme. Įmonės vizijos paskleidimas. Produkto vystymo proceso nustatymas. "Pamokslavimas" apie greičio svarbą. Greito produkto vystymo barjerų identifikavimas ir nugalėjimas. Strateginės svarbos projektų funkcinių komandų sukūrimas. Komandų įgalinimas. Projektų portfelio valdymas. Ankstyvas produkto funkcijų nustatymas. Kūrybingumo skatinimas. Biurokratijos minimizavimas. Rinkos poreikių identifikavimas. Išteklių suteikimas. Pagrindinių projektų šalininkų turėjimas. Padalinių vadovų vaidmenys. Inovacijų versle programa. Išvados.
  Vadyba, referatas(13 puslapių)
  2006-09-14
Puslapyje rodyti po